Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Звільнення від оподаткування

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЧи застосовується ставка 0 відсотків для платника податку, який відповідає критеріям, що встановлені п.154.6 ст.154 ПКУ, та здійснює міжнародні перевезення на замовлення резидентів?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Оскільки договір, укладений між резидентами України, не є зовнішньоекономічним, тому платник податку, який здійснює міжнародні перевезення на підставі договорів, укладених з резидентами України, має право на застосування пільги, визначеної пунктом 154.6 ст.154 ПКУ, за умови, що такий платник відповідає усім вимогам цього пункту.

Читати далі »

Чи мають пільги з податку на прибуток підприємства машинобудування для агропромислового комплексу?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Прибуток підприємств машинобудування для агропромислового комплексу (клас 29.31 і 29.32 групи 29.3 розділу 29 КВЕД ДК 009:2005) тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року, звільняється від оподаткування.

Читати далі »

Який порядок оподаткування з 1 квітня 2010 року прибутку виробників біопалива, отриманого від продажу біопалива?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 до 01.01.2020 Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняються від оподаткування прибуток виробників біопалива, отриманий від продажу біопалива. Виробники біологічного палива з метою реалізації повинні отримати свідоцтво про належність палива до альтернативного.

Читати далі »

І. Чи передбачене пільгове застосування нульової ставки оподаткування до 2016 року для новостворених та діючих платників податку, а також колишніх платників ЄП?

25.08.2011

Діє з 01.04.11 до 01.01.16 На період з 01.04.11 до 01.01.16 року застосовується ставка 0 відсотків для платників податку, у яких розмір доходів наростаючим підсумком з початку року не перевищує 3 мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати працівників є не меншим, ніж 2 мінімальні заробітні плати, якщо такі платники відповідають одному з критеріїв: а) утворені після 1 квітня 2011 р.; б) діючі, у яких протягом 3 послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше 3 років), щорічний обсяг доходів не перевищує 3 мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб; в) які були зареєстровані платниками єдиного податку у період до набрання чинності цим Кодексом та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до 1 мільйона гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб. При цьому застосування нульової ставки не поширюється на суб’єктів господарювання, які: - утворені в період після набрання чинності цим Кодексом шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), приватизації та корпоратизації; - здійснюють окремі види діяльності, визначені в п. 154.6 Податкового кодексу України.

Читати далі »

ІІ. Чи передбачене пільгове застосування нульової ставки оподаткування до 2016 року для новостворених та діючих платників податку, а також колишніх платників ЄП?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Діє з 01.04.11 до 01.01.16 Повна: ... а) утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року; б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років), щорічний о...

Читати далі »

За яких умов прибуток підприємств легкої промисловості звільняється від оподаткування?

25.08.2011

Діє з 01.01.2010 Починаючи з 01.01.11 прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств легкої промисловості, звільняється від оподаткування строком на 10 років за умови виконання вимог п.21 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідних положень" Податкового кодексу України.

Читати далі »

Чи включаються до складу витрат платника податку (орендаря, орендодавця) витрати на сертифікацію та оцінювання готельних послуг, якщо готельні послуги надаються орендарем цілісного майнового готельного комплексу?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Якщо платник податку (орендар або власник готелю) фактично здійснював готельні послуги, то витрати по сертифікації готельних послуг відносяться до витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за умови використання таких послуг у господарській діяльності та за наявності відповідних підтверджуючих документів.

Читати далі »

Чи розповсюджується пільга підприємств літакобудування на їх відокремлені підрозділи?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Якщо на підставі затвердженого положення філії на такий відокремлений підрозділ покладено функції юридичної особи щодо здійснення основного виду діяльності юридичної особи, прибуток якої звільняється від оподаткування згідно з пп. ґ) п.17 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідних положень" Податкового кодексу України, то прибуток таких філій також підлягає звільненню від оподаткування згідно із зазначеною нормою.

Читати далі »

Чи звільняється від оподаткування прибуток видавництв від виробництва та розповсюдження книжкової продукції?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Прибуток видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, отриманий ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру, тимчасово до 1 січня 2015 року звільняється від оподаткування. Розповсюдження видавничої продукції оподатковується на загальних підставах.

Читати далі »

Який порядок використання коштів, що не перераховані до бюджету у зв’язку із застосуванням нульової ставки податку на прибуток підприємств?

25.08.2011

. Діє з 01.04.2011 Відповідно до п. 152.11 ст. 152 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VІ платники податку, визначені п. 154.6 ст. 154 цього Кодексу, суми коштів, що не перераховані до бюджету при застосуванні ставки податку нуль відсотків, спрямовують на переоснащення матері...

Читати далі »

Чи звільняється від оподаткування прибуток підприємств готельного бізнесу від надання інших видів послуг, ніж готельні послуги?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Звільненню від оподаткування підлягає прибуток суб’єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг (група 55 КВЕД ДК 009:2005) у готелях категорій "п’ять зірок", "чотири зірки" і "три зірки". Прибуток, отриманий таким суб’єктом господарської діяльності від інших видів послуг, оподатковується податком на прибуток підприємств на загальних підставах.

Читати далі »

Чи вважається прибутком, отриманим від основної діяльності підприємства легкої промисловості (групи 17 - 19 КВЕД ДК 009:2005), прибуток, отриманий платником податку від продажу продукції власного виробництва, якщо виробництво такої продукції відноситься

25.08.2011

Якщо виробництво продукції, що відповідно до КВЕД ДК 009:2005 належить до груп 17-19, є основним видом діяльності платника податку, то прибуток, отриманий від реалізації такої продукції власного виробництва, є прибутком від основної діяльності підприємства легкої промисловості.

Читати далі »

І. Які підприємства та організації громадських організацій інвалідів звільняються від оподаткування прибутку підприємств?

25.08.2011

Прибуток підприємств та організацій громадських організацій інвалідів не підлягає оподаткуванню за умови, що: підприємства та організації, засновані громадськими організаціями інвалідів, є їх повною власністю; протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік; фонд оплати праці таких інвалідів протягом звітного періоду становить не менше 25 % суми загальних витрат на оплату праці; є наявність дозволу Комісії на право користування цією пільгою відповідно до Закону "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Читати далі »

ІІ. Які підприємства та організації громадських організацій інвалідів звільняються від оподаткування прибутку підприємств?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... Згідно з п.154.1 ст.154 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий від продажу (...

Читати далі »

Чи звільняється від оподаткування операції з продажу електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел?

25.08.2011

Відповідно до абз. "в" п.17 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року звільняються від оподаткування прибуток підприємств галузі електроенергетики (клас 40.11 група 40 КВ...

Читати далі »

Чи звільняється від оподаткування дохід дошкільних та шкільних приватних закладів від надання освітніх послуг?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Прибуток дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів недержавної форми власності, отриманий від надання освітніх послуг, звільняється від оподаткування.

Читати далі »

Що вважається "основною діяльністю" підприємства для застосування пільги, передбаченої пунктом 17 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, якщо підприємство займається декількома видами діяльності?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Визначення основної діяльності підприємства для застосування пільги, передбаченої пунктом 17 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI, якщо підприємство займається декількома видами діяльності, нормами цього Кодексу...

Читати далі »

Чи мають пільги з податку на прибуток підприємства суднобудівної промисловості?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств суднобудівної (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005) промисловості тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року звільняється від оподаткування.

Читати далі »

Чи мають пільги з податку на прибуток з 1 квітня 2011 р. платники податку, що надають готельні послуги: з використанням власного майна; з використанням орендованого готельного комплексу?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Підприємство (власник або орендар) можуть скористатися пільгою відповідно до абзацу "а" статті 17 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ у разі наявності у нього як у юридичної особи свідоцтва про присвоєння категорії певному об'єкту його туристичної інфраструктури (готелю).

Читати далі »

За яких умов застосовуються пільги, передбачені пунктами 15–19 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ?

25.08.2011

Пунктами 15 - 19 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) передбачається звільнення від оподаткування прибутку суб’єктів господарювання у визначених секторах народногосподарського комплексу. Відповідно до п.21 підрозді...

Читати далі »

Чи звільняється від оподаткування прибуток від надання готельних послуг у готелі, одна частина якого має категорію "три зірки", а інша – "дві зірки"?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Звільненню від оподаткування підлягає прибуток суб’єкта господарської діяльності, отриманий від надання готельних послуг (група 55 КВЕД ДК 009:2005) у готелях категорій "п’ять зірок", "чотири зірки" і "три зірки". Прибуток, отриманий суб’єктом господарської діяльності від надання готельних послуг у готелях інших категорій, оподатковується податком на прибуток підприємств на загальних підставах.

Читати далі »

Чи застосовується п.13 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України у І кварталі 2011 року та хто є споживачами у розумінні цього пункту?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Пункт 13 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України застосовується підприємствами житлово-комунального господарства починаючи зі звітного періоду ІІ квартал 2011 року до 1 січня 2014 року. Споживач – це фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу.

Читати далі »

Які вимоги існують щодо цільового використання звільнених від оподаткування коштів громадської організації інвалідів?

25.08.2011

Стосовно роз’яснень щодо порядку використання підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів звільнених від оподаткування коштів пропонується звертатись до Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.

Читати далі »

Чи має право платник податку застосовувати ставку податку на прибуток 0 відсотків, у разі виплати працівникам, які зайняті неповний робочий, заробітної плати, що становить менше ніж 2 мінімальні?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Якщо платник податку нараховує заробітну плату працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах, у розмірі, що є меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, такий платник не має права застосовувати ставку податку на прибуток 0 відсотків незалежно від тривалості робочого дня (робочого тижня) таких працівників.

Читати далі »

Чи мають право підприємства легкої промисловості власники давальницької сировини застосовувати пільги, передбачені п.17 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 На застосування пільги, визначеної абз. "б" п.17 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України, мають право підприємства легкої промисловості, які виробляють продукцію із власної сировини. Власники давальницької сировини, які не здійснюють виробництво готової продукції легкої промисловості, не мають права застосовувати зазначену пільгу.

Читати далі »

З якого періоду можливе застосування нульової ставки платником податку, який був зареєстрований платником єдиного податку в 2009 році або в 2010 році?

25.08.2011

6 Відповідно до абз. "в" п.154.6 ст.154 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду нар...

Читати далі »

За який період з метою застосування ставки податку на прибуток 0 відсотків слід враховувати критерій щодо розміру доходів та заробітної плати платнику податку, який утворений протягом 2011 року після 1 квітня або всередині будь-якого іншого наступного рок

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Оскільки критерій щодо розміру доходів та заробітної плати має враховуватись для кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року, то платники податку мають право застосовувати ставку податку на прибуток 0 відсотків починаючи з року, наступного за роком утворення такого платника податку, за умови, що з початку року розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом.

Читати далі »

Чи може підприємство - виробник поліграфичної продукції, у т.ч. і книжкової, скористатися у 1 кварталі 2011 року пільгою щодо звільнення від оподаткування прибутку?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи підлягають оподаткуванню кошти, вивільнені від оподаткування, у зв’язку із застосуванням нульової ставки податку на прибуток при переході такого платника на ЄП?

25.08.2011

Платник податку, який застосовував нульову ставку податку на прибуток підприємств, а в наступних звітних періодах поточного року перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, зобов’язаний вивільнені від оподаткування кошти використати за цільовим призначенням відповідно до вимог п.152.11 ст.152 Податкового кодексу України.

Читати далі »

За яких умов прибуток підприємств літакобудівної промисловості звільняється від оподаткування?

25.08.2011

Прибуток підприємств літакобудівної промисловості, отриманий від основної діяльності (підклас 35.30.0 клас 35.30 група 35.3 розділ 35 КВЕД ДК 009:2005), а також від проведення такими підприємствами науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (підклас 73.10.2 клас 73.10 група 73.1 розділ 73 КВЕД ДК 009:2005), які виконуються для потреб літакобудівної промисловості, звільняється від оподаткування лише за умови дотримання вимог п. 21 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України та порядку цільового використання вивільнених від оподаткування коштів, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року N 299.

Читати далі »

Які напрямки цільового використання коштів, вивільнених від оподаткування згідно з п.154.4 ПКУ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

І. З якого періоду може застосовувати нульову ставку податку платник податку, який протягом трьох попередніх років (2008 – 2010 р.р.) застосовував як загальну систему оподаткування, так і був зареєстрованим платником єдиного податку, але не впродовж всь

25.08.2011

Коротка: Платник податку, який протягом трьох попередніх років (2008 – 2010 р.р.) застосовував як загальну систему оподаткування, так і був зареєстрованим платником єдиного податку, але не впродовж всього 2010 року, не відповідає визначеним критеріям і відповідно не може застосовувати нульову с...

Читати далі »

ІІ. З якого періоду може застосовувати нульову ставку податку платник податку, який протягом трьох попередніх років (2008 – 2010 р.р.) застосовував як загальну систему оподаткування, так і був зареєстрованим платником єдиного податку, але не впродовж всь

25.08.2011

(Початок див. І.). Повна: Відповідно до п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного з...

Читати далі »

Що вважається "переоснащенням матеріально-технічної бази" та "поповненням власних обігових коштів" у розумінні норми п.152.11 Податкового кодексу України?

25.08.2011

Переоснащення матеріально – технічної бази передбачає придбання нових або поліпшення наявних виробничих площ, матеріальних ресурсів засобів виробництва, а поповнення власних обігових коштів – поповнення коштів підприємства, які використовуються для проведення розрахунків.

Читати далі »

Чи передбачені пільги з податку на прибуток для постійних представництв нерезидентів по підготовці до чемпіонату євро 2012 (облаштування майданчиків для гелікоптерів та літаків, виконання робіт по підготовці і т.д)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як для цілей застосування абз. "б" п.154.6 ст.154 ПКУ визначається середньооблікова чисельність працівників?

25.08.2011

Для цілей розділу IІI Податкового кодексу України середньооблікова кількість працівників розраховується на підставі пп.14.1.227 п. 14.1 ст. 14 ПКУ за методикою, визначеною Інструкцією зі статистики кількості працівників.

Читати далі »

У підприємств машинобудівництва звільняється від оподаткування лише прибуток від основної діяльності, чи загальний прибуток, у тому числі від діяльності, не пов’язаної з машинобудівництвом?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

З якого періоду колишні платники ФСП можуть застосовувати нульову ставку: - з моменту утворення яких пройшло більше / менше 3 років; - у разі переходу на загальну систему оподаткування: до 01.01.11 р.; з 01.01.11 р.; з 01.04.11 р. або пізніших періодів?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

І. Чи впливає розмір заробітної плати, яка нарахована діючим платником податку протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років) працівникам, на можливість застосуван

25.08.2011

І. Коротка: Платником податку, який відповідає критерію, визначеному пп. "б" п. 154.6 ст. 154 ПКУ, і має право на застосування ставки 0 відсотків, є особа, яка протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років...

Читати далі »

ІІ. Чи впливає розмір заробітної плати, яка нарахована діючим платником податку протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років) працівникам, на можливість застосува

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: Відповідно до п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір до...

Читати далі »

Чи має право платник податку, який був зареєстрований платником ЄП до набрання чинності ПКУ, застосовувати нульову ставку податку на прибуток у разі: - переходу на загальну систему оподаткування з 01.01.2011, з 01.04.2011 чи більш пізніх податкових періо

25.08.2011

Застосовувати ставку податку на прибуток 0 відсотків у період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року можуть суб'єкти господарювання, які були зареєстровані платниками єдиного податку до 01.01.2011, та відповідають таким вимогам: обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) таких платників за календарний рік, що передує звітному, становить до одного мільйона гривень та середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб; не підпадають під категорію тих платників, для яких встановлено обмеження для застосування нульової ставки податку на прибуток. При цьому, у період застосування нульової ставки податку на прибуток такими платниками розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не повинен перевищувати трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом.

Читати далі »

За яких умов звільняється від оподаткування прибуток підприємств енергетичної галузі в межах витрат, передбачених інвестиційними програмами, та як таке звільнення відображається в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства?

25.08.2011

Прибуток підприємств енергетичної галузі звільняється від оподаткування в межах витрат, передбачених інвестиційними програмами, схваленими Національною комісією регулювання електроенергетики України, на капітальні вкладення з будівництва (реконструкції, модернізації) міждержавних, магістральних та розподільчих (локальних) електричних мереж та/або сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування вищевказаних цілей.

Читати далі »

Чи сплачується податок за основною ставкою за звітний період платником, що застосовує нульову ставку, у разі нарахування та виплати дивідендів своїм акціонерам (власникам) – ФО, якщо авансовий внесок з податку на прибуток у такому разі згідно з пп. 153.3.

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи звільняється від оподаткування доходи підприємств готельного бізнесу від продажу валюти, отриманої від надання готельних послуг (група 55 КВЕД ДК 009:2005) у готелях категорій "п’ять зірок", "чотири зірки" і "три зірки?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи може застосовувати нульову ставку податку на прибуток юридична особа, утворений (зареєстрований) до 01.01.2008?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »