Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Операції з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуІ.Який порядок оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, в тому числі операцій з продажу цінних паперів (корпоративних прав), придбаних у емітента?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Платник податку на прибуток підприємства в окремому податковому обліку фінансових результатів операцій з цінними паперами (корпоративними правами) має відображати витрати на суму коштів, сплачену (нараховану) продавцю цінних паперів (корпоративних прав) як компенсація їх вартості, та доходи на суму коштів або вартість майна, отриману (нараховану) від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів.

Читати далі »

ІІ.Який порядок оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, в тому числі операцій з продажу цінних паперів (корпоративних прав), придбаних у емітента?

25.08.2011

ІІ. (початок див.І) Повна: ... Під терміном "витрати" слід розуміти суму коштів або вартість майна, сплачену (нараховану) платником податку продавцю (у тому числі емітенту, крім придбання під час первинного розміщення) цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, я...

Читати далі »

І. Як оподатковуються операцій з торгівлі цінними паперами (корпоративними правами)?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Платник податку веде відокремлений облік фінансових результатів операцій з цінними паперами і деривативами в розрізі окремих видів цінних паперів, деривативів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав. Якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів (корпоративних прав) перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів (корпоративних прав) цього ж виду протягом такого звітного періоду, від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами. Якщо протягом звітного періоду доходи від продажу кожного з окремих видів цінних паперів (корпоративних прав) отримані (нараховані) платником податку, перевищують витрати, понесені (нараховані) платником податку внаслідок придбання цінних паперів (корпоративних прав) цього ж виду протягом такого звітного періоду, прибуток включається до складу доходів такого платника податку за результатами такого звітного періоду.

Читати далі »

ІІ. Як оподатковуються операцій з торгівлі цінними паперами (корпоративними правами)?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Для цілей цього пункту під терміном "доходи" слід розуміти суму коштів або вартість майна, отриману (нараховану) платником податку від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, а також вартість б...

Читати далі »

Чи розповсюджуються норми пункту 153.8 статті 158 ПКУ на операції з торгівлі складськими свідоцтвами?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Операцій з торгівлі товаророзпорядчими цінними паперами, зокрема, складськими свідоцтвами здійснюється відповідно до пункту 153.8 ст.153 Податкового кодексу України.

Читати далі »

Як у податковому обліку відображається вартість безоплатно отриманих корпоративних прав?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Вартість безоплатно отриманих корпоративних прав відображається платником податку в складі доходів, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування.

Читати далі »

І. Як з 01.04.2011 у податковому обліку платника податку, який у 2010 році оформив відшкодування сум ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), відображається продаж таких облігацій?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Платник податку, який отримав ОВДП для відшкодування сум ПДВ, не сплачує емітенту ОВДП (державі) суму коштів або вартість майна як компенсацію вартості цих ОВДП, та не відображає в окремому фінансовому обліку цінних паперів витрати на придбання ОВДП. При погашенні або первісному продажу ОВДП в межах їх номіналу, платник податку отримує належне йому відшкодування ПДВ, яке не відповідає визначенню доходу від продажу цінних паперів. При цьому при визначенні об’єкта оподаткування суми відшкодування ПДВ не включаються до складу доходу. Водночас у випадку первісного продажу цим платником податку ОВДП за ціною, що перевищує номінал, сума перевищення над номіналом ОВДП включається до складу доходів, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування цього платника податку, як інші доходи платника податку за звітний податковий період. Отримані (нараховані) проценти за ОВДП, платник податку, на користь якого нараховано (сплачено) такі проценти, включає до складу доходу, що враховується при обчисленні об’єкта оподаткування.

Читати далі »

ІІ. Як з 01.04.2011 у податковому обліку платника податку, який у 2010 році оформив відшкодування сум ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), відображається продаж таких облігацій?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... Відповідно до пп. 136.1.6 п.136.1 ст.136 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) для визначення об’єкта оподаткування не враховуються суми коштів у частині надміру сплачених податків та зборів, що повертаються або мають бути поверн...

Читати далі »

Чи підлягають перерахунку та за якою методикою на кінець (протягом) звітного періоду у зв’язку зі зміною офіційного курсу НБУ операції з цінними паперами, деривативами, корпоративними правами?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Який порядок оподаткування операцій з торгівлі процентними цінними паперами?

25.08.2011

Доходи у вигляді процентів від володіння процентними цінними паперами та витрати, пов'язані з виплатою таких процентів, враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування у складі доходів/витрат в податковий період, протягом якого була здійснена або мала бути здійснена виплата таких процентів. При цьому вартість процентних цінних паперів у разі їх придбання та продажу відображається в окремому обліку фінансових результатів операцій з цінними паперами без врахування процентів.

Читати далі »

І. Який порядок оподаткування операцій із свопами?

25.08.2011

Операції з використанням деривативів (в тому числі свопів) в податковому обліку відображаються у порядку, визначеному п.153.8 ст.153 Податкового кодексу України.

Читати далі »

ІІ. Який порядок оподаткування операцій із свопами?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... До деривативів належать: своп - цивільно-правова угода про здійснення обміну потоками платежів (готівкових або безготівкових) чи іншими активами, розрахованими на підставі ціни (котирування) базового активу в межах суми, визначеної договором на конкретну дату плат...

Читати далі »

Чи враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування суми одержаного платником податку емісійного доходу?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи відображається з 30.04.2011 дохід в акціонерного товариства при зменшенні статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій у зв’язку з втратою чинності ст. 39 Закону ”Про господарські товариства” стосовно необхідності відшкодування власн

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи включаються до складу доходів в окремому фінансовому обліку емітента кошти, отримані ним при вторинному розміщенні власних цінних паперів?

25.08.2011

Сума коштів, отримана емітентом при вторинному розміщенні власних цінних паперів, включається до складу доходів в окремому податковому обліку фінансових результатів операцій з цінними паперами та враховується в розрахунку податку на прибуток від таких операцій.

Читати далі »

2275 Чи має право страхова компанія проводити операції з цінними паперами (векселями)відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та ПКУ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

І. Який порядок обліку витрат на придбання цінних паперів (деривативів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав) під час їх первинного розміщення?

25.08.2011

При первинному розміщенні цінних паперів (корпоративних прав) емітент в окремому фінансовому обліку не відображає доходи, отримані від такого розміщення, а покупець (інвестор або професійний учасник ринку – посередник) не відображає у складі витрат в окремому фінансовому обліку суму коштів або вартість майна, сплачену (нараховану) емітенту. Якщо емітент здійснює продаж цінних паперів (корпоративних прав), які перебували в обігу, то доходи та витрати в окремому фінансовому обліку відображаються емітентом і покупцем цінних паперів (корпоративних прав) за загальними правилами.

Читати далі »

ІІ. Який порядок обліку витрат на придбання цінних паперів (деривативів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав) під час їх первинного розміщення?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... Для цілей цього пункту під терміном "доходи" слід розуміти суму коштів або вартість майна, отриману (нараховану) платником податку від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, а також...

Читати далі »

Як у податковому обліку платника податку відображається отримання цінних паперів як внесок до статутного фонду та їх подальший продаж?

25.08.2011

Платник податку, який отримав цінні папери як внесок до статутного фонду, не враховує вартість отриманих цінних паперів в складі витрат на придбання цінних паперів при визначенні фінансового результату від операцій з цінними паперами. При продажу цінних паперів, отриманих як внесок до статутного фонду, платник податку має збільшити доходи в окремому податковому обліку фінансових результатів операцій з цінними паперами та врахувати суму отриманих коштів при розрахунку податку на прибуток від таких операцій.

Читати далі »

Як у податковому обліку платника податку відображаються операції (дохід та витрати), пов’язані з продажем державних грошових лотерей?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

І. Які доходи нерезидентів не підлягають оподаткуванню згідно з нормами 160.4 ст. 160 ПКУ: тільки проценти та дисконти чи будь - які доходи нерезидента від операцій з державними цінними паперами?

25.08.2011

І. Коротка: Прибуток нерезидента від операцій з торгівлі державними цінними паперами, оподатковується податком з доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, за ставкою 15 відсотків у загальному порядку. Не підлягають оподаткуванню лише доходи, отримані нерезидентами у виг...

Читати далі »

ІІ. Які доходи нерезидентів не підлягають оподаткуванню згідно з нормами 160.4 ст. 160 ПКУ: тільки проценти та дисконти чи будь - які доходи нерезидента від операцій з державними цінними паперами?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: Відповідно до п.160.1 ст.160 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею. Для цілей цього пункту...

Читати далі »

І. Як у податковому обліку акціонерного товариства відображається зменшення статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій?

25.08.2011

Якщо акціонерне товариство за власний рахунок відшкодовує акціонерам збитки, пов’язані зі змінами статутного фонду, тобто частково повертає їх внески до статутного фонду, витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, у цього товариства не виникають. У разі відмови акціонерів від відшкодування збитків у разі зменшення статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій, а також у випадку придбання акцій товариством у акціонерів за ціною, нижчою від номінальної, з метою їх анулювання, у акціонерного товариства виникає дохід, який враховується при обчислення об’єкта оподаткування.

Читати далі »

ІІ. Як у податковому обліку акціонерного товариства відображається зменшення статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій?

25.08.2011

(Початок див. І.). Повна: .... Підпунктом 136.1.3 п. 136.1 ст.136 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) встановлено, що для визначення об’єкта оподаткування не враховуються суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій...

Читати далі »

На яку дату визнаються витрати при придбанні цінних паперів (корпоративних прав) у не емітента (емітента при вторинному продажу) та доходи при їх продажу?

25.08.2011

Витрати при придбанні цінних паперів (корпоративних прав) у не емітента (емітента при вторинному продажу) відображатимуться в момент отримання доходів від подальшого продажу таких цінних паперів. Дохід при їх продажу визнається за датою переходу покупцеві права власності на такі цінні папери.

Читати далі »

Чи може платник податку при продажу цінних паперів відобразити у додатку ЦП декларації з податку на прибуток підприємств витрати з придбання таких цінних паперів у особи, що не є емітентом таких цінних паперів, якщо такі витрати в окремому податковому обл

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

І. Як відображається розміщення платником податку коштів на депозитному рахунку та їх повернення банківською установою?

25.08.2011

Основна сума депозиту (вкладу) в податковому обліку платника податку не відображається. Доходи, отримані у вигляді процентів від розміщення коштів на депозитному рахунку враховуються при визначенні податку на прибуток у звітному (податковому) періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами.

Читати далі »

ІІ. Як відображається розміщення платником податку коштів на депозитному рахунку та їх повернення банківською установою?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... Відповідно до пп.153.4.1 та пп.153.4.2 п.153.4 ст.153 ПКУ з урахуванням особливостей, установлених розділом ІІІ "Податок на прибуток підприємств" ПКУ: не включаються в дохід і не підлягають оподаткуванню кошти або майно, залучені платником податку, у зв'язку з пове...

Читати далі »

Як у податковому обліку підприємства - власника цінних паперів відображається списання цінних паперів, які було анульовано внаслідок ліквідації (банкрутства) їх емітента (якщо цінні папери було придбано до 01.04.11)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи виникають в окремому фінансовому обліку емітента витрати при продажу власних раніш викуплених цінних паперів?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Який порядок формування доходів та витрат від операцій з цінними паперами ( корпоративними правами) при продажу ЦП, придбаних у емітента ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи відображається дохід у приватного підприємства (господарського товариства) при зменшенні статутного капіталу чи ліквідації, якщо відшкодування власникам корпоративних прав по номіналу здійснюється лише частково (не здійснюється)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як у податковому обліку відображається продаж (безоплатне надання) корпоративних прав (з урахуванням звичайних цін)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як в податковому обліку відображається повернення коштів або майна власнику корпоративних прав?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »