Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Звітність: терміни подання звітності

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЯкі терміни подання податкової декларації платниками податку на прибуток підприємств?

25.08.2011

Податкова декларація платниками податку на прибуток підприємств, за винятком виробників сільськогосподарської продукції, визначених ст. 155 ПКУ, подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду. Виробники сільськогосподарської продукції, визначені ст. 155 ПКУ, для яких визначено річний податковий період, подають податкову декларацію протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Читати далі »

Який перший податковий період та за якою ставкою здійснюється оподаткування платників податку, які зареєстровані в І кварталі 2011 року?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Платники податку на прибуток, зареєстровані у І кварталі 2011 року, мають надавати декларацію з податку на прибуток за підсумками І кварталу 2011 року за правилами, встановленими Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств". Починаючи з другого кварталу по четвертий квартал включно 2011 року зазначені платники податку на прибуток мають складати та надавати декларацію з податку на прибуток за правилами, встановленими Податковим кодексом України.

Читати далі »

І. Які звітні податкові періоди для визначення податкових зобов’язань з податку на прибуток встановлено для суб’єктів космічної діяльності?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Суб'єкти космічної діяльності, що підпадають під дію п. 20 підрозд. 4 р. ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України для визначання податкового зобов'язання з податку на прибуток за результатами ведення космічної діяльності застосовують податковий період, що дорівнює одному звітному календарному року. Для визначення податкового зобов'язання з податку на прибуток за результатами ведення інших видів діяльності, ніж космічна, застосовуються податкові періоди: календарний квартал, півріччя, три квартали, рік. Податкова декларація за результатами ведення таких видів діяльності подається у терміни, встановлені для базового звітного (податкову) періоду, що дорівнює календарному кварталу. При цьому об’єкт оподаткування податком на прибуток за результатами діяльності за 1 квартал 2011 визначається відповідно до норм Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", а починаючи з 01.04.11 – відповідно до розділу ІІІ Податкового кодексу України.

Читати далі »

ІІ. Які звітні податкові періоди для визначення податкових зобов’язань з податку на прибуток встановлено для суб’єктів космічної діяльності?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... Якщо зазначені договори визнаються сторонами, повністю виконаними до настання 1 січня 2015 року, то останній податковий період (у тому числі для визначення норм амортизаційних відрахувань) розраховується з початку календарного року до закінчення звітного кварталу т...

Читати далі »

Чи подається фінансова звітність до органів ДПС відокремленими підрозділами платника податку, що самостійно сплачують податок на прибуток?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Якщо відповідно до облікової політики підприємства відокремлені підрозділи складають окремий баланс і відповідні форми фінансової звітності до нього, то такі відокремлені підрозділи разом з декларацією з податку на прибуток підприємства подають до органів ДПС квартальну або річну фінансову звітність відповідно до вимог п.46.2 ст.46 Податкового кодексу України.

Читати далі »

Який порядок звітування (форма звітності та термін її подання) платниками податку про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидента починаючи зі звітного періоду - перший квартал 2011 року?

25.08.2011

За результатами діяльності у І кварталі 2011 року резиденти і постійні представництва нерезидента в Україні, які у І кварталі 2011 року здійснили на користь нерезидента виплату доходів із джерелом їх походження з України та утримали і перерахували до відповідного бюджету податок з таких доходів, мають надати до органів ДПС звіт про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів, форма та порядок складання якого затверджений наказом від 16.01.98 № 28. Починаючи з ІІ кварталу 2011 року резиденти і постійні представництва нерезидента в Україні, що здійснюють на користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з України та утримують і перераховують до відповідного бюджету податок з таких доходів, мають заповнювати додаток ПН "Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України" до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом ДПА України від 28.02.2011 №114.

Читати далі »

Який перший звітний податковий період встановлено для новостворених платників податку?

25.08.2011

У разі якщо особа ставиться на облік органом державної податкової служби як платник податку в середині податкового періоду, перший звітний податковий період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем наступного податкового періоду.

Читати далі »

За який звітний (податковий) період подається у 2011 розрахунок частини чистого прибутку: наростаючим підсумком з початку року чи окремо за перший квартал 2011 р. та окремо за другий квартал, другий – третій квартали, другий – четвертий квартали 2011 р.?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »