Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Касові операції »

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Надрукувати документ
16.06.2009

 

Додаток 1
до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________
 (найменування підприємства (установи, організації))

Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ

____________________________________________
   (структурний підрозділ підприємства (установи, організації)) 

 

До відомості N ______
У касу для оплати в строк
з __________ до ___________ 20__ р.
у сумі ___________________________
________________________________
______________ (_______ грн. ___ коп.) 

Керівник _________________________
Головний бухгалтер ________________
"___" _______________ 20__ р. 

Кореспондуючий рахунок 

Код цільового призначення 

рахунок, субрахунок 

код аналітичного рахунку 

 

 

 

 

 

Відомість на виплату грошей N _____

за __________________ 20__ р.

Кількість аркушів _______

За цією відомістю виплачено гривень _____________________________________________________
______________________________________________________________ (__________ грн. ___ коп.)
і депоновано гривень __________________________________________________________________
______________________________________________ (__________ грн. ___ коп.)

Виплату здійснив ____________________________
                                                         (підпис, прізвище, ініціали)
Перевірив бухгалтер __________________________
                                                         (підпис, прізвище, ініціали)

2, 3, 4 сторінки відомості 

 

N з/п 

Табельний номер 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Сума 

Підпис про одержання 

Примітки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і т. д.  

Відомість склав _______________________
                                       (підпис, прізвище, ініціали)
Відомість перевірив ___________________
                                              (підпис, прізвище, ініціали)

Примітка. За зразками 2-ї та 3-ї сторінок друкувати вставні аркуші (з текстом і на зворотному боці). Над таблицею друкувати текст "Вставний аркуш до додатка N __", підписи друкувати на 4-й сторінці.

Ця відомість застосовується для видачі заробітної плати, інших виплат.

На титульній сторінці зазначається загальна сума виданої і депонованої заробітної плати. За потреби в графі "Примітки" зазначаються реквізити пред'явленого документа.

Під час заповнення відомості після останнього запису в ній має бути незаповнений рядок для зазначення загальної суми. Такі рядки можуть бути наприкінці кожної сторінки відомості.

Під час складання документа за допомогою засобів комп'ютерної техніки відомість може друкуватися без рядків.

 

(Положення доповнено новим додатком 1 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.04.2009 р. N 252)
 

Додаток 2
до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні 

 

 

 

 

Типова форма N КО-1

 

 

(Положення доповнено новим додатком 2 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.04.2009 р. N 252)
 

Додаток 3
до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні 

 

 

 

 

Типова форма N КО-2

___________________________________________________
(найменування підприємства (установи, організації)) 

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ ___________________ 

 

Видатковий касовий ордер

від "__" _______________ 20__ р.

Номер документа 

Дата складання 

 

Кореспондуючий рахунок, субрахунок 

Код аналітичного рахунку 

Сума 

Код цільового призначення 

 

 

Видати ___________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
Підстава: __________________________________________________________________________________________________________________
Сума ______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________ грн. ___ коп.
                                     (словами)
Додаток: __________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Керівник __________________________________________________               Головний бухгалтер _______________________________________
                                                               (підпис, прізвище, ініціали)                                                                                                                                           (підпис, прізвище, ініціали)
Одержав: _______________________________________________________________________________________________________ грн. __ коп.
                                                                                                                                                             (словами)
"___" ________________ 20__ р.                                                                                                     Підпис одержувача ____________________________
За ________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                             (найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)
__________________________________________________________________________________________________________________________
Видав касир ________________________________
                                         (підпис, прізвище, ініціали) 

 

(Положення доповнено новим додатком 3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.04.2009 р. N 252)
 

Додаток 4
до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні 

 

 

 

 

Типова форма N КО-3

____________________________________________________
(найменування підприємства (установи, організації)) 

 
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ _______________ 

 

Журнал
реєстрації прибуткових і видаткових касових документів
20__ р.

За цим зразком друкувати всі сторінки журналу.

Прибутковий/видатковий документ 

Надійшло (витрачено) грошей 

Примітки 

 

на заробітну плату, премії, стипендії 

на відрядження та інші цілі 

 

 

дата 

номер 

 

 

Залишок на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

Х 

 

 

 

Типова форма N КО-3а

___________________________________________________
(найменування підприємства (установи, організації)) 

 
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ _________________ 

 

Журнал
реєстрації прибуткових і видаткових касових документів
20__ р.

За цим зразком друкувати всі сторінки журналу.

Прибутковий документ 

Сума 

Примітки 

Видатковий документ 

Сума 

Примітки 

дата 

номер 

дата 

номер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Ця форма ведеться на розсуд керівництва замість ведення журналу за формою N КО-3.

(Положення доповнено новим додатком 4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.04.2009 р. N 252)
 

Додаток 5
до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні 

 

 

 

 

Типова форма N КО-4

 
 
____________________________________________
(найменування підприємства (установи, організації)) 

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ ______________ 

Касова книга
на 20__ р.
У цій книзі пронумеровано
та прошнуровано ____ сторінок,
опечатано печаткою
М. П.                         Підпис
"___" ________________ 20_ р.  

 

 

 

Примітка. Ця типова форма застосовується для обліку руху грошей у касі. Кожна сторінка касової книги складається з двох рівних частин: одна з них (з горизонтальним лініюванням) заповнюється касиром як перший примірник та залишається в книзі, друга (без горизонтального лініювання) заповнюється з лицьового і зворотного боків через копіювальний папір і як звіт касира є відривною частиною аркуша. Перші та другі примірники сторінок нумеруються однаковими номерами.

Записи касових операцій починаються на лицьовому боці невідривної частини аркуша (після рядка "Залишок на початок дня").

Спочатку аркуш згинають по лінії відрізу, підкладаючи відривну частину аркуша під ту, яка залишається в книзі. Для ведення записів після слова "Перенос" відривну частину аркуша накладають на лицьовий бік невідривної частини та продовжують записи по горизонтальному лініюванню зворотного боку невідривної частини аркуша.

Бланк звіту до закінчення операцій дня, у який вони проводилися, не відривається.

У рядку форми "у тому числі на зарплату" зазначається сума за відомостями на виплату грошей, що не списана на видаток каси.

(Положення доповнено новим додатком 5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.04.2009 р. N 252)
 

Додаток 6
до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні 

 

 

 

 

 

 

Типова форма N КО-5

___________________________________________________
(найменування підприємства (установи, організації)) 

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ ________________ 

 

Книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей

_____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові старшого касира)

За цим зразком друкувати всі сторінки книги.

Дата 

Видано касиру (сума цифрами і словами) 

Прізвище, ім'я, по батькові касира 

Підпис касира про одержання грошей 

Здано касиром старшому касиру 

Підпис старшого касира про одержання готівки та сплачених документів 

готівкою 

у тому числі отриманою за прибутковими операціями 

за сплаченими документами 

разом (сума цифрами та словами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Положення доповнено новим додатком 6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.04.2009 р. N 252,
у зв'язку з цим додатки 1 - 3 уважати відповідно додатками 7 - 9)

 

Додаток 7
до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні 

 

 

 

 

 

 

____________________________________
                    (найменування підприємства) 

Акт N ____
про результати інвентаризації наявних коштів
"___" _____________ 200_ року,
що зберігаються ___________________________

Розписка

    Цим актом засвідчую, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на кошти, які здані до бухгалтерії, і всі кошти, що надійшли під мою відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані за видатками. 

        Матеріально відповідальна особа  

__________________
(посада) 

_____________
(підпис) 

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

   На підставі наказу (розпорядження) від "___" ____________  200_ року N ____ проведена інвентаризація коштів за станом на "___" ____________ 200_ року.

       Під час інвентаризації встановлено такий обсяг коштів:
       _________________________________________________________________ грн. ______ коп.
       _________________________________________________________________ грн. ______ коп.
       _________________________________________________________________ грн. ______ коп.
       _________________________________________________________________ грн. ______ коп.
       Підсумок фактичної наявності _______________________________________ грн. ______ коп.
____________________________________________________________________________________.
                                                                                                                 (словами) 

       За обліковими даними _____________________________________________ грн. ______ коп. 

       Підсумки інвентаризації: надлишок ______________________________, нестача __________. 

       Голова комісії 

____________________
(посада) 

_____________
(підпис) 

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

       Члени комісії: 

____________________
(посада) 

_____________
(підпис) 

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

       Підтверджую, що кошти, зазначені в акті, є на зберіганні під мою відповідальність. 

       Матеріально відповідальна особа ____________________________________________________.
                                                                                                                                                  (підпис) 

"___" ____________ 200_ року.

       Пояснення причин, унаслідок яких виникли надлишки або нестачі __________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

       Матеріально відповідальна особа _____________________________________________________. 

       Рішення керівника підприємства ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
"___" _____________ 200_ року.

       Примітка. Акт складається з метою відображення результатів інвентаризації наявних коштів (готівки, цінних паперів тощо), що зберігаються в касі підприємства. 

 

 

Додаток 8
до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні 

 
Розрахунок
встановлення ліміту залишку готівки в касі

_____________________________________________
(найменування підприємства)
_____________________________________________
(місцезнаходження підприємства)

1. Касові обороти

N
з/п 

Найменування показників 

Фактично за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси 

Готівкова виручка (надходження до кас, крім сум, що одержані з банків)  

 

Середньоденні надходження (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці) 

 

Виплачено готівкою на різні потреби, а також на відрядження (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)  

 

Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)  

 

 

Найменування показника 

Установлено підприємством 

1. Ліміт залишку готівки в касі  

 

 

Найменування показника 

Визначається строк здавання готівкової виручки (готівки) та зазначаються реквізити договорів банківських рахунків 

2. Строки здавання готівкової виручки (готівки)  

 

 

Керівник підприємства 

Головний (старший) бухгалтер  

"___" ____________ 200_ року.
М. П. 

"___" ____________ 200_ року. 

 

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 454)

 

Додаток 9
до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні 

 

АКТ
про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою

від "___" ____________ 200_ року.

       Найменування підприємства (підприємця) та форма власності _____________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                                 (номер рахунку в банку)
______________________________________________________________________________________
                                                                                  (місцезнаходження (місце проживання))
______________________________________________________________________________________

       Ідентифікаційний код платника за ЄДРПОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ідентифікаційний номер платника за ДРФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

                                    I. Ведення касової книги і касових документів, їх оформлення
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

II. Оприбуткування надходжень готівки

(грн.)

Показники  

Період, за який здійснюється перевірка (місяці) 

1  

1. Залишок каси на початок місяця  

 

 

 

2. Надходження готівкової виручки  

 

 

 

3. Оприбутковано фактично  

 

 

 

4. Видано підприємством  

 

 

 

5. Залишок каси на кінець місяця  

 

 

 

 

       Висновки щодо правильності оприбуткування надходжень готівки: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

III. Дотримання встановленого ліміту залишку готівки в касі

(грн.)

Період (дні) перевищення ліміту каси 

Установлений ліміт каси 

Фактичні залишки готівки в касі 

У тому числі в дні виплат на оплату праці за видатковими відомостями

Перевищення встановленого ліміту каси
(гр. 3 - гр. 4 - гр. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Висновки щодо дотримання встановленого ліміту каси, порядку і строків здавання виручки, а також наявності розмінної монети:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

IV. Одержання підприємством значних сум готівки

       Висновки щодо використання одержаних підприємством у банку значних сум готівки:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

V. Дотримання порядку витрачання готівки з виручки

Таблицю виключено

       Висновки щодо витрачання готівки з виручки:

 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

VI. Дотримання порядку видачі готівки під звіт та її використання

(грн.)

Показники  

Видача готівки, у тому числі: 

на відрядження 

на закупівлю сільськогосподарської
продукції та вторинної сировини 

на інші виробничі (господарські) потреби 

усього 

у т. ч. суми на господарські потреби під час відрядження 

дата 

сума 

дата 

сума 

дата 

сума 

дата 

сума 

1  

Видано під звіт  

 

 

 

 

 

 

 

 

Здано звіт про використання коштів  

 

 

 

 

 

 

 

 

Здано невитрачений залишок підзвітної суми  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Висновки щодо дотримання установленого порядку видачі готівки під звіт та її використання:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

VII. Дотримання граничних обмежень на здійснення готівкових розрахунків

(грн.)

Розмір здійсненого платежу з перевищенням граничної суми 

Підприємство - платник готівки 

дата 

сума 

 

 

 

 

 

 

 

        Висновки щодо дотримання граничних обмежень під час здійснення готівкових розрахунків:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

VIII. Інші порушення встановленого порядку ведення касових операцій

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

       Нормативно-правові акти, якими передбачена відповідальність за встановлені порушення та загальні висновки і пропозиції працівників органів контролю, що проводили перевірку:
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
______________________________________________________________________________________

Представник органу контролю 

____________________
(підпис) 

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Керівник підприємства (підприємець), що перевірялося 

____________________
(підпис) 

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Головний бухгалтер 

____________________
(підпис) 

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

      Примітка. Залежно від специфіки деяких видів господарської діяльності та завдань, що покладені на органи контролю, до акта про перевірку цими органами можуть уноситися зміни. 

 

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 454,
 від 29.04.2009 р. N 252)

 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2]
 

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.