Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на додану вартість » Податкова декларація: порядок складання

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 В якому рядку Розділу ІІ колонки А податкової декларації з ПДВ потрібно вказати придбані послуги за нульовою ставкою оподаткування у резидентів з метою їх використання у господарській діяльності?

25.08.2011

В рядку 10.1 „підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою” колонки А розділу ІІ "Податковий кредит".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок відображення в податковій декларації з ПДВ операції з поставки послуг нерезиденту за межами митної території України?

25.08.2011

Заповнюється рядок 9?, рядок 14 чи 15 податкової декларації з ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно особі, що зареєструвалася платником ПДВ з дня іншого, ніж перший день календарного місяця, подавати декларацію з ПДВ з прочерками за місяць, в якому зареєстрована особа та господарська діяльність не велася?

25.08.2011

У випадку, якщо особа реєструється платником податку з дня іншого, ніж перший день календарного місяця, то за такий місяць подавати декларацію платнику податку не потрібно. А перша податкова декларація подається за наслідками першого повного календарного місяця, яка включає дані за період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем цього першого повного календарного місяця, незалежно від того велася платником податку господарська діяльність чи ні.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За якою формою платник ПДВ подає довідку до декларації з ПДВ у разі здійснення операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ (заповнено рядок 3 декларації з ПДВ) або звільненні від оподаткування ПДВ (заповнено рядок 4 декларації з ПДВ)?

25.08.2011

Інформація про операції, що не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість (рядок 3 декларації з податку на додану вартість), або звільнені від оподаткування податком на додану вартість (рядок 4 декларації з декларації з податку на додану вартість) зазначається платником податку у Довідці довільної форми, яка та засвідчується підписом керівника чи головного бухгалтера та печаткою (чи підписом платника, якщо платник - фізична особа). Довідка подається разом з декларацією з податку на додану вартість. В Довідці вказується вид операцій та пункт Закону чи іншого нормативно-правового акта, відповідно до якого така операція не є об’єктом оподаткування чи звільнена від оподаткування.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи обкладаються ПДВ кошти, що надходять від банків як плата за середньоденними залишками на поточних рахунках? Чи відображаються зазначені суми у податковій декларації з ПДВ?

25.08.2011

Отримання плати за середньоденними залишками на поточних рахунках не відповідає визначенню поставки товарів чи послуг, тому об’єкта оподаткування ПДВ не виникає. Сума коштів, що надходять від банків як плата за середньоденними залишками на поточних рахунках, не відображається у податковій декларації з ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином в Розшифровці (додатку 2 до податкової декларації з ПДВ (скороченої) та додатку 5 до податкової декларації з ПДВ) відображати придбані платником податку товари (послуги), які використовуються частково для виготовлення сільсько

25.08.2011

У разі використання одержаних товарів (послуг) частково для виготовлення сільськогосподарських товарів (послуг), а частково для інших товарів (послуг) розподіл податкового кредиту проводиться відповідно до частки використання таких товарів (послуг) в операціях сільськогосподарського виробництва і в інших операціях та відповідно до такої частки відображається в додатку 2 до податкової декларації з ПДВ (скороченої) та додатку 5 до податкової декларації з ПДВ.

Читати далі »

Діє до 10.02.2009 Чи відображається сума від’ємного значення у рядку 26 податкової декларації з ПДВ до повного її погашення, у разі якщо із дати її виникнення минуло - 1095 днів?

25.08.2011

Так, відображається.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які дії повинен вчинити платник ПДВ - покупець, у разі відмови з боку постачальника надати податкову накладну, або при порушенні ним порядку її заповнення ?

25.08.2011

У разі відмови з боку постачальника товарів (послуг) надати податкову накладну або при порушенні ним порядку її заповнення отримувач таких товарів (послуг) має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву зі скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум цього податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку внаслідок придбання таких товарів (послуг).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно платнику податку на додану вартість зазначати у деклараціях з ПДВ про застосування касового методу?

25.08.2011

Так, протягом строку застосування касового методу платник податку зазначає про це у податкових деклараціях з цього податку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи необхідно платнику податку подавати органу ДПС копії реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, якщо податкова декларація з ПДВ за червень (другий квартал) 2010 року вже подана ним без реєстрів?

25.08.2011

Платник податку, який разом з податковою декларацією з ПДВ за червень (другий квартал) 2010 року не подав копії реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, повинен окремо подати копії таких реєстрів за відповідний звітний (податковий) період в електронному вигляді.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок заповнення Розрахунку коригування сум ПДВ (додатку 1 до податкової декларації з ПДВ) при коригуванні по рядку 16.1 податкової декларації з ПДВ податкового кредиту на підставі ВМД, за якою операції з імпорту товарів відбулись

25.08.2011

При заповненні розділу ІІ "Коригування податкового кредиту" додатка 1 "Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість" до податкової декларації з ПДВ платник податку в даному випадку зазначає наступну інформацію: - у графі 2 - країна нерезидента та найменування (прізвище, ім'я, по батькові /за наявності/ - для фізичної особи) нерезидента; - у графі 3 - позначка "300000000000"; - у графі 4 та графі 5 зазначаються реквізити ВМД (дата та порядковий номер (останні шість знаків гр. 7 ВМД МД-2) відповідно) сума ПДВ по якій включається до податкового кредиту; - у графі 8 "Підстава для коригування податкового кредиту з податку на додану вартість рядок 16" зазначається причина коригування суми податкового кредиту (наприклад: ВМД, за якою операції з імпорту товарів відбулись у попередніх звітних податкових періодах); - у графі 9 відображається обсяг поставки без врахування суми ПДВ; - у графі 10 зазначається сума ПДВ. При цьому, графи 6 – 7 прокреслюються.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка методика заповнення додатку 2 до податкової декларації з ПДВ з урахуванням положень Закону України від 20.05.10 №2275?

25.08.2011

Відповідно до п. 5.12 Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 № 166, зі змінами та доповненнями у разі заповнення рядка 24 податкової декларації з ПДВ обов’язковим є подання додатка 2 до податкової декларації...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок відображення в податковій декларації з ПДВ залишку від’ємного значення після бюджетного відшкодування платниками податків, що звітують до органів ДПС з ПДВ щоквартально?

25.08.2011

Платники податку, які звітують до органів ДПС з ПДВ щоквартально, у податковій декларації з ПДВ за ІІ квартал 2010 року до рядка 23.2 включають значення рядка 26 податкової декларації з ПДВ за І квартал 2010 року тільки в частині сум податку, сплачених постачальникам у попередніх податкових періодах. Залишок значення рядка 26 в частині сум податку, по яких не проведено розрахунки з постачальниками, відображається у зазначеному рядку до моменту формування податкової звітності за звітний період (квартал), наступний за періодом у якому будуть проведені розрахунки з постачальниками. Залишок від’ємного значення сум податку, що акумульовано в рядку 26 податкової декларації з ПДВ за останній податковий період (квартал) 2010 року, підлягає включенню в повній сумі до податкового кредиту до рядка 23.2 податкової декларації з ПДВ, яка подається за наслідками першого звітного періоду (кварталу) 2011 року.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок відображення в податковій декларації з ПДВ податкових накладних, що виписані в різних податкових періодах, а надійшли із запізненням в одному періоді, при наявності документального підтвердження такого запізнення?

25.08.2011

Податкові накладні, обґрунтовано отримані у періодах, наступних за періодами їх виписки, відображаються у розділі I реєстру отриманих та виданих податкових накладних за датою їх отримання. Податковий кредит, сформований на підставі таких податкових накладних, розшифровується у розділі II додатка 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" до податкової декларації з ПДВ із зазначенням періоду виписки податкових накладних і відповідно декларується у рядку 10.1 податкової декларації з ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок зменшення в податковій декларації з ПДВ поточного періоду суми рядка 26, яка є неоплаченою та не переноситься до рядка 23.2, на суму, що зменшена за результатами перевірки податковим органом та підлягає відображенню в рядку

25.08.2011

Якщо рядок 26 декларації з ПДВ зменшено за результатами камеральної чи документальної перевірки, в податковій декларації наступного звітного періоду в рядку 23.4 сума такого зменшення відображається зі знаком "-". При цьому, якщо всі рядки даної декларації не заповнені, тобто не заповнено ні 20, ні 21 рядок, а залишок рядка 26 попереднього періоду залишається неоплаченим, значення рядка 23.4 зі знаком "-" переноситься до рядків 23 та 24 також зі знаком "-", а в рядку 26 податкової декларації відображається сума за вирахуванням суми, зменшеної за результатами камеральної чи документальної перевірки.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок відображення у податковій звітності з ПДВ коригування сум податкових зобов’язань відповідно до п.4.5 ст.4 Закону України „Про податок на додану вартість” у разі повернення товарів неплатнику ПДВ?

25.08.2011

Суми податкових зобов’язань згідно податкових накладних, виписаних за операціями з неплатником податку, включаються до р. 1 податкової декларації з ПДВ та розшифровуються в р. „Інші” додатку 5 до податкової декларації з ПДВ. Виписані розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної включаються до складу р.8.3 податкової декларації з ПДВ та розшифровуються у додатку 1 до податкової декларації з ПДВ. Колонка 2 та колонка 3 додатку 1 заповнюються відповідно до реквізитів розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до такої податкової накладної, тобто в даних колонках проставляється позначка „Х”, а в колонці 8 додатку 1 вказується „коригування поставки неплатнику ПДВ”. При цьому, у разі якщо платником ПДВ декларація та додатки до неї подаються в електронному вигляді, то поля з позначками „Х” не проставляються та залишаються не заповненими.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Який порядок та на яку дату здійснюється імпорт (перенесення) в картку особового рахунку суми ПДВ, що відображена платником податку в рядку 22.1 податкової декларації з ПДВ?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Коротка: Значення рядка 22.1 "Зарахування від’ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду в зменшення суми податкового боргу з ПДВ" податкової декларації з ПДВ імпортується в картку особового рахунку (далі – КОР) за кодом операції 193 "Зарахування від’ємного...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Який порядок та на яку дату здійснюється імпорт (перенесення) в картку особового рахунку суми ПДВ, що відображена платником податку в рядку 22.1 податкової декларації з ПДВ?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див. І) Повна: На підставі п. 7.7 ст. 7 Закону України від 3 квітня 1997 року №168/97-ВР "Про податок на додану вартість" із змінами та доповненнями та п. 5.11 Порядку заповнення та подання декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 3...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як платнику податку в податковому обліку з ПДВ відобразити коригування обсягів поставки/придбання товарів (чи передоплати за товари, послуги), які не є об’єктом оподаткування, звільнені від оподаткування, оподатковуються за ставкою 0% (е

25.08.2011

Оскільки, обсяги поставки/придбання товарів (чи передоплати за товари, послуги), які не є об'єктом оподаткування ПДВ, звільнені від оподаткування, оподатковуються за ставкою 0% (експорт) або які не призначалися для використання в господарській діяльності платника, в податковій декларації з ПДВ підлягають відображенню в колонці А (без заповнення колонки Б), то у разі якщо платником ПДВ за такими товарами (чи передоплатою за товари, послуги) виявлено помилку або у разі їх повернення, платник не має можливості здійснити коригування шляхом заповнення рядків 8 та 16 податкової декларації з ПДВ, а обсяги, які підлягають відповідному коригуванню, відображаються ним в уточнюючому розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ. При цьому, до уточнюючого розрахунку на суму уточнення у розрізі контрагентів подається розшифровка згідно з додатком 5 до податкової декларації з ПДВ та додається довідка довільної форми, засвідчена підписом керівника чи головного бухгалтера та печаткою (чи підписом платника, якщо платник - фізична особа), із зазначенням змісту помилки.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи відображається в податковій декларації з ПДВ операція з імпорту товарів, митна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 100 євро?

25.08.2011

Якщо імпорт товарів не підтверджено документально, у зв’язку з тим, що їх митна вартість не перевищує суму, еквівалентну 100 євро, то платником ПДВ така операція в податковій декларації з ПДВ відображенню не підлягає.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Хто з платників ПДВ подає скорочену податкову декларацію по ПДВ?

25.08.2011

Скорочену форму декларації по ПДВ надають платники податку, у яких згідно із законодавством суми ПДВ, нараховані сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів (послуг), повністю залишаються у розпорядженні таких сільськогосподарських підприємств для відшкодування сум податку, сплачених (нарахованих) постачальникам на вартість виробничих факторів, а за наявності залишку таких сум податку - для інших виробничих цілей.

Читати далі »

Діє до 11.06.2010 Чи можна подавати податкову декларацію з ПДВ на паперових носіях?

25.08.2011

Так, декларація з ПДВ до органів податкової служби може бути подана на паперових носіях.

Читати далі »

Діє до 10.02.2009 Перевіркою донарахована сума ПДВ. Чи відображається ця сума в рядку 23.5 податкової декларації?

25.08.2011

Рядок 23.5 податкової декларації з ПДВ передбачений для відображення збільшення чи зменшення залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 26) за результатами камеральної чи документальної перевірки, проведеної податковим органом.

Читати далі »

Діє до 01.07.2009 Як в додатку 5 до податкової декларації з ПДВ відображаються податкові накладні з різними датами оформлення?

25.08.2011

Податковий кредит звітного періоду може складатися не тільки із сум податку, віднесених до податкового кредиту на підставі податкових накладних, виписаних та одержаних у звітному періоді, а і податкових накладних, одержаних із запізненням та виписаних у попередніх податкових періодах. Тому в розділі ІІ додатка 5 „Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів” до податкової декларації з ПДВ кількість записів по окремому контрагенту буде дорівнювати кількості податкових періодів, в яких такі податкові накладні були виписані, при цьому в колонці 3 зазначається період виписки податкових накладних. Наприклад, якщо податковий кредит сформований по одному контрагенту на підставі податкових накладних, одержаних в березні 2008 року, але виписаних в березні 2008 року, лютому 2008, грудні 2007 року, в колонці 3 робиться запис: 03.2007. 12.2007 02.2008

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи зазначається назва покупця в Розшифровці (додатку 5 до податкової декларації з ПДВ)?

25.08.2011

В додатку 5 до податкової декларації з ПДВ в розділі І „Податкові зобов'язання” та в розділі II „Податковий кредит” в колонці 2 зазначається індивідуальний податковий номер контрагента платника податку - покупця або постачальника відповідно, їх назви при цьому не зазначаються.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно заповнювати Розшифровку (додаток 5 до податкової декларації з ПДВ) у разі якщо в декларації з ПДВ відсутні дані - проставлені лише прочерки?

25.08.2011

У разі, якщо в декларації з ПДВ відсутні дані - проставлені лише прочерки, що свідчить про відсутність у звітному (податковому) періоді у платника податку господарської діяльності, а отже - про відсутність у нього господарських стосунків з контрагентами (покупцями/постачальниками), додаток 5 до податкової декларації з ПДВ не заповнюється і не подається.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як заповнюється додаток 2 до податкової декларації з ПДВ?

25.08.2011

Методика розрахунку показників додатка 2 до податкової декларації з ПДВ "Довідка щодо залишку суми від'ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду" наведена у листі ДПА України від 06.08.08 №15844/7/16-1117.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно до податкової декларації з ПДВ за березень 2008 року подавати Розшифровку (додаток 2 до податкової декларації з ПДВ (скороченої), додаток 5 до податкової декларації з ПДВ) згідно з наказом №159?

25.08.2011

Наказ ДПА України від 17.03.08 №159 „Про внесення змін до податкової декларації з податку на додану вартість”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.03.08 за № 224/14915, набув чинності з 30 березня 2008 року, таким чином декларація за березень 2008 року подається відповідно до вимог...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Якщо платник податку виписує розрахунок коригування до податкової накладної, чи відображається таке коригування в Розшифровці (додатку 5 до податкової декларації з ПДВ)?

25.08.2011

Коригування податкових зобов'язань (рядок 8 податкової декларації з ПДВ) та податкового кредиту (рядок 16) відображаються в додатку 1 та не відображаються в додатку 5.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як заповнюються рядки в Розшифровці (додатку 5 до податкової декларації з ПДВ) в розрізі контрагентів?

25.08.2011

В розділах І та II додатку 5 „Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів” до податкової декларації з ПДВ загальний обсяг поставки та загальна сума податку за звітний (податковий) період по кожному контрагенту відображаються окремими рядками. При цьому в розділі ІІ додатка 5 кількість записів по окремому контрагенту буде дорівнювати кількості податкових періодів, в яких були виписані податкові накладні, що дали право на податковий кредит.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно подавати Розрахунок суми бюджетного відшкодування (додаток 3 до податкової декларації), якщо платник не заявляє суму ПДВ до бюджетного відшкодування?

25.08.2011

В додатку 3 до податкової декларації з ПДВ зазначено, що він подається платником податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування відповідно до пп. 7.7.2 п. 7.7 ст. 7 Закону України „Про податок на додану вартість” (заповнено рядок 24 податкової декларації звітного податкового періоду).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок заповнення Розшифровки (додатка 5 до податкової декларації з ПДВ)?

25.08.2011

Форма додатка 5 „Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів”, затверджено наказом ДПА України від 30.05.97 №166 „Про затвердження форми податкової декларації та Порядку її заповнення і подання” (в редакції наказу ДПА України від 17.03.08 №159). В Розділі І „П...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином заповнити податкову декларацію з ПДВ в поточному звітному (податковому) періоді, якщо сума коригування податкових зобов’язань, що зазначена зі знаком "-" у рядку 8.3, більша ніж загальна сума податкових зобов’язань, вказана в

25.08.2011

Якщо в податковій декларації поточного звітного (податкового) періоду сума коригування податкових зобов’язань, що зазначена зі знаком "-" у рядку 8.3, більша ніж загальна сума податкових зобов’язань, вказана в рядку 1, а в рядках 6 та 7 показники відсутні, то податкові зобов’язані у рядку 9 зазначаються зі знаком "-". В такому випадку, оскільки різниця між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту з ПДВ поточного звітного (податкового) періоду має від’ємне значення, то таке значення відображається в рядку 18.2, та переноситься до рядка 21 податкової декларації з ПДВ такого поточного звітного (податкового) періоду.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок заповнення Розшифровки (додатку 5 до податкової декларації з ПДВ), а саме у гривнях з копійками чи без копійок?

25.08.2011

З метою мінімальних відхилень сум ПДВ, вказаних у додатку 5 „Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів” та у відповідних рядках податкової декларації з ПДВ є доцільним заповнення даних в розрізі контрагентів у гривнях з копійками, а при заповненні рядка „Усього за місяць (квартал)” проводити округлення за загальновстановленими правилами.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно відображати у розділах І та II Розшифровки (додатку 5 до податкової декларації з ПДВ) усіх без виключення покупців та постачальників платників ПДВ, якщо їх кількість значна?

25.08.2011

У розділах І та II додатку 5 до податкової декларації з ПДВ окремими рядками відображаються загальний обсяг поставки та загальна сума податку за звітний (податковий) період по кожному без виключень контрагенту (покупцю або постачальнику) платника податку незалежно від їх кількості.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок заповнення Розшифровки (додатку 5 до податкової декларації з ПДВ) у разі продажу товарів (послуг) неплатникам ПДВ (індивідуальний податковий номер відсутній)?

25.08.2011

Операції по реалізації товарів (послуг) неплатникам податку та/або не ідентифікованим особам відображаються у рядку „Інші" розділу 1 „Податкові зобов'язання" додатку 5 до податкової декларації з ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.07.2009 В якому рядку податкової декларації з ПДВ відображається сума податкового кредиту за податковими накладними, що отримані із запізненням?

25.08.2011

З урахуванням того, що податкові накладні, одержані із запізненням, включаються до реєстру отриманих податкових накладних того звітного періоду, в якому їх отримано, суми податкового кредиту по таких податкових накладних відображаються в загальній сумі податкового кредиту звітного податкового періоду (рядок 10.1).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Де можна ознайомитись із інструкцією щодо порядку заповнення податкової звітності з ПДВ?

25.08.2011

На web-сайті Державної податкової адміністрації України (www.sta.gov.ua).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином відобразити в розділі ІІ Розшифровки (додатку 5 до податкової декларації з ПДВ) придбані з ПДВ товари (послуги) за іншими подібними документами, які дають право на податковий кредит без отримання податкової накладної, якщо в н

25.08.2011

У разі якщо платник придбаває товари (послуги), що підтверджується іншими подібними документами зазначеними в пп. 7.2.6 п. 7.2 ст. 7 Закону України „Про податок на додану вартість” та які дають право на податковий кредит без отримання податкової накладної і в них відсутній індивідуальний податковий номер, то в колонці 2 розділу ІІ додатка 5 проставляється умовний індивідуальний податковий номер „100000000000”. Такі документи зазначаються одним рядком, при цьому в колонці 3 розділу ІІ додатка 5 вказується період їх виписки, а в колонках 4 та 5 загальною сумою відповідно відображаються обсяги придбання товарів (послуг) та сума податку.

Читати далі »

Діє до 11.06.2010 Чи потрібно у разі подання нової звітної декларації з ПДВ подавати нову, повністю заповнену Розшифровку (додаток 2 до податкової декларації з ПДВ (скороченої), додаток 5 до податкової декларації з ПДВ)? Чи можливо подати до нової звітної

25.08.2011

На підставі п. 4.2 та п. 4.5 ст. 4 Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 №166, із змінами та доповненнями у разі виявлення помилок до закінчення граничного терміну подання декларації за звітний (податковий)...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок заповнення Розшифровки (додатку 5 до податкової декларації з ПДВ) платниками податку, що мають у своєму складі філії, яким делеговано право виписки податкових накладних та право ведення реєстру отриманих та виданих податкови

25.08.2011

Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затверджений наказом ДПА України від 30.05.97 №166, із змінами та доповненнями не має відмінностей щодо заповнення додатку 5 „Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів” до пода...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який період (гр.3 розділу ІІ Розшифровки (додатку 5 до податкової декларації з ПДВ)) вказувати платнику у разі включення до податкового кредиту суми ПДВ за заявою, скаргою на постачальника, який відмовляється надати податкову накладну?

25.08.2011

На підставі пп. 7.2.6 п. 7.2 ст. 7 Закону України від 3 квітня 1997 року №168/97-ВР „Про податок на додану вартість” із змінами та доповненнями підставою для включення сум ПДВ до складу податкового кредиту, у разі відмови з боку постачальника товарів (послуг) надати податкову накладну або при пор...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи подається додаток 2 до податкової декларації з ПДВ платниками, які відповідно до пп.7.7.2 п.7.7 ст.7 Закону України „Про податок на додану вартість” не мають права на отримання бюджетного відшкодування?

25.08.2011

Подання Довідки щодо сум залишку від’ємного значення попереднього податкового періоду, які після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (додаток 2 до податкової декларації з ПДВ), форму якої затверджено наказом ДПА України від 30.05.97 №1...

Читати далі »

Діє до 11.06.2010 Які наслідки допущених помилок при заповненні обов’язкових реквізитів Розшифровки (додаток 2 до податкової декларації з ПДВ (скороченої), додаток 5 до податкової декларації з ПДВ), декларації з ПДВ, наприклад, замість індивідуального под

25.08.2011

Відповідно до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 №166, із змінами та доповненнями податкова звітність з ПДВ, включаючи Розшифровки, що містить: помилки в заповненні обов’язкових реквізитів (в тому числі...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В яких рядках податкової декларації з ПДВ відображаються операції з поставки перевізником суцільної (неподільної) послуги з міжнародного перевезення пасажирів, багажу, вантажів та міжнародних відправлень?

25.08.2011

Операції з поставки послуг з міжнародних перевезень пасажирів, багажу та вантажів на відрізках, зазначених у пп. 3.1.1 п. 3.1 ст. 3 Закону України "Про податок на додану вартість", які є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковуються за ставкою 20%, відображаються у рядку 1 "Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків, крім імпорту товарів" розділу І податкової декларації з ПДВ. Операції з поставки послуг з міжнародних перевезень пасажирів, багажу та вантажів на відрізках, визначених пп. 6.2.4 п.6.2 ст. 6 цього Закону, які оподатковуються за нульовою ставкою, підлягають відображенню у рядку 2.2 "Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою" розділу І податкової декларації з ПДВ.

Читати далі »

Діє до 11.06.2010 Чи буде вважатися декларація з ПДВ прийнятою, якщо платник одночасно з декларацією не подав необхідні додатки (зокрема, додаток 2) та яка відповідальність передбачена за таке порушення?

25.08.2011

В разі неподання до органу державної податкової служби додатків до податкової декларації з ПДВ така податкова декларація вважається невизнаною як податкова декларація, про що повідомляється платника податків із зазначенням підстав її неприйняття. У разі якщо платник податку не подає податкову декларацію у строки, визначені законодавством, то такий платник сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як заповнюється податкова декларація з ПДВ та додатки до неї - в грн. чи в грн. з коп.?

25.08.2011

Суми обороту та податку в декларації з ПДВ проставляються в гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами. Що стосується додатків до податкової декларації з ПДВ, то слід зазначити таке. З метою мінімальних відхилень сум ПДВ, вказаних у додатку 1 „Розрахунку коригування сум ПДВ до податкової декларації з декларації з податку на додану вартість” та обсягів поставки і сум податку у додатку 5 „Розшифровках податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів” є доцільним заповнення даних в розрізі контрагентів у гривнях з копійками, а, відповідно, при заповненні рядків „Усього до збільшення”, „Усього до зменшення”, „Усього” (додаток 1) та „Усього за місяць (квартал)” (додаток 5) проводити округлення за загальновстановленими правилами.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи буде вважатися декларація з ПДВ прийнятою, якщо платник подав її на паперових носіях без підпису керівника?

25.08.2011

Податкова звітність, отримана контролюючим органом від платника податків як податкова декларація, що заповнена ним всупереч правилам, зазначеним у затвердженому порядку її заповнення, може бути не визнана таким контролюючим органом як податкова декларація, якщо в ній не зазначено обов'язкових реквізитів, її не підписано відповідними посадовими особами, не скріплено печаткою платника податків. У цьому випадку, якщо контролюючий орган звертається до платника податків з письмовою пропозицією надати нову податкову декларацію з виправленими показниками (із зазначенням підстав неприйняття попередньої), то такий платник податків має право: надати таку нову декларацію разом зі сплатою відповідного штрафу; оскаржити рішення податкового органу в порядку апеляційного узгодження.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок відображення в декларації з ПДВ за наступний звітний період, суми ПДВ сплаченої митним органам, яка не була своєчасно включена до складу податкового кредиту?

25.08.2011

Якщо уточнені показники зазначаються платником у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, то такий спосіб самостійного виправлення помилки може бути застосований у разі виправлення у декларації звітного (податкового) періоду помилок лише однієї раніше поданої декларації. Коригування податкового кредиту за попередні звітні періоди відображається у рядку 16. При заповненні цього рядка обов'язковим є подання додатка 1 "Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість" до податкової декларації, який заповнюється в розрізі контрагентів та податкових накладних. Зокрема, у рядку 16.1 відображається сума податку, яка збільшує або зменшує суму податкового кредиту в результаті самостійного виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як покупець відображає касові чеки, які мають індивідуальний податковий номер продавця та документи, що дають право на отримання податкового кредиту, але у яких відсутній індивідуальний податковий номер продавця, в розділі ІІ Розшифровки

25.08.2011

В колонці 2 розділу II „Податковий кредит” додатка 5 „Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів” до податкової декларації з ПДВ зазначається індивідуальний податковий номер контрагента платника податку - постачальника, а його назва при цьому не зазначається. У разі якщо платник придбаває товари (послуги), що підтверджується іншими ніж податкова накладна документами та які дають право на формування податкового кредиту і в них відсутній індивідуальний податковий номер, то в колонці 2 розділу ІІ додатка 5 проставляється умовний індивідуальний податковий номер „100000000000”. Такі документи зазначаються одним рядком (за всіма платниками), при цьому, у колонках 4 та 5 загальною сумою відображаються обсяги придбання товарів (послуг) та суми ПДВ відповідно.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 У яких рядках податкової декларації з ПДВ повірений повинен відображати операції за договорами доручення, що оподатковуються ПДВ за ставкою 20 відсотків, а саме: суми податкових зобов’язань та суми сформованого податкового кредиту?

25.08.2011

У разі поставки товарів, отриманих від іншого платника на умовах комісії, чи інших агентських договорів, повірений у рядку 1 податкової декларації з ПДВ відображає суму комісійної винагороди, отриманої від довірителя, яка оподатковується ПДВ за ставкою 20 відсотків.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як відображаються операції з імпорту товарів в Розшифровці (додатку 5 до податкової декларації з ПДВ)?

25.08.2011

Для відображення в розділі „Операції з придбання з ПДВ, які не надають право на формування податкового кредиту” розділу ІІ додатка 5 операцій з імпорту товарів та операцій з отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності, або з метою їх використання для поставки послуг за межами митної території України місце поставки яких визначається відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону України „Про податок на додану вартість” використовується умовний індивідуальний податковий номер „200000000000”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок відображення в податковій декларації з ПДВ сум ПДВ, що сплачені при імпорті товарів та ОФ ?

25.08.2011

Формою податкової декларації з ПДВ передбачено, що якщо товари та основні фонди імпортовані з метою їх використання у межах господарської діяльності платника подаку для здійснення операцій, які оподатковуються за ставкою 20 відсотків та нульовою стовкою, то в розділі ІІ податкової декларації обсяги їх придбання і ПДВ, сплачений митним органам, відображаються у рядку 12.1. Якщо товари та основні фонди імпортовані з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст.3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (ст. 5, 11 Закону та інші нормативно-правові акти), то в розділі ІІ податкової декларації в колонці А відображаються їх обсяги придбання (без ПДВ) у рядку 13.1 Якщо імпортовані товари та основні фонди не призначаються для їх використання у господарській діяльності, то їх обсяги придбання (без ПДВ) відображаються у рядку 14.

Читати далі »

Діє до 01.07.2009 Яким чином відобразити у податковій декларації з ПДВ та в додатках до неї податкову накладну та розрахунок коригування до цієї ж податкової накладної, якщо ці документи отримані від продавця із запізненням та в одному звітному (податков

25.08.2011

Отримавши із запізненням податкову накладну (у поточному звітному періоді), платник податку - покупець товарів (робіт, послуг) за умови виконання норм пп. 7.4.1 п. 7.4 ст. Закону України "Про податок на додану вартість" набуває права на включення суми податку, вказаній у цій податковій накладній, до податкового кредиту. Вказана сума має бути відображена у рядку 10.1 податкової декларації з ПДВ за поточний звітний період. Розрахунок кількісних і вартісних показників має відображатись у рядку 16.2 податкової декларації з ПДВ та додатку 1 до податкової декларації з ПДВ "Розрахунок коригування сум ПДВ".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно платнику в податковій декларації з ПДВ відображати операції з продажу іноземної валюти, що була отримана як фінансовий кредит (виручка за зовнішньоекономічним договором)?

25.08.2011

Ні, оскільки операції з продажу іноземної валюти, що була отримана як фінансовий кредит (виручка за зовнішньоекономічним договором) не відповідають поняттям "поставка товарів" і "поставка послуг", що визначені у п. 1.4 ст. 1 Закону України "Про податок на додану вартість".

Читати далі »

Діє до 06.10.2010 Як відобразити в податковій декларації з ПДВ повернення товарів, що були відображені в рядку 10.2 декларації з ПДВ (щодо яких податковий кредит не формувався), та чи заповнюється додаток 1 "Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової де

25.08.2011

Платник податку при поверненні товару, придбання якого відображалось у рядку 10.2 податкової декларації з ПДВ, та отриманні від продавця - платника податку розрахунку коригування має відобразити у рядку 16.2 податкової декларації з ПДВ зменшення обсягів придбаних товарів (колонка А), а також обов'язково подати додатока1 до податкової декларації "Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок відображення в податковій декларації з ПДВ обсягів придбання товарів (послуг) та ОФ для здійснення операції, що не є об’єктом оподаткування або звільнені від оподаткування?

25.08.2011

Формою податкової декларації з ПДВ передбачено, що в розділі ІІ "Податковий кредит" обсяги придбання (без ПДВ) товарів (послуг) та основних фондів, що в подальшому використовуються в операціях, що не є об’єктом оподаткування ПДВ або звільнені від оподаткування відображаються таким чином: якщо такі товари (послуги) та основні фонди придбані з метою їх використання у межах господарської діяльності платника з ПДВ, то вони відображаються у рядку 10.2, без ПДВ – рядку 11.2; якщо такі товари (послуги) та основні фонди не призначаються для їх використання у господарській діяльності, то у разі придбання їх з ПДВ обсяги придбання відображаються у рядку 14, без ПДВ – рядку 15.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином в додатку 1 до податкової декларації з ПДВ відобразити коригування податкового зобов’язання та/або податкового кредиту, що проводиться на підставі п. 4.5 ст. 4 Закону України „Про податок на додану вартість”?

25.08.2011

Якщо в податковій декларації заповнено рядки 8.3 та/або 16.2, то всі колонки 1 – 10 розділу першого та/або розділу другого додатка 1 мають бути заповнені. Підставою для заповнення колонок 2-7 розділу першого та/або розділу другого додатка 1 є Розрахунок коригування до кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

Читати далі »

Діє до 11.06.2010 Чи може податкова декларація вважатися не визнаною, у разі якщо вона заповнена на 4-х аркушах?

25.08.2011

У випадку подання платником звітності, що заповнена ним всупереч правилам, зазначених у затвердженому порядку її заповнення, то така звітність може бути не визнана таким контролюючим органом як податкова декларація.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 З якої дати набирає чинності наказ ДПА України від 21.01.09 №8 „Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість”?

25.08.2011

Наказ ДПА України від 21.01.09 №8 „Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість” зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.01.09 за №90/16106 набуває чинності з 10.02.09.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 З якого податкового періоду починає подаватися декларація з ПДВ, з урахуванням змін, внесених наказом ДПА України від 21.01.09 №8 „Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість”?

25.08.2011

Податкова декларація з ПДВ відповідно до змін, які передбачені наказом ДПА України від 21.01.09 №8 „Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість” подається за січень 2009 року.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи підлягають відображенню платежі та збори, що не включаються до бази оподаткування ПДВ в колонках "обсяг поставки (без ПДВ)" податкової декларації з ПДВ та додатку 5 „Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі

25.08.2011

Платежі та збори, що не включаються до бази оподаткування ПДВ за операціями з продажу або придбання товарів (робіт, послуг) в податковій декларації з ПДВ, а також в додатку 5 відображенню не підлягають.

Читати далі »

Діє до 11.06.2010 В яких випадках подається додаток 1 до податкової декларації з ПДВ за якою здійснюються розрахунки з бюджетом та податкової декларації з ПДВ (скороченої)?

25.08.2011

Розрахунок коригування сум ПДВ (додаток 1 до податкової декларації з ПДВ) є складовою податкової декларації з ПДВ як загальної так і скороченої, а тому його подання є обов’язковим у разі заповнення рядка 8 та/або рядка 16 декларації як загальної так і скороченої.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок подання податкової звітності з ПДВ сільськогосподарськими підприємствами, що використовують спеціальний режим оподаткування?

25.08.2011

Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування подає податкову декларацію у строки та в порядку, що встановлені для інших платників податку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За якою формою сільськогосподарське підприємство подає декларацію з ПДВ у разі застосування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства?

25.08.2011

Суб’єкти спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства подають декларацію за січень 2009 року відповідно до вимог та за формою, передбаченими наказом ДПА України від 21.01.09 №8 „Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 З якого податкового періоду починає подаватися декларація з ПДВ, з урахуванням змін, внесених наказом ДПА України від 28.04.09 №221 „Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість”?

25.08.2011

Податкова декларація з ПДВ відповідно до змін, які передбачені наказом ДПА України від 28.04.09 №221 „Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість”, подається, починаючи з 18.05.09.

Читати далі »

Діє до 13.12.2010 Реквізити якого Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ необхідно вказувати платнику при поданні податкової декларації з ПДВ, якщо ним здійснено перереєстрацію та замінено свідоцтво до граничного терміну подання звітності?

25.08.2011

Якщо платником податку подається податкова декларація з ПДВ до початку дії нового Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, то при заповненні такої декларації використовуються реквізити старого Свідоцтва. Оскільки дата початку нового Свідоцтва є датою анулювання старого Свідоцтва, то з дня отримання нового Свідоцтва при поданні податкової декларації з ПДВ платником використовуються тільки реквізити нового Свідоцтва.

Читати далі »

Діє до 11.06.2010 В якому випадку платник ПДВ в обов`язковому порядку повинен надавати органам ДПС оригінали вантажних митних декларацій?

25.08.2011

У складі декларації повинні подаватися всі необхідні додатки до декларації у тому числі розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з ПДВ та додаток 2 до податкової декларації з ПДВ (скороченої)/(переробного підприємства)). У разі подання уточнюючих розрахунків, у яких проводиться коригування податкових зобов'язань та/або податкового кредиту, такі самі розшифровки подаються на суму уточнення, а також: у разі наявності експортних операцій - оригінали п'ятого основного аркуша (примірника декларанта) вантажної митної декларації (оригінали аркушів ВМД нової форми МД-2 з позначенням "3/8"); при поданні розрахунку суми бюджетного відшкодування - копії погашених податкових векселів, у разі їх наявності.

Читати далі »

Діє до 06.10.2010 Як відобразити в податковій декларації з ПДВ повернення товарів, операції з поставки яких звільняються від оподаткування ПДВ?

25.08.2011

Платник податку при поверненні товару, операції з поставки якого відображались у рядку 4 податкової декларації з ПДВ, має виписати розрахунок коригування та відобразити у колонці А рядка 8.3 податкової декларації зменшення обсягів придбаних товарів та прокреслити колонку Б рядка 8.3 податкової декларації з ПДВ, а також подати розрахунок коригування, в якому заповнюються колонки 2 – 7, 9 розділу І. До декларації платником додається довідка довільної форми, засвідчена підписом керівника чи головного бухгалтера та печаткою (чи підписом платника, якщо платник - фізична особа), з наданням пояснення змісту коригування.

Читати далі »

Діє до 06.10.2010 Як відобразити в податковій декларації з ПДВ повернення товарів або попередньої (авансової) оплати за непоставлені товари (послуги), операції з поставки яких оподатковуються ПДВ за ставкою 0% (рядок 2.2 податкової декларації з ПДВ)?

25.08.2011

Платник податку при поверненні товарів або передоплати за непоставлені товари (послуги), операції з поставки яких оподатковуються ПДВ за ставкою 0% та відображались у рядку 2.2 податкової декларації з ПДВ має виписати розрахунок коригування (додаток 1) та відобразити у колонці А рядка 8.3 податкової декларації з ПДВ зменшення обсягів придбаних товарів та прокреслити колонку Б рядка 8.3 податкової декларації з ПДВ, а також подати розрахунок коригування (додаток 1), в якому заповнюються колонки 2 – 7, 9 розділу І. До декларації платником додається довідка довільної форми, засвідчена підписом керівника чи головного бухгалтера та печаткою (чи підписом платника, якщо платник - фізична особа), з наданням пояснення змісту коригування.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок заповнення Розшифровки (додатку 5 до податкової декларації з ПДВ) (податковий кредит) у разі, коли придбані товари частково використовуються в оподатковуваних операціях?

25.08.2011

В разі використання одержаних товарів (послуг) в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях, розподіл податкового кредиту проводиться відповідно до вимог пп. 7.4.3 п. 7.4 ст. 7 Закону України „Про податок на додану вартість”, а відображення в додатку 5 проводиться у відповідних його розділах „Операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту" та „Операції з придбання з ПДВ, які не надають право формування податкового кредиту". В даному випадку один контрагент буде відображений в розділі II двічі.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок врегулювання розбіжностей, які виникли в результаті виписки податкової накладної платником ПДВ зареєстрованим не з першого числа місяця?

25.08.2011

З метою уникнення розбіжностей платники податку, перший податковий період яких більше календарного місяця податкові зобов’язання з ПДВ повинні декларувати наступним чином. Податкові накладні, складені в періоді від дня реєстрації ПДВ до останнього дня місяця, у якому відбулася така реєстрація, - відображаються у р.8.4 податкової декларації з ПДВ та додатку 1 до податкової декларації з ПДВ. Податкові накладні, складені в періоді від першого числа місяця, наступного за місяцем реєстрації платником ПДВ, та до останнього дня такого календарного місяця, - відображаються у р.1 податкової декларації з ПДВ та розшифровуються у додатку 5 до податкової декларації з ПДВ у розрізі контрагентів. Отримані податкові накладні за весь звітний період розшифровуються у розрізі контрагентів та періодів виписки податкових накладних у додатку 5 до податкової декларації з ПДВ та відображаються у відповідних рядках розділу другого податкової декларації з ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок декларування поставок товарів (послуг), придбання (надання) яких контролюється приладами обліку (за виключенням випадків попередньої (авансової) оплати)?

25.08.2011

Згідно вимог пп. 7.6 ст.7 Закону України від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" із змінами та доповненнями для товарів (послуг), придбання яких контролюється приладами обліку, факт отримання (надання) таких товарів (послуг) засвідчується даними обліку. При цьому, у р...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок визначення умовного продажу товарних залишків або ОФ на день анулювання свідоцтва платника ПДВ та відображення цієї операції в декларації з ПДВ та в Розшифровці (додатку 5 до податкової декларації з ПДВ)?

25.08.2011

Абзацом 17 п. 9.8 ст. 9 Закону України від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" із змінами та доповненнями встановлено, що платник податку, в обліку якого на день анулювання реєстрації знаходяться товарні залишки або основні фонди, стосовно яких був нарахований податков...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок відображення у Розшифровці (додатку 5 до податкової декларації з ПДВ) операції згідно податкової накладної, що виписана на суму перевищення звичайної ціни над договірною?

25.08.2011

У разі якщо звичайна ціна на товари (послуги) перевищує договірну ціну на такі товари (послуги) більше ніж на 20 %, база оподаткування операції з поставки таких товарів (послуг) визначається за звичайними цінами. У цьому випадку продавець виписує дві податкові накладні: одну - на суму, виходячи з...

Читати далі »

Діє до 25.11.2010 Який порядок відображення у податковій звітності з ПДВ коригування сум податкових зобов’язань відповідно до п.4.5 Закону про ПДВ у разі коригування поставок неплатнику ПДВ?

25.08.2011

Суми податкових зобов’язань згідно податкових накладних, виписаних за операціями з неплатником податку, включаються до р. 1 податкової декларації з ПДВ та розшифровуються в р. „Інші” додатку 5 до податкової декларації з ПДВ. Виписані розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної включаються до складу р.8.3 податкової декларації з ПДВ та розшифровуються у додатку 1 до податкової декларації з ПДВ. При цьому кол. 2 та кол. 3 додатку 1 заповнюються відповідно до реквізитів розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до такої податкової накладної, тобто проставляються позначки „Х”, а в кол. 8 додатку 1 вказується „коригування поставки неплатнику ПДВ”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок подання податкової декларації з ПДВ неплатником ПДВ (з прокресленими полями індивідуального податкового номера та номера свідоцтва платника ПДВ)?

25.08.2011

Неплатник ПДВ може подати податкову декларацію з ПДВ, у разі нарахування та сплати ПДВ утриманого при отриманні на митній території України від нерезидента послуги. Оскільки, особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) ПДВ до бюджету, при наданні послуг нерезидентом...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як заповнити колонку 2 додатка 2 до податкової декларації з ПДВ?

25.08.2011

Платник ПДВ, який застосовує місячний звітний період, в колонці 2 додатку 2 до податкової декларації з ПДВ зазначає числовим значенням місяць та рік (наприклад: 05.2009, 07.2009). Платники, які звітують поквартально, в колонці 2 зазначають відповідний квартал та рік (наприклад: І квартал 2009, ІІІ квартал 2009).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок відображення сум ПДВ в податковій декларації з ПДВ при продажу легкового автомобіля?

25.08.2011

Операція з продажу легкового автомобіля є об'єктом оподаткування ПДВ, оподатковується за ставкою 20% та підлягає відображенню по рядку 1 розділу І „Податкові зобов’язання” податкової декларації з ПДВ. У разі виключення легкового автомобіля зі складу основних фондів і продажу його як товару, платник ПДВ на дату такого продажу може віднести до складу податкового кредиту частину суми ПДВ, нараховану (сплачену) при придбанні такого автомобіля, яка відповідає незамортизованій частині вартості, але не вище від рівня звичайної ціни, що склалася на момент такого продажу та відобразити по р. 10.1 розділу ІІ "Податковий кредит" податкової декларації з ПДВ.

Читати далі »

Діє з 17.07.2009 до 09.09.2009 Чи має право платник ПДВ при формуванні податкового кредиту за звітний місяць враховувати податкові накладні, виписані в попередньому звітному періоді та внесені до реєстру отриманих податкових накладних за фактичною датою

25.08.2011

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 838-р "Про врегулювання деяких питань адміністрування податку на додану вартість" факт подання платником податку податкової декларації з податку на додану вартість за звітний податковий період, складеної з урахуванням...

Читати далі »

Діє до 26.10.2010 Який порядок заповнення Розрахунку коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ при коригуванні податкового кредиту в зв’язку з отриманням податкових накладних із запізненням по рядку 16.1 податкової декларації з ПДВ?

25.08.2011

При заповненні розділу ІІ „Коригування податкового кредиту” додатка 1 "Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість" до податкової декларації з ПДВ платник податку в даному випадку зазначає наступну інформацію: - у графі 2 та графі 3 зазначаються реквізити постачальника (продавця); - у графі 4 та графі 5 зазначаються реквізити (дата та № відповідно) податкової накладної сума податку на додану вартість по якій включається до податкового кредиту; - у графі 8 „Підстава для коригування податкового кредиту з податку на додану вартість рядок 16„ зазначається причина коригування суми податкового кредиту (наприклад, отримання податкової накладної у звітному періоді, але за операції, які відбулись у попередніх звітних податкових періодах); - у графі 9 відображається обсяг поставки без врахування суми ПДВ; - у графі 10 зазначається сума ПДВ. При цьому, графи 6 – 7 можуть містити прокреслення.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який термін проведення камеральної перевірки декларації з ПДВ?

25.08.2011

Працівниками підрозділів оподаткування юридичних, фізичних осіб камеральна перевірка проводиться протягом 30 днів, наступних за днем отримання податкової декларації.

Читати далі »

Діє до 11.06.2010 Яким чином платнику податку у податковій декларації з ПДВ та в Розшифровці (додатку 5 до податкової декларації з ПДВ) зазначити про включення до податкового кредиту суми ПДВ за заявою, скаргою на постачальника, який відмовляється надати

25.08.2011

Формою податкової декларації з ПДВ передбачене спеціальне поле для відмітки про подання разом з декларацією заяви про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку її заповнення) та відповідних документів. У Розшифровці податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів такого поля не передбачено. При цьому при заповненні Розшифровки платнику податку слід в графі 2 розділу ІІ „Податковий кредит” вказати – „Заява на постачальника (індивідуальний податковий номер)”, при цьому назва контрагента не зазначається, а в гр. 3 - період, у якому податкова накладна мала бути виписана постачальником та до декларації, за який подано заяву зі скаргою.

Читати далі »

Діє до 19.05.2010 Який порядок відображення в податковій декларації з ПДВ податкових накладних, що виписані в різних податкових періодах, а надійшли із запізненням в одному періоді, при наявності документального підтвердження такого запізнення?

25.08.2011

У разі отримання податкових накладних, що виписані в різних податкових періодах, а надійшли із запізненням в одному періоді (за наявності документального підтвердження такого запізнення), платник податку - покупець товарів (робіт, послуг) повинен на дату отримання зазначених документів відобразити їх у реєстрі отриманих та виданих податкових накладних та за умови виконання норм пп.7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону №168 має право відобразити такі податкові накладні в податковій декларації з ПДВ в одному поточному періоді по рядку 16.4 „інші випадки”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок відображення в податковій декларації з ПДВ резидента операцій з будівництва нерухомості, розташованої за межами митної території України, якщо послуги з будівництва такої нерухомості надаються йому нерезидентом, у якого відс

25.08.2011

Послуги з будівництва нерухомості, розташованої за межами митної території України, які надаються нерезидентом, у якого відсутнє представництво на митній територій України, резиденту - платнику ПДВ, не є об'єктом оподаткування, якщо вони підтверджені первинними документами про надання таких послуг, і не підлягають відображенню в податковій декларації з ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які номери рядків податкової декларації з ПДВ при поданні додатків до неї зазначаються платником податку в рядках "Додатки до рядків цієї декларації (зазначити номери рядків декларації)" та "Додатки, що містять інформацію щодо уточнених

25.08.2011

Форма податкової декларації з ПДВ та додатки до неї затверджені наказом ДПА України від 30.05.97 №166 "Про затвердження форми податкової декларації та Порядку її заповнення і подання" із змінами та доповненнями (далі – Наказ №166). Додатки, форма яких не визначена Наказом №166 подаються платником...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 У якому рядку податкової декларації з ПДВ відображаються обсяги придбання товарів (послуг), які не є об’єктом оподаткування?

25.08.2011

Відповідно до п. 5.7 Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 №166, із змінами та доповненнями обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження) з ПДВ або без ПДВ товарів (послуг), основних фондів на м...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 По якому рядку податкової декларації з ПДВ банку необхідно відобразити податкову накладну, надану йому колишнім власником заставленого майна, у разі, якщо такий об'єкт реалізовується в наступних податкових періодах?

25.08.2011

Оскільки, банк отримує право на включення до складу податкового кредиту суму ПДВ, що вказана у податковій накладній, наданій банку продавцем (колишнім власником заставленого майна) у податковому періоді, в якому об'єкт застави буде реалізовано, то на дату, в якому об'єкт застави банком буде реалізовано, така податкова накладна відображається у податковій звітності по рядку 16.4 „Інші випадки” податкової декларації з ПДВ та включається до реєстру отриманих та виданих податкових накладних, затвердженого наказом ДПА України №244 „Про порядок ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок заповнення додатку 1 до податкової декларації з ПДВ при коригуванні податкового кредиту при списанні ТМЦ?

25.08.2011

При списанні ТМЦ платником ПДВ у розділі ІІ „Коригування податкового кредиту” Розрахунку зазначається наступна інформація: - у графі 2 та графі 3 зазначаються реквізити постачальника (продавця); - у графі 4 та графі 5 зазначаються реквізити (дата та № відповідно) податкової накладної, за якою проводиться коригування податкового кредиту; - у графі 8 „Підстава для коригування податкового кредиту з податку на додану вартість рядок 16„ зазначається причина коригування суми податкового кредиту (наприклад, коригування податкового кредиту за ТМЦ які підлягають списанню); - у графі 9 „Обсяг поставки (без ПДВ) (+ чи -)” відображається зі знаком „-”обсяг ТМЦ які підлягають списанню; - у графі 10 зі знаком „-” зазначається сума ПДВ, на яку здійснюється коригування податкового кредиту за ТМЦ які підлягають списанню; При цьому, графи 6 – 7 можуть містити прокреслення.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як у податковій декларації з ПДВ та в Розшифровці (додатку 5 до податкової декларації з ПДВ) комісіонер (повірений) повинен відображати операції з поставки (придбання) товарів (послуг) за договорами комісії (доручення), а саме: суми пода

25.08.2011

У разі здійснення операцій з поставки (придбання) товарів (послуг) на підставі договорів комісії (доручення) комісіонер (повірений): - суми податкових зобов’язань, що виникають за такими договорами, відображає у рядку 1 податкової декларації з ПДВ, розшифровує їх в розділі І додатка 5 до податкової декларації з ПДВ та довідково (без сум комісійної винагороди) відображає у рядку "передача товарів (послуг) комісіонером/ повіреним на умовах, передбачених п. 4.7 ст. 4 Закону №168 (без суми комісійної винагороди)" цього ж додатка 5; - суми податкового кредиту, що виникають за такими договорами, відображає у рядку 10.1 податкової декларації з ПДВ, розшифровує їх в розділі "Операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту" розділу ІІ додатка 5 до податкової декларації з ПДВ та довідково відображає в рядку "проведення розрахунків комісіонером/повіреним за товари (послуги) на умовах, передбачених п. 4.7 ст. 4 Закону" цього ж розділу додатка 5.

Читати далі »

Діє до 11.06.2010 Чи потрібно повторно подавати оригінал п’ятого основного аркуша ВМД у разі подання нової звітної декларації з ПДВ?

25.08.2011

Якщо до органу ДПС платником ПДВ подано декларацію з ПДВ, до якої додавався оригінал аркушу ВМД та у разі, якщо до закінчення граничного терміну подання декларації за такий самий період платником податку подається нова декларація з виправленими показниками, то такий платник до нової звітної декларації з ПДВ оригінал п’ятого аркуша ВМД повторно не подає. При цьому, такий платник до нової звітної декларації з ПДВ повинен додати довідку довільної форми, засвідчену підписом керівника чи головного бухгалтера та печаткою (чи підписом платника, якщо платник - фізична особа), з наданням пояснення щодо подання оригіналу п’ятого аркуша ВМД в звітній декларації з ПДВ, що була подана до подання нової звітної.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можливо від’ємне значення суми ПДВ, що виникло за результатами поточного звітного (податкового) періоду, врахувати у зменшення суми ПДВ, яка донарахована згідно із актом перевірки та не сплачена своєчасно?

25.08.2011

Якщо за результатами поточного звітного (податкового) періоду платником податку визначено від'ємне значення різниці між сумою податкових зобов'язань та сумою податкового кредиту, сума визначеного від'ємного значення може бути врахована у зменшення сум ПДВ, яка донарахована згідно із актом перевірки та не сплачена своєчасно, та може бути відображена у рядку 22.1 податкової декларації з ПДВ, а решта зарахована до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (відображена у рядку 22.2 податкової декларації поточного звітного (податкового) періоду та перенесена до рядка 23.1 податкової декларації наступного звітного (податкового) періоду).

Читати далі »

Діє до 11.06.2010 І В яких рядках податкової декларації з ПДВ платником податку відображаються податкові зобов’язання та податковий кредит при отриманні ним послуг від нерезидента на митній території України?

25.08.2011

Діє до 11.06.2010 Коротка: Податкові зобов'язання з ПДВ, які виникають у суб’єкта спеціального режиму при отриманні ним послуг від нерезидента на митній території України, відображаються у рядку 7 податкової декларації з ПДВ за якою здійснюються розрахунки з бюджетом і у декларації з ПДВ (скороче...

Читати далі »

Діє до 18.08.2010 Який порядок відображення в податковій декларації з ПДВ податкових накладних, що виписані в різних податкових періодах, а надійшли із запізненням в одному періоді, при наявності документального підтвердження такого запізнення?

25.08.2011

У разі отримання податкових накладних, що виписані в різних податкових періодах, а надійшли із запізненням в одному періоді (за наявності документального підтвердження такого запізнення), платник податку - покупець товарів (робіт, послуг) повинен на дату отримання зазначених документів відобразити їх у реєстрі отриманих та виданих податкових накладних та за умови виконання вимог щодо формування податкового кредиту має право відобразити такі податкові накладні в податковій декларації з ПДВ в одному поточному періоді у рядку 16.4 "Інші випадки".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 З якого податкового періоду починає подаватися декларація з ПДВ, з урахуванням змін, внесених наказом ДПА України від 12 травня 2010 року №313 „Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість”?

25.08.2011

Зміни, які передбачені наказом ДПА України від 12 травня 2010 року №313 „Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість”, враховуються у звітності з ПДВ, що подається починаючи із звітного періоду за червень 2010 року.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можна подавати податкову декларацію з ПДВ на паперових носіях?

25.08.2011

Так, декларація з ПДВ до органів податкової служби може бути подана на паперових носіях.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно у разі подання нової звітної декларації з ПДВ подавати нову, повністю заповнену Розшифровку (додаток 5 до податкової декларації з ПДВ та додаток 2 до податкової декларації з ПДВ (скороченої)/(переробного підприємства)/(спеціа

25.08.2011

На підставі п. 4.2 та п. 4.5 ст. 4 Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 №166, із змінами та доповненнями у разі виявлення помилок до закінчення граничного терміну подання декларації за звітний (податковий)...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які наслідки допущених помилок при заповненні обов’язкових реквізитів Розшифровки (додаток 5 до податкової декларації з ПДВ та додаток 2 до податкової декларації з ПДВ (скороченої)/(переробного підприємства)/(спеціальної)), декларації з

25.08.2011

Відповідно до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 №166, із змінами та доповненнями податкова звітність з ПДВ, включаючи Розшифровки, що містить: помилки в заповненні обов’язкових реквізитів (в тому числі...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи буде вважатися декларація з ПДВ прийнятою, якщо платник одночасно з декларацією не подав необхідні додатки та яка відповідальність передбачена за таке порушення?

25.08.2011

В разі неподання до органу державної податкової служби додатків до податкової декларації з ПДВ така податкова декларація вважається невизнаною як податкова декларація, про що повідомляється платника податків із зазначенням підстав її неприйняття. У разі якщо платник податку не подає податкову декларацію у строки, визначені законодавством, то такий платник сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може податкова декларація вважатися не визнаною, у разі якщо вона заповнена на 4-х аркушах?

25.08.2011

У випадку подання платником звітності, що заповнена ним всупереч правилам, зазначених у затвердженому порядку її заповнення, то така звітність може бути не визнана таким контролюючим органом як податкова декларація.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В яких випадках подається додаток 1 до податкової декларації з ПДВ за якою здійснюються розрахунки з бюджетом та податкової декларації з ПДВ (скороченої)/(переробного підприємства)/(спеціальної)?

25.08.2011

Розрахунок коригування сум ПДВ (додаток 1 до податкової декларації з ПДВ) є складовою податкової декларації з ПДВ як загальної так і скороченої/переробного підприємства/спеціальної, а тому його подання є обов’язковим у разі заповнення рядка 8 та/або рядка 16 декларації як загальної так і скороченої/переробного підприємства/спеціальної. При цьому, у податковій декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства), податковій декларації з податку на додану вартість (скороченій) та податковій декларації з податку на додану вартість (спеціальній) рядок 8.2 не заповнюється, оскільки податкові зобов'язання, які виникають при імпорті товарів, не відносяться до податкових зобов'язань, що відображаються у вказаних деклараціях.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В якому випадку платник ПДВ в обов`язковому порядку повинен надавати органам ДПС оригінали вантажних митних декларацій?

25.08.2011

У складі декларації повинні подаватися всі необхідні додатки до декларації у тому числі розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість та додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)/(переробного підприємства)/(спеціальної)). У разі подання уточнюючих розрахунків, у яких проводиться коригування податкових зобов'язань та/або податкового кредиту, такі самі розшифровки подаються на суму уточнення, а також: у разі наявності експортних операцій - оригінали п'ятого основного аркуша (примірника декларанта) вантажної митної декларації (оригінали аркушів ВМД нової форми МД-2 з позначенням "3/8"); при поданні розрахунку суми бюджетного відшкодування - копії погашених податкових векселів, у разі їх наявності.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином платнику податку у податковій декларації з ПДВ та в Розшифровці (додаток 5 до податкової декларації з ПДВ та додаток 2 до податкової декларації з ПДВ (скороченої)/(переробного підприємства)/(спеціальної)) зазначити про включен

25.08.2011

Формою податкової декларації з ПДВ передбачене спеціальне поле для відмітки про подання разом з декларацією заяви про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку її заповнення) та відповідних документів. У Розшифровці податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів такого поля не передбачено. При цьому при заповненні Розшифровки платнику податку слід в графі 2 розділу ІІ „Податковий кредит” вказати – „Заява на постачальника (індивідуальний податковий номер)”, при цьому назва контрагента не зазначається, а в гр. 3 - період, у якому податкова накладна мала бути виписана постачальником та до декларації, за який подано заяву зі скаргою.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно повторно подавати оригінал п’ятого основного аркуша ВМД у разі подання нової звітної декларації з ПДВ?

25.08.2011

Якщо до органу ДПС платником ПДВ подано декларацію з ПДВ, до якої додавався оригінал аркушу ВМД та у разі, якщо до закінчення граничного терміну подання декларації за такий самий період платником податку подається нова декларація з виправленими показниками, то такий платник до нової звітної декларації з ПДВ оригінал п’ятого аркуша ВМД повторно не подає. При цьому, такий платник до нової звітної декларації з ПДВ повинен додати довідку довільної форми, засвідчену підписом керівника чи головного бухгалтера та печаткою (чи підписом платника, якщо платник - фізична особа), з наданням пояснення щодо подання оригіналу п’ятого аркуша ВМД в звітній декларації з ПДВ, що була подана до подання нової звітної.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В яких рядках податкової декларації з ПДВ платником податку відображаються податкові зобов’язання та податковий кредит при отриманні ним послуг від нерезидента на митній території України?

25.08.2011

Податкові зобов'язання з ПДВ, які виникають у платника податку при отриманні ним послуг від нерезидента на митній території України, відображаються у рядку 7 податкової декларації з ПДВ. Платник податку, при отриманні послуг від нерезидента на митній території України, має право включити до складу податкового кредиту до рядку 12.4 „послуги, отримані від нерезидента” податкової декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом, в наступному звітному періоді після сплати податкових зобов’язань та за умови, що такі роботи (послуги) в подальшому ним використовуються в межах господарської діяльності, згідно з пп.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України „Про податок на додану вартість”.

Читати далі »

Діє до 08.07.2010 Лист ДПА України від 08.07.10 №13547/7/16-1517 Який порядок відображення в податковій декларації з ПДВ залишку від’ємного значення після бюджетного відшкодування?

25.08.2011

Починаючи із звітності за червень 2010 року значення рядка 26 податкової декларації з ПДВ включається до рядка 23.2 декларації з ПДВ наступного звітного періоду тільки в частині сум податку, сплачених постачальникам у попередніх податкових періодах та в обов’язковому порядку враховується при визначенні суми податку, яка підлягає відшкодуванню із бюджету (рядок 25.1 чи рядок 25.2 податкової декларації з ПДВ). Залишок значення рядка 26 податкової декларації з ПДВ в частині сум податку, по яких не проведено розрахунки з постачальниками, зберігається у зазначеному рядку до моменту формування податкової звітності за звітний період, у якому проведені розрахунки з постачальниками. Залишок від’ємного значення сум податку, що акумульовано в рядку 26 податкової декларації з ПДВ за останній податковий період 2010 року, підлягає включенню в повній сумі до податкового кредиту до рядка 23.2 податкової декларації з ПДВ, яка подається за наслідками першого звітного періоду 2011 року.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи необхідно в податковій декларації з ПДВ декларувати рядок 27, якщо за наслідками податкового періоду в декларації виникає позитивне значення рядка 20, що є більшим за значення рядка 23 та при цьому рядок 26 містить залишок сум ПДВ, що

25.08.2011

Якщо за наслідками податкового періоду в декларації виникає позитивне значення рядка 20, що є більшим за значення рядка 23 та при цьому рядок 26 містить залишок сум ПДВ, щодо яких не проведено розрахунки з постачальниками, то в податковій декларації з ПДВ такого поточного звітного періоду платником податку будуть заповнені як рядок 26 так і рядок 27. При цьому, платник податку повинен сплати (перерахувати) до бюджету суму ПДВ, що зазначена в рядку 27 податкової декларації такого поточного звітного податкового періоду, у строки, встановлені законодавством.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок відображення в податковій декларації з ПДВ залишку від’ємного значення після бюджетного відшкодування?

25.08.2011

У податковій декларації з ПДВ за червень 2010 року до рядка 23.2 включається значення рядка 26 податкової декларації з ПДВ за травень 2010 року в частині сум податку, сплачених постачальникам у попередніх податкових періодах. Залишок значення рядка 26 в частині сум податку, по яких не проведено розрахунки з постачальниками, відображається у зазначеному рядку до моменту формування податкової звітності за звітний період, наступний за періодом у якому будуть проведені розрахунки з постачальниками. Залишок від’ємного значення сум податку, що акумульовано в рядку 26 податкової декларації з ПДВ за останній податковий період 2010 року, підлягає включенню в повній сумі до податкового кредиту до рядка 23.2 податкової декларації з ПДВ, яка подається за наслідками першого звітного періоду 2011 року.

Читати далі »