Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на додану вартість » Податковий кредит: порядок формування

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 І Яким чином розраховується частка суми ПДВ для віднесення до податкового кредиту, якщо придбані платником товари (роботи, послуги), частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні?

25.08.2011

Розподіл сум ПДВ, сплачених (нарахованих) при придбанні (виготовленні) товарів (робіт, послуг), які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні, відбувається відповідно до коефіцієнта, який визначається як співвідношення вартості товарів (робіт, послуг) фактично використаних у звітному періоді в оподатковуваних операціях, до загальної вартості товарів (робіт, послуг), що використовуються у господарській діяльності платника цього ж податкового періоду. В той же час, якщо придбані товари використовуються в операціях, які незалежно від того, оподатковуються вони податком чи ні, мають більш - менш однаковий спосіб визначення кінцевого результату (наприклад, розміщення статей і реклами на сторінках друкованих видань, продаж путівок для дітей та дорослих тощо) і при цьому рівень матеріальних затрат, інших складових собівартості, а також рентабельності оподатковуваних та не оподатковуваних податком продукції є ідентичним, для визначення коефіцієнта використання товарів в оподатковуваних операціях можна застосовувати коефіцієнт співвідношення обсягу оподатковуваних операцій до загального обсягу операцій, що здійснюються в податковому періоді. Враховуючи, що в бухгалтерському обліку суми ПДВ як сплаченого постачальникам, так і отриманого від покупців враховуються окремо від інших витрат та доходів, а також те, що і податковій, і бухгалтерській звітності окремо відображаються суми ПДВ і окремо суми витрат і доходів, для визначення частки суми ПДВ, яка має бути віднесена до податкового кредиту, всі складові частини розрахунку — і вартість придбаних товарів (робіт, послуг), і обсяг оподатковуваних операцій, і загальний обсяг операцій звітного періоду використовуються без урахування ПДВ, сплаченого (нарахованого) як за розрахунками з постачальниками, так і за розрахунками з покупцями.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Яким чином розраховується частка суми ПДВ для віднесення до податкового кредиту, якщо придбані платником товари (роботи, послуги), частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див. І) Повна: В той же час, якщо придбані товари використовуються в операціях, які незалежно від того, оподатковуються вони податком чи ні, мають більш - менш однаковий спосіб визначення кінцевого результату (наприклад, розміщення статей і реклами на сторінках друкова...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які документи є підставою для нарахування податкового кредиту, крім податкових накладних?

25.08.2011

Відповідно до пп. 7.2.6 п. 7.2 ст. 7 Закону України від 3 квітня 1997 року №168/97-ВР "Про податок на додану вартість" із змінами та доповненнями податкова накладна видається платником ПДВ, який поставляє товари (послуги) на вимогу їх отримувача, та є підставою для нарахування податкового кредиту...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право на податковий кредит СГ у разі здійснення оптової реалізації ТМЦ, та чи впливає на податковий кредит залишок нереалізованого товару?

25.08.2011

Право на нарахування податкового кредиту виникає у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) та основних фондів з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку. Законодавчо не передбачено залежності сум податкового кредиту відповідного звітного періоду від наявності залишків нереалізованого товару.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В якому розмірі (50% чи 100%) ЮО має право віднести до складу податкового кредиту суму ПДВ, сплачену (нараховану) при придбанні ПММ для легкових автомобілів у разі, якщо така ЮО має 50-відсоткове обмеження на включення до складу ВВ при

25.08.2011

Основною умовою щодо включення платником сум ПДВ, сплачених (нарахованих) під час придбання товарно-матеріальних цінностей, є їх використання в оподатковуваних ПДВ операціях у межах господарської діяльності платника податку. Платник ПДВ при дотриманні зазначених умов має право включати до складу податкового кредиту суми ПДВ, нараховані (оплачені) у зв’язку з придбанням пально-мастильних матеріалів, в повному обсязі, тобто незалежно від того, яка частина витрат відноситься до складу валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок формування та відображення в податковій декларації з ПДВ податкового кредиту за операціями з отримання товарів (послуг), придбання (надання) яких контролюється приладами обліку (за виключенням випадків попередньої (авансово

25.08.2011

Згідно вимог п. 7.6 ст. 7 Закону України від 3 квітня 1997 року №168/97-ВР "Про податок на додану вартість" із змінами та доповненнями (далі – Закон №168) для товарів (послуг), придбання яких контролюється приладами обліку, факт отримання (надання) таких товарів (послуг) засвідчується даними облі...

Читати далі »

Діє до 03.04.2009 І Чи має підприємство право на включення до податкового кредиту сум ПДВ, у зв’язку з придбанням товарно-матеріальних цінностей, ОФ, обладнання тощо, що використовуються в його господарській діяльності у разі придбання їх за рахунок бюдже

25.08.2011

Бюджетні кошти, одержані платником у вигляді дотацій (КЕКВ 1310), вважаються доходом з інших джерел і включаються до складу його валових доходів. Такі кошти вважаються власними коштами платника, товарно-матеріальні цінності, основні фонди, обладнання, придбані за рахунок цих коштів, вважаються придбаними безпосередньо платником, і суми ПДВ, сплачені при їх придбанні, включаються до складу податкового кредиту. Щодо капітальних трансфертів, які мають цільове призначення і надаються суб’єктам підприємницької діяльності (КЕКВ 2410), то ці кошти, не включаються до валового доходу, оскільки їх одержання з бюджету прямо не пов’язано з будь-яким видом діяльності підприємства і спрямовано на реалізацію програм соціально-економічного розвитку держави. У зв’язку з цим придбані за рахунок цих коштів товари (послуги) чи основні фонди не можуть вважатися придбаними безпосередньо платником, і суми ПДВ, сплачені при їх придбанні, не включаються до складу податкового кредиту.

Читати далі »

Діє до 03.04.2009 ІІ Чи має підприємство право на включення до податкового кредиту сум ПДВ, у зв’язку з придбанням товарно-матеріальних цінностей, ОФ, обладнання тощо, що використовуються в його господарській діяльності у разі придбання їх за рахунок бюд

25.08.2011

Діє до 03.04.2009 (початок див. І) Повна: Як зазначено у вказаному роз’ясненні, бюджетні кошти, одержані платником у вигляді дотацій і субсидій з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів (наприклад, "Субсидії та поточні трансферти підприємствам" КПК 1301100 К...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи залишається право на податковий кредит у покупця, що виплатив постачальнику попередню (авансову) оплату за майбутню поставку товарів, які в обумовлені терміни не поставлені та за рішенням суду постачальника визнано банкрутом?

25.08.2011

Ні, не зберігається. У разі отримання рішення суду про визнання постачальника банкрутом і визнання заборгованості за непоставлені товари безнадійною, покупець повинен зменшити свій податковий кредит на суму ПДВ, сплаченого у складі авансового платежу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається до податкового кредиту сума ПДВ сплачена при придбанні товару, у випадку якщо такий товар в наступних періодах списується в межах норм природного убутку, та при списані згідно актів в результаті порчі зберігання та товарн

25.08.2011

Списання втрат запасів, що перевищують норми природного убутку запасів, вважається операцією з умовного продажу, і за цей звітний період нараховуються податкові зобов'язання з ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можна включати до складу податкового кредиту суми ПДВ із вартості послуг зв’язку без отримання податкової накладної?

25.08.2011

Підставою для нарахування податкового кредиту без отримання податкової накладної є рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв’язку, що містить загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право банк на включення до складу податкового кредиту суми податку, у разі продажу ОФ з ПДВ, що раніше були придбані для здійснення операцій, які не є об’єктом оподаткування ПДВ?

25.08.2011

У періоді придбання банком основних фондів для здійснення операцій, які не є об’єктом оподаткування ПДВ, право на отримання податкового кредиту у платника податку відсутнє. У податковому періоді, в якому такі основні фонди будуть реалізовані, тобто, відбудеться використання їх в оподатковуваних операціях, банк отримає право на включення до складу податкового кредиту частину суми ПДВ, яка відповідає незамортизованій частині вартості, але не вище від рівня звичайної ціни, що склалася на момент такого продажу, за умови наявності належним чином оформленої податкової накладної. При цьому, якщо з моменту придбання основних фондів минуло понад 1095 днів, то платник податку у разі продажу основних фондів не має право за такою податковою накладною віднести до складу податкового кредиту суми ПДВ, сплачені при їх придбанні.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок формування податкового кредиту у разі, якщо митна вартість імпортованих товарів, з якої нараховано ПДВ, значно вище фактурної?

25.08.2011

Сплачений при імпорті товарів ПДВ, обчислений відповідно до вимог податкового і митного законодавства, включається в повному обсязі до складу податкового кредиту платника податку за умови використання імпортованих товарів в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається до складу податкового кредиту сума ПДВ, вказана в податковій накладній, яку не включено до реєстру отриманих або виданих податкових накладних?

25.08.2011

За наявності оригіналу податкової накладної невключення її до реєстру отриманих або виданих податкових накладних не є підставою для відмови у зарахуванні суми податку, визначеної у такій податковій накладній, до складу податкового кредиту такого платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як визначається податковий кредит платника ПДВ?

25.08.2011

Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів (послуг), але не вище рівня звичайних цін, у разі якщо договірна ціна на такі товари (послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (послуги), та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6 та статтею 81 Закону України "Про податок на додану вартість", протягом такого звітного періоду у зв'язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання у виробництві та/або поставці товарів (послуг) для оподатковуваних операцій у межах господарської діяльності платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включаються до складу податкового кредиту суми ПДВ, сплачені у зв'язку з придбанням (виготовленням) товарів (послуг) та О.Ф., які призначаються для їх використання в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від опо

25.08.2011

Якщо платник податку придбаває (виготовляє) товари (послуги) та основні фонди, які призначаються для їх використання в операціях, які не є об'єктом оподаткування згідно зі ст. 3 цього Закону або звільняються від оподаткування згідно зі ст. 5 цього Закону, то суми податку, сплачені у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не включаються до складу податкового кредиту такого платника.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка сума ПДВ включається до складу податкового кредиту у разі коли товари (послуги) виготовлені та/або придбані, частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні?

25.08.2011

У разі коли товари (роботи, послуги), виготовлені та/або придбані, частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні, до суми податкового кредиту включається та частка сплаченого (нарахованого) податку при їх виготовленні або придбанні, яка відповідає частці використання таких товарів (робіт, послуг) в оподатковуваних операціях звітного періоду.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається до складу податкового кредиту сума ПДВ, сплачена у зв'язку з придбанням (виготовленням) матеріальних та нематеріальних активів (послуг), які не призначаються для їх використання в господарській діяльності платника?

25.08.2011

Якщо платник податку придбаває (виготовляє) матеріальні та нематеріальні активи (послуги), які не призначаються для їх використання в господарській діяльності такого платника, то сума податку, сплаченого у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не включається до складу податкового кредиту.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За відсутності яких документів суми сплаченого (нарахованого) ПДВ не підлягають включенню до складу податкового кредиту?

25.08.2011

Не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми ПДВ не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пп. 7.2.6 п. 7.2 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість").

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право СГ на податковий кредит з ПДВ при придбанні для своїх працівників абонементу до спортивної зали?

25.08.2011

Ні, не має.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які документи є підставою для податкового кредиту у разі надання нерезидентом послуг резиденту на митній території України?

25.08.2011

У разі надання на митній території України послуги нерезидентом податкова накладна виписується покупцем (отримувачем) - податковим агентом такого нерезидента, така податкова накладна і є підставою для віднесення покупцем зазначеної в ній суми податку до податкового кредиту.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має підприємство право на податковий кредит з ПДВ із сум сплати енергопостачальникам двократної вартості спожитої електроенергії понад встановлені ліміти споживання?

25.08.2011

Так, має.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок формування покупцем податкового кредиту при попередній (авансовій) оплаті за товари (послуги), які не містять відокремленої вартості?

25.08.2011

У разі здійснення покупцем поетапної проплати за товари (послуги), які не містять відокремленої вартості, право на включення до складу податкового кредиту сум ПДВ з повної вартості товарів (послуг) на підставі пп. 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість” виникає на фактичну дату отримання платником податку податкової накладної.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право на податковий кредит платник податку при наявності податкової накладної за умови отримання товарів (робіт, послуг) безоплатно?

25.08.2011

При безоплатному отриманні товарів (робіт, послуг) право на податковий кредит у платника податку відсутнє.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Що є підставою для включення сплачених сум ПДВ до податкового кредиту у разі надання послуг ФО – СГ?

25.08.2011

Податкова накладна чи інші подібні документи, за умови якщо такі послуги в подальшому будуть використовуватись в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може платник податку, який є дилером автомобільних компаній, включити до складу податкового кредиту суми ПДВ із вартості витрат з транспортування (доставки) автомобілів до місця їх демонстрації?

25.08.2011

Має право на податковий кредит, якщо умовами договору передбачено проведення таких заходів та використання їх в подальшому в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності такого платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник податку на податковий кредит на суму ПДВ із вартості отриманого у фінансовий лізинг легкового автомобіля?

25.08.2011

Не має.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи необхідно платнику податку коригувати податковий кредит, сформований при отриманні товарів (послуг), розрахунки з постачальником за які не проведено, при списанні кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності?

25.08.2011

Так як, платником податку отримані послуги, які не оплачені протягом терміну позовної давності, тобто безоплатно отримані, а саме, відсутній факт придбання послуг, як це передбачено у пп. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону України „Про податок на додану вартість”, то право на податковий кредит щодо таких послуг у платника відсутнє. Оскільки, платник податку при придбанні послуг сформував податковий кредит на підставі отриманої податкової накладної, то в даному випадку платнику необхідно відкоригувати суму податкового кредиту з відповідним відображенням такого коригування в рядку 16.4 „Інші випадки” податкової декларації з ПДВ. Порядок ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних не передбачає відображення в реєстрі операції з коригування податкового кредиту у разі якщо товари (послуги), щодо яких сформовано податковий кредит, в подальшому вважаються безоплатно отриманими.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можливе віднесення до складу податкового кредиту суми ПДВ із вартості легкового автомобіля у разі його продажу?

25.08.2011

У разі придбання платником легкового автомобіля для подальшого його продажу, а не як основний фонд, платник має право на формування податкового кредиту.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи розповсюджується на рахунок за послуги зв’язку, обмеження, щодо віднесення до податкового кредиту сум ПДВ в межах 200 грн на день (без ПДВ) або в межах до 10000 грн. за день (при розрахунках за готівку), встановлені нормами пп. 7.2.6

25.08.2011

Якщо рахунок за послуги зв'язку містить загальну суму платежу, суму податку на додану вартість та податковий номер продавця, то платник податку має право на формування податкового кредиту на підставі такого рахунку незалежно від суми платежу, зазначеної в ньому, без наявності податкової накладної за умови виконання норм п. 7.4 ст. 7 Закону України „Про податок на додану вартість”

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право орендар відносити до складу податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при відновленні орендованого автомобілю, який потрапив в ДТП, якщо в подальшому орендар отримує суму страхового відшкодування від страхової компанії на відн

25.08.2011

Враховуючи те, що витрати платника податку на відновлення застрахованого майна компенсуються (відшкодовуються) страховою компанією шляхом здійснення страхових виплат, пов’язаних з відновленням майна, то платник не має права на отримання податкового кредиту за рахунками, оплаченими ним у зв’язку з таким відновленням.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок формування податкового кредиту платником ПДВ при перерахунку юридичній компанії попередньої (авансової) оплати за весь період її юридичного обслуговування при стягненні суми заборгованості з боржника (складання та подання д

25.08.2011

У разі попередньої оплати юридичній компанії за надані послуги платник податку – отримувач цих послуг має змогу реалізувати своє право на отримання податкового кредиту лише за умови використання отриманих послуг в оподатковуваних операціях в межах господарської діяльності.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право на формування податкового кредиту з ПДВ СГ – ФО, який зареєстрований платником ПДВ та отримав податкову накладну при придбанні транспортного засобу (екскаватору) для використання у своїй господарській діяльності у разі, якщ

25.08.2011

До податкового кредиту приватного підприємця можливе включення сум ПДВ по вантажним транспортним засобам, зареєстрованим лише на суб'єкта господарювання (а не на приватну особу) за умови використання їх в оподатковуваних операціях.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи зберігається право на податковий кредит у покупця при придбанні товарів у постачальника на основі договору поставки з відстрочкою платежу у разі, якщо постачальник надіслав покупцю повідомлення про відступлення права грошової вимоги,

25.08.2011

На дату отримання товару покупець – платник ПДВ має право сформувати податковий кредит за умови наявності належним чином оформленої податкової накладної та використання товару в оподатковуваних операціях в межах господарської діяльності.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право підприємство віднести до складу податкового кредиту суми ПДВ, що нараховані (сплачені) ним за оренду легкового автомобіля?

25.08.2011

За умови використання послуги (оренди легкового автомобіля) в оподатковуваних операціях у межах своєї господарської діяльності платник податку має право включити суму ПДВ сплачену (нараховану) у складі вартості такої послуги до податкового кредиту.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник ПДВ формувати податковий кредит на підставі тимчасових вантажних митних декларацій (ВМД)?

25.08.2011

Ні.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинен покупець відкоригувати податковий кредит на суму ПДВ із вартості попередньої (авансової) оплати за товари (послуги), якщо на дату розірвання договору з постачальником його реєстрацію як платника ПДВ анульовано, товари (послуг

25.08.2011

На дату розірвання договору у покупця – платника ПДВ виникає необхідність самостійного перегляду раніше сформованого податкового кредиту, оскільки фактично товари (послуги) не буде придбано та використано в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку. Зменшення податкового кредиту буде враховуватись при формуванні податкового кредиту податкового періоду, протягом якого було розірвано договір купівлі-продажу (рядок 10.1 податкової декларації з ПДВ). Якщо коригування податкового кредиту відбувається у наступних податкових періодах (рядок 16.4 податкової декларації з ПДВ), то до платника ПДВ застосовуються санкції, встановлені діючим законодавством.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Чи має право на формування податкового кредиту з ПДВ СГ – ФО, який зареєстрований платником ПДВ та отримав податкову накладну при придбанні вантажного транспортного засобу для використання у своїй господарській діяльності у разі, якщо

25.08.2011

До податкового кредиту фізичних осіб - суб'єктів господарювання, зареєстрованих платниками ПДВ, можливе включення сум ПДВ, нарахованих (сплачених) у зв'язку з придбанням транспортних засобів (тягачів та напівтягачів), за умови використання таких засобів в оподатковуваних операціях у межах їх господарської діяльності та наявності належного документального оформлення та підтвердження відповідних витрат та відображення їх у бухгалтерському та податковому обліку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Чи має право на формування податкового кредиту з ПДВ СГ – ФО, який зареєстрований платником ПДВ та отримав податкову накладну при придбанні вантажного транспортного засобу для використання у своїй господарській діяльності у разі, якщ

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див. І) Повна: Відповідно до Порядку заповнення і подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 №166 із змінами і доповненнями (далі – Порядок) платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов'язанн...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи підлягає коригуванню податковий кредит, який був сформований платником податку при придбанні товарів (послуг), якщо в подальшому такі товари (послуги) передаються ним покупцю безоплатно?

25.08.2011

Оскільки товари (послуги) передаються отримувачу (покупцю) безоплатно, тобто використовуються не в межах господарської діяльності платника податку, то платник не має права віднести суми ПДВ, сплачені (нараховані) ним при придбанні таких товарів (послуг), до складу податкового кредиту. При цьому, якщо при придбанні таких товарів (послуг) платником податку було сформовано податковий кредит, то у податковому періоді, в якому відбувається операція з безоплатної передачі товарів (послуг), платнику необхідно здійснити коригування податкового кредиту з відображенням зазначеної операції в рядку 16.4 „Інші випадки” податкової декларації з ПДВ зі знаком „-”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається до складу податкового кредиту платника ПДВ сума податку, сплачена при придбанні товарів рекламного призначення (ручки, календарі зі своїм логотипом) при безоплатному їх розповсюдженні серед відвідувачів виставки?

25.08.2011

Якщо витрати по придбаних товарах, які використовуються для безоплатної роздачі під час проведення виставок, не відносяться на витрати рекламних заходів господарської діяльності, то операції по безоплатній передачі товарів поза межами встановленого відсотка (не більше двох відсотків від оподатковуваного прибутку платника податку за попередній звітний (податковий) рік) не можуть розцінюватися як використання в господарській діяльності і сума податку на додану вартість, сплачена у зв’язку з придбанням таких товарів, не включається до складу податкового кредиту.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи необхідно коригувати податковий кредит платнику податку, що має кредиторську заборгованість з придбаних товарів (послуг) щодо яких сформовано податковий кредит на підставі податкової накладної при списанні кредиторської заборгованост

25.08.2011

Так як, платником податку отримані товари (послуги), які не оплачені протягом терміну позовної давності, тобто безоплатно отримані, а саме, відсутній факт придбання товарів (послуг), як це передбачено у пп. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону України „Про податок на додану вартість”, то право на податковий кредит щодо таких товарів (послуг) у платника відсутнє. Оскільки, платник податку при придбанні товарів (послуг) сформував податковий кредит на підставі отриманої податкової накладної, то в даному випадку платнику необхідно відкоригувати суму податкового кредиту з відповідним відображенням такого коригування в рядку 16.4 „Інші випадки” податкової декларації з ПДВ, форму якої затверджено наказом ДПА України від 30.05.97 №166 „Про затвердження форми податкової декларації та Порядку її заповнення і подання” зі змінами та доповненнями.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи необхідно покупцю відкоригувати податковий кредит у разі списання дебіторської заборгованості, за перерахованою попередньою (авансовою) оплатою за товари (послуги), за якою минув термін позовної давності, але товари (послуги) фактичн

25.08.2011

Так як платником податку перераховані постачальнику кошти за товари (послуги), які не отримані протягом терміну позовної давності, то зазначені товари (послуги) не можуть бути використані платником податку у межах його господарської діяльності, як це передбачено у пп. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону України „Про податок на додану вартість”, тобто право на податковий кредит щодо таких товарів (послуг) у платника відсутнє. Оскільки платник податку сформував податковий кредит на підставі отриманої податкової накладної, то в даному випадку йому необхідно відкоригувати суму податкового кредиту з відповідним відображенням такого коригування в рядку 16.4 „Інші випадки” податкової декларації з податку на додану вартість, форму якої затверджено наказом ДПА України від 30.05.97 №166 „Про затвердження форми податкової декларації та Порядку її заповнення і подання” зі змінами та доповненнями.

Читати далі »

Діє до 27.08.2010 І Чи включається до складу податкового кредиту сума ПДВ сплачена при придбанні електронного транспортного квитка, форма якого встановлена міжнародними стандартами?

25.08.2011

Електронний квиток – це електронний документ, що не має матеріальної форми, відповідно, він не може бути підставою для включення до складу податкового кредиту сум ПДВ сплачену платником податку при придбанні. Таким чином, суми ПДВ, сплачені при придбанні електронного транспортного квитка, можуть бути включені до складу податкового кредиту платника податку за умови виконання вимог встановлених пп. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону України „Про податок на додану вартість” та наявності підтверджуючих документів, зазначених у пп. 7.2.6 п. 7.2 ст. 7 цього Закону, що засвідчують факт придбання квитка та сплату податку постачальнику.

Читати далі »

Діє до 27.08.2010 ІІ Чи включається до складу податкового кредиту сума ПДВ сплачена при придбанні електронного транспортного квитка, форма якого встановлена міжнародними стандартами?

25.08.2011

Діє до 27.08.2010 (початок див. І) Повна: Відповідно до пп. 7.2.6 п. 7.2 ст. 7 Закону зазначено, що податкова накладна видається платником податку, який поставляє товари (послуги), на вимогу їх отримувача, та є підставою для нарахування податкового кредиту. Як виняток з цього правила, підставою ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник ПДВ віднести до податкового кредиту суми ПДВ, сплачені на митниці при імпорті попередньо експортованого товару, якщо нерезидент відмовився його придбавати і не розрахувався?

25.08.2011

Якщо нерезидентом повертається попередньо експортований товар, то суми ПДВ, сплачені при імпорті такого товару, платник ПДВ має право віднести до податкового кредиту за умови наявності належним чином оформленої вантажної митної декларації та подальшого використання такого товару в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право СГ - ФО - платник ПДВ, що здійснює вантажні перевезення, на формування податкового кредиту з ПДВ при придбанні ПММ та отриманні послуг з ремонту вантажних автомобілів, якщо цей автомобіль оформлено на ФО (без позначки СПД)?

25.08.2011

До податкового кредиту фізичної особи - суб'єкта господарювання, платника податку на додану вартість, який здійснює вантажні перевезення, можливе включення сум податку на додану вартість, нарахованих (сплачених) у зв'язку з придбанням паливно - мастильних матеріалів та отриманням послуг з ремонту вантажних автомобілів, за умови використання таких товарів і послуг в оподатковуваних операціях у межах їх господарської діяльності, наявності належного документального оформлення та підтвердження відповідних витрат та відображення їх у бухгалтерському і податковому обліку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок формування податкового кредиту при придбанні товарів, які в подальшому будуть експортовані за ціною, що нижче ціни придбання?

25.08.2011

У разі, якщо платник податку здійснює операції з експорту товарів за ціною нижче ніж ціна придбання, то такий платник повинен в податковому обліку відобразити зазначену операцію виходячи із звичайних цін, що діяли на дату продажу товарів. При цьому платник податку має право суми ПДВ, що сплачені ним при придбанні товарів, які в подальшому будуть експортовані за ціною нижчою ціни придбання, віднести до податкового кредиту за умови виконання вимог встановлених пп. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону України „Про податок на додану вартість”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник податку поновити податковий кредит після перевірки, якщо отримає від постачальників виправлені податкові накладні у разі, якщо під час документальної перевірки суми ПДВ за деякими податковими накладними, які були оф

25.08.2011

Ні, платник податку не має права повторно відображати податкову накладну у реєстрі отриманих та виданих податкових накладних та врахувати у складі податкового кредиту в податковій декларації з податку на додану вартість.

Читати далі »

Діє до 13.12.2010 І. Чи має право ЮО, що утворилася при зміні організаційно-правової форми, на податковий кредит, який був сформований до перетворення (реорганізації) такої особи?

25.08.2011

Якщо внаслідок перетворення юридичної особи у свідоцтві про державну реєстрацію новоутвореної юридичної особи датою її державної реєстрації буде визначено дату державної реєстрації попередника, то така особа перереєстровується як платник ПДВ, і дата реєстрації її платником ПДВ відповідає даті попередника. При цьому, податковий кредит, що сформований на підставі податкових накладних, виписаних свого часу з реквізитами попереднього Свідоцтва, можуть відображатися в податковому обліку новоутвореного платника податку. Якщо ж датою державної реєстрації новоутвореної юридичної особи є нова дата, то одночасно проводиться анулювання реєстрації як платника ПДВ попередника та реєстрація платником ПДВ правонаступника з новою датою реєстрації платником ПДВ. При цьому, платник податку, в обліку якого на день анулювання реєстрації знаходяться товарні залишки або основні фонди, стосовно яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах, зобов'язаний визнати умовний продаж таких товарів за звичайними цінами та відповідно збільшити суму своїх податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого відбувається таке анулювання. Податковий кредит, який був сформований попередником, в даному випадку до складу податкового кредиту новоствореного підприємства не включається.

Читати далі »

Діє до 13.12.2010 ІІ. Чи має право ЮО, що утворилася при зміні організаційно-правової форми, на податковий кредит, який був сформований до перетворення (реорганізації) такої особи?

25.08.2011

Діє до 13.12.2010 (початок див. І) Повна: Таким чином, якщо внаслідок перетворення юридичної особи у свідоцтві про державну реєстрацію новоутвореної юридичної особи датою її державної реєстрації буде визначено дату державної реєстрації попередника, то така особа перереєстровується як платник ПДВ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок формування податкового кредиту, якщо товари (послуги) придбавалися в період, коли платник здійснював як оподатковувані, так і звільнені від ПДВ операції, а податкові накладні отримані із запізненням, коли платником здійснюю

25.08.2011

Якщо платник податку здійснює коригування попередніх періодів, то і частку використання придбаних товарів (послуг) з метою коригування податкового кредиту слід враховувати в оподатковуваних операціях того звітного періоду, показники якого коригуються (а не того, в якому таке коригування відбувається). При цьому, під час коригування слід переглянути і частку використання придбаних товарів (послуг) в оподатковуваних операціях.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок формування податкового кредиту у ФО - СГ при придбанні нерухомого майна?

25.08.2011

До податкового кредиту фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, зареєстрованого як платник ПДВ, можливе включення сум ПДВ по придбаному нерухомому майну, за умови використання його в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку та наявності документального підтвердження.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник податку віднести до складу податкового кредиту ПДВ, нарахований (сплачений) при придбанні легкового автомобіля у разі виключення його зі складу ОФ і продажу як товару?

25.08.2011

У разі виключення легкового автомобіля зі складу основних фондів і продажу його як товару, на дату такого продажу до складу податкового кредиту може бути віднесено частину суми ПДВ, нараховану (сплачену) при придбанні такого автомобіля, яка відповідає незамортизованій частині вартості, але не вище від рівня звичайної ціни, що склалася на момент такого продажу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок формування податкового кредиту з ПДВ при одночасному застосуванні ЮО двох способів обліку податкових зобов'язань - за касовим методом та за першою подією?

25.08.2011

У разі коли товари (послуги) виготовлені та/або придбані, призначені для часткового використання в операціях, база оподаткування яких визначається за касовим методом, а частково - за методом першої з подій, право на податковий кредит відповідно виникатиме пропорційно такому призначенню та використанню.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право ФОП, який здійснює діяльність на спрощеній системі оподаткування та якому поновлено Свідоцтво платника ПДВ сформувати податковий кредит за товарами (послугами), які придбавалися ним у період дії Постанови КМУ №1118?

25.08.2011

Фізична особа – підприємець, який здійснює діяльність на спрощеній системі оподаткування має право формувати податковий кредит за товарами (послугами), які придбавалися ним у період дії Постанови №1118 за умови наявності належним чином оформленої податкової накладної та використання придбаних товарів (послуг) в оподатковуваних операціях в межах господарської діяльності, але тільки в тому випадку коли йому поновлено дію Свідоцтва платника ПДВ з дати набуття чинності постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2008 року №1118 „Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. №507”

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право на податковий кредит платник ПДВ за податковою накладною, яку отримано після закінчення строку позовної давності (1095 днів)?

25.08.2011

Суму ПДВ за податковою накладною, яку отримано платником податку після закінчення строку позовної давності (1095 днів), такий платник не має право віднести до складу податкового кредиту.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можна включати суми ПДВ до податкового кредиту на підставі податкових накладних, в яких у номері окрім цифр присутні літери або інші числові значення, вказані через дріб?

25.08.2011

Використовувати в порядковому номері податкової накладної інші знаки крім цифр можна лише в окремих випадках. Так, при складанні податкової накладної філією чи структурним підрозділом платника податку порядковий номер податкової накладної встановлюється з урахуванням присвоєного коду (номера, шифру) і визначається числовим значенням через дріб. У чисельнику номера податкової накладної проставляється порядковий номер, а в знаменнику - код (номер, шифр). А також передбачено, що номер податкової накладної, яка виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, повинен через дріб містити позначку "ЗЦ". В інших випадках не передбачено в порядковому номері податкової накладної застосування літер або інших числових значень, вказаних через дріб. Порушення при заповненні податкової накладної чи відсутність хоча б одного з обов’язкових реквізитів позбавляє покупця права на включення до податкового кредиту витрат на сплату ПДВ на підставі такої податкової накладної.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок формування податкового кредиту з ПДВ при імпорті товарів із офшорної зони ?

25.08.2011

Платник ПДВ має право на підставі належним чином оформленої вантажної митної декларації включити до складу податкового кредиту ПДВ, сплачений при імпорті товарів із офшорних зон, за умови використання таких товарів в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Читати далі »

Діє з 01.07.2009 до 09.09.2009 І Чи виникає право на податковий кредит у покупця товарів - платника ПДВ з рахуванням вимог Розпорядження №757-Р, якщо при отриманні товарів податкова накладна не видавалась та оплата не проводилась?

25.08.2011

Діє з 01.07.2009 до 09.09.2009 Коротка: Якщо на дату виникнення права на податковий кредит (в тому числі і в частині окремих сум податку), платник таким правом не скористався, вважається, що ним прийнято рішення не формувати податковий кредит з використанням зазначених сум податку. При цьому, ро...

Читати далі »

Діє з 01.07.2009 до 09.09.2009 ІІ Чи виникає право на податковий кредит у покупця товарів - платника ПДВ з рахуванням вимог Розпорядження №757-Р, якщо при отриманні товарів податкова накладна не видавалась та оплата не проводилась?

25.08.2011

Діє з 01.07.2009 до 09.09.2009 (початок див. І) Повна: Відповідно до пп. 7.2.3 п. 7.2 ст. 7 Закону України від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" із змінами та доповненнями (далі – Закон №168) податкова накладна складається у момент виникнення податкових зобов'язань...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник ПДВ сформувати податковий кредит на підставі касових чеків, які містять суму поставлених товарів (послуг), загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера, але без визначення податкового номера

25.08.2011

Особа, будучи зареєстрованою платником ПДВ, не може видавати касовий чек без визначення в ньому свого податкового номера та суми податку, а тому, касові чеки, які не містять податкового номера платника ПДВ особи, яка такий чек видала, не можуть бути підставою для формування податкового кредиту.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яку частину суми ПДВ, сплачену при придбанні автомобіля, можна віднести до складу податкового кредиту у разі виключення його зі складу ОФ і продажу його як товару, якщо платник ПДВ є платником фіксованого сільськогосподарського податку?

25.08.2011

У разі виключення легкового автомобіля зі складу основних фондів і продажу його як товару, платник ПДВ на дату такого продажу може віднести до складу податкового кредиту частину суми ПДВ, нараховану (сплачену) при придбанні такого автомобіля, яка відповідає неамортизованій частині вартості, але не вище від рівня звичайної ціни, що склалася на момент такого продажу.

Читати далі »

Діє з 17.07.2009 до 09.09.2009 Які особливості застосування розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року №838-р "Про врегулювання деяких питань адміністрування податку на додану вартість" платниками ПДВ, що застосовують квартальну форм

25.08.2011

Платниками ПДВ, що застосовують квартальний період звітності може бути здійснено виправдане коригування або уточнення показників декларації, пов'язане з несвоєчасним включенням сум податкової накладної до складу податкового зобов'язання або податкового кредиту (подано уточнюючий розрахунок) протягом перших двох місяців від дати подачі податкової декларації з податку на додану вартість за звітний період в якому була виписана податкова накладна. Наприклад: Податкова накладна, виписана 14.02.2009 року (чи інша дата 1 кварталу 2009 року) може бути включена до податкового кредиту, шляхом подання до 10.07.2009 року уточнюючого розрахунку.

Читати далі »

Діє з 01.07.2009 до 09.09.2009 Який порядок віднесення до складу податкового кредиту ПДВ, що був нарахований (сплачений) при придбанні легкового автомобіля у разі виключення його зі складу ОФ і продажу як товару з урахуванням вимог розпорядження КМУ від

25.08.2011

У разі виключення легкового автомобіля зі складу основних фондів і продажу його як товару, платник ПДВ на дату такого продажу може віднести до складу податкового кредиту частину суми ПДВ, нараховану (сплачену) при придбанні такого автомобіля, яка відповідає незамортизованій частині вартості, але не вище від рівня звичайної ціни, що склалася на момент такого продажу та відобразити по р. 10.1 розділу ІІ "Податковий кредит" податкової декларації з ПДВ.

Читати далі »

Діє з 01.07.2009 до 09.09.2009 Чи має право платник податку після настання періоду виникнення податкового зобов’язання контрагента сформування податковий кредиту на підставі документів, які дають право на формування податкового кредиту без отримання пода

25.08.2011

Платник податку має можливість сформувати податковий кредит на підставі документів, які дають право на формування податкового кредиту без отримання податкової накладної, за період, рівний двом місяцям з дати настання граничного терміну подання податкової декларації за той звітний період, в якому такі документи були видані. При цьому, якщо ж в податковій декларації платником податку відображаються такі документи виписані/видані (ним або йому) в термін, коли уточнення податкового зобов'язання або податкового кредиту не є виправданим (за період довший, ніж два попередні місяці з дати настання граничного строку подання відповідної декларації), то податкова звітність таких платників податку підлягає обов'язковій позаплановій виїзній перевірці відповідними структурними підрозділами (підрозділами податкового контролю юридичних осіб).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи зобов'язаний резидент коригувати податковий кредит, сформований при ввезенні (імпорті) товару, у разі зменшення ціни на товар нерезидентом?

25.08.2011

При одержанні від нерезидента знижки на імпортований товар податковий кредит резидента коригуванню не підлягає.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи підлягає зменшенню податковий кредит платника податку, якщо в ході проведення документальної перевірки виявлено, що такий кредит сформовано на підставі податкової накладної, отриманої від контрагента, якого визнано банкрутом?

25.08.2011

Правомірність формування податкового кредиту платником податку на підставі податкової накладної, отриманої від контрагента, якого визнано банкрутом можливо визначити лише після вивчення первинних документів.

Читати далі »

Діє до 09.09.2009 В яких випадках можливе формування платником податку податкового кредиту після настання періоду виникнення податкового зобов’язання його контрагента?

25.08.2011

Другим абзацом п. 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 року №757-р „Деякі питання адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів)” встановлено, що платники податку декларують суму податкового кредиту у період виникнення податкового зобов'язання. Нормами Закону Укра...

Читати далі »

Діє до 19.05.2010 З якого періоду застосовуються вимоги розпорядження КМУ від 17.07.09 №838-р?

25.08.2011

Норми розпорядження №838-р слід було застосовувати до податкової звітності отриманої із 17 липня 2009 року до 9 вересня 2009 року.

Читати далі »

Діє з 09.09.2009 до 20.10.2009 Чи має право платник податку, у зв’язку з набранням чинності Указу Президента України від 04.09.09 №706/2009 та Розпорядження КМУ від 09.09.09 №1120, проводити коригування або уточнення показників податкової декларації, що

25.08.2011

Коригування або уточнення показників податкової декларації, що пов’язане з несвоєчасним включенням сум податкової накладної до податкового зобов’язання та податкового кредиту має здійснюватися шляхом внесення до податкової декларації відповідних коригувань в порядку, встановленому п. 4.4 Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість.

Читати далі »

Діє до 18.08.2010 Що є документальним підтвердженням у покупця - платника ПДВ при включені до складу податкового кредиту сум ПДВ на підставі податкової накладної, отриманої в інших податкових періодах, ніж дата їх виписки?

25.08.2011

Документальним підтвердженням у покупця - платника ПДВ при включені до складу податкового кредиту сум ПДВ на підставі податкової накладної, отриманої в інших податкових періодах, ніж дата їх виписки, є документ, який підтверджує надходження такої податкової накладної від продавця, а саме лист з рекомендованим повідомленням про вручення із зазначенням на ньому відбитку календарного штемпеля (за умови дотримання інших вимог Закону України "Про податок на додану вартість" щодо формування податкового кредиту). Відображення у податковій звітності таких податкових накладних має здійснюватися шляхом відображення їх у рядку 16.4 „Інші випадки” податкової декларації з ПДВ та на дату отримання такої податкової накладної вона включається до реєстру отриманих та виданих податкових накладних. При цьому, дату її отримання необхідно зазначити у графі 2 реєстру.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок визначення незамортизованої частини вартості легкового автомобіля з метою формування податкового кредиту у разі виведення його з експлуатації у зв’язку з продажем як товару?

25.08.2011

У разі виключення легкового автомобіля зі складу основних фондів і продажу його як товару, на дату такого продажу до складу податкового кредиту може бути віднесено частину суми ПДВ, нараховану (сплачену) при придбанні такого автомобіля, яка відповідає незамортизованій частині вартості, але не вище від рівня звичайної ціни, що склалася на момент такого продажу. При цьому, незамортизована частина вартості такого автомобіля визначається за правилами визначеними Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N92.

Читати далі »

Діє до 19.05.2010 Який порядок формування податкового кредиту за податковою накладною, що надійшла в іншому періоді, ніж дата її виписки, та дата її надходження не підтверджена документально?

25.08.2011

Нарахування податкового кредиту з використанням податкової накладної, отриманої у попередніх звітних періодах, з порушенням вимог пп.7.5.1 п.7.5 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" є підставою для проведення позапланової виїзної перевірки такого платника податку органами державної податкової служби.

Читати далі »

Діє до 19.05.2010 Який порядок коригування або уточнення податкового кредиту на підставі податкових накладних, отриманих в період їх виписки, та які помилково не відображені в податковій декларації з ПДВ?

25.08.2011

Якщо покупцем помилково не включена до податкового кредиту податкова накладна, що отримана своєчасно та включена до реєстру отриманих та виданих податкових накладних (в періоді її виписки), то з метою виправлення самостійно виявленої помилки платник податку має можливість включити таку податкову накладну до податкового кредиту шляхом подання уточнюючого розрахунку за відповідний період або шляхом відображення у рядку 16.1 податкової декларації з ПДВ за будь-який наступний податковий період. При цьому, таке нарахування податкового кредиту буде підставою для проведення позапланової документальної виїзної перевірки органами державної податкової служби.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник податку на податковий кредит при сплаті суми індексу інфляції та 3 % річних у разі прострочення ним виконання договірних зобов'язань?

25.08.2011

Якщо суми індексу інфляції та 3% річних, що сплачуються платником податку у разі простроченого виконання договірних зобов'язань, обліковуються як такі, що збільшують вартість отриманих товарів (послуг) і включаються до вартості оподатковуваних товарів (послуг), які поставляються платником податку, то такий платник податку має право включити до податкового кредиту зазначені суми на підставі отриманого розрахунку коригування до податкової накладної за умови дотримання інших вимог, що встановлені для формування податкового кредиту.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право резидент - платник ПДВ залишити у складі податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при імпорті товару, у разі, якщо зобов'язання резидента щодо оплати такого товару нерезиденту переоформлено на бартерний договір або договір із

25.08.2011

Сплачений при імпорті товарів ПДВ, обчислений відповідно до вимог податкового і митного законодавства, включається до складу податкового кредиту платника податку за умови використання імпортованих товарів в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку. При цьому, форма погашення боргу за поставлений товар (бартер, товарообмін чи змішана форма оплати) на право отримання податкового кредиту не впливає.

Читати далі »

Діє до 26.10.2010 Який порядок формування податкового кредиту за податковою накладною, що надійшла в іншому періоді, ніж дата її виписки та дата її надходження не підтверджена документально?

25.08.2011

За умови виконання вимог щодо формування податкового кредиту платник податку має можливість включити до податкового кредиту податкову накладну, що надійшла в іншому періоді, ніж дата її виписки, але при цьому оскільки дата її надходження не підтверджена документально, то платник податку повинен подати уточнюючий розрахунок за відповідний період, що відповідає періоду виписки такої податкової накладної, або відобразити її у рядку 16.1 "Самостійне виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій декларації" податкової декларації з ПДВ за будь-який наступний податковий період.

Читати далі »

Діє до 26.10.2010 Який порядок коригування або уточнення податкового кредиту на підставі податкових накладних, отриманих в період їх виписки, та які помилково не відображені в податковій декларації з ПДВ?

25.08.2011

Якщо покупцем помилково не включена до податкового кредиту податкова накладна, що отримана своєчасно та включена до реєстру отриманих та виданих податкових накладних (в періоді її виписки), то з метою виправлення самостійно виявленої помилки платник податку має можливість включити таку податкову накладну до податкового кредиту шляхом подання уточнюючого розрахунку за відповідний період або шляхом відображення у рядку 16.1 "Самостійне виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій декларації" податкової декларації з ПДВ за будь-який наступний податковий період.

Читати далі »

Діє до 19.05.2010 Чи є чинними пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 року № 757-р та розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року №838-р, якщо так, то з якої дати?

25.08.2011

Пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 року №757-р та розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року №838-р діяли з моменту їх прийняття до моменту їх припинення та відновили свою дію з моменту прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2010 року №1071-р „Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 року № 1120”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як покупцем, що ліквідується, у податковому обліку з ПДВ відображається списання кредиторської заборгованості (товари (послуги) отримано, але не оплачено), по якій термін позовної давності не минув?

25.08.2011

При списанні підприємством, що ліквідується, кредиторської заборгованості, по якій термін позовної давності не минув, вимоги кредиторів вважаються погашеними, а не оплачені товари (послуги) отримані платником податку від кредиторів, будуть вважатись безоплатно отриманими, а право на податковий кредит щодо таких товарів (послуг) у такого платника буде відсутнє. Тому, платник ПДВ, який за такою операцією сформував податковий кредит на підставі отриманої податкової накладної, повинен відкоригувати суму податкового кредиту з відповідним відображенням такого коригування в рядку 16.4 „Інші випадки”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є чинними пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 року № 757-р та розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року №838-р, якщо так, то з якої дати?

25.08.2011

У зв’язку з прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2010 року №1071-р „Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 року № 1120” дію п. 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 року №757-р та розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року №838-р, які втратили чинність відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 року №1120-р, не поновлено.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок формування податкового кредиту платником податку, що має філії, яким делеговано право виписки податкових накладних та ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних, у разі часткового використання придбаних товар

25.08.2011

Платник податку, що має у своєму складі філії, структурні підрозділи, яким делеговано право виписки податкових накладних та право ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних, у податковій декларації з ПДВ та додатках до неї відображає узагальнені операції з поставки та придбання товарів (послуг), які здійсненні ним протягом відповідного звітного періоду, включаючи операції, здійсненні філіями іншими відокремленими підрозділами, незалежно від їх кількості. Тобто, такий платник податку розподіл сум ПДВ, сплачених (нарахованих) при придбанні (виготовленні) товарів (робіт, послуг), які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні, здійснює відповідно до єдиного коефіцієнта, який визначається ним як співвідношення вартості товарів (робіт, послуг) фактично використаних головним підприємством та його філіями (незалежно від їх кількості) у звітному періоді в оподатковуваних операціях, до загальної вартості товарів (робіт, послуг), що використані таким головним підприємством та його філіями у господарській діяльності в цьому ж податковому періоді.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник податку скористатись нормою пп. 7.2.6 Закону України "Про податок на додану вартість" у разі відмови з боку постачальника товарів (послуг) надати податкову накладну по відвантажених товарах (послугах), які не оплаче

25.08.2011

Платник податку, який не отримав податкову накладну, має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву зі скаргою на постачальника, яка є підставою для включення сум ПДВ до складу податкового кредиту за умови, що до такої заяви будуть додані копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку внаслідок придбання таких товарів (послуг). У разі якщо отримані товари (послуги) від постачальника не оплачені та документи, що засвідчують факт сплати податку відсутні, то платник податку, який не отримав податкову накладну, не має можливості скористатися пп. 7.2.6 п. 7.2 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" та не має права включити суми ПДВ до податкового кредиту.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається до складу податкового кредиту сума ПДВ сплачена при придбанні електронного транспортного квитка, форма якого встановлена міжнародними стандартами?

25.08.2011

Платник податку має право віднести до податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при придбанні електронного квитка, незважаючи на відсутність податкової накладної за умови, що такий квиток містить інформацію про нараховану суму ПДВ та за умови виконання вимог пп. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Чи має право платник податку сформувати податковий кредит на підставі податкової накладної, у якій в графі 11 цифрове значення містить більше двох знаків після коми?

25.08.2011

Підставою для формування податкового кредиту платника податку є належним чином оформлена податкова накладна. Податкова накладна є звітним податковим документом і одночасно розрахунковим документом. Одиниця виміру товарів (послуг) в податковій накладній зазначається, зокрема, в "грн.". Гривня є грошовою одиницею України і має соту частину – копійку. Тобто, у податковій накладній графа 11 "Загальна сума коштів, що підлягає оплаті", яка заповнюється в гривнях, повинна містити цифрове значення, що має не більше двох знаків після коми.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Чи має право платник податку сформувати податковий кредит на підставі податкової накладної, у якій в графі 11 цифрове значення містить більше двох знаків після коми?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див. І) Повна: Відповідно до пп. 7.2.1 п. 7.2 ст. 7 Закону №168 визначено, що платник податку зобов'язаний надати покупцю податкову накладну, що має містити, зокрема ціну поставки без врахування податку; ставку податку та відповідну суму податку у цифровому значенні; за...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Що є документальним підтвердженням у покупця - платника ПДВ при включені до складу податкового кредиту сум ПДВ на підставі податкової накладної, отриманої в інших податкових періодах, ніж дата їх виписки?

25.08.2011

Документальним підтвердженням у покупця - платника ПДВ при включені до складу податкового кредиту сум ПДВ на підставі податкової накладної, отриманої в інших податкових періодах, ніж дата їх виписки, є документ, який підтверджує надходження такої податкової накладної від продавця, а саме лист з рекомендованим повідомленням про вручення із зазначенням на ньому відбитку календарного штемпеля (за умови дотримання інших вимог Закону України "Про податок на додану вартість" щодо формування податкового кредиту). Відображення у податковій звітності таких податкових накладних має здійснюватися шляхом відображення їх у рядку 10.1 податкової декларації з ПДВ і, відповідно, розшифрування у розділі ІІ додатка 5 "Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" до податкової декларації з ПДВ та на дату отримання такої податкової накладної вона включається до реєстру отриманих та виданих податкових накладних. При цьому, дату її отримання необхідно зазначити у графі 2 Реєстру.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи формується податковий кредит за податковою накладною, що надійшла в іншому періоді, ніж дата її виписки, якщо дата її надходження не підтверджена документально та чи здійснюється коригування або уточнення податкового кредиту на підст

25.08.2011

Податкові накладні, що надійшли в іншому періоді, ніж дата їх виписки, і дата їх надходження не підтверджена документально, а також податкові накладні, що отримані в період їх виписки та не відображені в податковій декларації з ПДВ звітного періоду, в якому їх було виписано (за винятком окремих випадків, встановлених Законом №168 (наприклад, формування податкового кредиту за касовим методом)) не приймають участь в формуванні податкового кредиту та не можуть бути підставою для коригування або уточнення податкового кредиту.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник ПДВ сформувати податковий кредит за операцією з придбання за власний рахунок путівок на санаторно-курортне лікування для своїх працівників та членів їх родин?

25.08.2011

Платник податку не має права віднести до податкового кредиту суми ПДВ, що сплачені ним при придбанні за власний рахунок путівок на санаторно-курортне лікування для своїх працівників та членів їх родин.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи підлягає коригуванню податковий кредит при списанні ТМЦ в зв’язку з їх нестачею, якщо з моменту придбання таких ТМЦ та включення сум ПДВ до складу податкового кредиту минуло більше 1095 днів?

25.08.2011

Якщо при придбанні товарів (послуг) платником податку було сформовано податковий кредит, то у разі списання ТМЦ в зв’язку з їх нестачею, в тому числі і тих ТМЦ, з дня придбання яких минуло понад 1095 днів, вони не можуть бути використані у господарській діяльності і в такому випадку платнику податку необхідно здійснити коригування податкового кредиту з відображенням зазначеної операції в рядку 16.4 „Інші випадки” податкової декларації з ПДВ зі знаком „-”. При цьому, у разі заповнення рядка 16 декларації з ПДВ обов'язковим є подання Розрахунку коригування сум ПДВ (додаток 1 до податкової декларації з ПДВ), який заповнюється в розрізі контрагентів та податкових накладних.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи зберігається право на податковий кредит та/чи нараховуються податкові зобов’язання при здійсненні операцій з списання ТМЦ в зв’язку з їх нестачею, знищенням, якщо втрати, понесені платником податку, відшкодовуються винною особою?

25.08.2011

У разі списання ТМЦ в зв’язку з їх нестачею, знищенням платником податку на дату списання таких ТМЦ нараховуються податкові зобов’язання з ПДВ у загальновстановленому порядку, а податковий кредит в такому випадку коригуванню не підлягає.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник податку при отриманні компенсації заподіяних йому збитків від винної особи – платника ПДВ, сформувати податковий кредит у разі якщо компенсація здійснюється шляхом бартерних (товарообмінних) операцій?

25.08.2011

Якщо при стягненні втрат винною особою є платник ПДВ, який компенсує суму збитків шляхом бартерних (товарообмінних) операцій, то у такого платника – винної особи за такою операцією нараховуються податкові зобов’язання. При цьому, платник податку - отримувач компенсації має право при компенсації заподіяних йому збитків сформувати податковий кредит за умови наявності належним чином оформленої податкової накладної та використання наданих йому товарів (послуг) в оподатковуваних операціях в межах господарської діяльності.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник податку віднести до податкового кредиту суму ПДВ, яка відповідає незамортизованій частині вартості ОФ, при продажу таких ОФ з ПДВ, що раніше були придбані для звільнених від оподаткування операцій?

25.08.2011

У періоді придбання платником податку основних фондів для звільнених операцій право на отримання податкового кредиту у такого платника податку відсутнє. У податковому періоді, в якому такі основні фонди будуть реалізовані, тобто, відбудеться використання їх в оподатковуваних операціях, платник податку отримає право на включення до складу податкового кредиту частину суми ПДВ, яка відповідає незамортизованій частині вартості, але не вище від рівня звичайної ціни, що склалася на момент такого продажу, за умови наявності належним чином оформленої податкової накладної. При цьому, якщо з моменту придбання основних фондів минуло понад 1095 днів, то платник податку у разі продажу основних фондів не має право за такою податковою накладною віднести до складу податкового кредиту суми ПДВ, сплачені при їх придбанні.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник податків включити до складу податкового кредиту податкові накладні за період оскарження ним рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою податкового органу, у разі якщо рішення суду прийнято на його

25.08.2011

Платник податку, незалежно від факту оскарження ним рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою податкового органу, зобов'язаний повернути податковому органу Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва разом із супровідним листом протягом 20 календарних днів від дати анулювання реєстрації платника ПДВ – дати затвердження акта про анулювання реєстрації. Платник ПДВ, починаючи з дати анулювання реєстрації платника ПДВ, та у разі, якщо за рішенням суду відмінено анулювання реєстрації такого платника ПДВ, до дати прийняття такого рішення втрачає право на виписування податкових накладних та право на нарахування податкового кредиту і отримання бюджетного відшкодування.

Читати далі »