Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на додану вартість » База оподаткування

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Як визначається база оподаткування ПДВ при продажі об’єкта незавершеного будівництва?

25.08.2011

Базою оподаткування об’єкта є договірна (контрактна) вартість, визначена за вільними цінами, але не нижче за звичайні ціни.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 З якої вартості товарів, які імпортуються в Україну – митної чи фактурної нараховується ПДВ?

25.08.2011

Базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких товарів, але не менша митної вартості, зазначеної у ввізній митній декларації.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок нарахування ПДВ та визначення бази оподаткування при продажу уцінених товарів?

25.08.2011

Операції з поставки уцінених товарів оподатковуються ПДВ за ставкою 20%, при цьому база оподаткування визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними цінами, але не нижчими за звичайні ціни.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається до бази оподаткування ПДВ збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ?

25.08.2011

Так, включається.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як визначається база оподаткування при отриманні послуг від нерезидента у разі попередньої (авансової) оплати зазначених послуг?

25.08.2011

У разі попередньої оплати послуг нерезидента за умови відсутності на митній території України представництва або агента, який виконує представницькі дії, податкові зобов'язання у платника ПДВ – покупця послуг, який в цьому випадку є податковим агентом нерезидента виникають на день списання зазначених коштів. Оскільки дата визначення податкових зобов'язань і дата, на яку визначається валютний (обмінний) курс Нацбанку України для перерахунку бази оподаткування, можуть не збігатися, то на дату отримання акта (друга подія в даному випадку) необхідно провести перерахунок.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Як в податковому обліку з ПДВ у продавця (стягувача) відображаються суми індексу інфляції та 3% річних за прострочення покупцем (боржником) виконання договірних зобов'язань у разі якщо такий борг погашається стягненим у боржника майно

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Коротка: У разі якщо після процедури реалізації арештованого майна таке майно так і не продалося та передається стягувачу в рахунок погашення боргу за не сплачені суми індексу інфляції та 3% річних, то стягувач боргу повинен виписати розрахунок коригування та збільшити базу опод...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Як в податковому обліку з ПДВ у продавця (стягувача) відображаються суми індексу інфляції та 3% річних за прострочення покупцем (боржником) виконання договірних зобов'язань у разі якщо такий борг погашається стягненим у боржника майн

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див. І) Повна: Відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-IV зі змінами та доповненнями (далі - ЦКУ) боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається до бази оподаткування ПДВ плата підприємства за перевищення скидання об’ємів стічних вод, що сплачується водоканалам у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу?

25.08.2011

Плата за скид понадлімітних обсягів забруднюючих речовин у водойми та за послуги водовідведення, отримана водоканалами від підприємств, включається до бази оподаткування ПДВ на загальних підставах за ставкою 20%.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи обкладається ПДВ збір за паркування автотранспорту?

25.08.2011

Враховуючи те, що збір за припаркування автотранспорту не підпадає під визначення операцій з поставки товарів (послуг) і не належить до загальнодержавних податків і зборів, то він не є об’єктом оподаткування ПДВ і в свою чергу не включається до бази оподаткування ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Що є базою оподаткування ПДВ у підприємства-платника ПДВ за операціями з продажу квитків, якщо перевізник не зареєстрований як платник цього податку?

25.08.2011

Лише суб'єкти малого підприємництва, що перебувають на спрощеній системі обліку та звітності і які зареєстровані платниками ПДВ, нараховують і сплачують єдиний податок та ПДВ окремо та мають право зазначати суму ПДВ у вартості квитка на проїзд окремим рядком. Суб'єкти малого підприємництва, які перейшли на спрощену систему оподаткування обліку та звітності та не зареєстровані платниками ПДВ, нараховують і сплачують лише єдиний податок, до складу якого поряд з іншими податками і зборами включається і ПДВ, та не мають права зазначати у проїзних документах (квитках) суму ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається вартість заставної тари до бази оподаткування ПДВ?

25.08.2011

Вартість тари, що згідно з умовами договору визначена як зворотна (заставна), до бази оподаткування не включається.

Читати далі »

Діє до 13.12.2010 Як визначити базу оподаткування ПДВ для операцій з продажу активів спільної діяльності учаснику - уповноваженому вести облік результатів спільної діяльності?

25.08.2011

База оподаткування ПДВ визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості. У разі якщо оплата за поставлені активи здійснюється шляхом оплати частини таких активів коштами, а іншої частини — шляхом зарахування раніше здійсненного внеску такого учасника спільної діяльності, база оподаткування ПДВ визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижчої за звичайні ціни.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Що є базою оподаткування ПДВ при продажу автомобіля, якщо його балансова залишкова вартість перевищує договірну ціну за якою цей автомобіль продається?

25.08.2011

База оподаткування ПДВ при продажу автомобіля визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними цінами, але не нижче за звичайні ціни.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається податок з реклами до бази оподаткування?

25.08.2011

Податок з реклами не включається до бази оподаткування ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як визначається база оподаткування послуг, які поставляються нерезидентами з місцем їх надання на митній території України?

25.08.2011

Базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких робіт (послуг) з урахуванням акцизного збору, а також інших податків, зборів (обов'язкових платежів), за винятком ПДВ, що включаються у ціну поставки робіт (послуг) згідно із законами України з питань оподаткування.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як перераховується в українські гривні (з метою визначення бази оподаткування) договірна (контрактна) вартість послуг, які поставляються нерезидентами з місцем їх надання на митній території України?

25.08.2011

Договірна (контрактна) вартість робіт (послуг) перераховується в українські гривні за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на кінець операційного дня, що передує дню, в якому було складено акт, який засвідчує факт отримання послуг.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи здійснюється перерахунок зобов'язань та податкового кредиту, якщо після поставки товарів (послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за поставкою перегляд цін?

25.08.2011

Суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як коригуються суми податкових зобов’язань та податкового кредиту, якщо після поставки товарів (послуг) відбувається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь платника податку-постачальника?

25.08.2011

Якщо внаслідок перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то: постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок відкоригованого значення податку; отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за наслідками такого податкового періоду у разі, якщо він є зареєстрованим як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів (послуг).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як коригуються суми податкових зобов’язань та податкового кредиту, якщо після поставки товарів (послуг) відбувається збільшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь платника податку-постачальника?

25.08.2011

Якщо внаслідок перерахунку відбувається збільшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то: постачальник відповідно збільшує суму податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок відкоригованого значення податку; отримувач відповідно збільшує суму податкового кредиту за наслідками такого податкового періоду у разі, якщо він є зареєстрованим як платник податку на дату проведення перерахунку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як коригуються суми податкових зобов’язань платника податку-постачальника при зміні компенсації вартості товарів (послуг), наданих особам, які не були платниками цього податку на момент поставки?

25.08.2011

Зменшення суми податкових зобов'язань платника податку-постачальника при зміні компенсації вартості товарів (послуг), наданих особам, які не були платниками цього податку на момент такої поставки, дозволяється лише: а) при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості; б) при перегляді цін, пов'язаних з гарантійними замінами товарів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як визначається база оподаткування у разі коли платник податку здійснює операції з поставки товарів (послуг) під забезпечення боргових зобов'язань покупця, надане такому платнику податку у формі простого або переказного векселя або інши

25.08.2011

Базою оподаткування є договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни без врахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя, а за процентними векселями - договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни, збільшена на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу такого векселя.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як визначається база оподаткування у разі коли платник податку здійснює зустрічну поставку товарів (послуг) замість грошового погашення суми боргу, зазначеного у векселі?

25.08.2011

Базою оподаткування є договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни без врахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя, а за процентними векселями - договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни, збільшена на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу такого векселя.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як сума штрафу за затримку оплати чи надання послуг тощо?

25.08.2011

Якщо договором передбачено застосування штрафних санкцій, то кошти, отримані як сума штрафу не можна розцінювати, як компенсацію вартості товарів (робіт, послуг), тобто вони не можуть збільшувати базу для оподаткування ПДВ. Якщо застосування штрафних санкцій договором не передбачено, то будь-які надходження коштів за поставлені товари (виконані роботи, надані послуги) необхідно розцінювати як компенсацію вартості цих товарів (робіт, послуг), яка збільшує базу оподаткування ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи зобов’язаний покупець-платник ПДВ додатково до обумовленої контрактної вартості перераховувати продавцю-платнику ПДВ суму ПДВ, якщо умовами договору купівлі-продажу не обумовлено, чи включає договірна (контрактна) вартість суму ПДВ?

25.08.2011

Так, ПДВ додається до ціни товарів (робіт, послуг).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включаються проценти по процентному векселю до бази оподаткування ПДВ?

25.08.2011

Так, включаються

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно при здійсненні поставки товарів (робіт, послуг) платником ПДВ на договірні (контрактні) ціни додатково нараховувати ПДВ?

25.08.2011

Поставка товарів (робіт, послуг) здійснюється за договірними (контрактними) цінами з додатковим нарахуванням ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається до бази оподаткування ПДВ сума процентів, сплачена за товарним кредитом?

25.08.2011

Якщо сторони укладають договори купівлі-продажу (поставки) на умовах товарного кредиту, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під проценти, то незалежно від наявності боргового інструменту та форми розрахунків за такі товари база оподаткування ПДВ у продавця таких товарів (робіт, послуг) визначається виходячи з договірної вартості цих товарів, збільшеної на загальну суму процентів, визначених договором.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як визначається база оподаткування ПДВ операції з поставки товарів (робіт, послуг)?

25.08.2011

База оподаткування операції з поставки товарів (послуг) визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними цінами, але не нижче за звичайні ціни. У разі якщо звичайна ціна на товари (послуги) перевищує договірну ціну на такі товари (послуги) більше ніж на 20 відсотків, база оподаткування операції з поставки таких товарів (послуг) визначається за звичайними цінами.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як визначається база оподаткування ПДВ у разі поставки товарів (робіт, послуг) пов'язаній з продавцем особі?

25.08.2011

У разі поставки товарів (робіт, послуг) пов'язаній з продавцем особі база оподаткування визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижчої за звичайні ціни.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які податки та збори (обов’язкові платежі) включаються до бази оподаткування ПДВ?

25.08.2011

База оподаткування операції з поставки товарів (послуг) визначається з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків та зборів (обов'язкових платежів), згідно із законами України з питань оподаткування (за винятком ПДВ, а також збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв'язку, що включається до ціни товарів (послуг)).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як визначається база оподаткування ПДВ у разі поставки товарів (робіт, послуг) суб'єкту підприємницької діяльності, який не зареєстрований як платник ПДВ?

25.08.2011

У разі поставки товарів (робіт, послуг) суб'єкту підприємницької діяльності, який не зареєстрований як платник ПДВ, база оподаткування визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижчої за звичайні ціни.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як визначається база оподаткування ПДВ у разі поставки товарів (робіт, послуг) без оплати або з частковою оплатою їх вартості коштами у межах бартерних (товарообмінних) операцій?

25.08.2011

У разі поставки товарів (робіт, послуг) без оплати або з частковою оплатою їх вартості коштами у межах бартерних (товарообмінних) операцій база оподаткування ПДВ визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижчої за звичайні ціни.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як визначається база оподаткування ПДВ у разі передачі товарів (робіт, послуг) у межах балансу платника податку для невиробничого використання?

25.08.2011

У разі передачі товарів (робіт, послуг) у межах балансу платника податку для невиробничого використання, витрати на яке не відносяться до валових витрат виробництва (обігу) і не підлягають амортизації база оподаткування ПДВ визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижчої за звичайні ціни.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як визначається база оподаткування ПДВ у разі здійснення натуральних виплат у рахунок оплати праці ФО, що перебувають у трудових відносинах з платником податку?

25.08.2011

У разі здійснення операцій з натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах з платником податку база оподаткування ПДВ визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижчої за звичайні ціни.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається до бази оподаткування ПДВ отримані платником суми індексу інфляції та 3 % річних, які сплачуються покупцем у разі прострочення ним виконання договірних зобов'язань?

25.08.2011

Так, такі суми повинні включатися продавцем до бази оподаткування.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи необхідно нараховувати ПДВ підряднику, який уклав договір страхування на об’єкті замовника, при отриманні від нього компенсації страхових платежів, якщо страховою компанією на такі платежі ПДВ не нараховувався?

25.08.2011

Якщо компенсація витрат на добровільне страхування включена до складу вартості послуги за договором підряду, то така компенсація у складі вартості послуг за договором підряду є об'єктом оподаткування ПДВ, база оподаткування якої визначається виходячи із загальної вартості таких послуг з урахуванням можливих компенсацій за іншими витратами.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається до бази оподаткування вартість заставної тари, якщо покупцем ця тара була зіпсована (втрачена), але покупець бажає компенсувати її вартість?

25.08.2011

Покупець, який не повертає зворотну тару відправнику в зв’язку з тим, що її зіпсовано, повинен включити вартість такої зворотної тари до бази оподаткування ПДВ відповідно до п. 4.6 ст. 4 Закону України „Про податок на додану вартість”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включаються до бази оподаткування кошти, що перераховуються як відшкодування збитків за пошкодження або знищення майна?

25.08.2011

Кошти, що перераховуються як відшкодування збитків за пошкодження або знищення майна, включаються до бази оподаткування ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається до бази оподаткування ПДВ ЄП за ставкою 6%?

25.08.2011

Оскільки об’єктом оподаткування єдиним податком є виручка від реалізації і єдиний податок додатково не включається до ціни товару, то такий податок не враховується при визначені бази оподаткування ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок визначення бази оподаткування ПДВ у разі зміни ставок збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ, у разі якщо надходження попередньої (авансової) оплати за природний газ відбулось до зміни ставок такого зб

25.08.2011

Збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності належить до загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів), та збір включається до бази оподаткування ПДВ. Оскільки, податкові зобов'язання щодо збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ виникають за фактом відпуску природного газу споживачам, то і база оподаткування ПДВ повинна формуватися виходячи з договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними цінами, що будуть діяти на дату відпуску природного газу споживачам з урахуванням відповідної ставки збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ У разі якщо після поставки товарів (послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за поставкою перегляд цін, то суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок відображення резидентом в податковому обліку з ПДВ операції з повернення нерезиденту раніше імпортованих ОФ, що були внесені до статутного фонду такого резидента?

25.08.2011

Операція з повернення (експортування) резидентом внесених нерезидентом до статутного фонду основних фондів (крім основних фондів, ввезення яких відповідно до пп.5.18.3 п.5.18 ст.5 Закону „Про податок на додану вартість” звільняється від оподаткування ПДВ), які раніше були імпортовані, підпадає під визначення об'єкта оподаткування ПДВ і оподатковується ПДВ за нульовою ставкою. При цьому, резидент має право залишити в складі податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при ввезенні (імпортуванні) таких основних фондів.

Читати далі »