Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на додану вартість » Операції, що не є об’єктом оподаткування: факторингові операції

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 09.10.2010 Як обкладаються ПДВ факторингові послуги?

25.08.2011

Якщо об’єктом факторингових операцій є об’єкти, відмінні від валютних цінностей, цінних паперів, у тому числі компенсаційних паперів (сертифікатів), інвестиційних сертифікатів, іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, житлових чеків, земельних бон та деривативів, то такі операції є об’єктом оподаткування ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є об’єктом оподаткування операція з уступки покупцем за грошові кошти дебіторської заборгованості, що виникла за попередньою (авансовою) оплатою, іншому кредитору та чи потрібно відкоригувати податковий кредит покупцю?

25.08.2011

Операція з уступки покупцем за грошові кошти дебіторської заборгованості, що виникла за попередньою оплатою, іншому кредитору не є об’єктом оподаткування ПДВ. Оскільки покупцем при здійсненні попередньої оплати за товари був сформований податковий кредит, а товари так і не будуть отримані (покупцем здійснюється операція з уступки вимоги новому кредитору), то через відсутність товарів покупець втрачає право на отримання податкового кредиту у зв’язку з невикористанням їх в оподатковуваних операціях в межах господарської діяльності. В даному випадку покупцю необхідно відкоригувати податковий кредит з відображенням зазначеної операції в рядку 16.4 „Інші випадки” податкової декларації з ПДВ зі знаком „-”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином в податковому обліку продавця – боржника відображається операція з поставки товарів (послуг) новому кредитору, до якого переходить право вимоги на підставі договору про заміну кредитора у зобов'язанні без згоди боржника, який

25.08.2011

У платника податку – продавця податкові зобов’язання виникають за передоплатою, а саме на дату зарахування коштів в оплату за товари (послуги) від першого кредитора. В результаті відступлення права вимоги першим кредитором новому кредитору, боржник не змінюється, а відбувається лише заміна однієї особи-кредитора на іншу особу-кредитора без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Враховуючи вищенаведене, оскільки до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, то жодних податкових наслідків для боржника – продавця товарів (послуг) в даному випадку не виникає. Податкові зобов’язання, що сформовані платником податку - боржником за передоплатою (першою з подій), коригуванню не підлягають та на дату здійснення поставки товарів (послуг) новому кредитору (другої з подій) податкові зобов’язання боржником не нараховуються.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок формування платниками ПДВ податкового зобов’язання та податкового кредиту при здійсненні операції з переведення боргу (заміни боржника у зобов’язанні)?

25.08.2011

Так як наслідками операції з переведення боргу (заміни боржника у зобов’язанні) є вибуття первинного боржника із зобов'язання, вступ до зобов'язання нового боржника за згодою кредитора та збереження у повному обсязі змісту зобов'язання при зміні суб'єктного його складу, тому відповідь щодо порядку оподаткування ПДВ зазначеної операції можливо надати лише після ознайомлення з первинними документами.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як оподатковуються ПДВ факторингові послуги?

25.08.2011

Якщо об’єктом факторингових операцій є об’єкти, відмінні від валютних цінностей, цінних паперів, у тому числі компенсаційних паперів (сертифікатів), інвестиційних сертифікатів, іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, житлових чеків, земельних бон та деривативів, то такі операції є об’єктом оподаткування ПДВ.

Читати далі »