Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на додану вартість » Реєстрація платників податку на додану вартість: анулювання реєстрації

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи нараховуються податкові зобов’язання з ПДВ при анулюванні реєстрації як платника ПДВ на суму вартості залишку товарів та ОФ, придбаних СГ до набуття статусу платника ПДВ?

25.08.2011

Ні, не потрібно, тому, що по товарним залишкам не формувався податковий кредит.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може бути анульована реєстрація платником ПДВ СГ, що здійснює реалізацію товарів за готівкові кошти кінцевому споживачу з використанням РРО, обсяг поставок товарів (робіт, послуг) якого за останні дванадцять календарних місяців, менши

25.08.2011

Якщо платник податку, є зареєстрованим більше двадцяти чотирьох календарних місяців, включаючи місяць реєстрації, та має за останні дванадцять поточних календарних місяців обсяги оподатковуваних операцій, менші ніж 300 тис.грн., то він має право подати заяву на анулювання реєстрації платником ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В які терміни, при анулюванні реєстрації платника ПДВ, сплачуються до бюджету суми податкових зобов’язань, що нараховані на товарні залишки та/або ОФ, які знаходяться в обліку на день такого анулювання та стосовно яких було сформовано по

25.08.2011

В терміни, визначені для сплати податкових зобов’язань.

Читати далі »

Діє до 01.07.2010 Чи може СГ – ФО, що перебуває на сплаті ЄП, за своєю ініціативою анулювати реєстрацію платником ПДВ?

25.08.2011

Так, може. Якщо суб'єкт малого підприємництва - фізична особа, що знаходиться на спрощеній системі оподаткування обліку, звітності, приймає рішення бути платником ПДВ, на нього поширюється дія Закону України "Про податок на додану вартість". Анулювання реєстрації платника ПДВ може здійснюватися якщо: - платник податку, який до місяця, в якому подається заява про анулювання реєстрації, є зареєстрованим згідно з положеннями пп. 2.3.1 п. 2.3 ст. 2 Закону України "Про податок на додану вартість" більше двадцяти чотирьох календарних місяців, включаючи місяць реєстрації, та має за останні дванадцять поточних календарних місяців обсяги оподатковуваних операцій, менші 300000 гривень (без урахування ПДВ); - особа, зареєстрована як платник податку, не надає податковому органу декларації з цього податку протягом дванадцяти послідовних податкових місяців або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок протягом такого періоду, а також у випадках, визначених законодавством стосовно порядку реєстрації суб'єктів господарювання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 У які терміни філіям необхідно було подати до органів ДПС заяви про скасування реєстрації платниками ПДВ?

25.08.2011

Заяви про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою № 3-ПДВ філіям слід було подати не пізніше 21.12.08.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яку підставу для скасування реєстрації платниками ПДВ необхідно зазначати філіям у заяві?

25.08.2011

При поданні філіями заяви про анулювання реєстрації платника ПДВ підставою для такого анулювання може бути зазначено „Підпункт "в" пункту 9.8 статті 9 Закону України „Про податок на додану вартість” — „Анулювання реєстрації з будь-яких інших причин". Причина - „Відсутність підстав для перебування в якості платника податку на додану вартість". Разом із поданням такої заяви платник податку зобов'язаний повернути податковому органу Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва.

Читати далі »

Діє до 01.07.2010 В які терміни платник податків зобов’язаний повернути органу ДПС свідоцтво платника ПДВ у разі оскарження ним рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою податкового органу в Міжвідомчій експертній раді чи в суді та до

25.08.2011

За наявності підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ орган державної податкової служби здійснює таке анулювання, зокрема, на дату затвердження акта про анулювання реєстрації Рішення про анулювання реєстрації ПДВ за ініціативою органу ДПС може бути оскаржене відповідно до чинного законодавства. Платник податку незважаючи на оскарження ним рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою податкового органу зобов'язаний повернути податковому органу Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва разом із супровідним листом протягом двадцяти календарних днів від дати анулювання реєстрації платника ПДВ - дати затвердження акта про анулювання реєстрації. Починаючи з дати анулювання реєстрації платника ПДВ, такий платник втрачає право на виписування податкових накладних.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи будуть переноситися до податкової декларації з ПДВ головного підприємства суми, що відображаються в останній податковій декларації з ПДВ філії у рядках 22.2 та 26?

25.08.2011

Оскільки у рядках 22.2 та 26 податкової декларації з ПДВ відображаються не суми бюджетного відшкодування, а від'ємне значення різниці поточного звітного (податкового) періоду (рядок 22.2) та залишок від'ємного значення, після бюджетного відшкодування (рядок 26), які підлягають зарахуванню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, то такі суми не повертаються платнику, та не можуть бути перенесені до податкової звітності іншого платника податку (у даному випадку — головному підприємству).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 У яких випадках необхідно визнати умовний продаж по товарним залишкам та ОФ при анулюванні реєстрації платника ПДВ?

25.08.2011

Платник податку, в обліку якого на день анулювання реєстрації знаходяться товарні залишки або основні фонди (у тому числі оплачені і не отримані (дебіторська заборгованість)), стосовно яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах, зобов'язаний визнати умовний продаж таких товарів за звичайними цінами та відповідно збільшити суму своїх податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого відбувається таке анулювання. По товарних залишках та основних фондах, по яких податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах не формувався, умовний продаж не визначається і податкові зобов’язання не нараховуються.

Читати далі »

Діє до 13.12.2010 І Який порядок анулювання реєстрації платника ПДВ при його реєстрації платником ЄП за ставкою 10%?

25.08.2011

Діє до 13.12.2010 Коротка: Для анулювання реєстрації за ініціативою платника ПДВ такий платник подає до податкового органу за місцем перебування на обліку заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ. Якщо податковим органом на підставі заяви суб'єкта малого підприємництва, що зареєстрований плат...

Читати далі »

Діє до 13.12.2010 ІІ Який порядок анулювання реєстрації платника ПДВ при його реєстрації платником ЄП за ставкою 10%?

25.08.2011

Діє до 13.12.2010 (початок див. І) Повна: Відповідно до пп."в" п.9.8 ст.9 Закону України від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" із змінами та доповненнями (далі – Закон № 168) реєстрація платника ПДВ діє до дати її анулювання, яка відбувається, зокрема, якщо особа, з...

Читати далі »

Діє до 03.02.2009 Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2008 року №1118 реєстрація як платників ПДВ ФОП, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності чи перебувають на такій системі, підлягає анулюванню. До

25.08.2011

Враховуючи те, що реєстрація як платників ПДВ фізичних осіб - підприємців, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності чи перебувають на такій системі, підлягає анулюванню та те, що право на нарахування ПДВ та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники ПДВ, то такі фізичні особи – підприємці мають право виписувати податкові накладні до дати анулювання реєстрації платника ПДВ.

Читати далі »

Діє до 03.02.2009 Яким буде останній податковий період з ПДВ у разі анулювання реєстрації платника ПДВ ФОП, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (чи перебувають на такій системі)?

25.08.2011

При анулюванні реєстрації платника ПДВ фізичних осіб – підприємців, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (чи перебувають на такій системі) останнім податковим періодом є період, що розпочинається від дня, наступного за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем такого анулювання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно філії при скасуванні реєстрації платника ПДВ здійснювати умовний продаж за товарними залишками або ОФ, стосовно яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах?

25.08.2011

Ні, не потрібно.

Читати далі »

Діє до 13.12.2010 Який порядок оформлення та вручення акту про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою № 6-ПДВ?

25.08.2011

Порядок оформлення та вручення акту про анулювання реєстрації платника ПДВ за ф.№6-ПДВ регламентується пп. 25.2.2 пп. 25.2 п.25 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість.

Читати далі »

Діє до 13.12.2010 В які терміни можливо оскаржити акт про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою № 6-ПДВ?

25.08.2011

Скарга на рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою податкового органу, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Читати далі »

Діє до 01.07.2010 І Який порядок та термін анулювання реєстрації платника ПДВ, якщо воно здійснюється за ініціативою відповідного податкового органу?

25.08.2011

Порядок та термін анулювання платників ПДВ, якщо воно здійснюється за ініціативою відповідного податкового органу передбачено у п. 25 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість.

Читати далі »

Діє до 01.07.2010 ІІ Який порядок та термін анулювання реєстрації платника ПДВ, якщо воно здійснюється за ініціативою відповідного податкового органу?

25.08.2011

Діє до 01.07.2010 (початок див. І) Повна: Якщо орган державної податкової служби або пошта не може вручити платнику податку примірник акта про анулювання реєстрації платника ПДВ у зв'язку з незнаходженням посадових осіб, їх відмовою прийняти такий акт, незнаходженням за місцезнаходженням (місцем...

Читати далі »

Діє до 01.07.2010 Чи має право особа, яка зареєстрована платником ПДВ за добровільним рішенням, подати заяву на скасування реєстрації платником ПДВ раніше, ніж мине двадцять чотири календарні місяці з моменту реєстрації, якщо обсяги оподатковуваних операц

25.08.2011

Анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою платника податку може здійснюватися, зокрема, якщо: - платник податку, який до місяця, в якому подається заява про анулювання реєстрації, є зареєстрованим згідно з положеннями пп. 2.3.1 п. 2.3 ст. 2 Закону України "Про податок на додану вартість" більше двадцяти чотирьох календарних місяців, включаючи місяць реєстрації, та має за останні дванадцять поточних календарних місяців обсяги оподатковуваних операцій, менші 300 тис. грн. (без урахування ПДВ); - особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як платник єдиного податку або стає суб'єктом інших спрощених систем оподаткування, які визначають особливий порядок нарахування чи сплати ПДВ, відмінний від тих, що встановлені цим Законом, чи звільняють таку особу від сплати цього податку за рішенням суду або з будь-яких інших причин; - особа, зареєстрована як платник податку, не надає податковому органу декларації з цього податку протягом дванадцяти послідовних податкових місяців або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок протягом такого періоду, а також у випадках, визначених законодавством стосовно порядку реєстрації суб'єктів господарювання.

Читати далі »

Діє з 01.07.2009 до 09.09.2009 І Який порядок анулювання реєстрації платників ПДВ з урахуванням вимог Розпорядження КМУ від 01.07.09 №757-Р?

25.08.2011

Анулювання реєстрації платника ПДВ передбачається для особи, яка допустила виписування податкових накладних та не включила такі податкові накладні до складу своїх податкових зобов’язань, обсяг яких за оподатковуваними операціями перевищує суму 300 000 грн. ПДВ. При цьому, анулювання такої особи відбувається незалежно від визначеного в податковій звітності результату діяльності за звітний період, стану її розрахунків з бюджетом та режиму оподаткування, який застосовується такою особою.

Читати далі »

Діє з 01.07.2009 до 09.09.2009 ІІ Який порядок анулювання реєстрації платників ПДВ з урахуванням вимог Розпорядження КМУ від 01.07.09 №757-Р?

25.08.2011

Діє з 01.07.2009 до 09.09.2009 (початок див. І) Повна: Таким чином, будь-яка податкова накладна, отримана платником після дати анулювання його реєстрації, незалежно від дати виписки такої податкової накладної, не може бути включена до складу податкового кредиту такого платника податку, в тому ч...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Чи нараховуються податкові зобов’язання на дебіторську заборгованість за поставленими товарами (послугами), оплата яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів, при анулюванні реєстрації платника ПДВ в зв’язку з переходом на сплату ЄП

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Коротка: У разі анулювання свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ платник податку, що застосовує касовий метод визначення податкових зобов’язань та в обліку якого на день анулювання реєстрації знаходяться товарні залишки або основні фонди, стосовно яких був нарахований податковий...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Чи нараховуються податкові зобов’язання на дебіторську заборгованість за поставленими товарами (послугами), оплата яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів, при анулюванні реєстрації платника ПДВ в зв’язку з переходом на сплату Є

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див. І) Повна: Суб’єкт підприємницької діяльності – юридична особа, яка відповідає вимогам Указу Президента України від 3 липня 1998 року №727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (далі – Указ №727) щодо кількості ...

Читати далі »

Діє до 13.12.2010 І Яку заяву сільськогосподарському підприємству необхідно подати до органу ДПС у разі анулювання Спеціального свідоцтва та анулювання реєстрації платника ПДВ за своєю ініціативою?

25.08.2011

Діє до 13.12.2010 Коротка: Анулювання реєстрації платника ПДВ – с/г-підприємства, що включає анулювання Спеціального свідоцтва, виключення такого підприємства з Реєстру платників ПДВ та реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, відбувається за результатами розгляду поданої платником за...

Читати далі »

Діє до 13.12.2010 ІІ Яку заяву сільськогосподарському підприємству необхідно подати до органу ДПС у разі анулювання Спеціального свідоцтва та анулювання реєстрації платника ПДВ за своєю ініціативою?

25.08.2011

Діє до 13.12.2010 (початок див. І) Повна: Відповідно до п.8?.12 ст.8? Закону України від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР „Про податок на додану вартість” із змінами та доповненнями (далі – Закон), п.33 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України...

Читати далі »

Діє до 13.12.2010 Чи може податковий орган відмовити в анулюванні реєстрації платника ПДВ платнику, який ініціює анулювання своєї реєстрації, якщо заява за формою № 3-ПДВ подана ним з невірно зазначеним обсягом оподатковуваних операцій?

25.08.2011

Якщо у заяві за формою № 3-ПДВ, поданої платником, невірно зазначений обсяг оподатковуваних операцій, який не відповідає даним податкових декларацій, що були подані до органу державної податкової служби, то податковий орган повинен запропонувати платнику усунути невідповідність даних та повторно подати заяву за формою № 3-ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може СГ – ФО, що перебуває на сплаті ЄП, за своєю ініціативою анулювати реєстрацію платника ПДВ?

25.08.2011

Так, може. Якщо фізична особа - підприємець, яка знаходиться на спрощеній системі оподаткування обліку, звітності, приймає рішення бути платником ПДВ, на неї поширюється дія Закону України „Про податок на додану вартість”. Реєстрація платником податку суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи діє до дати її анулювання, яке відбувається у випадках, визначених підпунктами „а” – „в”, „ґ” п.9.8 ст.9 Закону України „Про податок на додану вартість”.

Читати далі »

Діє до 13.12.2010 Який порядок та термін анулювання реєстрації платника ПДВ, якщо воно здійснюється за ініціативою відповідного податкового органу?

25.08.2011

Порядок та термін анулювання реєстрації платників ПДВ, якщо воно здійснюється за ініціативою відповідного податкового органу, регламентуються п.9.8 ст.9 Закону України „Про податок на додану вартість”, пп.25.2.2 п.25 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право особа, яка зареєстрована платником ПДВ за добровільним рішенням, подати заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ раніше, ніж мине двадцять чотири календарні місяці з моменту реєстрації, якщо обсяги оподатковуваних операц

25.08.2011

Так, має. Платник ПДВ, який зареєструвався за добровільним рішенням та перебуває у статусі зареєстрованого платника ПДВ менше двадцяти чотирьох календарних місяців, якщо обсяги оподатковуваних операцій за дванадцять поточних календарних місяців є меншими, ніж 300 тис. грн., може за власною ініціативою подати заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ за наявності визначених п.9.8 ст.9 Закону України „Про податок на додану вартість” підстав, крім пп.„а” цього пункту.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи необхідно комітенту у разі анулювання свідоцтва ПДВ збільшити податкові зобов’язання за дебіторською заборгованістю з відвантажених товарів, які реалізовано комісіонером, якщо на момент такого анулювання кошти комітенту не перерахован

25.08.2011

У разі анулювання свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ комітент, в обліку якого на день анулювання реєстрації знаходяться товарні залишки або основні фонди, стосовно яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах, зобов'язаний визнати умовний продаж таких товарів за звичайними цінами та відповідно збільшити суму своїх податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого відбувається таке анулювання, в тому числі і збільшити податкові зобов’язання за дебіторською заборгованістю з відвантажених (наданих) товарів (послуг), які реалізовано комісіонером та рахунок щодо яких виставлявся комісіонеру з ПДВ (оскільки з моменту анулювання реєстрації платника ПДВ право на визначення податкових зобов’язань за датою отримання коштів припиняється, а відповідно до дев'ятого абзацу п. 9.8 ст. 9 Закону України "Про податок на додану вартість" платник ПДВ зобов’язаний погасити суму податкових зобов’язань з цього податку).

Читати далі »

Діє до 13.12.2010 І В які терміни платник податків зобов’язаний повернути органу ДПС свідоцтво платника ПДВ у разі оскарження ним рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою податкового органу в Міжвідомчій експертній раді чи в суді та д

25.08.2011

Діє до 13.12.2010 Коротка: За наявності підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ орган державної податкової служби здійснює таке анулювання на дату затвердження акта про анулювання реєстрації. Рішення про анулювання реєстрації ПДВ за ініціативою органу ДПС може бути оскаржене відповідно до ...

Читати далі »

Діє до 13.12.2010 ІІ В які терміни платник податків зобов’язаний повернути органу ДПС свідоцтво платника ПДВ у разі оскарження ним рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою податкового органу в Міжвідомчій експертній раді чи в суді та

25.08.2011

Діє до 13.12.2010 (початок див. І) Повна: Відповідно до п. 9.8 ст. 9 Закону України від 3 квітня 1997 року №168/97-ВР "Про податок на додану вартість" із змінами та доповненнями (далі – Закону №168) анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою відповідного податкового органу здійснюється на ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Чи нараховуються податкові зобов’язання при передачі активів підприємства на підставі передавального акта, у разі здійснення реорганізації шляхом перетворення (з ЗАТ на ТОВ)?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Коротка: В податковому періоді, в якому відбулася передача валових активів на підставі передавального акта або розподільчого балансу, платник податку - юридична особа, що припиняється у зв'язку з перетворенням у зв’язку зі зміною організаційно-правової форми відповідно до пп.3.2...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Чи нараховуються податкові зобов’язання при передачі активів підприємства на підставі передавального акта, у разі здійснення реорганізації шляхом перетворення (з ЗАТ на ТОВ)?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див.І) Повна: Відповідно до частин першої та п'ятої ст. 59 Господарського кодексу України припинення діяльності суб'єкта господарювання здійснюється, зокрема, шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) за рішенням власника (власників) чи уповн...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи необхідно при анулюванні реєстрації платника ПДВ визнавати умовний продаж по товарним залишкам та ОФ, з моменту придбання яких та включення сум ПДВ до складу податкового кредиту минуло більше 1095 днів?

25.08.2011

Особа, реєстрація якої в якості платника ПДВ анулюється, зобов'язана подати податкову декларацію з ПДВ за останній податковий період до якої включити податкові зобов’язання, нараховані за умовним продажем товарних залишків або основних фондів, стосовно яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах, в тому числі і за товарними залишками або основними фондами, з дня придбання яких минуло понад 1095 днів.

Читати далі »