Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на прибуток підприємств » Звітність: заповнення звітності

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЗа якою формою платник податку повинен подавати звіт щодо сум податку на прибуток, несплачених у зв’язку з отриманням пільг, за 4 квартал 2010 року?

25.08.2011

Звіт про суми податкових пільг за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1233, суб'єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв'язку з отриманням податкових пільг, надає починаючи з періоду - 1 квартал 2011 року. За 2010 рік платники податків, які звільнені від оподаткування або оподатковуються за зниженими ставками, подають до органів ДПС звіт №1-ПП "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності", затверджений спільним наказом ДПА України та Державного комітету статистики України від 23.07.04 №419/453. Діє з 01.01.2011

Читати далі »

Чи зобов’язаний платник податку на прибуток подавати за 1 квартал 2011 року фінансову звітність?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Платники податку на прибуток починаючи зі звітного періоду - І квартал 2011 року разом з відповідною податковою декларацією мають подавати квартальну (малі підприємства - річну), фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації. При цьому за звітні періоди 2011 року у фінансовій звітності тимчасові та постійні податкові різниці не зазначаються.

Читати далі »

Які форми фінансової звітності повинні надаватись платниками податку на прибуток до органів ДПС?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів (ч. 2 Закону № 996). Відповідні положення (стандарти) бухгалтерського обліку затверджені наказом Мініністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87. Для суб'єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати (ч. 2 Закону № 996). Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" затверджене наказом Мінфіну від 25.02.2000 р. № 39. Починаючи зі звітних періодів 2012 року, платники податку на прибуток подають фінансову звітність з урахуванням податкових різниць (п. 1 підрозд. 4 розд. ХХ "Перехідні положення" ПКУ).

Читати далі »

Як в декларації з податку на прибуток платник податку за І квартал 2011 року – податковий агент відображає отримання та перерахування туристичного збору?

25.08.2011

Податковий агент відображає суму туристичного збору при надходженні в рядку 01.6 “Інші доходи, крім зазначених у 01.1 - 01.5” декларації з податку на прибуток та рядку 04.6 Декларації при перерахуванні збору до бюджету.

Читати далі »

Яким чином в декларації з податку на прибуток за 1 квартал 2011 року враховуються витрати, пов’язані зі сплатою збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 до 01.04.2011 За результатами І кварталу 2011 року платники податку на прибуток відображають вартість торгових патентів у рядку 13 декларації з податку на прибуток, форма якої затверджена наказом ДПА України від 29.03.03 №143, та в додатку К6 до цього рядку декларації.

Читати далі »

Який порядок заповнення Звіту про суми податкових пільг неприбутковими організаціями у зв'язку з отриманням податкових пільг, зокрема графи "Сума податкових пільг"?

25.08.2011

У графі "Сума податкових пільг" Звіту про суми податкових пільг відображається сума податку на прибуток, яку неприбуткова організація мала сплатити до бюджету у випадку врахування отриманих сум у складі доходу.

Читати далі »

Як в податковій декларації з податку на прибуток підприємства відображаються витрати на поліпшення (ремонт) ОЗ?

25.08.2011

Визначення розміру витрат, понесених на ремонт основних засобів, які можуть бути віднесені до складу витрат та їх розподіл здійснюється у таблиці 3 додатка АМ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

Читати далі »

Який порядок виправлення помилок, допущених у періодах, що передують періоду набрання чинності розділом ІІІ ПКУ? (відображення у звітності)

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як неприбутковими установами і організаціями заповнюється звіт про суми податкових пільг за І квартал 2011, якщо Довідником №57 пільг станом на 01.04.2011, затвердженим листом ДПА України від 21.03.2011, стосовно пільг з оподаткування неприбуткових устан

25.08.2011

Враховуючи, що ІІІ розділ "Податок на прибуток підприємств" Податкового кодексу України, статтею 157 якого визначений порядок оподаткування неприбуткових установ та організацій, набирає чинність з 1 квітня 2011 року, неприбуткові установи та організації за три місяці 2011 року заповнюють звіт про суми податкових пільг на підставі Довідника №56 пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів станом на 01.01.2011; а за ІІ квартал 2011 року (без врахування трьох місяців 2011 року) – на підставі Довідника №57 пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків та зборів станом на 01.04.2011.

Читати далі »

Який порядок відображення в декларації витрат на оплату праці та за якою датою?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

І. Який порядок звітування про використання вивільнених від оподаткування коштів підприємствами, зазначеними у п.15, 17-19 підр.4 розд. XX "Перехідні положення" ПКУ?

25.08.2011

І. Коротка: Платники податку, які мають пільги згідно з п.15, 17-19 підр.4 розд. XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повинні разом із Податковою декларацією з податку на прибуток надати до органу податкової служби звіт про суми податкових пільг. При цьому, якщо дію...

Читати далі »

ІІ. Який порядок звітування про використання вивільнених від оподаткування коштів підприємствами, зазначеними у п.15, 17-19 підр.4 розд. XX "Перехідні положення" ПКУ?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: Пунктами 15, 17 - 19 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) передбачено вивільнення від оподаткування прибутку підприємств, які здійснюють відповідні види діяльності. Порядок використання...

Читати далі »

Як в Податковій декларації з податку на прибуток підприємств відображається сума авансового внеску при виплаті дивідендів?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи складається Звіт про суми податкових пільг, затверджений постановою КМУ №1233, наростаючим підсумком з початку року?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

За результатами якого періоду в 2011 та в подальших роках враховуються у складі витрат суми податків та зборів, для яких передбачено подання декларації з визначенням річної суми податку на поточний рік з наступною щомісячною сплатою відповідних сум (плата

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як у податковому звіті неприбуткової організації - профспілки відображається придбання та передача членам профспілки путівок на оздоровлення та відпочинок (безкоштовно або з частковою компенсацією вартості путівок)?

25.08.2011

Якщо придбання та надання профспілкою путівок на оздоровлення і відпочинок для членів профспілки і членів їхніх сімей здійснюється відповідно до статуту (положення) профспілки та кошторису, то такі операції не відображаються у Податковому звіті про використання коштів неприбуткових установ та організацій. Якщо такі надходження коштів не є членськими внесками, безповоротною фінансовою допомогою чи добровільними пожертвуваннями вони будуть оподатковуватись податком на прибуток і відповідно відображаються у частині ІІ цього Звіту.

Читати далі »

В якому рядку додатка ЗВ до декларації з податку на прибуток підприємств відображаються витрати на придбання МШП, які використовуються у виробництві, але які неможливо віднести до собівартості конкретної продукції?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

У якому звітному періоді у декларації з податку на прибуток відображати витрати на придбання патентів?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи потрібно подавати звіт про суми податкових пільг, якщо в Довіднику відсутні коди пільг, передбачені п.17 підрозділу 4 р.ХХ ПКУ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як подавати до органу ДПС щоквартально фінансову звітність у вигляді звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та примітки до звітів, якщо самими статистичними формами передбачено їх заповнення та подання раз на рік (Р-річна)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

І. Який порядок самостійного виправлення помилок у складі поточної та/або уточнюючої декларації з податку на прибуток підприємства?

25.08.2011

І. Коротка: Якщо виправлення помилок здійснюється у звітній (звітній новій) декларації за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено помилки, то у додатку ВП до декларації платник податку відображає правильні показники за податковий період, який уточнюється, та порівнюючи їх з від...

Читати далі »

ІІ. Який порядок самостійного виправлення помилок у складі поточної та/або уточнюючої декларації з податку на прибуток підприємства?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: Повна: Відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу) платник податків самостійно ви...

Читати далі »

В якому рядку додатка СВ до рядка 05.1 податкової декларації з податку на прибуток підприємства відображаються витрати з придбання сировини, яка використовується для виготовлення товарів, а також собівартість придбаних і реалізованих товарів?

25.08.2011

Вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу виготовленого товару, виконаної роботи, наданої послуги, і також собівартість придбаних та реалізованих товарів, зазначаються у рядку 05.1.1 додатка СВ.

Читати далі »

Який порядок виправлення помилок, допущених у декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, форма якої затверджена наказом ДПА України від 31.03.2003 № 146, (за звітні податкові періоди, що передують періоду набрання чинності розділу ІІІ "Подато

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як в декларації з податку на прибуток відображаються витрати на оплату праці працівників та соціальні внески (в залежності від групи витрат)?

25.08.2011

Витрати на оплату праці та соціальні заходи відображаються у складі витрат, що складають собівартість товарів (робіт, послуг) у додатку СВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, у складі загальновиробничих витрат у додатку ЗВ, у складі адміністративних витрат у додатку АВ та у складі витрат на збут у додатку ВЗ.

Читати далі »

І. Як у податковій декларації з податку на прибуток підприємства та розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства відображаються витрати відокремленого підрозділу (філії) на придбання торгових патентів?

25.08.2011

Платники податків при консолідованій сплаті податку у таблиці 2 додатка ЗП до податкової декларації з податку на прибуток підприємства (рядок А графи 5 таблиці 2) та у розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства (рядок 1 графи З) відображають суму нарахованого податку, яка вже зменшена на вартість придбаних патентів в цілому по підприємству, тобто з урахуванням вартості патентів, придбаних відокремленими підрозділами. Розрахунок вартості патентів, на яку зменшується прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню, здійснюється у додатку ТП до декларації в цілому по підприємству, тобто без розподілу між відокремленими підрозділами.

Читати далі »

ІІ. Як у податковій декларації з податку на прибуток підприємства та розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства відображаються витрати відокремленого підрозділу (філії) на придбання торгових патентів

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... Відповідно до п. 152.1 ст. 152 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податок, нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу, від податкової бази, визна...

Читати далі »

Чи відображаються при заповненні податкової декларації з податку на прибуток підприємства у складі загальних показників доходів, витрат, об’єкта оподаткування (рядки 01 – 07 декларації) відповідні показники від здійснення діяльності, що підлягає патентува

25.08.2011

Платник податку, який одночасно здійснює діяльність, що підлягає патентуванню відповідно до розділу XII ПКУ, та іншу діяльність, визначає (декларує) загальну суму податкових зобов'язань по цих видах діяльності в одній податковій декларації з податку на прибуток підприємства, форма якої встановлена наказом ДПА України від 28.02.2011 № 114 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства" (далі – декларація). У декларації доходи, отримані від здійснення діяльності, яка підлягає патентуванню, витрати, отримані від здійснення діяльності, яка підлягає патентуванню, сума амортизаційних нарахувань, нарахованих на основні засоби (нематеріальні активи), що використовуються для здійснення діяльності, яка підлягає патентуванню, а також об’єкт оподаткування від діяльності, яка підлягає патентуванню, відображаються у рядках 01 – 07 декларації у складі загальних показників доходів, витрат, об’єкта оподаткування від усіх видів діяльності, а також при складанні додатків до зазначених рядків декларації.

Читати далі »

Як в декларації відображається виплата єдиного соціального внеску, нарахованого на заробітну плату працівників, зайнятих у виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг)?

25.08.2011

Суми єдиного соціального внеску, нарахованого на заробітну плату працівників, зайнятих у виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг), зазначаються у рядку 05.1.12 додатка СВ до рядка 05.1 податкової декларації з податку на прибуток підприємства, а також у складі витрат, що відносяться до собівартості виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, - у рядках 05, 05.1 декларації.

Читати далі »

Чи є зменшення ставки оподаткування, передбачене положеннями міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування, пільгою з метою відображення такої різниці у звіті про суми податкових пільг?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Яким чином в додатку ОД до рядка 02.2 по декларації прибутку банка відображати комісійні доходи у вигляді операцій з акредитивами та документарними операціями типу ”інкасо”?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як у Податковій декларації з податку на прибуток відображається 10% ліміт витрат на ремонт (поліпшення) ОЗ, безпосередньо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг?

25.08.2011

У разі проведення поліпшень основних засобів, безпосередньо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг, витрати в межах визначеного ліміту поліпшень відображаються у складі загальновиробничих витрат звітного періоду (графа 6 табл.3 додатка АМ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства) з подальшим перенесенням до рядка 06.1.5.2 додатка ЗВ до рядка 06.1 Декларації.

Читати далі »

Як у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства відображається наявність детальних розшифровок у довільній формі до такої декларації?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

І. Як у продавця та покупця в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства відображається повернення проданих товарів, основних засобів, коштів у разі розірвання чи зміни договору, якщо таке повернення або перерахунок суми компенсації ві

25.08.2011

Якщо у межах одного звітного кварталу відбувається повернення проданих товарів, основних засобів, коштів у разі розірвання договору, таке повернення або перерахунок суми компенсації не відображається в Податковій декларації з податку на прибуток. Разом з тим, відповідно до п.44.1 ст.44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Читати далі »

ІІ. Як у продавця та покупця в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства відображається повернення проданих товарів, основних засобів, коштів у разі розірвання чи зміни договору, якщо таке повернення або перерахунок суми компенсації відб

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... Перерахунок доходів та витрат (балансової вартості основних засобів) також проводиться сторонами: у звітному періоді (періодах), в якому витрати та доходи (балансова вартість основних засобів) за правочином, визнаним недійсним, були враховані в обліку сторони прав...

Читати далі »

Який порядок заповнення декларації малими підприємствами, які відповідно до наказу Мінфіну від 30.11.99 р. №291 ведуть бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 ”Витрати за елементами” без використання рахунків класу 9 ”Витрати д

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як відображаються у складі поточних витрат звітного періоду відповідно до п.138.11 Податкового кодексу України невраховані витрати, понесені в І кварталі 2011 р.?

25.08.2011

Витрати, що не враховані у І кварталі 2011 році, платник податку має виправити до 01.07.2011 шляхом подання декларації, форма якої затверджена наказом №143. Після 01.07.2011 витрати, не враховані у І кварталі 2011 році, платник податку має виправити шляхом подання декларації, форма якої затверджена наказом №114. При цьому якщо помилки виправляються у 2011 році, то витрати враховуються у складі витрат відповідної групи (собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, загальновиробничих витрат, адміністративних витрат тощо), якщо помилки, виправляються в наступних роках, то невраховані витрати відображаються у складі інших витрат.

Читати далі »

Як в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства відображаються витрати на утримання медичного пункту, заробітної плати медичного персоналу, якщо підприємство повинно здійснювати обов’язковий медичний огляд працівників?

25.08.2011

Якщо медичний огляд працівників є обов’язковим згідно із законодавством, то витрати на організацію, утримання та експлуатацію пунктів безоплатного медичного огляду, безоплатної медичної допомоги та профілактики працівників (у тому числі забезпечення медикаментами, медичним устаткуванням, інвентарем) відображаються у рядку 06.1.9 додатка ЗВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства; витрати на заробітну плату найманих працівників (медичного персоналу) – у рядку 06.1.1.1 "Витрати на оплату праці" з відповідним перенесенням зазначених сум до рядка 06.1 Декларації.

Читати далі »

Як оподатковується та відображається у декларації інвестиційний дохід страховика (що провадить страхову діяльності зі страхування життя), отриманий від розміщення коштів за договорами довгострокового страхування життя та пенсійного страхування в межах нед

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

ЧИ застосовується норми міжнародних угод до операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов’язаннями, та, якщо застосовуються яким чином заповнюється додаток ПН щодо таких операцій ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

В яких випадках заповнюється графа 11 додатка АМ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства "Нарахована амортизація, що включається до витрат у майбутніх звітних (податкових) періодах"?

25.08.2011

У разі, якщо товари (роботи, послуги) не реалізовані у звітному періоді, то нарахована сума амортизації на основні засоби та нематеріальні активи, які безпосередньо пов’язаних з виробництвом таких товарів (виконанням робіт, наданням послуг), включається до витрат у майбутніх звітних (податкових) періодів та відображається у графі 11 додатка АМ до Декларації. У звітному періоді, на який припадає дата реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг), сума амортизації, нарахована на основні засоби та нематеріальні активи за попередні періоди, що не включена до складу витрат у попередніх звітних (податкових) періодах, переноситься з графи 11 до графи 5 додатка АМ до Декларації та включається до витрат, пов’язаних із собівартістю придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг) у графі 6 додатка АМ до Декларації.

Читати далі »

В яких рядках декларації з податку на прибуток відображаються операції з борговими вимогами та зобов’язаннями (п.153.4 та п.153.5 статті 153 ПКУ)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи повинно постійне представництво подавати декларацію на прибуток підприємств одночасно з поданням розрахунком податкових зобов’язань нерезидентів, які провадять діяльність через постійне представництво та чи потрібно їм подавати фінансову звітність?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Який рядок декларації береться для визначення розміру добровільних внесків до неприбуткових установ, держаних та місцевих бюджетів ( 4 відсотки) та чи може платник податку, який вичерпав встановлений згідно з пп. 5.2.2 ст.5 закону № 334 розмір формуват

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Який рядок декларації з податку на прибуток банку, страховика за 2010 рік береться для визначення розміру роялті (4 відсотка) з метою включення до витрат звітного періоду при перерахуванні коштів на користь нерезидента?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

В яких рядках в додатку АМ декларації з податку на прибуток відображаються амортизаційні відрахування щодо основних засобів, які повністю (частково) використовуються в патентованій діяльності?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

І. Як у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства відображається амортизація малоцінних необоротних активів?

25.08.2011

І. Коротка: У першому місяці використання об’єкта по рядку А10 таблиці 1 додатка АМ зазначається балансова вартість на початок звітного (податкового) періоду (графа 3) та нарахована сума амортизації за звітний (податковий) період (графа 4) у розмірі 100 або 50 відсотків вартості об’єкта з подаль...

Читати далі »

ІІ. Як у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства відображається амортизація малоцінних необоротних активів?

25.08.2011

ІІ.(початок див. І) Повна: Відповідно пп.14.1.138 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі – ПКУ) основні засоби - це матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних і...

Читати далі »

Чи враховуються в рядку 06.2.2 додатку АВ витрати на виплату заробітної плати адміністративного апарату?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи повинен рядок 05.1 СВ обов’язково дорівнювати рядку 05 при заповненні декларації з податку на прибуток?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи враховується при визначенні розміру податку на прибуток по рядку 11 Декларації з податку на прибуток від”ємне значення об”єкта оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню - рядок 08 ТП та збиток від діяльності, що пільгується - рядок 09 ПЗ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як у додатку ПН до рядка 17 декларації зазначається код країни (за Класифікатором держав світу): чи використовується код згідно з наказом Держкомстату від 22.12.2010 №528 та який саме (цифровий чи літерний тризначний)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Де у декларації з податку на прибуток банку відображати показник рядка 06.44 додатку ІВ зазначеної декларації?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як виправити помилки у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства та Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток, допущені до 01.04.11, та здійснити розподіл сум штрафних санкцій між головним підприємств

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства відображаються відсотки, отримані на залишки коштів на рахунку?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

В якому додатку до декларації з податку на прибуток відображається орендна плата за землю (податок за землю)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

До складу якої групи витрат в декларації з податку на прибуток відображуються списання ТМЦ, які безпосередньо використовуються при виробництві товарів, робіт, послуг?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Яка кредиторська заборгованість підлягає відображенню у рядку 06.5.36 додатка ІВ до декларації?

25.08.2011

Якщо після настання строків, визначених пп.159.1.2 п.159.1 ст.159 Податкового кодексу України, покупець погашає (списує) суму безнадійної кредиторської заборгованості, що була віднесена ним до витрат на підставі 159.1.2 п.159.1 ст.159 Кодексу, то така сума списаної безнадійної кредиторської заборгованості відображається у рядку 06.5.36 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

Читати далі »

За якою формою подається декларація з податку на прибуток підприємства, яка не була своєчасно подана до органів ДПС до 01.04.2011?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи подаються додатки до декларації в разі відсутності в них показників та відповідні рядки заповнені з прочерками?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Який порядок відображення у звітності коригування витрат покупця у разі отримання рішення суду або виконавчого напису нотаріуса ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Які суму зазначати у графі 4 табл 3 одатка АМ до декларації ”фактичні обсяги поліпшень” з урахуванням І кварталу чи без ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Який код країни резиденції нерезидента( літерний чи цифровой) зазначається в рядку 7 ”Податковох декларації з податку на прибуток підприємств” чи в рядку 6 розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи потрібно подавати декларацію з податку на прибуток підприємтв за 2 квартал, якщо половину кварталу підприємство знаходилось на єдиному податку, а другу половину на загальній системі?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Яка нарахована сума податку відображається у рядку А графи 5 табл 2 додатка ЗП та чи повинна вона відповідати сумі, зазначеній у графі 5 рядка 1 наказу № 36 ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

У яких одиницях виміру заповнюються: -податкова декларація з податку на прибуток підприємства; -податкова декларація з податку на доходи (прибуток) страховика; -податкова декларація з податку на прибуток банку; -розрахунок податкових зобов'язань нерезиде

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Який порядок звітування (форма звітності та термін її подання) платниками податку, які не подають форму звітності встановлену наказом ДПАУ від 28.02.2010р №114, про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидента починаючи

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як заповнюються рядки податкової декларації з податку на прибуток підприємств та додатків до неї у разі відсутності показників у них?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи може суб’єкт господарювання, який перейшов на спеціальний режим оподаткування (ФСП або ЄП) виправити самостійно виявлені помилки, допущені у деклараціях з податку на прибуток підприємств під час перебування на загальній системі оподаткування?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи враховуються у балансовій вартості на початок звітного (податкового) періоду (колонка 3 таблиці 1 додатка АМ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства) балансова вартість об’єктів ОЗ, що виведені з експлуатації (через простой або для

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як подаються розшифровки у довільній формі до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, якщо декларація подається в електронному вигляді?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як розрахувати питому вагу доходу від діяльності, не пов’язаної зі страхуванням, у загальному доході страховика ( табл.1 додатка ІВ до декларації страховика), якщо страховик здійснює діяльність з довгострокового страхування життя та страхові платежі не

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Який код необхідно зазначати у рядку 4 декларації страховика ( та яким чином, якщо код зазначений у формі), якщо страхування життя відповідає коду 66.01.0 ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи відображаються у Податковій декларації з податку на прибуток підприємства за другий квартал 2011 року частина чистого прибутку (доходу), що сплачена до бюджету за підсумками фінансово-господарської діяльності за перший квартал 2011 року, а також нарах

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Яку звітність повинна подавати ЮО, яка протягом звітного періоду отримала (втратила) право застосовувати особливі правила оподаткування прибутку як страхова або неприбуткова організація?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

І. Як в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства відображаються витрати на оплату перших п’яти днів непрацездатності працівників?

25.08.2011

Оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності робітникам, зайнятим у виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг), враховується при обчисленні об’єкта оподаткування у складі прямих витрат, які включаються до собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, у звітному періоді, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Витрати на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності іншого персоналу відносяться до складу інших витрат та визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені (нараховані).

Читати далі »

ІІ. Як в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства відображаються витрати на оплату перших п’яти днів непрацездатності працівників?

25.08.2011

ІІ. (початок див. І) Повна: ... Відповідно до п.142.2 ст.142 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) до складу витрат платника податку включаються обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законода...

Читати далі »

Чи змінюється протягом звітного (податкового) року значення графи 3 табл. 1 додатка АМ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства у зв’язку з введенням в експлуатацію або виведенням з експлуатації ОЗ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як платнику податку, який користується ст. 154.6 ПКУ відображати операції у декларації з податку на прибуток (з використанням рядка 09 декларації)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Які форми фінансової звітності повинна подавати бюджетна організація - платник податку на прибуток на загальних підставах?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи враховуються у рядках 15, 18, 21 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства за ІІ квартал 2011 року значення показників відповідної звітності за І кварталі 2011 року?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як Податковій декларації з податку на прибуток підприємства відображаються результати перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти, якщо виникають як позитивне значення, так і від’ємне значення курсових різниць?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як в Податковій декларації з податку на прибуток платник податку – продавець має відобразити погашення заборгованості, яка на підставі п. 12.1.1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємства" була віднесена до складу ВВ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Який порядок відображення в податковій звітності операції з примусового виключення засновника з числа засновників ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи наростаючим підсумком заповнюється розрахунок консолідованого податку на прибуток за півріччя 2011 року?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 110., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »