Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Податк. облік Архів » Податок на прибуток » Основні фонди

Основні фондиОсновні фонди

„ ОФ-вексельне балансування ” (про основні фонди, розрахунки за них векселями та балансову вартість ОФ)

Ернест Бобров
28.03.2008

Підприємство придбало у грудні 2007 року основні фонди, та, із-за нестачі оборотних коштів, розрахувалось за них простим векселем. У січні 2008 року вексель погашається за ціною, нижче на номінальну вартість, а придбані ОФ продаються іншому Підприємству. У зв'язку з цим виникло декілька запитань:

  1. Чи можна розраховуватися за основні фонди  векселем?
  2. Чи має право Підприємство збільшити балансову вартість ОФ з 01 січня 2008 р.? Якщо „Так”, то на яку суму?
  3. Чи необхідно у 1 кварталі 2008 року нараховувати амортизацію на придбані ОФ, враховуючи, що у 1 кварталі 2008 року вони були продані?
  4. Чи необхідно коригувати балансову вартість ОФ на початок року у зв'язку із погашенням векселя за ціною нижче номінальної його вартості?

Читати далі »

Придбання нерезидентом нерухомого майна в Україні та варіанти управління ним

16.05.2008

Чи має право нерезидент придбати в Україні земельну ділянку разом з об'єктом нерухомості, що на ній знаходиться? Як оформляється перехід права власності на такі об'єкти до нерезидента? 
Яким чином нерезидент може здійснювати управління придбаним майном, що знаходиться в Україні? В якому порядку оподатковуються відповідні операції?
Чи повинен нерезидент згідно з нормами чинного законодавства сплачувати плату за землю та звітуватися до податкового органу? Яка передбачена процедура та чи існує відповідальність?

Право нерезидента на придбання земельної ділянки

Можливість набуття іноземними суб'єктами господарювання права власності на земельні ділянки в Україні передбачена ст. 374 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ). А відповідно до ст. 377 ЦКУ одним із можливих шляхів такого набуття є придбання іноземним суб'єктом господарювання об'єкта нерухомості в Україні. Тоді земельна ділянка, що знаходиться під житловим будинком, спорудою чи будівлею, переходить у власність покупця нерухомості (за умови, що земельною ділянкою продавець користувався на праві власності).

Аналогічна норма міститься також в Земельному кодексі України. А в його ст. 82 наведено детальніші умови, за яких земельна ділянка може переходити у приватну власність саме іноземного суб'єкта господарювання. Зокрема, право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення може переходити до іноземних суб'єктів господарювання за умови:

1) придбання об'єктів нерухомого майна, що знаходяться на таких земельних ділянках (як поза, так і в межах населених пунктів);

2) для спорудження на земельних ділянках об'єктів, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності в Україні (у межах населених пунктів).

У свою чергу, ст. 120 ЗКУ передбачено механізм реалізації переходу права власності на земельну ділянку в разі придбання розташованого на ній об'єкта нерухомості. У такому випадку право власності на земельну ділянку може переходити на умовах цивільно-правових договорів. Скажімо, купуючи об'єкт нерухомості, в договорі можна (а іноді й необхідно) прямо передбачити перехід права власності на об'єкт нерухомості разом із земельною ділянкою.

Тобто, у чинній нормативній базі України чітко визначена можливість, а точніше право іноземного суб'єкта господарювання на придбання земельної ділянки шляхом придбання об'єкта нерухомості...

http://www.prostir.net.ua/ukr/consultancy_base.php?cat_id=2&news_id=626&fitem=0

Щодо порядку нарахування амортизаційних відрахувань новоствореними підприємствами

www.ligazakon.ua
01.08.2008

...якщо станом на початок повного розрахункового кварталу, що увійшов до складу першого звітного податкового періоду новоствореного платника, в податковому обліку цього платника обліковуються основні фонди, придбані ним до початку цього кварталу (введені в експлуатацію об'єкти 1-ї групи або оприбутковані об'єкти 2 - 4 груп), то такий платник має право відобразити амортизаційні відрахування відповідного розрахункового кварталу, починаючи з декларації за перший звітний податковий період.

Якщо ж станом на початок цього повного розрахункового кварталу основні фонди у платника не обліковувались, а були придбані ним (введені в експлуатацію або оприбутковані) протягом такого розрахункового кварталу, то новостворений платник має право відобразити амортизаційні відрахування щодо таких фондів в податковому періоді, наступному за першим звітним податковим періодом.

Враховуючи, що на початок будь-якого із звітних періодів 2008 року (тобто станом на 11.02.2008) сукупна балансова вартість всіх груп основних фондів дорівнює нулю, то новостворений платник податку протягом 2008 року не має права на застосування абзацу першого пп. 8.7.1 п. 8.7 ст. 8 Закону. Таке право виникає у нього лише у 2009 році за умови, якщо сукупна балансова вартість основних фондів цього платника станом на початок звітного періоду (01.01.2009) не дорівнює нулю.

 

Читати далі »

Про включення до валових витрат страхових внесків на страхування об'єктів фінансового лізингу

01.08.2008

витрати платника податків - лізингоотримувача у вигляді страхових внесків зі страхування автомобіля, придбаного у фінансовий лізинг, може бути включено до його валових витрат з урахуванням 5 %-ого обмеження цих витрат у разі, якщо використання застрахованих автомобілів безпосередньо пов'язано з власною господарською діяльністю платника податку

 

Читати далі »

Про нарахування бухгалтерської та податкової амортизації по безоплатно отриманих основних фондах

19.09.2008

платник має право нараховувати амортизаційні відрахування щодо основних фондів у бухгалтерському обліку та не має такого права у податковому обліку

 

Читати далі »

Амортизация основных средств для целей налогового учета с 01.04.2011 г.

Колосова Л.А.
12.03.2011

Если общая стоимость всех групп основных средств по данным бухучета меньше общей стоимости всех групп основных фондов по данным налогового учета на дату вступления в силу р. III НКУ, то временная налоговая разница, возникающая в результате такого сравнения, амортизируется как отдельный объект с применением прямолинейного метода в течение трех лет.

При этом если общая стоимость всех групп основных средств по данным бухучета больше, то возникающая разница амортизируется на общих основаниях.

Читати далі »

Критерий отнесения к основным средствам увеличили с 2500 до 6000 грн.

04.09.2015

Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уменьшения налогового давления на плательщиков налогов» от 17.07.2015 г. № 655-VIII были внесены изменения в пп. 14.1.138 НКУ. Согласно этим изменениям стоимостный критерий отнесения материальных активов к основным средствам повышен с 2500 до 6000 грн.

Закон вступил в силу 1 сентября 2015 года.

 

Читати далі »