Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента по всіх значимих...

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Звіт фізичної особи - підприємця, який здійснює...

Податковий кодекс України (архів)

Закон України "Про інвестиційну діяльність"

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку...

Інструкція про застосування Плану рахунків... №291

Сбор на похороны при рождении

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Наступление на господство доллара

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

С. Кавторев "Бухгалтерский учет с помощью EXCEL"

Как заставить людей работать на вас

Наказ та Положення про облікову політику

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

20 порад для того, щоб працювати менше

Экс-сотрудница Ernst & Young раскрыла секреты «ВТБ Лизинг»

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

База законодавства на офіційному сайті Верховної Ради...

Податковий календар

Официальный перевод международных стандартов финансовой...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Цінні папери » Векселі

Векселі 

Закон України "Про обіг векселів в Україні"

10.06.2009

Закон України "Про обіг векселів в Україні"

 

Читати далі »

Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі

10.06.2009

Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі

 

Читати далі »

Про методологічні засади бухгалтерського та податкового обліку операцій з емісії та зворотного викупу простих векселів

Ігнатенко С., Боднарчук Р.
23.03.2009

У статті розглядаються законодавчі норми, які визначають правову та економічну суть відносин між емітентами векселів та їх першими власниками. Також розглядається те, яким чином в положеннях П(с)БО 13 ''Фінансові інструменти'' для потреб бухгалтерського обліку операції з емісії векселів та їх зворотного викупу емітентами конкретизуються норми Цивільного кодексу України та Закону України "Про обіг векселів в Україні".

Необхідність розгляду вказаних нормативно-правових актів була викликана тим, що у деяких спеціалізованих виданнях надаються консультації щодо застосування для податкового обліку операцій з емісії та зворотного викупу векселів норм п. 7.6 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", які регламентують порядок оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами. Аргументи, які наводяться в цих консультаціях, ґрунтуються на викривлених даних рахунків бухгалтерського обліку 34 "Короткострокові векселі одержані" та 62 "Короткострокові векселі видані", а також ігноруванні вимог П(с)БО 13 ''Фінансові інструменти''. Причому, в консультаціях наводяться умовні приклади, які не мають нічого спільного з метою господарської діяльності першого власника векселя і, відповідно, не мають ніякого логічного змісту.

Такі дії в кінцевому підсумку призводять до порушення норм п. 2 ст. 3 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", які встановлюють, що податкова звітність має ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку.  А також п. 7.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", оскільки за рахунок перекручення даних бухгалтерського обліку в фінансових результатах від торгівлі цінними паперами, які підлягають включенню до показників податкових декларацій, знаходять своє відображення операції з цінними паперами, що не мають ознак торгівлі цінними паперами, за рахунок чого у платників податку можуть виникати ризики щодо застосування до них штрафних санкцій за незаконне заниження об'єкту оподаткування.

На підставі даних аналізу законодавчих норм та положень П(с)БО 13 ''Фінансові інструменти'' автори роблять висновки щодо норм Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", які підлягають застосуванню до тих операцій з цінними паперами, на  які за вимогами п.п. 7.6.2 не поширюються норми п. 7.6 цього Закону.

 

Читати далі »

„ ОФ-вексельне балансування ” (про основні фонди, розрахунки за них векселями та балансову вартість ОФ)

Ернест Бобров
28.03.2008

Підприємство придбало у грудні 2007 року основні фонди, та, із-за нестачі оборотних коштів, розрахувалось за них простим векселем. У січні 2008 року вексель погашається за ціною, нижче на номінальну вартість, а придбані ОФ продаються іншому Підприємству. У зв'язку з цим виникло декілька запитань:

  1. Чи можна розраховуватися за основні фонди  векселем?
  2. Чи має право Підприємство збільшити балансову вартість ОФ з 01 січня 2008 р.? Якщо „Так”, то на яку суму?
  3. Чи необхідно у 1 кварталі 2008 року нараховувати амортизацію на придбані ОФ, враховуючи, що у 1 кварталі 2008 року вони були продані?
  4. Чи необхідно коригувати балансову вартість ОФ на початок року у зв'язку із погашенням векселя за ціною нижче номінальної його вартості?

Читати далі »