Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на додану вартість » Оподаткування експортних операцій

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Який порядок визначення дати виникнення податкових зобов'язань у комітента при експорті товарів через комісіонера? Чи має право на отримання бюджетного відшкодування комісіонер?

25.08.2011

Експорт товарів із залученням комісіонера не впливає на порядок визначення податкових зобов'язань. Право на застосування нульової ставки ПДВ і, відповідно, право на отримання бюджетного відшкодування має лише продавець експортної продукції - її власник (комітент).

Читати далі »

Діє до 01.09.2009 Чи є об’єктом оподаткування ПДВ операції платників податку з вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту?

25.08.2011

Такі операції є об’єктом оподаткування ПДВ, ставка податку становить "0" відсотків до бази оподаткування.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка ставка ПДВ встановлена при експорті товарів та супутніх такому експорту послуг?

25.08.2011

При експорті товарів та супутніх такому експорту послуг ставка податку становить "0" відсотків до бази оподаткування.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як в податковому обліку та в податковій декларації з ПДВ відображається операція з повернення нерезиденту імпортованого товару, за який розрахунки не проводилися?

25.08.2011

При експорті товарів та супутніх такому експорту послуг ставка податку становить 0% до бази оподаткування. Товари вважаються експортованими платником податку в разі, якщо їх експорт засвідчений належним чином оформленою ВМД. Експортні операції відображаються у рядку 2.1 Розділу І податкової декларації з ПДВ "Операції, що оподатковуються за ставкою 0%". Оскільки платником податку здійснюється повернення товарів нерезиденту, тобто зазначені товари не можуть бути використані в межах його господарської діяльності, то платник податку не має права віднести суми ПДВ, сплачені ним при імпорті таких товарів, до складу податкового кредиту. При цьому, якщо при імпорті товарів платником податку було сформовано податковий кредит, то у податковому періоді, в якому відбувається повернення товарів нерезиденту, платнику необхідно здійснити коригування податкового кредиту з відображенням зазначеної операції в рядку 16.4 "Інші випадки" податкової декларації з ПДВ зі знаком „-”.

Читати далі »

Діє до 01.09.2009 Яка ставка податку встановлена для операцій з експортування товарів (супутніх послуг), що звільняються від оподаткування згідно зі статтею 5 Закону України „Про податок на додану вартість”?

25.08.2011

Нульова ставка податку не застосовується, якщо товари (супутні послуги), що експортуються, звільняються від оподаткування згідно з пунктом 5.1 (крім підпунктів 5.1.2, 5.1.7) та пунктом 5.2 статті 5 цього Закону.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок застосування нульової ставки ПДВ за операціями з експорту товарів?

25.08.2011

Застосування "нульової" ставки ПДВ при вивезенні (експортуванні) товарів за межі митної території України можливе лише за умови підтвердження такого вивезення (експортування) шляхом вчинення напису на оригіналах аркушів ВМД нової форми МД-2 з позначенням "3/8" про фактичне вивезення експортованих товарів за межі митної території України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином оподатковується операція з відвантаження платником ПДВ нерезиденту, що знаходиться за межами території України, запчастин до автомобіля для усунення заводського дефекту? Як відображається така операція в декларації з ПДВ?

25.08.2011

Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту. При експорті товарів та супутніх такому експорту послуг ставка податку становить "0" відсотків до бази оподаткування. При цьому товари вважаються експортованими платником податку в разі, якщо їх експорт засвідчений належно оформленою митною вантажною декларацією. Експортні операції зазначаються у рядку 2.1 рядка 2 Розділу І податкової декларації з ПДВ „Операції, що оподатковуються за ставкою 0 %”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи належать до "супутніх послуг" послуги з перевезення митною територією України товарів, що експортуються, а також послуги з митного оформлення, які надає митний брокер? За якою ставкою оподатковуються зазначені послуги?

25.08.2011

Надаючи послуги з перевезення товарів та їх митного оформлення суб’єкти господарювання здійснюють лише обслуговування товарів, що експортуються, а не здійснюють безпосередньо експорт таких товарів, а тому право на застосування нульової ставки до операцій з надання перерахованих послуг, у таких суб’єктів господарювання відсутнє. Послуги з перевезення митною територією України товарів, що експортуються, а також послуги з їх митного оформлення, оподатковуються у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 На яку дату виникають податкові зобов’язання (на дату відвантаження товарів під митний контроль до місця проведення митних процедур чи на дату фактичного перетину митного кордону України) та з урахуванням якого валютного (обмінного) курс

25.08.2011

Датою виникнення податкових зобов’язань по операціях з вивезення (експортування) товарів є дата фактичного вивезення експортованих товарів за межі митної території України. При цьому договірна (контрактна) вартість товарів, що вивозяться (експортуються), перераховується в українські гривні за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату фактичного перетину митного кордону України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи застосовується "нульова" ставка ПДВ при вивезенні (експорті) товарів за межі митної території України без оформлення вантажної митної декларації, оскільки їх митна вартість не перевищує суму, еквівалентну 100 євро?

25.08.2011

Якщо митна вантажна декларація, яка підтверджує факт вивезення товарів за межі митної території України, відсутня (незалежно від причин), операція з поставки товарів має оподатковуватись на загальних підставах за ставкою 20 відсотків.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник ПДВ на застосування нульової ставки ПДВ при експорті товару, якщо такий товар повертається нерезидентом?

25.08.2011

Платник ПДВ має право на застосування нульової ставки ПДВ при вивезенні (експортуванні) товарів за межі митної території України лише за умови підтвердження такого вивезення (експортування) шляхом вчинення напису на оригіналах аркушів ВМД нової форми МД-2 з позначенням "3/8" про фактичне вивезення експортованих товарів за межі митної території України. При цьому не має значення повертається такий товар платнику податку після вивезення чи ні.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оподаткування ПДВ та відображення в податковій декларації з ПДВ операцій з поставки товарів з митної території України на територію магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони?

25.08.2011

Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту. До експорту прирівнюються, зокрема, поставка товарів (супутніх послуг), які перебувають у вільному обігу на території України, до митного режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони. При експорті товарів та супутніх такому експорту послуг ставка податку становить 0% до бази оподаткування. При цьому товари вважаються експортованими платником податку в разі, якщо їх експорт засвідчений належно оформленою митною вантажною декларацією. Операції з поставки товарів (супутніх послуг), які перебувають у вільному обігу на території України, до митного режиму магазину безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони відображаються у рядку 2.1 „Експортні операції” розділу І податкової декларації з ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка ставка податку встановлена для операцій з експортування товарів (супутніх послуг), що звільняються від оподаткування згідно зі статтею 5 Закону України „Про податок на додану вартість”?

25.08.2011

Нульова ставка податку не застосовується до операцій з поставки товарів (супутніх послуг) за межі митного або державного кордону України, якщо операція з поставки таких товарів (супутніх послуг) не вважається об'єктом оподаткування згідно з пунктом 3.2 статті 3 Закону України „Про податок на додану вартість” або звільняється від оподаткування цим податком згідно з пунктом 5 статті 5 цього Закону (крім підпунктів 5.1.2, 5.1.7 та пункту 5.2 статті 5 цього Закону, до яких застосовується така нульова ставка податку), а також для транспортних засобів, які відправлялися під митним режимом переробки за межі митного кордону України з метою їх ремонту та повертаються на митну територію України для їх подальшого вільного обігу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є об’єктом оподаткування ПДВ операції платників податку з вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту?

25.08.2011

Операції платників податку з поставки (вивезення, пересилання) товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту є об’єктом оподаткування ПДВ, ставка податку становить "0" відсотків до бази оподаткування. Супутні послуги оподатковуються за 0 ставкою у складі вартості товару, який експортується. Поставка послуг, які будуть включені до вартості експортованого товару, здійснюється у постачальників таких послуг за стовкою 20%, а експортер, що їх придбаває має право включити суми ПДВ, сплачені при придбанні таких послуг, до складу податкового кредиту.

Читати далі »