Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Оподаткування неприбуткових установ та організацій

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЧи враховуються в обліку неприбуткових установ та організацій витрати, понесені у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у ФОП платника ЄП?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 У разі отримання неприбутковою організацією звільнених від оподаткування доходів та використання їх на цілі, передбачені статутом, витрати, понесені у межах кошторису на утримання та виконання статутних завдань, у т.ч. суми здійснених оплат на користь фізичної особи - підприємця на єдиному податку, відображаються в обліку без обмежень, установлених пп. 139.1.12 Податкового кодексу України. У разі отримання неприбутковою організацією доходів, що не звільняються від оподаткування, при визначенні об'єкта оподаткування до складу відповідних витрат не включаються витрати, здійснені у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) та інших активів у фізичної особи - підприємця на єдиному податку (крім витрат, понесених у зв'язку з придбанням робіт, послуг у фізичної особи - підприємця на єдиному податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації).

Читати далі »

І.Які доходи неприбуткових організацій, зазначених у пп."б" п.157.1 ст157 ПКУ, звільняються від оподаткування?

25.08.2011

І. Коротка: Діє з 01.04.2011 Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, зазначених в абзаці "б" п.157.1 ст157 Податкового кодексу України, отримані у вигляді: коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожер...

Читати далі »

ІІ.Які доходи неприбуткових організацій, зазначених у пп."б" п.157.1 ст157 ПКУ, звільняються від оподаткування?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: Діє з 01.04.2011 Відповідно до абз. "б" п.157.1 ст.157 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) до неприбуткових установ та організацій відносяться благодійні фонди і благодійні організації, створені у порядку, визначеному законом для п...

Читати далі »

Чи оподатковуються неприбутковою організацією доходи від надання майна в оренду?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Неприбуткові установи та організації, які отримують доходи від надання майна в оренду, мають сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких джерел, що зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів.

Читати далі »

І.Які доходи житлово-будівельних кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків звільняються від оподаткування?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Якщо житлово-будівельні кооперативи та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків зареєстровані згідно з вимогами законодавства та внесені органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ, то доходи у вигляді внесків, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів, звільняються від оподаткування.

Читати далі »

ІІ.Які доходи житлово-будівельних кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків звільняються від оподаткування?

25.08.2011

ІІ.(початок див.І) Повна: ... Оподаткування неприбуткових установ та організацій визначено статтею 157 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ). Відповідно до абз. "е" п.157.1 ст.157 зазначена стаття застосовується до житлово-будівельних кооперативів та об'єднань ...

Читати далі »

І. Які доходи неприбуткових організацій, визначених у пп. "г" п. 157.1 статті 157 ПКУ, звільняються від оподаткування?

25.08.2011

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "г" пункту 157.1 Податкового кодексу України, отримані у вигляді: разових або періодичних внесків, відрахувань засновників і членів; коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від провадження їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів; дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

Читати далі »

ІІ. Які доходи неприбуткових організацій, визначених у пп. "г" п. 157.1 статті 157 ПКУ, звільняються від оподаткування?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... Згідно з п.157.15 ст.157 під терміном "основна діяльність" для цілей цього підпункту слід розуміти діяльність неприбуткових організацій, яка визначена для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, у тому числі з надання р...

Читати далі »

Які документи має надати юридична особа для внесення її до Реєстру неприбуткових організацій?

25.08.2011

Для внесення до Реєстру неприбуткова організація або установа повинні подати (надіслати) до податкового органу за її місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою 1-РН, а також копії установчих документів.

Читати далі »

Які доходи релігійних організацій звільняються від оподаткування?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Від оподаткування звільняються доходи релігійних організацій, отримані у вигляді: коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; будь-яких інших доходів від надання культових послуг, а також пасивних доходів; отримані у вигляді коштів як третейський збір.

Читати далі »

Які доходи неприбуткових організацій, зазначених у пп. "a" п.157.1 ст157 ПКУ, звільняються від оподаткування?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у пп. "а" п. 157.1 ст.157 ПКУ, отримані у вигляді: коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; пасивних доходів; коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг, у тому числі доходів державних навчальних закладів, отриманих від виготовлення та реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, у тому числі від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю; дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

Читати далі »

Які соціальні послуги, надані неприбутковою організацією з ознакою неприбутковості 0006, звільняються від оподаткування?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Які установи і організації можуть бути внесені до неприбуткових організацій та установ з метою звільнення від оподаткування згідно з нормами статті 157 ПКУ?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Відповідно до п.157.12 ст.157 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) з метою оподаткування центральний орган державної податкової служби веде реєстр всіх неприбуткових організацій та їх відокремлених підрозділів, які звільняються від оподаткуванн...

Читати далі »

Чи повинні неприбуткові організації при поданні звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями подавати фінансову звітність?

25.08.2011

Коротка: Діє з 01.04.2011 Неприбуткові установи та організації у разі отримання прибутку від неосновної діяльності та/або доходів, що підлягають оподаткуванню відповідно до розділу ІІІ "Податок на прибуток підприємств" починаючи зі звітного періоду - І квартал 2011 року зі Звітом про використання...

Читати далі »

Чи потрібно неприбутковим установам та організаціям, внесеним до Реєстру згідно з наказом ДПА України від 11.07.97 №232, отримувати нове рішення про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій у зв'язку з набранням чинності наказу ДПА України

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 З 1 квітня 2011 року набирає чинності наказ ДПА України від 24.01.2011 №37, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.02. 2011 за №161/18899, яким затверджено Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій та визнано таким, що втратив чинність наказ ДПА України ...

Читати далі »

За якою формою подається звіт про використання коштів неприбутковими установами та організаціями за І кв.2011р?

25.08.2011

Неприбуткові організації та установи за результатами діяльності у І кварталі 2011 року мають надавати до органів ДПС Звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ за формою, затвердженою наказом ДПА України від 11.07.97 № 233.

Читати далі »

Які доходи неприбуткових організацій, визначених у пп. "є" п.157.1 ст.157 ПКУ, звільняються від оподаткування ?

25.08.2011

Від оподаткування звільняються доходи професійних спілок, їх об'єднань та організацій профспілок, організацій роботодавців та їх об'єднань, отримані у вигляді вступних, членських та цільових внесків, відрахувань коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів, а також вартість майна та послуг, отриманих первинною профспілковою організацією від роботодавця згідно з положеннями колективного договору (угоди), з метою забезпечення умов діяльності такої профспілкової організації відповідно до статті 42 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

Читати далі »

Як оподаткуються операції неприбуткових організацій (крім бюджетних установ) з реалізації ОЗ, що не підлягають амортизації в податковому обліку?

25.08.2011

Доходи, отримані неприбутковими організаціями від реалізації основних засобів, не відносяться до доходів, що звільняються від оподаткування у зазначених організацій, і тому оподатковуються на загальних підставах.

Читати далі »

І. Як оподаткуються операції органів місцевого самоврядування, установ та організацій, що утримуються за рахунок бюджету, з реалізації ОЗ, податкова амортизація на які не нараховується?

25.08.2011

Доходи органів місцевого самоврядування (бюджетних установ та організацій) від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) є власними надходженнями таких органів місцевого самоврядування (бюджетних установ та організацій), які звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств. У випадку реалізації органами місцевого самоврядування (бюджетними установами та організаціями) нерухомого майна, доходи від такої реалізації оподатковуються податком на прибуток на загальних підставах.

Читати далі »

ІІ. Як оподаткуються операції органів місцевого самоврядування, установ та організацій, що утримуються за рахунок бюджету, з реалізації ОЗ, податкова амортизація на які не нараховується?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... Згідно з п. 157.2 ст. 157 ПКУ від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "а" пункту 157.1 цієї статті, отримані, зокрема, у вигляді коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартос...

Читати далі »

Чи може представництво нерезидента, яке не веде господарської діяльності, бути зареєстроване як неприбуткова організація?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Який порядок застосування неприбутковими організаціями (установами) п. 153.1 ПКУ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Який порядок подання податкової звітності професійними спілками, їх об'єднаннями та організаціями профспілок, а також організаціями роботодавців та їх об'єднаннями?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Які доходи з метою звільнення від оподаткування для неприбуткової організації відносяться до пасивних доходів?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Які доходи неприбуткових організацій, зазначених у пп."в" п.157.1 ст157 ПКУ, звільняються від оподаткування?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи оподатковуються відсотки, які банк нараховує неприбутковій організації на залишки коштів на розрахунковому рахунку?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як у податковому обліку неприбуткової організації відображається операція з використання коштів або майна не за цільовим призначенням?

25.08.2011

Сума отриманих коштів (вартість майна у розмірі звичайної ціни), використаних не за цільовим призначенням, відображається у рядку 10 частини ІІ Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій за наслідками податкового періоду, в якому отримано такі кошти (майно), без врахування зазначених сум у складі витрат.

Читати далі »

Який порядок оподаткування коштів, отриманих неприбутковою організацією у вигляді відсоткової та безвідсоткової поворотної позики?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи вважається доходом з інших джерел, що підлягає оподаткуванню, сума коштів, що надходить неприбутковій установі у результаті обміну іноземної валюти на гривні, що була отримана у вигляді безповоротної фінансової допомоги?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як у І та ІІ частинах податкового звіту неприбуткових організацій відображаються доходи (витрати), отримані (понесені) в іноземній валюті?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Які доходи неприбуткових організацій, зазначених у пп."ґ" п.157.1 ст.157 ПКУ, звільняються від оподаткування?"

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Який залишок коштів на спеціальних рахунках необхідно зазначити бюджетним установам (організаціям) при заповненні рядка 1.2 І частини Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій за другий квартал, другий і третій кварта

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як формуються витрати, що зазначаються неприбутковими установами (організаціями), у рядках 8 або 9 І частини Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій звіту: на дату списання коштів з розрахункового рахунку чи на дат

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи вважається доходами від основної діяльності ЖБК та ОСББ кошти, отримані від органів місцевого самоврядування на погашення різниці вартості послуг ЖБК та ОСББ для пільгових категорій населення?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як заповнюється Звіт неприбуткових установ, визначених у пп. "а" п. 157.1 (ознака неприбутковості з 0001 до 0004), у т.ч. наукових установ, щодо отримання надходжень від надання майна в оренду: у р. 1.3.5 "доходи від надання платних послуг, пов’язаних з ї

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Які доходи неприбуткових організацій, зазначених у пп. "е" п.157.1 ст157 ПКУ, звільняються від оподаткування?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як у податковому обліку неприбуткової організації (а також бюджетної) відображаються витрати на ремонт власного (орендованого) приміщення, яке надається у оренду (суборенду)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи оподатковуються доходи органів місцевого самоврядування, установ та організацій, що отримані від продажу земельних ділянок?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »