Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на додану вартість » Інші питання згідно із ст. 11 закону україни „про податок на додану вартість”

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи нараховуються податкові зобов’язання платником податку, що здійснює операції з поставки товарів (послуг) категоріям споживачів, визначених у п. 11.11 ст. 11 Закону України „Про податок на додану вартість”, якщо такі товари (послуги) з

25.08.2011

Платник податку, що здійснює операції з поставки товарів (послуг) категоріям споживачів, визначених у п. 11.11 ст. 11 Закону України „Про податок на додану вартість” повинен визначати податкові зобов’язання на дату зарахування (отримання) на банківський рахунок (у касу) коштів від цих споживачів або на дату отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) товарів (послуг). Нарахування податкових зобов’язань платником податку у разі якщо товари (послуги) залишаються неоплаченими такими споживачами у повній сумі протягом трьох податкових місяців, наступних за місяцем, в якому відбулась їх поставка, для цієї категорії постачальників не передбачено.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи обов’язково учасник оптового ринку електроенергії повинен відкривати рахунок із спеціальним використанням для розрахунків з ПДВ згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.03.02 №105, та які напрямки використання коштів

25.08.2011

Так, генеруючі компанії та інші учасники оптового ринку електроенергії обов’язково повинні відкрити рахунок із спеціальним режимом використання. Отримані кошти в повному обсязі генеруючі компанії та інші учасники оптового ринку електроенергії не пізніше наступного операційного дня зобов'язані спрямовувати на поточні розрахунки з ПДВ з державним бюджетом, постачальниками палива та іншими кредиторами згідно із затвердженим Мінпаливенерго щомісячним розподілом, визначеним пропорційно частці сум зобов'язань з ПДВ, що підлягають сплаті до бюджету, та сум податку, що підлягають сплаті постачальникам, за підсумками місяця, що передує місяцю, в якому затверджується алгоритм розподілу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як оподатковуються роботи щодо підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему?

25.08.2011

Відповідно до п. 11.23 ст. 11 Закону України від 3 квітня 1997 року № 68/97-ВР “Про податок на додану вартість” із змінами та доповненнями на період виконання робіт щодо підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно бе...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи поширюється порядок нарахування та сплати ПДВ на ФО - суб'єкта підприємницької діяльності, яка одночасно зареєстрована платником ПДВ і є платником ЄП за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності?

25.08.2011

Так, поширюється.

Читати далі »

Діє до 21.10.2009 Як провадиться сплата ПДВ при ввезенні рухомого майна для здійснення операцій з ремонту у митному режимі переробки, а також з метою модернізації?

25.08.2011

Шляхом видачі простого векселя у випадку та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який орган здійснює контроль за виконанням вимог Угоди про принципи справляння непрямих податків під час експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) між державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав та який порядок оформлення по

25.08.2011

Оскільки, в Україні контролюючим органом стосовно акцизного збору та податку на додану вартість, ввізного та вивізного мита, інших податків і зборів (обов'язкових платежів), які відповідно до законів справляються при ввезенні (пересиланні) товарів і предметів на митну територію України або вивезенні (пересиланні) товарів і предметів з митної території України є митний орган, то оформлення податкового сертифікату в Україні податковими органами не здійснюється.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок формування та відображення у податковій декларації з ПДВ податкового зобов’язання та податкового кредиту з ПДВ при нецільовому використанні товарів, ввезених (імпортованих) згідно з п. 11.37 ст. 11 Закону України "Про подато

25.08.2011

Нецільовим використанням товарів, які попередньо було імпортовано без сплати ПДВ на митниці відповідно до п. 11.37 ст. 11 Закону України "Про податок на додану вартість", є невикористання таких товарів у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, яка виробляється в Україні. Оскільки, у разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму ПДВ, що мала бути сплачена в момент імпорту таких товарів, то такий платник за наслідками такого податкового періоду зобов'язаний у рядку 8.2 розділу I податкової декларації з ПДВ збільшити податкові зобов'язання на суму несплаченого при імпорті ПДВ та подати додаток 1 до податкової декларації. При цьому, платник податку може зазначену суму ПДВ віднести до складу податкового кредиту наступного звітного періоду та відобразити у рядку 12.5 розділу II податкової декларації з ПДВ за умови використання таких товарів в оподатковуваних операціях.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи застосовується Порядок визначення та обліку сум ПДВ, які нараховуються заготівельними підприємствами за операції з продажу ними окремих видів відходів як вторинної сировини і залишаються у розпорядженні цих підприємств?

25.08.2011

Ні.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оподаткування ПДВ операцій з надання послуг відповідно до Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських співтовариств від 03.09.2008 № 360 – VІ?

25.08.2011

Контракти, фінансовані коштом Співтовариства, звільняються від оподаткування. У тих випадках, коли контракт стосується поставки товарів, що походять з України, контракт повинен бути укладений на підставі цін, без урахування ПДВ. Термін "товар" слід розуміти як будь-який продукт, послугу і/або права, які підлягають продажу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як провадиться сплата ПДВ при ввезенні (імпорті) рухомого майна для здійснення операцій з ремонту у митному режимі переробки, а також з метою модернізації?

25.08.2011

Шляхом видачі простого векселя у випадку та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оподаткування ПДВ операцій, що здійснюються в рамках міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності?

25.08.2011

Пунктом 11.47 ст. 11 Закону України від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" із змінами та доповненнями передбачено, що протягом дії норм ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної те...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи нараховується ПДВ особою – неплатником ПДВ, у разі порушення цільового використання імпортованих товарів, які при ввезенні, відповідно до п.11.23 ст. 11 Закону України "Про податок на додану вартість", звільняються від нарахування ПДВ

25.08.2011

У разі імпортування товарів особою - не платником ПДВ цей податок сплачується на підставі нарахування, проведеного митним органом. Документом, що підтверджує сплату ПДВ при імпорті товару, є вантажна митна декларація. Ввезення товарів відповідно до п. 11.23 ст. 11 Закону України "Про податок на додану вартість" звільняється від оподаткування ПДВ (за умови їх цільового використання). При цьому, у разі порушення цільового використання зазначених товарів, такі платники (незалежно від статусу перебування в якості зареєстрованого платником ПДВ) повинні збільшити податкові зобов'язання та сплатити пеню у встановлених розмірах.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи застосовується СТО нульова ставка ПДВ на послуги з ремонту автомобіля Чорнобильської АЕС, який потрапив у ДТП, якщо компенсація витрат на проведення ремонту надходить безпосередньо від страхової компанії?

25.08.2011

Поставка послуг СТО з ремонту автомобіля Чорнобильської АЕС є об’єктом оподаткування ПДВ і оподатковується у загальновстановленому порядку не залежно від джерела фінансування. Особливий порядок оподаткування робіт щодо підготовки до зняття енергоблоків визначений п.11.23 ст.11 Закону України "Про податок на додану вартість"і до операцій по ремонту авто не застосовується.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи нараховується ПДВ на відсотки, що сплачуються нерезиденту за товарним кредитом, якщо ввезення (імпорт) такого товару відповідно до п.11.37 ст.11 Закону України „Про податок на додану вартість” звільняється від сплати ПДВ?

25.08.2011

Сплата резидентом - платником ПДВ нерезиденту відсотків за товари, надані нерезидентом на умовах товарного кредиту, здійснюється без нарахування ПДВ, за умови, що такі товари, визначені у п."о" ст.19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" та відповідно до п.11.37 ст.11 Закону №168 звільняються від оподаткування ПДВ. При цьому, у разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму ПДВ, що мала бути сплачена в момент імпорту таких товарів, збільшену на загальну суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму боргового інструмента (в т.ч. і у вигляді товарного кредиту) та сплатити пеню відповідно до законодавства України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок звільнення від сплати ПДВ суб’єктів літакобудування при ввезені (імпорті) товарів на територію України?

25.08.2011

Для юридичних осіб – резидентів України, які є суб’єктами літакобудування, митне оформлення товарів, які ввозяться у митному режимі імпорту (реімпорту), що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", за вказаними у пункті "р" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" кодами згідно УКТЗЕД, тимчасово, до 1 січня 2016 року звільняється від сплати ПДВ. За роз’ясненнями з питань щодо порядку проведення митних процедур за операціями ввезення суб’єктами літакобудування товарів, які підлягають звільненню від сплати ПДВ, та щодо Переліку документів, подання яких потрібне для застосування пільгового режиму оподаткування при митному оформленні таких товарів необхідно звернутися до Державної Митної Служби України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Чи підлягають коригуванню податкові зобов’язання, що нараховані платником податку при виконанні робіт, які відповідно до п. 11.23 ст. 11 Закону України "Про податок на додану вартість" оподатковуються за нульовою ставкою, при отриманні

25.08.2011

Відповідно до наданих Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України довідок-підтверджень платники податків - виконавці робіт, послуг за контрактом, укладеним з отримувачем міжнародної технічної допомоги (реципієнтом) або з особою-нерезидентом, яка уклала контракт з реципієнтом, визначають податкові зобов'язання з ПДВ за нульовою ставкою за операціями з продажу товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), виконання робіт та надання послуг і виписують податкову накладну щодо застосування нульової ставки за вказаними операціями в порядку, встановленому чинним законодавством. Такі платники податків ведуть облік операцій, що оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою. У терміни, передбачені чинним законодавством, платники податків подають до органу державної податкової служби за місцем реєстрації податкову декларацію з ПДВ, у якій у відповідних розділах зазначаються операції, що оподатковуються за нульовою ставкою. Суми ПДВ, сплачені такими платниками податків не підлягають коригуванню , а відшкодовуються із бюджету протягом місяця, наступного після подання податкової декларації, за умови наявності належним чином оформлених документів та підтвердження їх матеріалами документальної перевірки.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Чи підлягають коригуванню податкові зобов’язання, що нараховані платником податку при виконанні робіт, які відповідно до п. 11.23 ст. 11 Закону України "Про податок на додану вартість" оподатковуються за нульовою ставкою, при отриманн

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див. І) Повна: Згідно із п. 1.2 р. 1 Положення про порядок застосування законодавства з питань пільгового оподаткування виконавців робіт, послуг на митній території України, які виконуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безпов...

Читати далі »