Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на додану вартість » Анулювання реєстрації

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуУ яких випадках необхідно визнавати і сплачувати умовне постачання товарів та необоротних активів при анулюванні реєстрації платника ПДВ відповідно до норм ПКУ?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Якщо в останньому звітному (податковому) періоді на обліку у платника податку залишаються товари та необоротні активи, при придбанні яких суми податку були включені до податкового кредиту, платник податку не пізніше дати подання заяви про анулювання його реєстрації як платника податку зобов’язаний визнати умовне постачання таких товарів та необоротних активів та нарахувати податкові зобов’язання виходячи із звичайної ціни відповідних товарів чи необоротних активів, крім випадків реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону. При цьому, у разі, якщо при придбанні товарів, необоротних активів податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах не формувався, то умовне постачання за такими товарами, необоротними активами не визнається і податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються.

Читати далі »

Чи визначається умовне постачання за товарами, необоротними активами, при придбанні яких суми ПДВ були включені до податкового кредиту податкової декларації (скороченої), у разі анулювання спеціального свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, якщо платник з

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 При анулюванні спеціального свідоцтва платника ПДВ реєстрація його платником ПДВ не анульовується, а тому такий платник не повинен визнавати умовне постачання за товарами, необоротними активами, при придбанні яких суми ПДВ були включені до податкового кредиту податкової декларації (скороченої).

Читати далі »

Які можуть бути підстави для анулювання реєстрації платником ПДВ?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Відповідно до п. 184.1 ст. 184 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі – ПКУ) реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у разі якщо: а) будь-яка особа,...

Читати далі »

Які можуть бути підстави для відмови податковим органом в реєстрації платником ПДВ?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не відповідає вимогам, визначеним ст. 180, п. 181.1 ст. 181, п. 182.1 ст. 182 та п. 183.7 ст. 183 Податкового кодексу України, або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно із ст. 184 Податкового кодексу України, то орган державної податкової служби відмовляє в реєстрації особи як платника податку.

Читати далі »

Чи підлягає анулюванню реєстрація платника ПДВ ФОП, який залишається платником ЄП в 2011 році?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Реєстрація платника ПДВ фізичної особи – підприємця, який залишається на сплаті єдиного податку в 2011 році, підлягає анулюванню за заявою такого платника або за самостійним рішенням відповідного органу державної податкової служби.

Читати далі »

Чи підлягає анулюванню реєстрація платника ПДВ, у разі здійснення операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011Операції, що не є об'єктом оподаткування не приймають участі в розрахунку загального обсягу оподатковуваних операцій звітного періоду. Якщо платник ПДВ за останні 12 календарних місяців має обсяг оподатковуваних операцій менше 300 тис грн., або протягом 12 послідовних податкових місяців подає декларацію з ПДВ, яка свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту, тобто здійснюються виключно операції, що не є об’єктом оподаткування, то реєстрація такого платника ПДВ відповідно до Податкового кодексу України підлягає анулюванню.

Читати далі »

І Як платнику податку, який здійснює анулювання реєстрації як платника ПДВ, визнати умовне постачання товарів та необоротних активів, при придбанні яких суми ПДВ були включені до податкового кредиту?

25.08.2011

Коротка: Діє з 01.01.2011 Платник ПДВ, у якого на обліку залишаються товари та необоротні активи, при придбанні яких суми ПДВ були включені до податкового кредиту, повинен не пізніше дати подання заяви про анулювання його реєстрації як платника ПДВ, визнати умовне їх постачання. Зазначена операці...

Читати далі »

ІІ Як платнику податку, який здійснює анулювання реєстрації як платника ПДВ, визнати умовне постачання товарів та необоротних активів, при придбанні яких суми ПДВ були включені до податкового кредиту?

25.08.2011

(початок див. ІІ) Повна: Діє з 01.01.2011 Згідно з п.184.6 ст.184 р.V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами і доповненнями (далі - ПКУ) у разі анулювання реєстрації особи як платника податку останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від ...

Читати далі »

Чи має право підприємство у разі анулювання реєстрації платника ПДВ подати уточнюючий розрахунок за період, у якому він був платником ПДВ?

25.08.2011

Обов’язок щодо подання податкової декларації з ПДВ та уточнюючого розрахунку до такої податкової декларації покладається на платника ПДВ. Ураховуючи те, що суб'єкт господарювання у разі анулювання реєстрації платника ПДВ виключається із Реєстру платників ПДВ, то уточнюючий розрахунок за період, у якому він був платником ПДВ, такий суб'єкт господарювання подати не може.

Читати далі »

З якою періодичністю центральний орган ДПС оприлюднює на своєму веб-сайті інформацію щодо реєстрації та анулювання реєстрації платників ПДВ?

25.08.2011

Відповідно до п. 183.13 ст. 183 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями для інформування платників податку центральний орган державної податкової служби щодекади оприлюднює на своєму веб-сайті: дані з реєстру платників податку із зазначенням на...

Читати далі »

Чи визнається платником ПДВ умовне постачання товарів та необоротних активів у разі, якщо анулювання реєстрації платника ПДВ здійснюється за рішенням органу ДПС?

25.08.2011

У разі анулювання реєстрації особи як платника ПДВ за ініціативою податкового органу умовне постачання товарів та необоротних активів таким платником відображається у податковій декларації з ПДВ за наслідками останнього звітного періоду, який починається з першого дня такого останнього звітного періоду та закінчується днем анулювання реєстрації. При цьому, відповідно до пп.5.5 п.5 р.V Положення №978 платник податку, анулювання реєстрації якого здійснюється за ініціативою податкового органу, зобов'язаний повернути податковому органу Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва разом із супровідним листом протягом 20 календарних днів від дня прийняття рішення про анулювання.

Читати далі »

І Який порядок анулювання реєстрації платника ПДВ при проведенні реорганізації такого платника податку шляхом приєднання, злиття, поділу та перетворення?

25.08.2011

Анулювання реєстрації платника ПДВ при проведенні реорганізації такого платника податку шляхом приєднання, злиття, поділу та перетворення здійснюється у порядку, визначеному ст. 184 р. V Податкового кодексу України та р. V Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість.

Читати далі »

ІІ Який порядок анулювання реєстрації платника ПДВ при проведенні реорганізації такого платника податку шляхом приєднання, злиття, поділу та перетворення?

25.08.2011

(початок див. І) Повна: Згідно із п. 5 р. V Положення №978 анулювання реєстрації за ініціативою відповідного податкового органу може бути здійснене на підставах, визначених у пп. "б" - "и" п. 184.1 ст. 184 р. V ПКУ (пп. "б" - "и" п. 1 р. V Положення №978). Рішення про анулювання реєстрації за іні...

Читати далі »

Який порядок відновлення реєстрації платника ПДВ у разі прийняття рішення про відміну анулювання реєстрації, що відбулась за ініціативою податкового органу?

25.08.2011

Відновлення реєстрації платника ПДВ відбувається шляхом внесення до реєстру платників ПДВ запису про відміну анулювання реєстрації, що відбулася за ініціативою податкового органу. Підставою для внесення такого запису до реєстру є рішення суду, яке набрало законної сили, або рішення податкового органу про відміну анулювання реєстрації та скасування свого рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ.

Читати далі »

Чи потрібно платнику податку у разі анулювання свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ визнавати умовне постачання за дебіторською заборгованістю (товари, ОФ оплачені і не отримані) за якою суми податку були включені до податкового кредиту?

25.08.2011

У разі анулювання свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ платник податку, у якого на обліку залишаються товари та необоротні активи, при придбанні яких суми ПДВ були включені до податкового кредиту (у тому числі оплачені і не отримані (дебіторська заборгованість)), повинен не пізніше дати подання заяви про анулювання його реєстрації як платника ПДВ, визнати умовне їх постачання. Зазначена операція провадиться шляхом виписки податкової накладної, у верхній лівій частині оригіналу якої робиться відповідна помітка "Х" та зазначається тип причини „10”, у рядках "Індивідуальний податковий номер покупця" та "Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (покупця)" проставляється нуль. Зазначену податкову накладну необхідно включити до Реєстру виданих та отриманих податкових накладних.

Читати далі »

Який період застосовується при анулюванні реєстрації платників ПДВ за підставами, визначеними пп. "г" та "и" п.184.1 ст.184 ПКУ?

25.08.2011

Для анулювання реєстрації особи як платника ПДВ на підставі, визначеній пп."г" п.184.1 ст.184 Податкового кодексу України, необхідно, щоб з моменту такої реєстрації минуло щонайменше 12 календарних місяців. Для анулювання реєстрації особи як платника ПДВ на підставі, визначеній пп."и" п.184.1 ст.184 Податкового кодексу України, особа має бути зареєстрована суб'єктом господарювання не менше ніж 12 повних календарних місяців, що передують місяцю, в якому здійснюється анулювання реєстрації платника податку на додану вартість.

Читати далі »

Який порядок відображення операції з визначення умовного продажу товарних залишків або основних фондів на день анулювання свідоцтва платника ПДВ в Розшифровці (додатку 5 до податкової декларації з ПДВ)?

25.08.2011

Платник ПДВ, у якого на обліку залишаються товари та необоротні активи, при придбанні яких суми ПДВ були включені до податкового кредиту, повинен не пізніше дати подання заяви про анулювання його реєстрації як платника ПДВ (не пізніше граничного терміну подання податкової звітності), визнати умовне їх постачання. Зазначена операція провадиться шляхом виписки податкової накладної, у верхній лівій частині оригіналу якої робиться відповідна помітка "Х" та зазначається тип причини „10”, у рядках "Індивідуальний податковий номер покупця" та "Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (покупця)" проставляється нуль. Така податкова накладна включається до Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, податкової декларації з ПДВ з відповідним відображенням в рядку 1 та підлягає розшифровці в розділі І рядка „Інші” додатку 5 до декларації. Крім того такі податкові зобов’язання в частині умовного постачання необоротних активів довідково вказуються у рядку „постачання необоротних активів” додатку 5.

Читати далі »

Чи підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ новоутворена особа в зв’язку з реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, виділенням)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »