Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на додану вартість » Оподаткування лізингових (орендних) операцій

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи має право СГ на податковий кредит при ввезенні (імпорті) ОФ за умовами договору оперативного лізингу з нерезидентом, у разі якщо їх імпорт підтверджено ВМД?

25.08.2011

Оскільки ввезені ОФ не є придбаними, а лише отримані у користування, то сума ПДВ, сплачена при їх ввезенні, до податкового кредиту не відноситься.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право СГ включати до складу податкового кредиту суми ПДВ, сплачені на митниці, при ввезенні (імпорті) обладнання, яке після розмитнення буде передано, згідно з договором, в оренду іншій особі?

25.08.2011

Оскільки надання послуг з оренди є оподатковуваною операцією в межах господарської діяльності платника, то суми ПДВ, нараховані (сплачені) при придбанні обладнання з метою його передачі в оперативну оренду, можуть бути включені до складу податкового кредиту в загальновстановленому порядку.

Читати далі »

Діє до 01.09.2009 Який порядок оподаткування ПДВ операції з надання нерезиденту в оренду (фрахт, бербоут-чартер) судна?

25.08.2011

Надання послуг з агентування і фрахтування морського торговельного флоту судновими агентами не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Нерезидентом надано в оперативну оренду резиденту автомобіль. Чи підлягає оподаткуванню зазначена операція?

25.08.2011

Послуги з надання в оренду автомобіля нерезидентом резиденту є об’єктом оподаткування ПДВ. При чому, у разі відсутності постійного представництва нерезидента на території України, особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату ПДВ є резидент.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок податкового обліку ПДВ у орендодавця при компенсації йому орендарем комунальних послуг та послуг на поточне утримання приміщень?

25.08.2011

Сума компенсації за комунальні послуги та послуги на поточне утримання приміщення, включається до складу договірної (контрактної) вартості наданих послуг і підлягає оподаткуванню ПДВ на загальних підставах за ставкою 20%.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи обкладатимуться ПДВ витрати з поліпшення орендованого приміщення при поверненні його орендодавцю?

25.08.2011

Так, при поверненні орендарем об’єкта оренди вартість поліпшень обкладається ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є об’єктом оподаткування ПДВ операції платників податку з передачі об'єкта фінансового лізингу у користування лізингоотримувачу (орендарю)?

25.08.2011

Такі операції є об’єктом оподаткування ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є об’єктом оподаткування ПДВ операції з передачі майна у схов (відповідальне зберігання) та повернення майна із схову (відповідального зберігання) його власнику?

25.08.2011

Такі операції не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є об’єктом оподаткування ПДВ операції з передачі майна у лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг та повернення майна, попередньо переданого в лізинг (оренду) лізингодавцю (орендодавцю), крім переданого у фінансовий лізинг?

25.08.2011

Такі операції не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є об’єктом оподаткування ПДВ операції з нарахування та сплати процентів або комісій у складі орендного (лізингового) платежу у межах договору фінансового лізингу ?

25.08.2011

Такі операції не є об’єктом оподаткування ПДВ, у сумі, що не перевищує подвійну облікову ставку Національного банку України, розраховану від вартості об'єкта лізингу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як визначається дата виникнення податкових зобов'язань для операцій фінансової оренди (лізингу)?

25.08.2011

Датою виникнення податкових зобов'язань орендодавця (лізингодавця) для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичного передання об'єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є об’єктом оподаткування ПДВ компенсація земельного податку орендодавцю згідно з умовами договору оренди нежилого приміщення?

25.08.2011

У разі якщо орендар відшкодовує земельний податок орендодавцю згідно з умовами договору оренди нежилого приміщення, то зазначена операція вважається оперецією з поставки послуг і відповідно є об’єктом оподаткування ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як визначається дата виникнення права на податковий кредит у орендаря (лізингоотримувача)за договорами фінансової оренди (лізингу)?

25.08.2011

Датою виникнення права орендаря (лізингоотримувача) на збільшення податкового кредиту для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичного отримання об'єкта фінансового лізингу таким орендарем.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи виникають зобов’язання з ПДВ при передачі майна в оперативний лізинг (оренду)

25.08.2011

Виникають лише із суми орендної плати.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оподаткування ПДВ лізингового платежу (винагороди), що отримує нерезидент у якого відсутнє представництво на території України, за надання обладнання у фінансовий лізинг резиденту?

25.08.2011

Послуги з надання предмета лізингу в фінансовий лізинг, за якими нерезидент отримує лізингові платежі як винагороду за передане у лізинг майно, необхідно розглядати як окрему операцію з поставки послуг, яка є об'єктом оподаткування ПДВ та оподатковується у законодавчо визначеному порядку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи виступає резидент - платник ПДВ податковим агентом та чи необхідно нараховувати ПДВ при придбанні у ФО - нерезидента (не суб’єкта господарської діяльності) послуг з оренди об’єкта нерухомості, який знаходиться на митній території Укр

25.08.2011

При наданні нерезидентом (незалежно від того юридичною чи фізичною особою), який не має митній території України представництва, послуг з оренди об’єкта нерухомості (частини об’єкта нерухомості), орендар – платник податку є податковим агентом такого нерезидента і відповідальним за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи оподаткується ПДВ операція з повернення об'єкту фінансового лізингу та чи складається у такому випадку податкова накладна?

25.08.2011

Повернення об'єкта фінансового лізингу з метою оподаткування розглядається як продаж об'єкта, придбаного на умовах фінансового лізингу, і оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку. У момент виникнення податкових зобов'язань (на дату повернення об'єкта фінансового лізингу) лізингоодержувач – платник ПДВ має скласти податкову накладну.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право лізингодавець - платник ПДВ на коригування (зменшення) податкових зобов’язаннь з ПДВ на підставі норм п. 4.5 Закону України "Про податок на додану вартість" у випадку повернення об’єкта фінансового лізингу від лізингоодержу

25.08.2011

Лізингодавець – платник ПДВ не має підстав для коригування податкових зобов’язань у випадку повернення об’єкта фінансового лізингу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи виступає податковим агентом та сплачує ПДВ платник ЄП за ставкою 10% при отриманні на митній території України послуг від нерезидента, у якого відсутнє представництво на митній території України?

25.08.2011

Платники єдиного податку за ставкою 10 відсотків при отриманні послуг від нерезидента, який не має постійного представництва на території України, не повинні реєструватися як платники ПДВ, але зобов'язані нараховувати ПДВ на вартість при отриманні таких послуг і перерахувати його до бюджету.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як розраховуються суми коштів, які перевищують подвійну облікову ставку НБУ, встановлену на день нарахування процентів (комісій) за відповідний проміжок часу, розраховану від вартості об'єкта лізингу, наданого у межах договору фінансовог

25.08.2011

Суми коштів, які перевищують подвійну облікову ставку Національного банку України, встановлену на день нарахування та сплати таких процентів (комісій) за відповідний проміжок часу, розрахованій від вартості об'єкта лізингу, включаються до бази ПДВ. Тобто, в даному випадку, база оподаткування ПДВ дорівнює різниці між сумою нарахованих та сплачених процентів або комісій у складі орендного (лізингового) платежу у межах договору фінансового лізингу та показником, що дорівнює подвійній обліковій ставці Національного банку України, встановленій на день нарахування та сплати таких процентів (комісій) за відповідний проміжок часу, розрахованій від вартості об'єкта лізингу. Зазначений показник розраховується як відношення подвійної ставки Національного банку України до кількості днів у поточному році (365 або 366, якщо це високосний рік), помножене на кількість днів, що дорівнюють відповідному проміжку часу (місяцю, кварталу, року), за який нараховуються проценти або комісії у складі орендного (лізингового) платежу у межах договору фінансового лізингу (в залежності від умов цього договору).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оподаткування ПДВ сум орендної плати за використання державного майна?

25.08.2011

Взаємовідносини щодо оренди державного майна, в тому числі і порядок перерахування орендної плати до бюджету, терміни внесення орендної плати регулюються договорами оренди. Відповідно до Порядку заповнення податкової накладної, на дату виникнення податкових зобов'язань з ПДВ державне підприємство - орендодавець виписує податкову накладну на всю суму орендної плати, передбачену договором оренди, незалежно від того, чи буде орендар сам розподіляти суму отриманої орендної плати або всю суму орендної плати буде ним перераховано на реєстраційний рахунок орендодавця, в якій в окремому рядку повинна бути виділена сума ПДВ, яка становить 20 % бази оподаткування, визначеної п.4.1 ст.4 Закону України „Про податок на додану вартість” , та яка включається до вартості орендної плати.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оподаткування ПДВ сплати лізингових платежів, у разі якщо укладення договору фінансового лізингу відбулось до внесення змін Законом України від 16.01.2003 р. № 469-IV "Про внесення змін до Закону України "Про податок на дод

25.08.2011

Якщо договір фінансового лізингу був складений до 1 січня 2003 року, то, незалежно від дати зміни до договору фінансового лізингу щодо розстрочення лізингових платежів, така операція оподатковується за правилами, що діяли на момент передання такого об'єкта.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи нараховується ПДВ на суму орендної плати, якщо орендодавець, який є балансоутримувачем державного майна, переданого в оренду Фондом державного майна, не зареєстрований платником ПДВ?

25.08.2011

Відповідно до пп. 7.2.4 п. 7.2 ст. 7 Закону України від 3 квітня 1997 року №168/97-ВР „Про податок на додану вартість” із змінами та доповненнями (далі – Закон №168) право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку у поря...

Читати далі »