Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на додану вартість » Реєстрація платників податку на додану вартість: на спрощеній системі оподаткування

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи повинен реєструватися платником ПДВ ФО СГ, який є платником ЄП?

25.08.2011

Фізична особа – суб’єкт господарювання, що перебуває на сплаті єдиного податку, у разі дотримання встановлених критеріїв, а саме: не перевищення обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік – 500 тис. грн. та кількості осіб, які перебувають з нею у трудових відносинах протягом року, включаючи членів сім'ї - 10 осіб, має право не реєструватися платником ПДВ або зареєструватися таким платником за власним бажанням. У разі здійснення операцій з реалізації з конфіскованого майна така особа повинна бути зареєстрованою платником ПДВ в обов’язковому порядку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинен платник ЄП за ставкою 10% реєструватися платником ПДВ при перевищені суми виручки від реалізації 300 тис.грн.?

25.08.2011

Суб’єкт підприємницької діяльності, що перебуває на сплаті єдиного податку за ставкою 10%, у разі перевищення суми виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) 300 тис. грн. має право не реєструватися платником ПДВ. Але, у разі переходу такого платника на загальну систему оподаткування (або за самостійним рішенням, або у разі порушення вимог, встановлених ст. 1 Указу Президента України „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва), він підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи зобов’язаний новостворений СГ – ФО, який після встановлення на облік в ДПІ отримує свідоцтво про право сплати ЄП, в обов’язковому порядку, реєструватись платником ПДВ?

25.08.2011

Платник єдиного податку - фізична особа самостійно визначає доцільність реєстрації платником ПДВ. Якщо такий платник приймає рішення про добровільну реєстрацію платником ПДВ, на нього поширюється порядок нарахування та сплати ПДВ відповідно до Закону України „Про податок на додану вартість”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи зобов’язаний СГ – ФО, що перебуває на сплаті ЄП, реєструватись платником ПДВ, при здійсненні операцій з ввезення (імпорту) товарів на митну територію України?

25.08.2011

Ні. суб’єкти господарювання — фізичні особи, що застосовують спрощену систему оподаткування, самостійно приймають рішення про доцільність реєстрації платником ПДВ.

Читати далі »

Діє до 20.10.2008 Чи має право зареєструватись платником ПДВ ЮО - платник ЄП за ставкою 10 відсотків?

25.08.2011

Юридична особа – платник єдиного податку за ставкою 10% не може бути зареєстрована платником ПДВ. Юридична особа має право здійснити реєстрацію платником ПДВ лише у випадку переходу на сплату єдиного податку за ставкою 6 відсотків, або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право зареєструватись платником ПДВ ЮО - платник ЄП за ставкою 10 відсотків?

25.08.2011

Юридична особа – платник єдиного податку за ставкою 10% не може бути зареєстрована платником ПДВ. Юридична особа має право здійснити реєстрацію платником ПДВ лише у випадку переходу на сплату єдиного податку за ставкою 6 відсотків, або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності чи інших спрощених систем оподаткування.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оподаткування ПДВ операцій з поставки послуг, що надаються платником ЄП- неплатником ПДВ нерезиденту, за межами митної території України?

25.08.2011

Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку, зокрема, з поставки товарів та послуг, місце поставки яких знаходиться на митній території України. У разі надання послуг нерезиденту, який не має постійного представництва в Україні, за межами митної території України, операції з надання резидентом таких послуг не підлягатимуть оподаткуванню ПДВ. При цьому надання послуг нерезиденту за межами митної території України має підтверджуватись відповідними документами (угода, акт виконаних робіт тощо).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинні платники ЄП за ставкою 10%, що здійснюють діяльність з перепродажу предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикварі

25.08.2011

Платникам єдиного податку, які здійснюють діяльність з перепродажу предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату, необхідно зареєструватись платниками ПДВ та перейти на загальну систему оподаткування.

Читати далі »

Діє до 29.12.2008 Коли особі, яка перебуває на сплаті ЄП необхідно зареєструватись платником ПДВ, якщо така особа в звітному періоді перевищила обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що визначений ст. 1 Указу Президента України „

25.08.2011

Порядок і терміни реєстрації не зареєстрованої платником ПДВ особи, яка, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування та сплачуючи єдиний податок, перевищила обмеження щодо обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік визначені Положенням про реєстрацію платників ПДВ, затвердженим наказом ДПА України від 01.03.2000 №79 (із змінами та доповненнями внесеними Наказом ДПА України від 01.09.08 №560).

Читати далі »

Діє до 29.12.2008 У який строк особі, яка перебуває на сплаті ЄП необхідно було зареєструватись платником ПДВ, якщо така особа перевищила обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що визначений ст. 1 Указу Президента України „Про с

25.08.2011

Реєстрація платником ПДВ особи, яка, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування та сплачуючи єдиний податок, перевищила обмеження щодо обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, здійснюється на підставі заяви, яка повинна бути подана до органу державної податкової служби не пізніше: ніж за п'ятнадцять днів до початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу), у якому відбулося перевищення, якщо перевищення відбулося у першому або другому місяці звітного періоду (кварталу); двадцятого календарного дня після закінчення звітного періоду (кварталу), у якому відбулося перевищення, якщо перевищення відбулося у третьому місяці звітного періоду (кварталу).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може СПД - ЮО перейти на спрощену систему оподаткування зі сплатою ЄП за ставкою 6 % і при цьому займатися виключно операціями, які звільнені від оподаткування ПДВ?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання - юридична особа, що перебуває на сплаті єдиного податку за ставкою 6% може займатися операціями, які звільнені від оподаткування ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В які терміни ФОП, що є платником ЄП та неплатником ПДВ необхідно зареєструватися платником ПДВ, якщо така особа уклала угоду, унаслідок виконання якої планується здійснення оподатковуваних операцій, обсяг яких перевищуватиме протягом зв

25.08.2011

Фізична особа – підприємець, яка уклала угоду унаслідок виконання якої планується здійснення оподатковуваних операцій, обсяг яких перевищуватиме протягом звітного податкового періоду 600 тис. грн., підлягає реєстрації платником ПДВ у разі перевищення обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік – 500 тис. грн.. Така реєстрація здійснюється на підставі заяви, що повинна бути подана особою не пізніше двадцятого календарного дня з моменту перевищення.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 У який строк особі, яка перебуває на сплаті ЄП необхідно було зареєструватись платником ПДВ, якщо така особа перевищила обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що визначений ст. 1 Указу Президента України „Про сп

25.08.2011

Реєстрація платником ПДВ особи, яка, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування та сплачуючи єдиний податок, перевищила обмеження щодо обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, здійснюється на підставі заяви, яка повинна бути подана до органу державної податкової служби фізичною особою - підприємцем - не пізніше двадцятого календарного дня з моменту перевищення; юридичною особою не пізніше: ніж за п'ятнадцять днів до початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу), у якому відбулося перевищення, якщо перевищення відбулося у першому або другому місяці звітного періоду (кварталу); двадцятого календарного дня після закінчення звітного періоду (кварталу), у якому відбулося перевищення, якщо перевищення відбулося у третьому місяці звітного періоду (кварталу).

Читати далі »