Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на додану вартість » Оподаткування операцій з основними фондами (ліквідація, переведення до складу невиробничих фондів, безоплатна передача, тощо)

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи має підприємство право на податковий кредит з ПДВ у разі придбання матеріалів та послуг у зв’язку з проведенням капітального ремонту основних засобів 1-ої групи?

25.08.2011

Так, має за умови їх подальшого використання в межах господарської діяльності платника та в оподатковуваних операціях.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно здійснити розподіл сум ПДВ, сплачених (нарахованих) при придбанні ОФ, які одночасно використовуються в оподатковуваних і звільнених операціях?

25.08.2011

Суми ПДВ, сплачені при виготовленні чи придбанні основних фондів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні, до складу податкового кредиту включаються лише у тій частці сплаченого (нарахованого) податку, яка відповідає частці використання таких основних фондів в оподатковуваних операціях звітного періоду. У разі якщо надалі такі основні фонди почнуть використовуватися в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування згідно зі ст. 5 цього Закону, чи будуть переведені до складу невиробничих фондів, то з метою оподаткування такі основні фонди вважатимуться проданими за їх звичайною ціною у податковому періоді, на який припадає початок такого використання або переведення, але не нижче ціни їх придбання (виготовлення, будівництва, спорудження).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Чи має право СГ, уповноважений вести результати спільної діяльності, на податковий кредит за основними засобами, що отримано у якості внеску до спільної діяльності від учасника – платника ПДВ?

25.08.2011

Особа, яка уповноважена вести облік результатів такої спільної діяльності, може включити суми ПДВ з вартості таких основних засобів до складу податкового кредиту.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Чи має право СГ, уповноважений вести результати спільної діяльності, на податковий кредит за основними засобами, що отримано у якості внеску до спільної діяльності від учасника – платника ПДВ?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див. І.) Повна: Об'єктом оподаткування, відповідно до пп. 3.1.1 п. 3.1 ст. 3 Закону, є операції платників податку, зокрема, з поставки товарів та послуг, місце поставки яких знаходиться на митній території України. Відповідно п. 6.1 ст. 6 Закону об'єкти оподаткування, ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи нараховується ПДВ у разі ліквідації комплектуючих, складових частин, компонентів або інших відходів, отриманих внаслідок ліквідації ОФ?

25.08.2011

Ліквідація комплектуючих, складових частин, компонентів або інших відходів розглядається для цілей оподаткування як поставка таких складових частин за звичайними цінами, що діють на момент такої поставки.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи нараховуються податкові зобов’язання з ПДВ у зв’язку з відчуженням ОФ за рішенням суду (передача кредитору майна боржника)?

25.08.2011

Відчуження основних фондів за рішенням суду є об’єктом оподаткування ПДВ, тому на дату передачі зазначених основних фондів будуть виникати податкові зобов’язання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які підтверджуючі документи повинні надаватися до ОДПС при знищенні чи списанні ОФ, які вже не можуть використовуватися за первісним призначенням?

25.08.2011

До таких документів належать: акти на списання за типовою формою ("Акт на списання основних засобів", "Акт на списання автотранспортних засобів"), висновки відповідної експертної комісії щодо неможливості використання основних фондів за первісним призначенням.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є об’єктом оподаткування ПДВ операції з передачі ОФ одному з учасників договору, на якого покладається ведення спільних справ учасників договору про спільну господарську діяльність, а також розподіл і передача таких ОФ на баланс інши

25.08.2011

Операції з передачі основних фондів одному з учасників договору, на якого покладається ведення спільних справ учасників договору про спільну господарську діяльність, а також розподіл і передача таких основних фондів на баланс інших учасників договору про спільну господарську діяльність після закінчення такої спільної діяльності, місце надання яких знаходиться на митній території України, є об’єктом оподаткування ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи оподатковуються ПДВ операції по ліквідації основних засобів ІІ групи, якщо вони непридатні до застосування і не можуть використовуватись за первісним призначення, але мають залишкову балансову вартість?

25.08.2011

Враховуючи те, що зазначені основні фонди неможливо використати за первісним призначенням, операції з ліквідації зазначених фондів не підлягають оподаткуванню ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як оподатковуються операції з ліквідації виробничих ОФ та невиробничих ОФ за самостійним рішенням платника податку, безоплатної передачі особі, не зареєстрованій платником податку, а також у разі переведення ОФ до складу невиробничих фо

25.08.2011

Якщо основні виробничі фонди або невиробничі фонди ліквідуються за самостійним рішенням платника податку чи безоплатно передаються особі, не зареєстрованій платником податку, а також у разі переведення основних фондів до складу невиробничих фондів така ліквідація, безоплатна передача чи переведення розглядаються для цілей оподаткування як поставка таких основних виробничих фондів або невиробничих фондів за звичайними цінами, що діють на момент такої поставки, а для основних фондів групи 1 - за звичайними цінами, але не менше їх балансової вартості.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право СГ – ФО, який зареєстрований платником ПДВ та здійснює діяльність з вантажних перевезень включити до складу податкового кредиту суму ПДВ на дату фактичного отримання об’єкта фінансового лізингу, сплачену при отриманні ванта

25.08.2011

До податкового кредиту фізичних осіб - суб'єктів господарювання, зареєстрованих платниками ПДВ, можливе включення сум ПДВ, нарахованих (сплачених) у зв'язку з придбанням вантажних транспортних засобів за договором фінансового лізингу, за умови використання таких засобів в оподатковуваних операціях у межах їх господарської діяльності та наявності належного документального оформлення та підтвердження відповідних витрат та відображення їх у бухгалтерському та податковому обліку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оподаткування ПДВ у інвестора та у замовника операцій з будівництва нерухомості (нежитловий фонд) для подальшого її продажу на підставі договору про інвестування в будівництво?

25.08.2011

. Інвестиційна діяльність на території України здійснюється відповідно до вимог Закону України від 18 вересня 1991 року №1560-XII "Про інвестиційну діяльність" зі змінами та доповненнями (далі – Закон №1560). Відповідно до ст. 1 Закону №1560 інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цін...

Читати далі »