Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на додану вартість » Звітні податкові періоди

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 За яких умов платник податку може вибрати квартальний податковий період?

25.08.2011

Платник податку, обсяг оподатковуваних операцій якого за минулі дванадцять місячних податкових періодів не перевищував 300 тис. грн. (без ПДВ) може вибрати квартальний податковий період. Для застосування квартального податкового періоду платник має разом з декларацією за наслідками останнього податкового періоду календарного року подати заяву про вибір квартального податкового періоду. Квартальний податковий період можна застосовувати тільки з початку нового календарного року.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок визначення останнього податкового періоду для осіб, податкова реєстрація яких анулюється у день інший, ніж останній день календарного місяця?

25.08.2011

Для таких осіб останнім податковим періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок визначення першого податкового періоду для осіб, які реєструються платниками ПДВ з дня іншого, ніж перший день календарного місяця?

25.08.2011

Для таких осіб першим податковим періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 При виконанні яких умов платник ПДВ, що застосовує квартальний податковий період зобов'язаний самостійно перейти на місячний податковий період подання звітності?

25.08.2011

Платник ПДВ зобов'язаний самостійно перейти на місячний податковий період подання звітності у разі якщо протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального податкового періоду обсяг оподатковуваних операцій такого платника перевищує суму 300 тис. грн. (без ПДВ).Такий перехід здійснюється починаючи з місяця, на який припадає таке перевищення, що зазначається у відповідній податковій декларації за наслідками такого місяця.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи мають право органи ДПС перевести платника податку, що застосовує квартальний період подання декларації, на місячний податковий період, якщо обсяг оподатковуваних операцій такого платника за останні дванадцять календарних місяців не п

25.08.2011

Якщо платник податку має всі підстави для застосування квартального звітного (податкового) періоду, то органи державної податкової служби не мають законодавчих підстав на переведення такого платника податку на місячний звітний (податковий) період.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який звітний податковий період необхідно застосовувати платнику ПДВ, що перебуває на сплаті ЄП?

25.08.2011

Платник ПДВ, що знаходиться на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності повинен застосовувати тільки квартальний податковий період. При цьому заяву про застосування податкового періоду, що дорівнює календарному кварталу, надавати не потрібно.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок подання податкової декларації з ПДВ у разі перевищення платником податку, який застосовує квартальний звітний період, допустимої межі обсягу оподатковуваних операцій у середині кварталу?

25.08.2011

У разі якщо протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального податкового періоду обсяг оподатковуваних операцій платника податку перевищує 300 тис. грн., такий платник податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний податковий період починаючи з місяця, на який припадає таке перевищення, що зазначається у відповідній податковій декларації за наслідками такого місяця. Якщо платником у другому місяці кварталу (наприклад, у листопаді) досягнуто обсяг поставки, що перевищує 300 тис. грн., то такий платник повинен до 20 грудня подати податкову декларацію з ПДВ за листопад, до 20 січня – податкову декларацію з ПДВ за грудень і до 10 лютого – податкову декларацію з ПДВ за IV квартал, яка складатиметься з першого місяця – жовтня.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має можливість платник податку повернути надміру сплачений до бюджету ПДВ, якщо така переплата виникла в результаті помилкового заповнення платіжного документа, але при цьому показники податкової декларації з ПДВ заповненні вірно?

25.08.2011

Так, має. Повернення надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) обов'язкових платежів у випадках, передбачених податковими законами, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку, яка може бути подана не пізніше 1095 дня, наступного за днем виникнення такої переплати.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок визначення першого податкового періоду з ПДВ для СПД - ФО, що перебуває на сплаті ЄП, якщо така особа реєструється платником ПДВ з дня іншого, ніж перший день календарного кварталу?

25.08.2011

Оскільки платник ПДВ, що знаходиться на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності подає податкову декларацію з ПДВ щоквартально, то у випадку реєстрації такої особи платником ПДВ з дня іншого, ніж перший день календарного кварталу, перша податкова декларація з ПДВ подається за наслідками такого кварталу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які строки подання податкової декларації з ПДВ у разі анулювання реєстрації платника ПДВ, який застосовує місячний (квартальний) податковий період?

25.08.2011

У разі анулювання реєстрації платником ПДВ податкова декларація з ПДВ за останній податковий період повинна бути подана: протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем місяця, в якому відбулось анулювання реєстрації платника ПДВ, якщо особа, реєстрація якої як платника ПДВ анулюється, застосовує місячний податковий період; протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем кварталу, в якому відбулось анулювання реєстрації платника ПДВ, якщо особа, реєстрація якої як платника ПДВ анулюється, застосовує квартальний податковий період. При цьому в такій податковій декларації з ПДВ зазначаються дані за звітний період, який розпочинається з першого дня такого звітного періоду та закінчується днем анулювання реєстрації платника ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок відображення платником податку від’ємного значення, що виникло за наслідками першого місяця кварталу в податковій декларації з ПДВ при переході такого платника у середині кварталу з квартальної звітності на місячну у зв’язк

25.08.2011

Якщо платник ПДВ у середині кварталу (наприклад у лютому - другий місяць кварталу) перевищив допустиму межу обсягу оподатковуваних операцій, а за наслідками квартальної декларації з ПДВ (за січень - перший місяць кварталу) виникло від’ємне значення, то такий платник повинен: до 20 березня подати податкову декларацію з ПДВ за лютий, до 20 квітня – податкову декларацію з ПДВ за березень; до 10 травня – податкову декларацію з ПДВ за I квартал, яка складатиметься з першого місяця – січня, у рядку 22.2 якої задекларувати суму від’ємного значення з ПДВ та перенести до рядка 23.1 податкової декларації з ПДВ за квітень, яка подається до 20 травня.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який звітний податковий період необхідно застосовувати платнику ПДВ, що перебуває на сплаті ЄП, при переході із спрощеної на загальну систему оподаткування?

25.08.2011

У разі, якщо платник ПДВ, що перебуває на спрощеній системі оподаткування, переходить на загальну систему оподаткування, то з моменту такого переходу такий платник, за умови, що його обсяг оподатковуваних операцій з поставки товарів (послуг) протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального податкового періоду перевищує 300 тис. грн. (без урахування ПДВ), зобов'язаний застосовувати місячний податковий період, що має бути зазначено у відповідній податковій декларації за наслідками такого місяця. Якщо на момент переходу із спрощеної на загальну систему оподаткування у такого платника обсяг оподатковуваних операцій з поставки товарів (послуг) протягом будь-якого періоду не перевищує 300 тис. грн. (без урахування ПДВ), він має право на продовження застосування квартального податкового періоду до кінця поточного податкового року або до моменту досягнення ним зазначеного обсягу.

Читати далі »