Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на додану вартість » Бюджетне відшкодування

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи дозволяється зміна напряму відшкодування ПДВ шляхом надання уточнюючого розрахунку?

25.08.2011

Ні, не дозволяється, оскільки зміна напряму відшкодування не може розцінюватися як виправлення помилки.

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 Чи має право на бюджетне відшкодування ПДВ платник, якщо в одному податковому періоді він має від’ємне значення різниці між сумою податкових зобов’язань і сумою податкового кредиту, а в наступному податковому періоді сума ПДВ має позитив

25.08.2011

Так, має.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник ЄП - платник ПДВ, на отримання бюджетного відшкодування?

25.08.2011

Платник єдиного податку – платник ПДВ має право на отримання бюджетного відшкодування за умови дотримання вимог, встановлених діючим законодавством.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право новостворений платник ПДВ на відшкодування ПДВ, сплаченого при придбанні ОФ?

25.08.2011

Ні, не має.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можна вважати фактичною оплатою податкового кредиту передачу товару (послуг) за бартером і відповідно врахувати цю суму при бюджетному відшкодуванні?

25.08.2011

Оскільки бартер передбачає проведення розрахунків у будь-якій іншій формі, ніж грошова, то суми ПДВ, включені до складу податкового кредиту при здійсненні такої операції у розрахунку бюджетного відшкодування участі не приймають.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Чи підлягає зменшенню сума бюджетного відшкодування, заявлена у податковій декларації, якщо орган державної податкової служби виявляє невідповідність такої суми на підставі зустрічних перевірок, за ланцюгом поставлених товарів до кін

25.08.2011

Відшкодування ПДВ здійснюється підприємствам після підтвердження заявлених до відшкодування сум згідно з матеріалами документальних перевірок, включаючи матеріали зустрічних перевірок, за ланцюгом поставлених товарів до кінцевого виробника (імпортера). У разі дотримання підприємствами законодавчих та нормативних актів з питань оподаткування за результатами підтвердження документальними (зустрічними) перевірками заявлених до відшкодування сум ПДВ податковий орган приймає рішення щодо надання органу державного казначейства висновку із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету. Якщо за наслідками документальної невиїзної (камеральної) або позапланової виїзної (документальної) перевірки податковий орган виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий податковий орган у разі з'ясування внаслідок проведення таких перевірок факту, за яким платник податку не має права на отримання бюджетного відшкодування, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються підстави для відмови у наданні бюджетного відшкодування.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Чи підлягає зменшенню сума бюджетного відшкодування, заявлена у податковій декларації, якщо орган державної податкової служби виявляє невідповідність такої суми на підставі зустрічних перевірок, за ланцюгом поставлених товарів до кі

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див. І) Повна: Згідно із пп. 7.7.6 п. 7.7 ст. 7 Закону №168 на підставі отриманого висновку відповідного податкового органу орган державного казначейства надає платнику податку зазначену в ньому суму бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рах...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право особа на бюджетне відшкодування у разі анулювання реєстрації платника податку?

25.08.2011

У разі якщо за наслідками останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування, таке відшкодування надається протягом строків, незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого бюджетного відшкодування, чи ні.

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 В якому порядку визначається сума ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню?

25.08.2011

Cума бюджетного відшкодування визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного податкового періоду та сумою податкового кредиту такого звітного податкового періоду. При позитивному значенні, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету, при від'ємному значенні, - враховується у зменшення суми податкового боргу з цього податку, що виник за попередні податкові періоди, а при його відсутності - зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду. Якщо у наступному податковому періоді сума, має від'ємне значення, то: - бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів (послуг) у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів (послуг); - залишок від'ємного значення після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які дії платника ПДВ, який має право на бюджетне відшкодування, щодо повернення повної суми бюджетного відшкодування?

25.08.2011

Для повернення повної суми бюджетного відшкодування платнику необхідно: - разом з декларацією з ПДВ подати заяву про повернення повної суми бюджетного відшкодування. - в п'ятиденний термін після подання декларації податковому органу подати органу Державного казначейства України копію декларації, з відміткою податкового органу про її прийняття. До декларації додаються : - розрахунок суми бюджетного відшкодування; - копії погашених податкових векселів (податкових розписок), у разі їх наявності; - оригінали п'ятих основних аркушів (примірників декларанта) вантажних митних декларацій, у разі наявності експортних операцій.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які особи не мають права на отримання бюджетного відшкодування?

25.08.2011

Не має права на отримання бюджетного відшкодування особа, яка: - була зареєстрована як платник цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів за рішенням Кабінету Міністрів України); - мала обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів). - не провадила діяльність протягом останніх дванадцяти календарних місяців; - є платником єдиного податку за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності, що передбачають сплату цього податку у спосіб, відмінний від встановленого Законом України „Про податок на додану вартість”, або звільнення від такої сплати.

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 Який порядок застосування норм наказу ДПА України від 17.03.08 №159 „Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість” щодо права платників ПДВ на бюджетне відшкодування?

25.08.2011

Як у період до 1 січня 2008 року, так і у період після зазначеної дати суми, які не були заявлені як від'ємне значення податку у рядку 18.2 податкової декларації з ПДВ, або не були оплачені у відповідному періоді, або були погашені поточними додатними податковими зобов'язаннями, до відшкодування з бюджету не декларуються.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок погашення суми бюджетного відшкодування, зазначеного у рядку 25.2, а саме: яким чином здійснюється зарахування суми бюджетного відшкодування у рахунок зменшення податкових зобов’язань з ПДВ в наступних податкових періодах,

25.08.2011

і

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 І Чи має можливість платник податку, що має право на декларування бюджетного відшкодування, не заповнювати рядок 25 декларації з ПДВ, тобто не подавати Розрахунок суми бюджетного відшкодування, а переносити значення рядка 24 до рядка 26?

25.08.2011

Стосовно можливості вибору в поданні або неподанні Розрахунку суми бюджетного відшкодування платником податку, слід зазначити, що норми Закону України „Про податок на додану вартість” не передбачають можливості вибору платником ПДВ у відношенні проведення чи не проведення відшкодування ПДВ. Отже, платник податку, який відповідно до цього Закону має право на отримання бюджетного відшкодування, разом з податковою декларацією з ПДВ повинен подавати Розрахунок суми бюджетного відшкодування та відповідно заповнювати рядок 25 податкової декларації з ПДВ.

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 ІІ Чи має можливість платник податку, що має право на декларування бюджетного відшкодування, не заповнювати рядок 25 декларації з ПДВ, тобто не подавати Розрахунок суми бюджетного відшкодування, а переносити значення рядка 24 до рядка 26

25.08.2011

Діє до 16.06.2010 (початок див. І) Повна: Таким чином, для платника ПДВ, який має суму від'ємного значення між податковими зобов'язаннями і податковим кредитом протягом не менше двох звітних періодів, Законом №168 передбачено два шляхи отримання бюджетного відшкодування: - зарахування належної ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи проводиться камеральна перевірка сум бюджетного відшкодування, заявлених у податковій декларації з ПДВ?

25.08.2011

Так, проводиться.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право новостворена особа на отримання бюджетного відшкодування протягом перших 12 календарних місяців з моменту реєстрації платником ПДВ?

25.08.2011

Чинним законодавством не передбачено можливості бюджетного відшкодування ПДВ за наслідками діяльності перших 12 календарних місяців платника ПДВ (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів за рішенням Кабінету Міністрів України).

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 Чи буде платник податку мати право на бюджетне відшкодування, якщо податкова накладна отримана від однієї особи, а оплата здійснена іншій згідно із договором переуступки вимог з третьою особою?

25.08.2011

Ні, оскільки платник податку фактично не здійснює оплату за товари безпосередньо постачальнику.

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 Який порядок відображення в податковій декларації з ПДВ залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (значення рядка 26)?

25.08.2011

Залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (значення рядка 26) не відображається за особовим рахунком платника податку, а переноситься до податкової декларації наступного звітного періоду до рядка 23.2.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно коригувати суми податкового кредиту, якщо платник включив до складу податкового кредиту суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів (послуг) виробничого призначення, що забезпечують виконання послуг, які н

25.08.2011

Якщо платник податку включив до складу податкового кредиту суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів (послуг), що забезпечують виконання підприємством робіт за кордоном, то з метою оподаткування такі товари (послуги) вважаються проданими за їх звичайною ціною у податковому періоді, на який припадає початок такого використання у операціях, які не є об’єктом оподаткування, але не нижче ціни їх придбання (виготовлення, будівництва, спорудження), тобто необхідно нарахувати податкові зобов’язання, а не здійснювати коригування податкового кредиту.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право особа при анулюванні реєстрації платника ПДВ на повернення сум ПДВ, що задекларовані в рахунок зменшення податкових зобов’язань наступних податкових періодів?

25.08.2011

Законодавством не передбачено повернення сум ПДВ, що задекларовані платником в рахунок зменшення податкових зобов’язань наступних податкових періодів, при анулюванні реєстрації платника податку.

Читати далі »

Діє до 10.02.2009 Чи має право платник податку включити до розрахунку суми бюджетного відшкодування суми ПДВ, що не були заявлені до відшкодування у попередніх звітних періодах, в яких платник податку мав право на таке відшкодування?

25.08.2011

Сума заниженого бюджетного відшкодування буде обліковуватися платником податку в рядку 26 декларації з податку на додану вартість та підлягатиме лише зарахуванню у зменшення податкових зобов'язань з цього податку в наступних податкових періодах.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи обов’язково платнику податку, який має право на бюджетне відшкодування з ПДВ та прийняв рішення про повернення повної суми бюджетного відшкодування на його поточний рахунок у банку, необхідно подавати декларацію з ПДВ до органів ДПС

25.08.2011

Так як платник податку, який має право на бюджетне відшкодування з ПДВ та прийняв рішення про повернення повної суми бюджетного відшкодування на його поточний рахунок у банку, в п'ятиденний термін після подання декларації податковому органу подає органу Державного казначейства України копію декларації, з відміткою податкового органу про її прийняття, то такому платнику, навіть якщо він звітує до органів ДПС в електронному вигляді, обов’язково необхідно подавати декларацію з ПДВ до органів ДПС на паперових носіях для отримання такої відмітки.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може бути включена до колонки 4 додатка 2 до податкової декларації з ПДВ та перенесена до рядка 2 додатку 3 декларації з ПДВ „Розрахунок бюджетного відшкодування” сума залишку від`ємного значення ПДВ, що накопичується у податкових де

25.08.2011

Так, може.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок проведення позапланових виїзних перевірок за ланцюгом поставлених товарів до кінцевого виробника (імпортера) з метою визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування відповідно до наказу ДПА України від 18.08.0

25.08.2011

Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків встановлено п. 7.7 ст. 7 Закону України від 3 квітня 1997 року №168/97-ВР "Про податок на додану вартість" із змінами та доповнен...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є відмінності при визначені сум ПДВ, що підлягають бюджетному відшкодуванню для ЮО – платників ПДВ та ФО – СГ, що є платниками ПДВ?

25.08.2011

Для юридичних осіб чи фізичних осіб – суб’єктів господарювання, які є платниками ПДВ, нормами Закону України „Про податок на додану вартість” не передбачено будь - яких відмінностей при визначені сум ПДВ, що підлягають бюджетному відшкодуванню. Таким чином, як юридичні особи так і фізичні особи – суб’єкти господарювання, які є платниками ПДВ, за умови виконання вимог визначених у п. 7.7 ст. 7 Закону України „Про податок на додану вартість” мають право на отримання бюджетного відшкодування на загальних підставах.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи подається копія уточнюючого розрахунку до Державного казначейства, у разі самостійного виправлення платником ПДВ помилки, що виникла при визначені суми бюджетного відшкодування?

25.08.2011

У разі якщо платником податку самостійно виявлено заниження або завищення бюджетного відшкодування внаслідок недекларування або надмірного декларування ним від'ємного значення і даний факт не було виявлено органом податкової служби, то такий платник повинен подати уточнюючий розрахунок з усіма необхідними додатками до органу ДПС, а також копію такого уточнюючого розрахунку надати органу Державного казначейства України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи враховується в розрахунку суми бюджетного відшкодування сума ПДВ за податковою накладною, що виписана при придбанні послуг на митній території України у нерезидента, який не має постійного представництва на території України, платник

25.08.2011

Оскільки податкова накладна виписана при придбанні послуг на митній території України у нерезидента, який не має постійного представництва на території України, платником податку, що є податковим агентом такого нерезидента, то при отриманні послуг від нерезидента відсутній факт безпосередньої сплати ПДВ постачальнику. Сплата податку до бюджету відбувається шляхом відображення в податковій декларації. Тому, сума ПДВ, що нарахована платником податку за такими послугами, не враховується в розрахунку суми бюджетного відшкодування.

Читати далі »

Діє до 01.06.2010 Який механізм погашення сум ПДВ, які підлягають відшкодуванню і не відшкодовані платнику протягом термінів визначених законодавством, шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики?

25.08.2011

Порядок випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики з терміном обігу п'ять років, а також нарахування процентів на них Кабінетом Міністрів України не встановлено. До затвердження такого порядку відшкодування ПДВ здійснюється у порядку, визначеному п. 7.7 ст. 7 Закону України від 3 квітня 1997 року №168/97-ВР „Про податок на додану вартість” із змінами та доповненнями.

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 І Чи має право платник податку включити до розрахунку суми бюджетного відшкодування суми ПДВ, у разі, якщо таке бюджетне відшкодування не було задекларовано у періоді його виникнення?

25.08.2011

Якщо за наслідками перевірки податковим органом виявлено заниження заявленої платником у попередніх періодах суми бюджетного відшкодування щодо суми, визначеної податковим органом унаслідок такої перевірки, вважається, що платник податку добровільно відмовився від отримання такої суми заниження бюджетного відшкодування та враховує її у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів на підставі податкового повідомлення. Така сума заниженого бюджетного відшкодування підлягає перенесенню до картки особового рахунку платника податку і в подальшому ця сума приймає участь у погашенні податкових зобов’язань з ПДВ такого платника податку в порядку календарної черговості виникнення таких переплат. У разі якщо платником самостійно виявлено заниження бюджетного відшкодування внаслідок недекларування ним оплаченої частини від'ємного значення і даний факт не було виявлено органом податкової служби, такий платник може подати уточнюючий розрахунок і відповідні додатки за той період, в якому у нього виникло право на бюджетне відшкодування (коли фактично була оплата), задекларувавши в них виправлені показники.

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 ІІ Чи має право платник податку включити до розрахунку суми бюджетного відшкодування суми ПДВ, у разі, якщо таке бюджетне відшкодування не було задекларовано у періоді його виникнення?

25.08.2011

Діє до 16.06.2010 (Початок див. І) Повна: Відповідно до абзацу "а" пп. 7.7.7 п. 7.7 ст. 7 Закону №168 у разі, якщо за наслідками документальної невиїзної (камеральної) або позапланової виїзної (документальної) перевірки податковий орган виявляє заниження заявленої платником податку суми бюджетн...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Який порядок заповнення рядка 23.4 податкової декларації з ПДВ, якщо на підставі повідомлень-рішень збільшено/зменшено суму бюджетного відшкодування?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Коротка: Збільшення виникає внаслідок установлення за результатами перевірки заниження задекларованої платником суми податкового кредиту та/або завищення податкового зобов'язання. Визначена сума збільшення рядка 26 відображається зі знаком "+" у рядку 23.4 податкової декларації ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Який порядок заповнення рядка 23.4 податкової декларації з ПДВ, якщо на підставі повідомлень-рішень збільшено/зменшено суму бюджетного відшкодування?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див. І) Повна: Згідно пп. 5.12.5 п. 5.12 ст. 5 Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 № 166 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок №166) рядок 23.4 передбачений для відображе...

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 Чи враховуються у рядку 2 додатка 3 до податкової декларації з ПДВ "Розрахунок суми бюджетного відшкодування" суми ПДВ, що зазначені у ВМД (вантажна митна декларація), якщо сплата податку і оформлення ВМД відбулися в різних податкових пе

25.08.2011

Платник податку має право за умови наявності належним чином оформленої вантажної митної декларації включити до рядка 2 додатка 3 до податкової декларації з ПДВ "Розрахунок суми бюджетного відшкодування" суми ПДВ, що сплачені при розмитненні імпортованих товарів грошовими коштами, незалежно від дати такої сплати.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається сума попередньої (авансової) оплати, що перерахована постачальнику — платнику ПДВ, до рядка 3 Розрахунку бюджетного відшкодування?

25.08.2011

Так, включається, за умови, що ця сума включена до складу податкового кредиту.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право орган Державного казначейства не повертати платнику ПДВ суму бюджетного відшкодування, підтверджену висновком податкового органу?

25.08.2011

Відповідно до пп. 7.7.6 п. 7.6 ст. 7 Закону України від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" із змінами та доповненнями (далі – Закон №168) на підставі отриманого висновку відповідного податкового органу орган державного казначейства надає платнику податку зазначену у н...

Читати далі »

Діє до 13.12.2010 І Який порядок відшкодування платнику підтвердженої органом ДПС суми ПДВ у разі, якщо на дату подання органом ДПС висновку до органу державного казначейства такий платник знятий з обліку в податковому органі як платник податків?

25.08.2011

У разі якщо платник ПДВ ліквідується як юридична особа з будь-яких причин, то свідоцтво платника ПДВ такої юридичної особи підлягає анулюванню в порядку, передбаченому п. 25 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПАУ від 01.03. 2000 №79, із змінами та доповненнями. У разі якщо за наслідками останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування, таке відшкодування надається протягом строків, визначених цим Законом, незалежно від того, буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого бюджетного відшкодування чи ні.

Читати далі »

Діє до 13.12.2010 ІІ Який порядок відшкодування платнику підтвердженої органом ДПС суми ПДВ у разі, якщо на дату подання органом ДПС висновку до органу державного казначейства такий платник знятий з обліку в податковому органі як платник податків?

25.08.2011

Діє до 13.12.2010 (початок див. І) Повна: Підпунктом 7.7.5 п. 7.7 ст. 7 Закону №168 визначено, що протягом 30 днів, наступних за днем отримання податкової декларації, податковий орган проводить документальну невиїзну перевірку (камеральну) заявлених у ній даних. За наявності достатніх підстав вв...

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 І Який порядок перерахування на рахунок платника сум бюджетного відшкодування ПДВ експортеру зерна, який придбаває зерно з державного продовольчого резерву в рахунок такого відшкодування?

25.08.2011

Для проведення перерахування суб'єктам господарювання відкриваються рахунки в органах Державного казначейства за балансовим рахунком 3712 "Рахунки інших клієнтів Державного казначейства". Придбання зерна з державного продовольчого резерву в рахунок отриманого бюджетного відшкодування ПДВ здійснюється суб'єктами господарювання на підставі погодженого з відповідними органами державної податкової служби, органами Державного казначейства та Аграрним фондом протоколу щодо придбання зерна з державного продовольчого резерву. Зазначений протокол суб'єкт господарювання подає після погодження відповідному органові Державного казначейства разом з: платіжним дорученням на перерахування коштів з рахунка, відкритого йому в органі Державного казначейства, на рахунок з обліку надходжень до спеціального фонду державного бюджету від повернення коштів, наданих Мінагрополітики для формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом та здійснення державних форвардних і заставних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку. У графі платіжного доручення "Призначення платежу" додатково зазначається "в рахунок отриманого бюджетного відшкодування податку на додану вартість"; довідкою Аграрного фонду про суму коштів, у межах яких на виконання біржового контракту можливе проведення розрахунків відповідно до цього Порядку. Орган Державного казначейства перераховує протягом одного операційного дня на підставі висновку відповідного органу державної податкової служби кошти на рахунок суб'єкта господарювання, відкритий в органах Державного казначейства, а із зазначеного рахунка на підставі платіжного доручення такого суб'єкта - на рахунок з обліку надходжень до спеціального фонду державного бюджету від повернення коштів, наданих Мінагрополітики для формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом та здійснення державних форвардних і заставних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку.

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 ІІ Який порядок перерахування на рахунок платника сум бюджетного відшкодування ПДВ експортеру зерна, який придбаває зерно з державного продовольчого резерву в рахунок такого відшкодування?

25.08.2011

Діє до 16.06.2010 (початок див. І) Повна: Порядок придбання у 2009 році суб'єктами господарювання (експортерами зерна) зерна з державного продовольчого резерву, затверджено постановою КМУ від 4 лютого 2009 р. N 86. Зокрема перерахування сум бюджетного відшкодування ПДВ суб'єкта господарювання, ...

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 І Який порядок бюджетного відшкодування ПДВ у зв’язку з затвердженням Постанови КМУ від 02.04.09 № 312 "Питання погашення у 2009 році заборгованості з виплати заробітної плати (з нарахуваннями), що утворилася станом на 1 квітня 2009 р.,

25.08.2011

Погашення заборгованості здійснюється через територіальні органи Державного казначейства за рахунок підтвердженої суми ПДВ, що заявлена платником податку до відшкодування на поточний банківський рахунок. Для проведення розрахунків платник податку відкриває рахунок у територіальних органах Державного казначейства за балансовим рахунком 3712 "Рахунки інших клієнтів Державного казначейства". Погашення заборгованості здійснюється шляхом перерахування сум з балансового рахунку на рахунок, відкритий у державній банківській установі, для спрямування на зарплатні платіжні картки або особисті рахунки працівників платника податку. Нарахування на заробітну плату (податки, збори (обов'язкові платежі) і внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, в тому числі пенсійне страхування, що сплачуються одночасно з виплатою заробітної плати) перераховуються територіальними органами Державного казначейства на зазначені в платіжних дорученнях платника податку рахунки в установленому порядку.

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 ІІ Який порядок бюджетного відшкодування ПДВ у зв’язку з затвердженням Постанови КМУ від 02.04.09 № 312 "Питання погашення у 2009 році заборгованості з виплати заробітної плати (з нарахуваннями), що утворилася станом на 1 квітня 2009 р.,

25.08.2011

Діє до 16.06.2010 (початок див. І) Повна: Порядок погашення у 2009 році заборгованості з виплати заробітної плати (з нарахуваннями), що утворилася станом на 1 квітня 2009 р., за рахунок сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затверджено Постановою КМУ від 2 квітня 2009 року № 3...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник ПДВ на бюджетне відшкодування при ввезенні (імпорті) на митну територію України ОФ в якості внеску в статутний фонд у разі, якщо обсяг його оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менший, ніж заяв

25.08.2011

Платник ПДВ має право на декларування бюджетного відшкодування при ввезенні (імпортуванні) на митну територію України основних фондів, у тому числі при їх ввезенні (імпортуванні) з метою внесення до статутного фонду, незалежно від обсягів його оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник ПДВ на декларування бюджетного відшкодування при отриманні ОФ в якості внеску в статутний фонд?

25.08.2011

Оскільки платник податку – емітент при отриманні від платника податку - засновника основних фондів як внеску до статутного фонду, не розраховується за них коштами, а передає в обмін корпоративні права, то підстави для декларування бюджетного відшкодування за такою операцією відсутні.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можливе зарахування сум ПДВ, що підлягають бюджетному відшкодуванню платнику податку, у рахунок погашення реструктурованих та/або відстрочених (розстрочених) сум податків, зборів (обов'язкових платежів)?

25.08.2011

Для участі платника податку у проведенні зарахування сум ПДВ, що підлягають бюджетному (експортному) відшкодуванню, у рахунок погашення реструктурованих та/або відстрочених (розстрочених) сум податків, зборів (обов'язкових платежів) передбачено існування двох основних умов, а саме, наявність: заявленої та підтвердженої суми ПДВ до відшкодування з бюджету на рахунок платника у банку; розстроченої, відстроченої та/або реструктурованої суми платежів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Чи має право платник податку, що виконує проект технологічного парку, віднести до бюджетного відшкодування суму ПДВ, сплачену за податковим векселем зі строком погашення на 720 день?

25.08.2011

Платник податку, що виконує проект технологічного парку, має право віднести до бюджетного відшкодування суму ПДВ, сплачену за податковим векселем зі строком погашення на 720 день за умови, що термін погашення такого векселя виникає до закінчення терміну подачі декларації до податкового органу за звітний (податковий) період, у якому відбулася його поставка органу митного контролю та вексель погашається шляхом перерахування коштів до бюджету або вексель платником ПДВ погашено достроково, шляхом перерахування коштів до бюджету або шляхом заліку сум бюджетного відшкодування, підтвердженого податковим органом.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Чи має право платник податку, що виконує проект технологічного парку, віднести до бюджетного відшкодування суму ПДВ, сплачену за податковим векселем зі строком погашення на 720 день?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див. І) Повна: Тобто сума ПДВ, яка підлягає відшкодуванню з бюджету, не може перевищувати різниці значень податкового кредиту і податкових зобов'язань кожного окремого звітного періоду. Декларування такої різниці відбувається у рядку 18.2 розділу III податкової деклара...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як в податковій декларації з ПДВ покупцю відобразити розрахунок коригування до податкової накладної, суми ПДВ за якою включені до бюджетного відшкодування та підтверджені проведеною перевіркою органом ДПС, у разі якщо постачальником тов

25.08.2011

Рекомендовано звернутися з письмовим запитом до органів держаної податкової служби за місцем реєстрації платника податку з додатковим наданням копії відповідних документів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Чи має право особа на отримання бюджетного відшкодування за нарахованим податковим кредитом внаслідок придбання або спорудження (будівництва) ОФ, якщо обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявле

25.08.2011

Особа, яка мала обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування, має право на таке бюджетне відшкодування, у разі якщо нарахування податкового кредиту відбулося внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів, за умови, що такі основні фонди обліковуються на балансі підприємства по рахунку 10 „Основні засоби”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Чи має право особа на отримання бюджетного відшкодування за нарахованим податковим кредитом внаслідок придбання або спорудження (будівництва) ОФ, якщо обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявл

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див. І) Повна: Відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй від 31.10.2003 майно - будь-які активи, чи то матеріальні чи нематеріальні, рухомі чи нерухомі, виражені в речах чи в правах, а також юридичні документи чи активи, що підтверджують право власності та та...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Яким чином платнику податку повідомити орган ДПС про зміну банківської установи і розрахункового рахунку, вказаних в додатку 4 "Заява про повернення бюджетного відшкодування" до податкової декларації з ПДВ?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Коротка: У разі зміни банківської установи і розрахункового рахунку, що зазначені платником податку у додатку 4 "Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування" до податкової декларації, такий платник може подати уточнюючий розрахунок та додати до нього всі необхідні додатки...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Яким чином платнику податку повідомити орган ДПС про зміну банківської установи і розрахункового рахунку, вказаних в додатку 4 "Заява про повернення бюджетного відшкодування" до податкової декларації з ПДВ?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок. див.І) Повна: Порядок розрахунку суми бюджетного відшкодування встановлено п.7.7 ст.7 Закону України від 3 квітня 1997 року №168/97-ВР "Про податок на додану вартість" із змінами та доповненнями (далі–Закон №168). Пп.7.7.4 п.7.7 ст.7 Закону №168 передбачено, що платник...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які умови випуску облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум ПДВ?

25.08.2011

Облігації внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років, випущені для відшкодування сум ПДВ, що задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010_р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", є середньостроковими амортизаційними облігаціями внутрішньої державної позики. Номінальна вартість облігації становить 1 тис. гривень. Загальний обсяг емісії визначається Мінфіном відповідно до затверджених ним реєстрів інвентаризації платників податку, суми ПДВ яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік". Погашення облігацій здійснюється шляхом проведення кожного півріччя виплат з погашення основної суми боргу в розмірі 10 відсотків номінальної вартості облігації. Різниця між номінальною вартістю облігації та загальною сумою виплат з погашення основної суми боргу становить амортизаційну вартість облігації. Облігації мають купони. Купонний період становить шість місяців. Ставка дохідності за облігаціями встановлюється на рівні 5,5 відсотка річних. Нарахування доходів за облігаціями здійснюється кожного півріччя протягом строку обігу цінних паперів виходячи з їх амортизаційної вартості одночасно з проведенням виплати доходів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Який механізм відшкодування сум ПДВ, задекларованих до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджених перевірками та не відшкодованих на дату набуття чинності Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”, шляхом оформл

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Коротка: Механізм відшкодування сум ПДВ, задекларованих до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджених перевірками та не відшкодованих на дату набуття чинності Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”, шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної поз...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Який механізм відшкодування сум ПДВ, задекларованих до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджених перевірками та не відшкодованих на дату набуття чинності Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”, шляхом офор

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див.І) Повна: Відповідно до порядку випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 року №368 „Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відш...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник податку, який відповідає вимогам ст. 25 Закону України "Про державний бюджет на 2010 рік", не оформлювати відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики?

25.08.2011

Основні умови випуску облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість є публічною пропозицією платникам податку щодо оформлення відшкодування сум з податку на додану вартість. При цьому, відшкодування сум ПДВ здійснюється, зокрема, на підставі за бажанням поданої не пізніше 25 червня 2010 року платником податку до органу державної податкової служби за місцем його реєстрації заяви про оформлення відшкодування податку на додану вартість облігаціями, що складена за визначеною формою.

Читати далі »

Діє до 27.01.2010 Чи має право особа на отримання бюджетного відшкодування за нарахованим податковим кредитом внаслідок придбання або спорудження (будівництва) ОФ, якщо обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена

25.08.2011

Особа, що є зареєстрованою платником ПДВ більше ніж 12 календарних місяців, має право на декларування бюджетного відшкодування за нарахованим податковим кредитом внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів незалежно від обсягів оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців за умови дотримання інших вимог щодо формування податкового кредиту встановлених пп. 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону України „Про податок на додану вартість”.

Читати далі »

Діє до 08.07.2010 Лист ДПА України від 08.07.10 №13547/7/16-1517 І Чи має право на бюджетне відшкодування ПДВ платник, якщо в одному податковому періоді в податковій декларації з ПДВ він має від’ємне значення різниці між сумою податкових зобов’язань і сум

25.08.2011

Від’ємне значення різниці між сумою податкових зобов’язань і сумою податкового кредиту, яке зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (відображається у рядку 22.2 податкової декларації поточного звітного (податкового) періоду та переноситься до рядка 23.1 податкової декларації наступного звітного (податкового) періоду). Якщо в наступному звітному податковому періоді різниця між сумою податкових зобов’язань і сумою податкового кредиту, з урахуванням сум податку, сплачених постачальникам у попередніх податкових періодах, має від’ємне значення (рядок 24 податкової декларації з ПДВ), то платником податку разом з податковою декларацією подається розрахунок суми бюджетного відшкодування.

Читати далі »

Діє до 08.07.2010 Лист ДПА України від 08.07.10 №13547/7/16-1517 ІІ Чи має право на бюджетне відшкодування ПДВ платник, якщо в одному податковому періоді в податковій декларації з ПДВ він має від’ємне значення різниці між сумою податкових зобов’язань і су

25.08.2011

Діє до 08.07.2010 Лист ДПА України від 08.07.10 №13547/7/16-1517 (початок див. І) Повна: Згідно з пп. 7.7.2 п. 7.7 ст. 7 Закону якщо у наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з пп. 7.7.1 цього пункту, має від'ємне значення, то: а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В якому порядку визначається сума ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню?

25.08.2011

Відповідно до пп. 7.7.1 п. 7.7 ст. 7 Закону України від 3 квітня 1997 року №168/97-ВР "Про податок на додану вартість" із змінами та доповненнями (далі – Закон №168) сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податко...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має можливість платник податку, що має право на декларування бюджетного відшкодування, не заповнювати рядок 25 декларації з ПДВ, тобто не подавати Розрахунок суми бюджетного відшкодування, а переносити значення рядка 24 до рядка 26?

25.08.2011

Нормами Закону України "Про податок на додану вартість" не передбачено можливості вибору у відношенні проведення чи не проведення відшкодування ПДВ платником податку, який має право на таке відшкодування. Платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування, разом з податковою декларацією з ПДВ повинен подавати Розрахунок суми бюджетного відшкодування та відповідно заповнювати рядок 25 податкової декларації з ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Чи має право платник податку включити до розрахунку суми бюджетного відшкодування суми ПДВ, у разі, якщо таке бюджетне відшкодування не було задекларовано у періоді його виникнення?

25.08.2011

У разі якщо платником самостійно виявлено заниження бюджетного відшкодування внаслідок недекларування ним оплаченої частини від'ємного значення і даний факт не було виявлено органом податкової служби, такий платник може подати уточнюючий розрахунок і відповідні додатки за той період, в якому у нього виникло право на бюджетне відшкодування (коли фактично була оплата), задекларувавши в них виправлені показники. Якщо заниження заявленої платником у попередніх періодах суми бюджетного відшкодування виявлено за наслідками перевірки податковим органом, то щодо суми, визначеної податковим органом унаслідок такої перевірки, вважається, що платник податку добровільно відмовився від отримання такої суми заниження бюджетного відшкодування та враховує її у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів на підставі податкового повідомлення. Така сума заниженого бюджетного відшкодування підлягає перенесенню до картки особового рахунку платника податку і в подальшому ця сума приймає участь у погашенні податкових зобов’язань з ПДВ такого платника податку в порядку календарної черговості виникнення таких переплат.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Чи має право платник податку включити до розрахунку суми бюджетного відшкодування суми ПДВ, у разі, якщо таке бюджетне відшкодування не було задекларовано у періоді його виникнення?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див. І) Повна: У разі якщо платником самостійно виявлено заниження бюджетного відшкодування внаслідок недекларування ним оплаченої частини від'ємного значення і даний факт не було виявлено органом податкової служби, такий платник може відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону У...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок відкриття у банку рахунку в цінних паперах платником податку, якому здійснюється оформлення відшкодування сум ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики?

25.08.2011

За роз’ясненнями з питань щодо порядку відкриття у банку рахунку в цінних паперах платнику податку, який здійснює оформлення відшкодування сум ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики, необхідно звернутися до банку, який входить до переліку банків - клієнтів депозитарію Національного банку та в якому ним безпосередньо відкривається такий рахунок.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В які терміни органом ДПС подаються складені на підставі заяв платників ПДВ реєстри для їх затвердження Міністерством фінансів України, та яким органом видаються платникам ПДВ виписки з таких реєстрів?

25.08.2011

Державна податкова адміністрація подає складені на підставі заяв платників податку реєстри для їх затвердження Міністерством фінансів України протягом червня місяця 2010 року. При цьому, виписки з реєстрів платникам ПДВ надаються органами державної податкової служби за місцем їх реєстрації протягом п'яти робочих днів, після затвердження таких реєстрів Міністерством фінансів України.

Читати далі »

Діє до 28.07.2010 Який порядок відображення в податковій декларації з ПДВ від’ємного значення особами, які не мають права на бюджетне відшкодування, відповідно до п.7.7.11 Закону України „Про податок на додану вартість”?

25.08.2011

Особи, які відповідно до пп. 7.7.11 п. 7.7 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" не мають права на отримання бюджетного відшкодування, від’ємне значення сум податку відображають по рядку 26 податкової декларації з ПДВ (незалежно від того чи сплачені суми податку постачальникам чи ні) до початку податкового періоду, в якому у такого платника виникає право на отримання бюджетного відшкодування. В податковому періоді, в якому у платника ПДВ виникає право на отримання бюджетного відшкодування, значення рядка 26 податкової декларації з ПДВ включається до рядка 23.2 декларації з ПДВ наступного звітного періоду тільки в частині сум податку, сплачених постачальникам у попередніх податкових періодах та враховується при визначенні суми податку, яка підлягає відшкодуванню із бюджету (рядок 25.1 чи рядок 25.2 податкової декларації з ПДВ). Залишок значення рядка 26 податкової декларації з ПДВ в частині сум податку, по яких не проведено розрахунки з постачальниками, зберігається у зазначеному рядку до моменту формування податкової звітності за звітний період, наступний за періодом у якому будуть проведені розрахунки з постачальниками.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Чи має право на бюджетне відшкодування ПДВ платник, якщо в одному податковому періоді в податковій декларації з ПДВ він має від’ємне значення різниці між сумою податкових зобов’язань і сумою податкового кредиту (рядок 22.2), а в насту

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Коротка: Від’ємне значення різниці між сумою податкових зобов’язань і сумою податкового кредиту, яке зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (відображається у рядку 22.2 податкової декларації поточного звітного (податкового) періоду та переноси...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Чи має право на бюджетне відшкодування ПДВ платник, якщо в одному податковому періоді в податковій декларації з ПДВ він має від’ємне значення різниці між сумою податкових зобов’язань і сумою податкового кредиту (рядок 22.2), а в наст

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див. І) Повна: Відповідно до пп. 7.7.1 п. 7.7 ст. 7 Закону України від 3 квітня 1997 року №168/97-ВР "Про податок на додану вартість" із змінами та доповненнями (далі – Закон №168) сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню,...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В які терміни банком здійснюється зарахування належної кількості облігацій на рахунки платників податку, відкриті у цінних паперах?

25.08.2011

Механізм відшкодування сум ПДВ шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики визначений Порядком випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 року №368 „Про випуск об...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник податку, який вже подав заяву про оформлення відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики, відмовитися від оформлення відшкодування ПДВ такими облігаціями?

25.08.2011

Основні умови випуску облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість та Порядок випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 року №368 "Пр...

Читати далі »

Діє до 09.08.2010 Чи затверджений Міністерством фінансів України реєстр інвентаризації платників податку, суми ПДВ яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності

25.08.2011

Реєстр інвентаризації №1 платників податку, суми ПДВ, яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” за деклараціями, наданими до та після 01....

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи встановлений перелік банків, що виконують функції агентів з оформлення відшкодування ПДВ облігаціями?

25.08.2011

Міністерство фінансів відповідно до п. 6 Порядку випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 року №368 "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В які терміни платнику податку необхідно подати до органів Державного казначейства реєстри і висновки органів державної податкової служби про відшкодування ПДВ?

25.08.2011

На підставі п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 року №368 "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість" ДПА забезпечує подання: Державному казначейству - зазначених реєстрів у дводенний строк після затвердження їх Мін...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок відображення в податковій декларації з ПДВ від’ємного значення особами, які не мають права на бюджетне відшкодування, відповідно до п. 7.7.11 Закону України „Про податок на додану вартість”?

25.08.2011

Особи, які не мають права на отримання бюджетного відшкодування, до рядка 23.2 включають значення рядка 26 податкової декларації з ПДВ попереднього податкового періоду в частині сум податку, сплачених постачальникам у попередніх податкових періодах. Зазначена сума не враховується при визначенні суми податку, яка підлягає відшкодуванню, а переноситься до рядка 26 податкової декларації з ПДВ та додається до залишку значення рядка 26 податкової декларації з ПДВ в частині сум податку, по яких не проведено розрахунки з постачальниками. В податковому періоді, в якому у платника податку виникає право на отримання бюджетного відшкодування, значення рядка 26 податкової декларації з ПДВ, що буде включене до рядка 23.2 декларації з ПДВ наступного звітного періоду тільки в частині сум податку, сплачених постачальникам у попередніх податкових періодах, буде враховане при визначенні суми податку, яка підлягає відшкодуванню із бюджету (рядок 25.1 чи рядок 25.2 податкової декларації з ПДВ).

Читати далі »

Діє до 02.08.2010 Чи затверджений Міністерством фінансів України реєстр інвентаризації платників податку, суми ПДВ яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності

25.08.2011

Реєстр інвентаризації №1 платників податку, суми ПДВ, яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” за деклараціями, наданими до та після 01....

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок відшкодування сум ПДВ, після закінчення процедури адміністративного (судового) оскарження зменшених податковим органом сум бюджетного відшкодування, у разі якщо рішення прийнято на користь платника?

25.08.2011

Після закінчення процедури адміністративного або судового оскарження податковий орган протягом п'яти робочих днів, наступних за днем отримання відповідного рішення, зобов'язаний надати органу державного казначейства висновок із зазначенням суми податку, що підлягає відшкодуванню з бюджету.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За якою формою органами ДПС складається податкове повідомлення у разі перевищення, заниження або відмови у наданні заявленої суми бюджетного відшкодування ПДВ?

25.08.2011

Структурний підрозділ, що здійснює розрахунок суми податкового зобов'язання з ПДВ, або визначає суму бюджетного відшкодування ПДВ, складає податкове повідомлення: - за формою згідно з додатком 5 про перевищення заявленої суми бюджетного відшкодування ПДВ (форма "В1"), у тому числі у разі, якщо заявлені до відшкодування суми ПДВ на момент перевірки відшкодовані платнику податку; - за формою згідно з додатком 6 про заниження заявленої суми бюджетного відшкодування ПДВ (форма "В2"); за формою згідно з додатком 7 про відмову у наданні бюджетного відшкодування ПДВ (форма "В3").

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи надаються органами ДПС виписки з реєстрів платникам ПДВ, які включені до реєстрів інвентаризації платників податку, та стосовно яких порушено кримінальну справу за ухилення від сплати ПДВ або така справа розглядається у суді чи право

25.08.2011

Питання випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років, регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 року №368 „Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість”, (далі – Поста...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Чи має право платник ПДВ повторно декларувати до відшкодування суму, на яку за актом перевірки зменшено заявлені до відшкодування суми ПДВ (на суму перевищення бюджетного відшкодування видано податкове повідомлення - рішення за формою

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Коротка: Платник ПДВ має можливість самостійно виправити помилки виключно до початку його перевірки контролюючим органом. При цьому, у разі якщо за наслідками перевірки податковим органом виявлено завищення заявленої платником у попередніх періодах суми бюджетного відшкодування ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Чи має право платник ПДВ повторно декларувати до відшкодування суму, на яку за актом перевірки зменшено заявлені до відшкодування суми ПДВ (на суму перевищення бюджетного відшкодування видано податкове повідомлення - рішення за формо

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див.І) Повна: Відповідно до пп. б) пп. 7.7.7 п. 7.7 ст. 7 Закону України від 3 квітня 1997 року №168/97-ВР "Про податок на додану вартість" зі змінами та доповненнями якщо за наслідками документальної невиїзної (камеральної) або позапланової виїзної перевірки (документа...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинен платник податку, якому здійснюється оформлення відшкодування сум ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики, повідомляти органи ДПС про відкриття у банку рахунку в цінних паперах?

25.08.2011

Повідомлення про відкриття або закриття рахунку платника податків до органу державної податкової служби зобов'язані надіслати фінансові установи у триденний строк з дня відкриття/закриття рахунків (включаючи день відкриття/закриття). Платник податку, якому здійснюється оформлення відшкодування сум ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики, при відкритті у банку рахунку в цінних паперах, має право самостійно надати повідомлення про відкриття (закриття) рахунку до органу державної податкової служби у паперовому вигляді.

Читати далі »

Діє до 25.08.2010 Чи затверджений Міністерством фінансів України реєстр інвентаризації платників податку, суми ПДВ яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності

25.08.2011

2 серпня 2010 року Міністерством фінансів України затверджено перший реєстр інвентаризації платників податку, суми ПДВ яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України "Про Державний бюдж...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Коли Міністерством фінансів України затверджені реєстри інвентаризації платників податку, суми ПДВ яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинно

25.08.2011

Міністерством фінансів України затверджено реєстри інвентаризації платників податку (далі - Реєстр), суми ПДВ яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет Україн...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок відображення в податковій декларації суми ПДВ, на яку за актом перевірки встановлено перевищення платником податку заявленої суми бюджетного відшкодування ПДВ в рядку 25.2 та одночасно виявлено заниження платником податку з

25.08.2011

У разі, коли за результатами перевірки податковим органом встановлено перевищення платником заявленої суми бюджетного відшкодування ПДВ по рядку 25.2 "Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню у рахунок зменшення зобов’язань з ПДВ наступних звітних періодів" та одночасно виявлено заниження платником задекларованого залишку від'ємного значення рядка 26 "Залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду" податкової декларації з ПДВ, то сума завищеного бюджетного відшкодування підлягає відображенню по картці особового рахунку платника податку зі знаком "-", а сума збільшення рядка 26 відображається платником зі знаком "+" у рядку 23.4 податкової декларації наступного звітного періоду. При цьому, залишок значення рядка 26 в частині сум податку, по яких не проведено розрахунки з постачальниками, відображається у зазначеному рядку до моменту формування податкової звітності за звітний період, наступний за періодом у якому будуть проведені розрахунки з постачальниками.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Чи має право покупець – платник ПДВ задекларувати бюджетне відшкодування та залишити у складі податкового кредиту суми ПДВ, сплачені при імпорті товарів, що придбані у нерезидента, який в подальшому відступає право грошової вимоги інш

25.08.2011

В результаті відступлення права вимоги першим кредитором - нерезидентом іншому кредитору - нерезиденту, боржник – резидент, що є імпортером товарів, не змінюється, а тому такий боржник - покупець має право залишити у складі податкового кредиту суми ПДВ, сплачені при імпорті товарів, придбаних у нерезидента, за умови належним чином оформленої вантажної митної декларації та використання таких товарів в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку. Якщо ж розрахунки за поставлений товар з новим кредитором - нерезидентом проведені не будуть та заборгованість з таких розрахунків буде закрита, тобто товар отримується без оплати, то платник податку втрачає право на включення до складу податкового кредиту сум ПДВ, сплачених при імпорті товарів. При цьому, оскільки боржником - покупцем розрахунки будуть проведені не з постачальником товарів – нерезидентом, яким виступає першим кредитором, а з іншим нерезидентом, який є новим кредитором, то право на бюджетне відшкодування у платника податку за такою операцією відсутнє.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Чи має право покупець – платник ПДВ задекларувати бюджетне відшкодування та залишити у складі податкового кредиту суми ПДВ, сплачені при імпорті товарів, що придбані у нерезидента, який в подальшому відступає право грошової вимоги ін

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див. І) Повна: Не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пп. 7.2.6 цього пун...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 На яку дату в податковій декларації відображається сума ПДВ, на яку за актом перевірки встановлено перевищення платником податку заявленої суми бюджетного відшкодування ПДВ в рядку 25.2 та одночасно виявлено заниження задекларованого за

25.08.2011

На дату, що припадає на останній день строку, для подання заяви про перегляд рішення контролюючого органу (10 день), у разі коли така заява не була подана у зазначений строк, сума завищеного бюджетного відшкодування підлягає відображенню по картці особового рахунку платника податку зі знаком "-", а сума збільшення рядка 26 відображається платником зі знаком "+" у рядку 23.4 податкової декларації.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи відображається платником податку в податковій декларації з ПДВ сума податку, на яку за наслідками проведеної перевірки податковим органом відмовлено у наданні бюджетного відшкодування та складено податкове повідомлення – рішення за ф

25.08.2011

У разі якщо за наслідками перевірки податковим органом у платника ПДВ виявлено відсутність права на отримання бюджетного відшкодування у сумі, заявленій ним у податковій декларації з ПДВ, у зв'язку з чим йому відмовлено у наданні бюджетного відшкодування з ПДВ та складено податкове повідомлення–рішення за формою „В3”, то у такого платника податку сума ПДВ, на яку відмовлено у наданні бюджетного відшкодування, у десятиденний термін від дня отримання цього податкового повідомлення-рішення зменшується у картці його особового рахунка і в податковій декларації з ПДВ відображенню не підлягає.

Читати далі »