Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на додану вартість » Коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЯкий порядок визначення бази оподаткування при коригуванні податкових зобов'язань та податкового кредиту?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Особливості визначення бази оподаткування ПДВ в окремих випадках (порядок коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту) наведені в ст. 192 р. V Податкового кодексу України.

Читати далі »

Який порядок нарахування ПДВ у разі якщо ОФ були придбані для використання в оподатковуваних операціях, а в подальшому будуть використовуватись в неоподатковуваних операціях?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Якщо придбані товари/послуги, основні фонди у подальшому фактично використовуються в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування (за винятком випадків проведення операцій реорганізації юридичних осіб) чи основні фонди переводяться до складу невиробничих фондів або встановлено факти недостачі (крадіжки), то з метою оподаткування такі товари/послуги, основні фонди вважаються проданими за їх звичайною ціною у податковому періоді, на який припадає таке використання або переведення, але не нижче ціни їх придбання (виготовлення, будівництва, спорудження), у тому випадку, якщо платник податку скористався правом на податковий кредит за цими товарами/послугами. У разі постачання необоротних активів, у тому числі в разі їх переведення з використання в оподатковуваних операціях для використання в неоподатковуваних, база оподаткування визначається виходячи з їх балансової вартості на момент їх постачання.

Читати далі »

Чи має право постачальник - платник податку зменшити податкові зобов’язання з ПДВ при поверненні йому товарів/послуг, особою, яка на дату їх придбання не була платником цього податку?

25.08.2011

Постачальник – платник ПДВ, при поверненні йому товарів/послуг, особою, яка на дату їх придбання не була платником цього податку, має право зменшити раніше сформовані податкові зобов’язання з ПДВ за умови повернення йому у власність раніше поставлених ним товарів, та надання отримувачу – неплатнику ПДВ повної грошової компенсації їх вартості.

Читати далі »

Чи необхідно виписувати розрахунок коригування до податкової накладної, виписаної в момент здійснення першої події (оплати чи відвантаження), якщо повернення (товарів або коштів) здійснено у тому самому звітному періоді?

25.08.2011

Так, необхідно. У разі зміни податкових зобов’язань продавця у зв’язку з поверненням ним покупцю коштів за товари (послуги) або повернення товарів розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної виписується в день повернення незалежно від того, чи здійснювалася така операція у тому самому звітному періоді, в якому було виписано податкову накладну, чи в іншому періоді.

Читати далі »

Протягом якого терміну платник ПДВ має можливість на проведення коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту?

25.08.2011

Якщо зміна суми компенсації вартості товарів/послуг чи повернення товарів, відбувається після сплину 1095 днів з періоду, в якому були визначені податкові зобов'язання з ПДВ, то платник - продавець таких товарів/послуг не може відкоригувати податкові зобов'язання з ПДВ, визначені 1095 днів і більше тому.

Читати далі »

Чи підлягають коригуванню податкові зобов’язання при списанні безнадійної заборгованості у продавця, що отримав попередню (авансову) оплату (здійснив постачання товарів/послуг), якщо за рішенням суду покупця визнано банкрутом?

25.08.2011

На дату відвантаження товарів/послуг покупцю (на дату отримання попередньої (авансової) оплати від покупця) у продавця виникають податкові зобов'язання з ПДВ. Якщо в подальшому такого покупця визнано банкрутом та в процесі проведення процедури банкрутства попередня (авансова) оплата йому від продавця не поверталася (повернення товарів ним продавцю не здійснювалося), то законодавчих підстав на коригування суми податкових зобов'язань з ПДВ при списанні безнадійної заборгованості у продавця не має. Покупець у зв’язку з невикористанням товарів/послуг в оподатковуваних операціях в межах господарської діяльності (відсутністю факту сплати податку постачальнику за отримані товари/послуги) втрачає право на нарахування податкового кредиту та повинен його відкоригувати.

Читати далі »

Чи залишається право на податковий кредит у покупця, що перерахував постачальнику попередню (авансову) оплату (отримав товари/послуги), якщо за рішенням суду постачальника визнано банкрутом?

25.08.2011

У разі перерахування попередньої оплати товарів/послуг постачальнику (отримання товарів/послуг від постачальника) покупець має змогу реалізувати своє право на отримання податкового кредиту за умови дотримання вимог п. 198.1 ст. 198 Податкового кодексу України Якщо у разі отримання рішення суду про визнання постачальника банкрутом та в процесі проведення банкрутства покупцем товари/послуги від такого постачальника отримані не будуть (кошти такому постачальнику перераховані не будуть), то такий покупець втрачає право на нарахування податкового кредиту та повинен його відкоригувати у зв’язку з невикористанням товарів/послуг в оподатковуваних операціях в межах господарської діяльності (відсутністю факту сплати податку постачальнику за отримані товари/послуги). Крім того, оскільки покупцю попередня (авансова) оплата від постачальника повертатися не буде (повернення товарів ним постачальнику здійснюватися не буде), то у продавця законодавчих підстав на коригування суми податкових зобов'язань з ПДВ при списанні безнадійної заборгованості не має.

Читати далі »

Чи підлягають коригуванню сформовані до 1 січня 2011 року за першою з подій податкові зобов’язання продавця та податковий кредит покупця, у разі якщо повернення продавцю товарів (покупцю коштів за товари/послуги) відбулось після 1 січня 2011 року, коли о

25.08.2011

Оскільки, продавцем та покупцем на загальних підставах до 1 січня 2011 року за першою з подій формувалися податкові зобов’язання та відповідно податковий кредит, то при поверненні продавцю товарів (покупцю коштів за товари/послуги) після 1 січня 2011 року, коли операції з постачання таких товарів/послуг не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування ПДВ, продавець повинен виписати розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної та має право зменшити раніше сформовані податкові зобов’язання з ПДВ, а покупець на підставі розрахунку коригування повинен зменшити податковий кредит.

Читати далі »

Чи заповнюється графа "Дата оплати" в розрахунку коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної, якщо оплата проводилась частинами?

25.08.2011

У разі здійснення попередньої оплати (авансу) за товари/послуги частинами податкова накладна виписується на кожну дату надходження коштів на рахунок платника податку. Оскільки розрахунок коригування виписується до кожної виданої податкової накладної, то графа "Дата оплати" такого розрахунку коригування відповідає даті зарахування коштів, що зазначена у податковій накладній, до якої виписується такий розрахунок.

Читати далі »

Чи зазначається сума ПДВ, що підлягає коригуванню при заповненні розрахунку коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної?

25.08.2011

Відповідно до встановленої форми розрахунку коригування, відображаються тільки обсяги, що підлягають коригуванню без ПДВ, при цьому, cума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту вказується в графі 9 в останньому рядку Розрахунку.

Читати далі »

Який порядок коригування податкового кредиту покупця в разі повернення неоплачених товарів продавцю, свідоцтво платника ПДВ якого, анульоване?

25.08.2011

На дату повернення покупцем – платником ПДВ неоплачених товарів у такого покупця виникає необхідність самостійного перегляду раніше сформованого податкового кредиту, оскільки фактично товари (послуги) не буде придбано та використано в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку. Зменшення податкового кредиту буде враховуватись при формуванні податкового кредиту податкового періоду, протягом якого товари були повернуті (розірвано договір купівлі-продажу). При цьому, така операція в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних не відображається.

Читати далі »

В якому випадку заповнюється графа "Дата оплати" в розрахунку коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної та що зазначається якщо оплати не було?

25.08.2011

Згідно із п. 192.1 ст. 192 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадка...

Читати далі »

Який порядок оподаткування ПДВ операцій з надання послуг з гарантійного ремонту та з ввезення (імпорті) запчастин чи комплектуючих для проведення такого ремонту платником податку, що здійснює гарантійне обслуговування за дорученням виробника - нерезидента

25.08.2011

Операції з ввезення (імпорту) запчастин чи комплектуючих з метою використання їх особою - платником ПДВ, яка уповноважена надавати послуги з гарантійного обслуговування за дорученням виробника – нерезидента, для проведення гарантійного ремонту, вартість якого не буде компенсуватися споживачем гарантійного товару, підлягають оподаткуванню, як під час проведення митних процедур, так і при їх постачанні платником з метою проведення гарантійного ремонту. Сума ПДВ, сплачена за імпортними запчастинами, комплектуючими під час проведення митних процедур, що підтверджено вантажною митною декларацією, може бути віднесена до податкового кредиту платника податку, який надає послуги гарантійного обслуговування. Операції з надання послуг з гарантійного ремонту, джерелом покриття яких є кошти нерезидента, за дорученням якого платник податку виконує ці послуги на митній території України, підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах.

Читати далі »

Чи повинен комісіонер при повернені раніше імпортованого товару продавцю - нерезиденту відкоригувати податковий кредит на суму ПДВ, сплачену ним при імпорті такого товару безпосередньо з свого розрахункового рахунку?

25.08.2011

Комісіонер при повернені раніше імпортованого товару продавцю - нерезиденту повинен відкоригувати податковий кредит на суму ПДВ, що сплачена ним при імпорті такого товару безпосередньо з свого розрахункового рахунку.

Читати далі »

Який порядок коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту на підставі розрахунку коригування, що видається платником податку після перереєстрації платника ПДВ, якщо податкова накладна була виписана ним до такої перереєстрації?

25.08.2011

Оскільки при перереєстрації платника ПДВ дата реєстрації платником ПДВ та його індивідуальний податковий номер не змінюються, то такий платник податку у разі будь-якої зміни суми компенсації вартості товарів (послуг), перегляду цін, перерахунку у випадках повернення товарів особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, має право виписувати розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, з урахуванням реквізитів нового Свідоцтва.

Читати далі »

Чи виписується розрахунок коригування до податкової накладної, виписаної за щоденним підсумком операцій з поставки товарів за готівку кінцевому споживачеві (неплатнику ПДВ), у разі повернення покупцю (кінцевому споживачу) коштів при поверненні ним товару?

25.08.2011

При поверненні покупцем (кінцевим споживачем) товарів повернута такому покупцю вартість товару з урахуванням ПДВ враховується у щоденних підсумках, загальні підсумки яких фіксуються у показниках РРО (касових звітів), податкових накладних, виписаних на підставі таких звітів, і у Реєстрах отриманих та виданих податкових накладних. Тому до податкової накладної, виписаної за щоденним підсумком операцій з постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), з урахуванням повернення покупцю (кінцевому споживачу) коштів, якщо таким покупцем товар повернуто, Розрахунок коригування не виписується.

Читати далі »

Чи необхідно платнику ПДВ виписувати розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної у разі зміни номенклатури товарів?

25.08.2011

У разі зміни номенклатури постачання товарів продавець в обов’язковому порядку повинен виписати розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, до якої згідно з договором вносяться зміни, оскільки фактично відбувається повернення одних товарів та отримання інших.

Читати далі »

Чи потрібно коригувати податковий кредит, що був сформований при виготовленні, придбанні до 01.01.11 відходів і брухту чорних і кольорових металів та деревини товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТ ЗЕД, при здійсненні операцій з постачання таких

25.08.2011

Відповідно до п. 15 підр. 2 р. XX Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) тимчасово, до 1 січня 2014 року, операції з постачання відходів і брухту чорних і кольорових металів, зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 (крім товарної ...

Читати далі »

Який порядок оподаткування ПДВ коштів (попередньої авансової оплати) у разі якщо договором передбачено, що у випадку розірвання договору, отримані продавцем кошти (попередня авансова оплата) поверненню не підлягають?

25.08.2011

У разі якщо договором передбачено, що у випадку розірвання договору, отримані продавцем кошти або попередня авансова оплата поверненню не підлягають, то розрахунок коригування на такі кошти (попередню авансову оплату) продавцем не виписується. Суму неповернутих продавцем коштів (попередньої авансової оплати) необхідно розцінювати як компенсацію вартості товарів/послуг, яка збільшує базу оподаткування ПДВ та яка підлягає оподаткуванню на загальних підставах за основною ставкою. При цьому, у разі якщо покупцем за перерахованими сумами коштів (попередньої авансової оплати) було сформовано податковий кредит, то враховуючи те, що при розірванні договору не виконується вимога щодо використання товарів/послуг у межах власної господарської діяльності, такий платник податку - покупець має здійснити коригування податкового кредиту за підсумками звітного податкового періоду, в якому відбулось розірвання договору.

Читати далі »

На яку дату в реєстрі виданих і отриманих податкових накладних та в податковій декларації з ПДВ відобразити операцію з повернення покупцем товарів продавцю, у разі якщо повернення відбулось в звітному періоді, а отримання розрахунку коригування до податко

25.08.2011

Оскільки, в розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної зазначається дата, підпис і прізвище особи, яка склала такий розрахунок коригування, а також дата отримання розрахунку та підпис покупця, то на дату підписання такого розрахунку коригування він підлягає відображенню в податковій декларації з ПДВ як продавцем (у рядку 8 декларації з ПДВ), так і покупцем (у рядку 16 декларації з ПДВ) з обов’язковим поданням до такої декларації додатка 1.

Читати далі »

Чи має можливість відкоригувати податкові зобов’язання, задекларовані в податковій декларації з ПДВ, платник податку, який нараховував ПДВ при поставці товарів (послуг), які відповідно до ПКУ звільнені від оподаткування ПДВ або не є об’єктом ПДВ?

25.08.2011

Враховуючи те, що дана операція передбачає зміну вартості операції на суму неправильно нарахованого ПДВ, то на дату повернення покупцю коштів, в даному випадку сум ПДВ, сплачених таким покупцем при придбанні товарів (послуг), що підлягають звільненню, постачальник товарів (послуг) виписує розрахунок коригування до раніше виписаної податкової накладної в якому коригує вартість товару поставленого покупцю з ПДВ зі знаком „-” на суму податку. Сума коштів, що підлягає перерахуванню продавцем покупцю і відповідає сумі відкоригованого податку, може бути зарахована в рахунок оплати іншого товару та набути статусу оплати за інші товари (послуги) в тому числі і ті, що згідно з ПКУ підлягають звільненню від оподаткування ПДВ. На залишок коштів, що будуть зараховані як оплата за новою операцією, платнику податку необхідно виписати нову окрему податкову накладну.

Читати далі »

Як заповнюється поле "Дата оплати" в розрахунку коригування кількісних та вартісних показників,виписаний при поверненні товару, до податкової накладної,яка виписана при відвантаженні, якщо оплата проводилась частинами?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Яким чином зменшити суму податкового кредиту на підставі аркушу коригування та доповнення до ВМД та який порядок відображення данної операції в декларації з ПДВ та реєстрі виданих та отриманих податкових накладних?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи може платник ПДВ виписати розрахунок коригування та зменшити податкові зобов’язання при поверненні попередньої оплати особі, що не була платником цього податку на дату отримання попередньої оплати?

25.08.2011

Постачальник - платник ПДВ має право зменшити раніше сформовані податкові зобов’язання з ПДВ при поверненні йому товарів особою, яка на дату попередньої оплати не була платником ПДВ, за умови, що така особа на дату придбання таких товарів теж не була платником ПДВ, а також за умови повернення у власність постачальника раніше поставлених ним товарів та надання отримувачу – неплатнику ПДВ повної грошової компенсації їх вартості. У разі невиконання зазначених вимог коригування податкових зобов’язань постачальником не провадяться.

Читати далі »

Чи має право продавець зменшити податкові зобов’язання, якщо покупець відмовляється підписувати розрахунок коригування та відкоригувати свій податковий кредит?

25.08.2011

Якщо покупець відмовляється підписувати розрахунок коригування та відкоригувати свій податковий кредит, то законодавчі підстави для коригування податкових зобов’язань у постачальника відсутні. При цьому, у разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

Читати далі »

Чи може постачальник при поверненні товарів правонаступником відкоригувати податкові зобов’язання нараховані на вартість наданих товарів/послуг, розрахунки за які не проведені із замовником, який шляхом приєднання реорганізувався та яким чином це відобра

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи необхідно платнику ПДВ - покупцю коригувати податковий кредит при поверненні товарів продавцю, з моменту придбання яких минуло більше 1095 днів?

25.08.2011

При поверненні платником податку – покупцем товарів, з дати придбання яких минуло більше 1095 днів, такий покупець повинен зменшити податковий кредит на суму ПДВ, раніше віднесену до складу податкового кредиту за такими товарами, оскільки вони не використовуються в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності такого платника ПДВ. Таке зменшення податкового кредиту відображається у податковій декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, в якому відбулось повернення товарів продавцю.

Читати далі »

Який порядок заповнення додатку 2 розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної у разі повернення продавцем попередньої оплати покупцю – платнику ПДВ?

25.08.2011

Відповідно до встановленої форми розрахунку коригування продавцем - платником ПДВ при поверненні попередньої оплати покупцю – платнику ПДВ в графах додатка 2: В графі 1 - зазначається дата коригування; В графі 2 – вказується причина коригування (наприклад: повернення попередньої оплати); В графі 3 – зазначається номенклатура товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується; В графі 4 „Одиниця виміру” – може бути зазначено: грн., шт., кг, м, см, м куб., см куб., л тощо; В графі 5 „Коригування кількості зміна кількості, об'єму, обсягу (-) (+)” – вказується кількість (об'єм, обсяг) непоставлених товарів/послуг зі знаком „-”; В графі 6 „Коригування кількості, ціна постачання товарів/послуг” – зазначається загальна вартість товарів/послуг, попередня оплата за які повертається покупцю; Графа 7 „Коригування вартості, зміна ціни (-) (+)” та графа 8 „Коригування вартості, кількість постачання товарів/послуг” залишаються незаповненими; Залежно від того як оподатковувалась ПДВ така операція (за основною ставкою, за ставкою 0% чи звільнялася від оподаткування ПДВ) продавцем заповнюється одна відповідна графа розрахунку коригування – 9, 10 або 11, а інші дві графи залишаються незаповненими; При цьому, у разі якщо продавцем заповнювалась графа 9 розрахунку коригування, то в останньому рядку по цій графі вказується сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту.

Читати далі »

Які дії повинен вчинити платник ПДВ покупець, у разі відмови з боку продавця товарів/послуг надати розрахунок коригування при поверненні попередньої оплати?

25.08.2011

Враховуючи те, що податковий кредит визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, що придбаваються з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку, то при поверненні постачальником покупцю сум попередньої оплати товарів/послуг, такий покупець-платник ПДВ має здійснити коригування сум податкового кредиту, сформованого при здійсненні попередньої оплати товарів/послуг, за результатами податкового періоду, протягом якого відбулось повернення ним товарів або повернення йому від постачальника сум попередньої оплати товарів/послуг, оскільки придбання товарів (послуг) фактично не відбулось. Таке коригування здійснюється незалежно від факту отримання розрахунку коригування.

Читати далі »

Який вид договору необхідно зазначати в рядку "Вид цивільно-правового договору" розрахунку коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної, а саме - договір, який зазначався в податковій накладній, чи договір, на підставі якого випи

25.08.2011

Відповідно до п. 18 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПА України від 21.12.10 №969, у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань відповідно до ст. 192 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями постачальник...

Читати далі »

Чи вираховується продавцем сума ПДВ з щоденних підсумків операцій з поставки товарів за готівку кінцевому споживачеві (неплатнику ПДВ), при поверненні покупцем частини товару, якщо у скриньці РРО не вистачає готівкових коштів?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи зобов’язаний покупець неплатник ПДВ підписувати розрахунок коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної, якщо на дату її виписки такий покупець був платником ПДВ?

25.08.2011

При здійсненні перерахунку у випадках повернення товарів особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача повинні бути відкориговані одночасно. Тобто, законодавчих підстав для коригування податкових зобов’язань у постачальника не має.

Читати далі »

Чи необхідно виписувати розрахунок коригування до зведеної податкової накладної, якщо повернення товарів (коштів) здійснено у тому самому звітному періоді до моменту виписування продавцем зведеної податкової накладної?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Як платнику податку в податковому обліку з ПДВ відобразити коригування обсягів постачання товарів, звільнених від оподаткування, у разі їх повернення неплатником ПДВ?

25.08.2011

Збільшення або зменшення обсягів постачання товарів, по яких не нараховувався податок на додану вартість, відображається у рядку 8.1.1 податкової декларації з ПДВ та в додатку 1 (Д1) до податкової декларації з ПДВ. Враховуючи те, що платником ПДВ було здійснено поставку товарів, які звільняються від оподаткування ПДВ, неплатнику цього податку, то обидва примірники розрахунку коригування залишаються в продавця без підпису покупця – неплатника ПДВ. В даному випадку колонка 7 "дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку коригування" додатка (Д1) має містити прочерк (у разі подання звітності на паперових носіях) або залишатися не заповненою (у разі подання звітності в електронному вигляді).

Читати далі »

Яким чином виправити помилку, допущену платником ПДВ у Розрахунку коригування сум ПДВ (додаток Д1) до податкової декларації з ПДВ загальної/(скорочена)/(спеціальна)/(переробного підприємства), яка вплинула/не вплинула на вартісні показники податкової декл

25.08.2011

Враховуючи те, що подання уточнюючого розрахунку є одним із способів виправлення платником податку самостійно виявлених помилок у показниках раніше поданої декларації з ПДВ та оскільки Розрахунок коригування сум ПДВ є складовою такої податкової декларації, то виправлення помилок, що виникли при його заповненні, здійснюється шляхом подання уточнюючого розрахунку разом з Розрахунком коригування сум ПДВ з відміткою "уточнюючий", в яких вартісні показники відображаються на суму уточнення (збільшення або зменшення) з відповідним знаком та відповідають даним з колонки 6 уточнюючого розрахунку. При цьому, у разі якщо така помилка не вплинула на вартісні показники податкової декларації з ПДВ, то виправлення помилок у Розрахунку коригування сум ПДВ проводиться способом коригування.

Читати далі »

Який порядок заповнення додатку 1 (Д1) у разі отримання розрахунка коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної, яка приймала участь у визначенні частки використання сплаченого (нарахованого) ПДВ за придбаними (ввезеними) товара

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи повинне підприємство, що застосовує касовий метод нараховувати податкові зобов’язання при списанні безнадійної дебіторської заборгованості?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »