Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Методичні рекомендації з організації та ведення...

Протягом якого терміну платник ПДВ має можливість на...

Який порядок коригування податкового кредиту покупця в...

Діє до 01.01.2011 Чи має право скористатися податковим...

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (кодифікований станом на 07.09.2017 р.)

Податковий кодекс України (архів)

Закон України "Про захист прав споживачів"

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів...

Про затвердження форми податкової накладної та Порядку...

Діє до 01.01.2011 ІІ Чи має право покупець – платник ПДВ...

На яку дату виникають податкові зобов’язання у комітента...

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів...

Інструкція про застосування Плану рахунків... №291

Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану...

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів...

Щодо бухгалтерського та податкового обліку операцій у...

Бухгалтерський облік у будівельній організації

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на додану вартість » Податкова накладна: порядок заповнення »

Діє до 01.01.2011 Який порядок виписки податкової накладної при здійсненні платником ПДВ операцій з поставки товарів (послуг) під забезпечення боргових зобов'язань покупця, надане такому платнику податку у формі векселя?

Надрукувати документ
25.08.2011

Згідно із п. 4.8 ст. 4 Закону України від 3 квітня 1997 року №168/97-ВР „Про податок на додану вартість” із змінами та доповненнями (далі – Закон №168) у разі коли платник податку здійснює операції з поставки товарів (послуг), які є об'єктом оподаткування згідно з п. 3.1 ст. 3 цього Закону, під забезпечення боргових зобов'язань покупця, надане такому платнику податку у формі простого або переказного векселя або інших боргових інструментів (далі - вексель), випущених таким покупцем або третьою особою, базою оподаткування є договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни без врахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя, а за процентними векселями - договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни, збільшена на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу такого векселя. Для цілей оподаткування згідно з цим Законом векселі (крім податкових векселів), видані або отримані, не вважаються засобом платежу та не змінюють суму податкового кредиту або податкового зобов'язання з цього податку, крім податкових векселів. Відповідно до ст. 4 Закону України 5 квітня 2001 року №2374-III „Про обіг векселів в Україні” із змінами та доповненнями (далі – Закон №2374) видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги. З урахуванням ст. 4 Закону №2374 першою подією повинна бути подія фактичної поставки таких товарів (послуг), щодо якої згідно з пп. 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 Закону №168 виникають податкові зобов'язання з ПДВ, обчислені виходячи з їх договірної вартості, а за процентними векселями - така договірна вартість збільшується на суму процентів, фактично нарахованих або тих, що мають бути нараховані на суму номіналу векселя. Відповідно до пп. 7.2.3 п. 7.2 ст. 7 Закону №168 у момент виникнення податкових зобов'язань продавця складається податкова накладна у двох примірниках. Покупець вказаних товарів (послуг) у частині суми ПДВ, обчисленої з договірної вартості, має право на податковий кредит згідно із пп. 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 Закону №168. При цьому, у подальшому на дату нарахування (одержання) процентів за процентним векселем продавець товарів - власник векселя відповідно до п. 4.5 ст. 4 Закону №168 збільшує суму податкових зобов'язань, визначених виходячи з договірної вартості товарів (послуг), а покупець відповідно збільшує суму податкового кредиту за такими придбаними товарами (послугами). Згідно із п. 20 та п. 25 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 №165, із змінами та доповненнями у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань відповідно до п. 4.5 ст. 4 Закону №168 постачальник товарів (послуг) виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, а покупець відповідно на підставі вказаного розрахунку здійснює коригування податкового кредиту. Коригування сум податкових зобов’язань та податкового кредиту підлягають відображенню відповідно у рядках 8 та 16 декларації з ПДВ.


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.