Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на додану вартість » Операції, що не є об’єктом оподаткування: операції з реорганізації, злиття, приєднання підприємств тощо

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи виникають податкові зобов’язання з продажу підприємства за договором купівлі – продажу та розподільчим актом?

25.08.2011

Ні, податкові зобов’язання не виникають.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є об’єктом оподаткування ПДВ операції з поставки за компенсацію сукупних валових активів платника податку іншому платнику податку?

25.08.2011

Такі операції не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість за умови дотримання вимог, визначених пп.3.2.8 п.3.2 ст.3 Закону України "Про податок на додану вартість".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи оподатковується ПДВ, при реорганізації шляхом виділення нового СГ, передача активів відповідно до розподільного балансу від реорганізованого підприємства - платника ПДВ новому СГ.

25.08.2011

Не є об'єктом оподаткування операції поставки за компенсацію сукупних валових активів платника податку (з урахуванням вартості гудвілу) іншому платнику податку. Під поставкою сукупних валових активів слід розуміти поставку підприємства як окремого об'єкта підприємництва або включення валових активів підприємства чи його частини до складу активів іншого підприємства, що продає такі активи, за умови набуття підприємством-покупцем прав і обов'язків (правонаступництва) підприємства, що продає такі активи. При цьому у разі якщо товари (послуги), при придбанні яких було сформовано податковий кредит, у подальшому починають використовуватися в операціях, які не є об'єктом оподаткування згідно зі ст. З Закону України "Про податок на додану вартість", то з метою оподаткування такі товари (послуги), основні фонди вважаються проданими за їх звичайною ціною у податковому періоді, на який припадає початок такого використання або переведення, але не нижче ціни їх придбання (виготовлення, будівництва, спорудження).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оподаткування ПДВ операції з передачі всіх майнових прав та обов'язків від одного СГ до іншого у зв’язку з реорганізацією двох підприємств шляхом приєднання?

25.08.2011

При здійсненні підприємством, що приєднується, операції з поставки сукупних валових активів до іншого платника об’єкта оподаткування ПДВ не виникає. При цьому, у податковому періоді в якому відбувається така операція підприємство повинно визнати умовний продаж активів щодо яких було сформовано податковий кредит.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оподаткування ПДВ операцій з передачі активів підприємств, які реорганізуються шляхом злиття в одне підприємство?

25.08.2011

При передачі в повному обсязі всіх активів і пасивів по акту передачі підприємством від реорганізованого підприємства до складу активів новоствореного підприємства – платника ПДВ, який набуває прав і обов'язків цього реорганізованого підприємства, об'єкта оподаткування ПДВ не виникає. При цьому, відповідно до положень останнього абзацу пп. 7.4.1 п.7.4 ст. 7 Закону №168 у разі, якщо товари (послуги), при придбанні яких було сформовано податковий кредит, у подальшому починають використовуватися в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування згідно, чи основні фонди переводяться до складу невиробничих фондів, то з метою оподаткування такі товари (послуги), основні фонди вважаються проданими за їх звичайною ціною у податковому періоді, на який припадає початок такого використання або переведення, але не нижче ціни їх придбання (виготовлення, будівництва, спорудження).

Читати далі »