Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на додану вартість » Податкова накладна: порядок заповнення

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи має право покупець - платник ПДВ на формування податкового кредиту за отриманою податковою накладною, в якій невірно зазначено його назву?

25.08.2011

Ні, покупець не має права на формування податкового кредиту за такою податковою накладною.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як філія чи інший відокремлений підрозділ, якому платник податку делегував право виписування податкових накладних, повинні заповнювати реквізити податкової накладної, у тому числі "Особа (платник податку) — продавець" та "Місцезнаходжен

25.08.2011

При складанні податкової накладної філією чи структурним підрозділом платника податку порядковий номер податкової накладної встановлюється з урахуванням присвоєного коду (номера, шифру) і визначається числовим значенням через дріб. У чисельнику номера податкової накладної проставляється порядковий номер, а в знаменнику — код (номер, шифр). При складанні податкових накладних філією чи іншим структурним підрозділом платника податку: при заповненні реквізиту "Особа (платник податку) — продавець" разом із назвою головного підприємства, зареєстрованого як платник ПДВ, необхідно зазначити назву філії або структурного підрозділу, які відповідно до наданого їм права виписують податкову накладну; при заповненні реквізиту "Місцезнаходження продавця" зазначається місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої як платник ПДВ, а також може зазначатися адреса філії або структурного підрозділу, якому делеговано право виписування податкових накладних.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок заповнення податкової накладної при здійсненні операцій з поставки послуг, що вимірюються лише у вартісному виразі?

25.08.2011

У випадку надання послуг, що вимірюються лише у вартісному виразі, розділ І податкової накладної заповнюється у такому вигляді: графа 3 зазначається номенклатура такої послуги, графа 4 – "грн..", графа 5 - "послуги".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є правомірною відсутність посилання на наказ ДПА України від 30.06.05 №244 у грифі "Затверджено" форми податкової накладної?

25.08.2011

У грифі "Затверджено" форми податкової накладної посилання на ДПА України від 30.06.05 №244 не є обов’язковим.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи необхідно починати нумерацію податкових накладних у реєстрі отриманих і виданих податкових накладних з першого номера кожного звітного податкового періоду (помісячно, щоквартально) чи наростаючим підсумком з початку року?

25.08.2011

Платник податку може здійснювати нумерацію податкових накладних у реєстрі отриманих і виданих податкових накладних за власним вибором, тобто розпочинати нумерацію з першого номера кожного звітного податкового періоду (помісячно, щоквартально) або здійснювати нумерацію наростаючим підсумком з початку року.

Читати далі »

Діє до 13.12.2010 Який порядок заповнення ФО – СГ поля "індивідуальний податковий номер" при складанні податкової накладної та податкової звідності з ПДВ?

25.08.2011

При складанні податкової накладної та податкової звітності з ПДВ фізичні особи – суб’єкти господарювання в полі "індивідуальний податковий номер" зазначають 10-значний індивідуальний податковий номер, а зайві клітинки прокреслюють.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можна підсумкову податкову накладну при продажу товарів кінцевому споживачеві виписувати в одному примірнику, адже другий примірник нікому не видається?

25.08.2011

Ні, податкова накладна складається у двох примірниках.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як оформити податкову накладну, якщо звичайна ціна вище договірної і податкове зобов’язання потрібно нарахувати виходячи зі звичайної ціни?

25.08.2011

У разі, якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін і перевищує суму поставки товарів (послуг), визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, тобто звичайна ціна перевищує фактичну, продавець виписує дві податкові накладні: одну - на суму, виходячи з фактичної ціни поставки, другу – на суму перевищення звичайної ціни над фактичною. Номер податкової накладної, яка виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, повинен через дріб містити позначку “ЗЦ”. Така податкова накладна покупцю не надається; усі примірники таких податкових накладних зберігаються у продавця. У податковій накладній, виписаній на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, у графі 3 указується "перевищення звичайної ціни над фактичною за товарами, послугами, указаними в податковій накладній N _______" (зазначається номер податкової накладної, виписаної на суму поставки цих товарів (послуг), визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може підприємство віднести до складу податкового кредиту суму ПДВ, підтверджену податковою накладною з печаткою “для документів”?

25.08.2011

Ні, не може, оскільки податкові накладні, скріплені печатками “канцелярія”, “фінансовий відділ”, “для документів”, “для довідок ” або будь-якими іншими, крім основної печатки підприємства та простої круглої печатки “для податкової накладної”, не дають права покупцю на податковий кредит.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які реквізити повинна обов’язково містити податкова накладна?

25.08.2011

Відповідно до пп. 7.2.1 п. 7.2 ст. 7 Закону України від 3 квітня 1997 року №168/97-ВР "Про податок на додану вартість" із змінами та доповненнями платник податку зобов'язаний надати покупцю податкову накладну, що має містити зазначені окремими рядками: а) порядковий номер податкової накладної; ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок заповнення податкової накладної у разі здійснення операцій з поставки товарів (послуг), що звільнені від оподаткування ПДВ?

25.08.2011

У разі поставки товарів (послуг), що звільняються від оподаткування ПДВ, в податковій накладній у розділі VI та графі 10 робиться помітка "Без ПДВ" з обов'язковим посиланням на відповідний пункт (підпункт), статтю нормативно-правового акта відповідно до якого передбачено таке звільнення.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 На яку дату продавцем товарів (послуг) складається податкова накладна? Покупцю товарів (робіт, послуг) надається оригінал чи копія податкової накладної?

25.08.2011

Податкова накладна складається у момент виникнення податкових зобов'язань продавця у двох примірниках. Оригінал податкової накладної надаються покупцю, копія залишається у продавця товарів (робіт, послуг). При цьому у верхній лівій частині податкової накладної робляться відповідні відмітки (непотрібне виділяється поміткою "Х").

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок заповнення податкової накладної при одночасному здійсненні операцій з поставки товарів (послуг) які оподатковуються ПДВ за ставкою 20% та тих, що звільнені від оподаткування?

25.08.2011

При одночасній поставці одному покупцю як оподатковуваних товарів (послуг), так і таких, що звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок заповнення податкової накладної у випадку, якщо поставка товарів (послуг) здійснюється окремими частками, або отримано попередню (авансову) оплату в рахунок майбутньої поставки товарів (послуг)?

25.08.2011

Податкова накладна виписується на кожну повну або часткову поставку товарів (робіт, послуг). У разі, коли частка товару (послуги) не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається в додатку № 1 до податкової накладної і в повній вартості враховується у податковій накладній та загальних податкових зобов'язаннях.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Який порядок виписки податкової накладної, що виписується за щоденними підсумками операцій, у разі здійснення поставки товарів (послуг) за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку)?

25.08.2011

У разі поставки товарів (послуг) покупцю, який не зареєстрований як платник податку у рядках "Індивідуальний податковий номер покупця" та "Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця) податкової накладної робиться позначка "Х". При цьому, оскільки поставка товарів (послуг) здійснюється за готівку кінцевому споживачеві, який не зареєстрований платником ПДВ, то в рядку "Особа (платник податку) – покупець" податкової накладної слід також поставити позначку "Х" та в оригіналі такої податкової накладної здійснити відповідну помітку: "Поставка кінцевому споживачеві (який не є платником податку)". В податковій накладній, яка виписується за щоденними підсумками операцій у разі здійснення поставки товарів (послуг) за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), суми розрахунків за касовими чеками, надрукованими протягом дня, та суми ПДВ за такими розрахунками зазначаються загальною сумою, що відповідає фактичній сумі виторгу та сумі ПДВ, яка відображена у Z-звіті. Обидва примірники такої податкової накладної залишаються в особи, що їх виписала.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Який порядок виписки податкової накладної, що виписується за щоденними підсумками операцій, у разі здійснення поставки товарів (послуг) за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку)?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див. І) Повна: П. 9 ст. 3 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" із змінами та доповненнями визначено, що суб’єкти підприємницької діяльності, які здійс...

Читати далі »

Діє до 13.12.2010 Які документи має право вимагати покупець від постачальника товарів (послуг) для підтвердження того, що він дійсно є платником ПДВ та має право виписки податкових накладних?

25.08.2011

Документом, що підтверджує реєстрацію є свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ. Інформацію про реєстрацію суб'єктів господарювання платниками ПДВ можна перевірити на офіційному web-сайті ДПА України - www.sta.gov.ua

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи виписується забудовником податкова накладна фінансовій компанії при здійсненні операцій з передачі забудовнику залучених грошових коштів від ФО і ЮО, з метою подальшого фінансування будівництва житла для таких осіб?

25.08.2011

При здійсненні операцій з передачі залучених управителем грошових коштів фізичних і юридичних осіб з метою подальшого фінансування будівництва житла для таких осіб, забудовник – замовник не повинен виписувати управителю податкові накладні, а виписані – не дають останньому права на включення до складу податкового кредиту сум ПДВ, нарахованих забудовником – замовником. На вимогу учасника фонду фінансування будівництва, забудовник виписує податкову накладну за умови оформлення всіх документів, які підтверджують передачу права власності на житло від забудовника - учаснику.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок виписування податкової накладної у разі здійснення за договором доручення операцій з поставки товарів (послуг), які мають безперервний або ритмічний характер?

25.08.2011

Якщо поставка має ритмічний характер та є реєстр товарно-транспортних накладних чи інших відповідних супроводжувальних документів, згідно з якими здійснено поставку товарів (послуг), то продавець має право виписати зведену податкову накладну.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок заповнення податкової накладної при здійсненні попередньої (авансової) оплати товарів (послуг), що мають відокремлену вартість?

25.08.2011

У разі, здійснення часткової оплати за товари (послуги) у графі 5 може бути зазначено як ціле так і дробове значення, для визначення якого, необхідно суму передоплати за товари (послуги) поділити на ціну поставки одиниці продукції. (Наприклад: при частковій оплаті 1000 грн. за стільці, у разі якщо вартість одного стільця становить 124 грн., то для розрахунку кількості (об'єму, обсягу) поставки товарів, послуг необхідно 1000 грн./ 124 грн.= 8,0645, тобто у графі 5 зазначити дробове значення „8,0645”).

Читати далі »

Діє до 13.12.2010 Який порядок виписування податкової накладної ФОП, а саме необхідно вказувати своє прізвище, ім’я, по батькові чи ФОП, а потім прізвище, ім’я, по батькові?

25.08.2011

Фізична особа – підприємець має зазначати у податковій накладній лише прізвище, ім’я, по батькові.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи обов’язково у податковій накладній вказувати дату відвантаження товару навпроти кожного виду номенклатури товару, якщо їх декілька?

25.08.2011

У разі якщо платник податку надає покупцю податкову накладну, що містить вірно заповнені реквізити, які визначені пп. 7.2.1 п. 7.2 ст. 7 Закону №168, то така податкова накладна вважається заповненою без порушень.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи виписується податкова накладна при здійсненні операцій з поставки товарів (робіт, послуг), які не є об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до п. 3.2 ст. 3 Закону України „Про податок на додану вартість”? В якому рядку декларації відоб

25.08.2011

При здійсненні операцій з поставки товарів (робіт, послуг), які не є об'єктом оподаткування ПДВ, податкова накладна не виписується. Зазначені операції відображаються у рядку 3 „Операції, що не є об'єктом оподаткування” розділу І „Податкові зобов'язання” податкової декларації з ПДВ у тому випадку, якщо платник здійснює такі операції як частину в загальному обсязі поставки та зареєстрований (або має бути зареєстрований) як платник ПДВ відповідно до вимог Закону №168.

Читати далі »

Діє до 01.01.2009 Який порядок виписування податкової накладної відокремленому підрозділу (філії, представництву, відділенню тощо)?

25.08.2011

Так, може.

Читати далі »

Діє до 09.08.2010 Чи має право платник ПДВ, який сформував податковий кредит на підставі невірно оформленої податкової накладної, що виявлено під час перевірки, на податковий кредит і бюджетне відшкодування, якщо буде надано вірно заповнену податкову нак

25.08.2011

Відсутність обов’язкових реквізитів податкової накладної позбавляє покупця права на податковий кредит. Платник податку не має права повторно відображати податкову накладну у реєстрі отриманих та виданих податкових накладних та врахувати у складі податкового кредиту в податковій декларації з ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можливо складати податкову накладну на декількох сторінках, якщо не можна розмістити всю номенклатуру товарів (послуг) на одній сторінці? Чи потрібно скріплювати печаткою кожну сторінку такої податкової накладної?

25.08.2011

Платник податку залежно від виробничої необхідності може виготовляти і використовувати бланки податкових накладних з необхідною кількістю рядків. Якщо через значну кількість рядків розділу І податкова накладна оформлена на декількох сторінках, то особа, уповноважена платником податку здійснювати поставку товарів (послуг), підписує та скріплює печаткою останню сторінку такої податкової накладної.

Читати далі »

Діє до 13.12.2010 Чи є підставою для включення до складу податкового кредиту податкова накладна, в якій не вірно вказано номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ?

25.08.2011

Оскільки основним документом, що підтверджує статус платника ПДВ є Свідоцтво, то не вірно зазначений номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (покупця, продавця) у податковій накладній є підставою для визначення такої податкової накладної недійсною.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином місцевій державній адміністрації необхідно виписати податкову накладну, якщо відповідно до її рішення покупець – платник ПДВ при придбанні нерухомості (нежитловий фонд) перераховує кошти без ПДВ цій адміністрації, а суми ПДВ

25.08.2011

На дату виникнення податкових зобов'язань місцева державна адміністрація незалежно від умов продажу об’єкта нерухомості повинна виписати податкову накладну, в якій зазначено повну вартість нерухомого майна, що продається, та окремим рядком виділено суму ПДВ, яка становить 20 % бази оподаткування, визначеної п. 4.1 ст. 4 Закону України „Про податок на додану вартість”.

Читати далі »

Діє до 13.12.2010 Чи може платник податку, який здав печатку у зв’язку з перереєстрацією організаційної форми та назви ставити нову печатку (з новою назвою) на податковій накладній, у разі, якщо анулювання старого Свідоцтва не відбулося, а початок дії нов

25.08.2011

Датою початку дії нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва є останній день десятиденного строку від дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою "Перереєстрація". Податкові накладні, що виписуються до дати початку дії нового Свідоцтва, повинні відображатися у податковому обліку з урахуванням реквізитів старого Свідоцтва відповідно до вимог п.7.2 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" та скріплюватись відповідною печаткою (старого зразку), що діє до дати початку дії нового Свідоцтва такого платника податку продавця.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок відображення в податковій накладній сум податків, зборів (податок з реклами, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку), які не включається до бази оподаткування ПДВ,

25.08.2011

Абсолютну величину податків, зборів, які не включаються до бази оподаткування ПДВ, але включаються до ціни товарів (послуг) слід відображати у розділі ІІІ податкової накладної з відображенням у графі 11 „Загальна сума коштів, що підлягає оплаті”. При цьому, після слів „Зворотна (заставна) тара” слід дописати відповідно такий податок, збір (наприклад „Податок з реклами”, „Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку”).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок виписки податкової накладної при здійсненні платником ПДВ операцій з поставки товарів (послуг) під забезпечення боргових зобов'язань покупця, надане такому платнику податку у формі векселя?

25.08.2011

На дату поставки таких товарів (послуг) виникають податкові зобов'язання з ПДВ, обчислені виходячи з їх договірної вартості. У момент виникнення податкових зобов'язань продавця складається податкова накладна у двох примірниках. У подальшому на дату нарахування (одержання) процентів за процентним векселем продавець товарів - власник векселя збільшує суму податкових зобов'язань, визначених виходячи з договірної вартості товарів (послуг). У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань постачальник товарів (послуг) виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник ПДВ при виписуванні податкових накладних завіряти їх факсимільним підписом?

25.08.2011

Ні, не має.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок виписки податкових накладних платником податку, який здійснює поставку товарів (робіт, послуг) покупцям, які не зареєстровані платниками ПДВ та здійснюють розрахунки в безготівковій формі?

25.08.2011

Платник податку, який здійснює поставку товарів (робіт, послуг) покупцям, які не зареєстровані платниками ПДВ та здійснюють розрахунки в безготівковій формі, на дату виникнення податкових зобов’язань має скласти податкову накладну. Зокрема, у разі поставки товарів (послуг) покупцю, який не зареєстрований як платник податку у рядках "Індивідуальний податковий номер покупця" та "Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)" податкової накладної робиться позначка "Х". В оригіналі податкової накладної робиться відповідна помітка: "Поставка неплатнику податку". Покупцю така податкова накладна не надається.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок виписування податкової накладної при здійсненні операцій з безоплатної поставки товарів (послуги)?

25.08.2011

При безоплатній передачі товарів (послуг) платник податку виписує дві податкові накладні. Одна податкова накладна, де вказується загальний обсяг поставки „0” та сума ПДВ „0”, надається покупцеві. Друга податкова накладна, де обсяг поставки буде визначений за звичайною ціною та сума ПДВ за ставкою 20%, зберігаються у продавця.

Читати далі »

Діє до 01.09.2009 В яких колонках податкової накладної резидентом платником ПДВ, що здійснює перевезення вантажів, відображаються обсяги операцій з поставки послуг із перевезення вантажів у межах митної території України та за межами митної території Укр

25.08.2011

Обсяги поставки послуг із перевезення вантажів у межах митної території України, що оподатковуються ПДВ за ставкою 20% підлягають відображенню у графі 7 податкової накладної, а обсяги поставки послуг із перевезення вантажів за межами митної території України, що оподатковуються за ставкою 0% - у графі 8 такої податкової накладної.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можливо зазначати в податковій накладній іноземною мовою торгову марку товару та у вигляді абревіатури номенклатуру товару?

25.08.2011

Податкова накладна повинна заповнюватись згідно з вимогами до застосування Закону УРСР "Про мови в Українській РСР", зокрема українською або російською мовами. При цьому, у разі неможливого перекладу з іноземної мови торгової марки або найменування товару на державну мову та з метою збереження ідентифікації такого товару, в податковій накладній в графі 3 „Номенклатура поставки товарів (послуг) продавця” допускається зазначати назву торгової марки та у вигляді абревіатури номенклатуру товару без перекладу його на державну мову.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Який порядок виписки податкової накладної СТО, якщо компенсація витрат на проведення ремонту автомобіля, який потрапив у ДТП, надходить на рахунок СТО частково у вигляді страхових виплат від страхової компанії, а частково у вигляді по

25.08.2011

Послуги з ремонту автомобіля, який потрапив у ДТП є об’єктом оподаткування ПДВ, а тому незалежно від того, за рахунок чого надходить на рахунок СТО компенсація витрат на проведення такого ремонту чи частково у вигляді страхових виплат від страхової компанії, чи у вигляді покриття франшизи від страхувальника, СТО на дату виникнення податкових зобов’язань повинна виписати податкову накладну на повну вартість послуг з ремонту такого автомобіля та видати її власнику автомобіля, якщо він є зареєстрованим платником ПДВ. Оскільки балансова вартість автомобіля зменшується на суму ремонту, сплачену страховою компанією, то ця частина вартості в подальшому не буде приймати участь в оподатковуваних операціях, а тому сума ПДВ, пропорційна частині платежу сплаченого страховою компанією, до складу податкового кредиту власником автомобіля не відноситься.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Який порядок виписки податкової накладної СТО, якщо компенсація витрат на проведення ремонту автомобіля, який потрапив у ДТП, надходить на рахунок СТО частково у вигляді страхових виплат від страхової компанії, а частково у вигляді п

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див. І) Повна: Відповідно до Закону №85 страхова компанія, надаючи послуги зі страхування, у разі настання страхового випадку здійснює страхові виплати, розмір яких визначається понесеними матеріальними збитками. Оскільки надання послуг із страхування і перестрахування...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинні податкові накладні, отриманні філією чи структурним підрозділом, яким делеговано право виписки податкових накладних, за придбанні ними товари (роботи, послуги) передаватися на зберігання до головного підприємства?

25.08.2011

Податкові накладні отриманні філією або структурним підрозділом, за придбанні ними товари (роботи, послуги) повинні зберігатися у покупця таких товарів (робіт, послуг), а саме у головного підприємства, яке здійснює формування податкового кредиту такої філії або структурного підрозділу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно виписувати податкову накладну та відображати її в реєстрі виданих накладних якщо вона не була виписана на дату виникнення податкових зобов’язань?

25.08.2011

Враховуючи те, що виписка податкової накладної та її включення до реєстру повинні відбуватися одночасно, то факт не своєчасно виписаної податкової накладної і не включення її до реєстру вважатиметься порушенням чинного законодавства. Оскільки зазначене порушення призводить до заниження податкових зобов'язань звітного періоду у продавця та відсутності документів (податкових накладних) на право формування податкового кредиту у покупця, то виникає необхідність проведення позапланової виїзної перевірки (абзац другий пп. 7.2.6 п. 7.2 ст. 7 Закону №168/97-ВР) та застосування адміністративного штрафу (ст. 163? Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X (зі змінами та доповненнями) і штрафних санкцій.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Якою печаткою скріплюються податкові накладні головним підприємством та його філією (структурним підрозділом)?

25.08.2011

Податкова накладна є звітним розрахунковим документом і при виписуванні головним підприємством повинна засвідчуватись його основною печаткою, а при виписці податкової накладної філією (структурним підрозділом) такого підприємства скріплюється спеціально виготовленою (основною) для філії чи структурного підрозділу печаткою, яка використовується і для аналогічних документів (звітів, платіжних доручень тощо).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок виписування податкової накладної відокремленому підрозділу (філії, представництву, відділенню тощо)?

25.08.2011

Порядок заповнення податкової накладної, затверджено наказом ДПА України від 30.05.97 №165, із змінами та доповненнями (далі – Порядок) Враховуючи визначений порядок заповнення податкової накладної та специфіку податкового обліку у платників, які мають філії чи відокремлені підрозділи, при склада...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок заповнення колонок додатку 1 до податкової накладної у разі часткової поставки товарів (послуг) (отриманій попередній (авансовій) оплаті за товари (послуги)), що не містять відокремленої вартості?

25.08.2011

Відповідно до п. 15 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 №165, із змінами та доповненнями (далі – Порядок №165) податкова накладна виписується на кожну повну або часткову поставку товарів (послуг). У разі, коли частка товару (послуги) не містить ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник ПДВ, який сформував податковий кредит на підставі невірно оформленої податкової накладної, що виявлено під час перевірки, на податковий кредит і бюджетне відшкодування, якщо буде отримано вірно заповнену податкову н

25.08.2011

Відсутність обов’язкових реквізитів податкової накладної позбавляє покупця права на податковий кредит. Нормами Закону України "Про податок на додану вартість" не передбачено можливості повторної виписки податкової накладної на одну і ту ж поставку товарів (послуг) та відповідно не передбачено можливості поновлення податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування при повторному отриманні платником податку податкової накладної, що містить вірні виправлені показники. Тобто, якщо платник податку не скористався правом сформувати податковий кредит шляхом подання заяви зі скаргою на постачальника, який порушив порядок заповнення податкової накладної, то така податкова накладна не може бути повторно відображена у реєстрі отриманих та виданих податкових накладних та врахована у складі податкового кредиту.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок виписки податкової накладної, що виписується за щоденним підсумком операцій з поставки товарів за готівку кінцевому споживачеві (неплатнику ПДВ), у разі повернення покупцем частини товару?

25.08.2011

В податковій накладній, яка виписується за щоденними підсумками операцій у разі здійснення поставки товарів (послуг) за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), суми розрахунків за касовими чеками, надрукованими протягом дня, та суми ПДВ за такими розрахунками зазначаються загальною сумою, що відповідає фактичній сумі виторгу та сумі ПДВ, яка відображена у Z-звіті. При цьому, в такій податковій накладній: - в графі 3 „номенклатура поставки товарів (послуг)”- здійснюється запис „Товари в асортименті”; в графі 4 „одиниця виміру товарів (послуг)” – зазначається в грн.; в графі 5 – „кількість (об'єм, обсяг) поставки товарів, послуг” проставляється „1”. Обидва примірники такої податкової накладної залишаються в особи, що їх виписала. При поверненні покупцем (кінцевим споживачем) товарів повернута такому покупцю вартість товару з урахуванням ПДВ на дату такого повернення вираховується з щоденних підсумків. Загальний підсумок проданих товарів (з урахуванням коштів як отриманих за продані, так і виданих за повернуті товари) фіксується у показниках РРО (касових звітів), податкових накладних, виписаних на підставі таких звітів, і у Реєстрах отриманих та виданих податкових накладних.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник ПДВ надавати податкові накладні в електронному вигляді без паперового оформлення та формувати податковий кредит на підставі податкових накладних в електронному вигляді?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Відповідь на дане запитання в Єдиній базі податкових знань відсутня. За роз’ясненнями Ви можете в письмовому вигляді звернутись до ДПА України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок виписки податкової накладної, яка виписується за щоденними підсумками операцій, при здійсненні реалізації товарів (послуг) за готівку кінцевому споживачу (який не є платником податку) з „відстроченням платежу” або отриманні

25.08.2011

Платник ПДВ при здійсненні реалізації товарів (послуг) за готівку кінцевому споживачу (який не є платником податку) з „відстроченням платежу” або при отриманні від нього попередньої (авансової) оплати за такі товари (послуги), на дату виникнення податкових зобов’язань, повинен сформувати зобов’язання з ПДВ на повну вартість таких товарів (послуг) та включити такі операції до податкової накладної, яка виписується за щоденними підсумками операцій. Зазначена податкова накладна платником ПДВ виписується на загальну суму товару, незалежно від того, реалізація товарів (послуг) здійснюється з „відстроченням платежу” чи отримано попередню (авансову) оплату. Суми ПДВ, зазначені в касових чеках, надрукованих протягом дня (в тому числі і суми ПДВ за реалізованими товарами (послугами) з „відстроченням платежу”, або за якими отримано попередню (авансову) оплату), в податковій накладній, яка виписується за щоденними підсумками операцій, зазначаються загальною сумою, що відповідає фактичній сумі ПДВ, яка відображена у Z-звіті.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином підприємству, що утримується за рахунок державного бюджету, необхідно виписати податкову накладну, за продані ним іншому платнику податку у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне камін

25.08.2011

На дату виникнення податкових зобов'язань підприємством (установою, організацією), що утримується за рахунок державного бюджету, незалежно від відсотку коштів, які перераховуються до загального фонду Державного бюджету України за продані ним іншому платнику податку у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, срібло, виписується податкова накладна відповідно до вимог наказу ДПА України „Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення”, в якій зазначається

Читати далі »