Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на додану вартість » Порядок формування податкового кредиту

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЧи має право платник ПДВ при придбанні товарів (послуг) у ФОП - платників ЄП формувати податковий кредит відповідно до норм ПКУ?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку з 01.01.2011 не можуть бути платниками ПДВ, і при здійсненні ними операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, ПДВ не нараховується та податкова накладна не виписується. При придбанні товарів та послуг платником ПДВ в осіб, не зареєстрованих як платники ПДВ, такий платник податку не має підстав для формування податкового кредиту.

Читати далі »

У яких випадках виникає право на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту та яким чином він визначається?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Випадки, у яких у платника податку виникає право на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту, та порядок його визначення наведені у ст. 198 Податкового кодексу України.

Читати далі »

Діє до 10.03.2011 Як визначається база оподаткування та податковий кредит при імпорті товарів, ОФ, а саме виходячи із договірної (контрактної) вартості, але не менше митної вартості чи не вище рівня звичайних цін?

25.08.2011

База оподаткування ПДВ при імпорті товарів, основних фондів визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості, але не менше митної вартості. Податковий кредит платника податку при імпорті товарів, основних фондів визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не вище рівня звичайних цін.

Читати далі »

Який порядок формування податкового кредиту при придбані товарів/послуг, в тому числі і тих, що були придбані у минулих роках, платником податку, що здійснює операції з постачання товарів/послуг категоріям споживачів, визначеним у п. 187.10 ст. 187 ПКУ?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Право на податковий кредит у платника податку, що здійснює операції з поставки товарів/послуг категоріям споживачів, визначеним у п. 187.10 ст. 187 Податкового кодексу України, виникає на дату списання коштів з банківського рахунку в оплату придбаних ним товарів/послуг, в тому числі і тих, що були придбані у минулих роках.

Читати далі »

Чи потрібно платнику ПДВ документально підтверджувати дату надходження податкової накладної, що надійшла в іншому податковому періоді, ніж дата її виписки, у разі включення за такою податковою накладною сум ПДВ до складу податкового кредиту?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Так, потрібно.

Читати далі »

Який порядок формування податкового кредиту з ПДВ при одночасному застосуванні платником податку двох способів обліку податкових зобов'язань, а саме, за касовим методом та за подією, що сталася раніше?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 При одночасному застосуванні платником ПДВ двох способів обліку податкових зобов'язань, а саме, за касовим методом та за подією, що сталася раніше, а придбані та/або виготовлені ним товари/послуги призначені для часткового використання в операціях, за якими дата виникнення податкових зобов'язань визначається частково за касовим методом, а частково - за методом події, що сталася раніше, то право на податковий кредит відповідно виникатиме пропорційно такому призначенню та використанню таких товарів/послуг.

Читати далі »

І Чи можна включати суми ПДВ до податкового кредиту на підставі податкових накладних, в яких у номері, окрім цифр, присутні літери або інші числові значення?

25.08.2011

Коротка: Діє з 01.01.2011 Порядок присвоєння порядкового номеру податкової накладної та випадки, в яких передбачено вказувати в номері числові значення через дріб, визначені в п. 3 Порядку заповнення податкової накладної. В інших випадках не передбачено в порядковому номері податкової накладної ...

Читати далі »

ІІ Чи можна включати суми ПДВ до податкового кредиту на підставі податкових накладних, в яких у номері, окрім цифр, присутні літери або інші числові значення?

25.08.2011

(початок див. І) Повна: Діє з 01.01.2011 Відповідно до п. 201.1 ст. 201 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скрі...

Читати далі »

Чи має право платник податку віднести до складу податкового кредиту ПДВ, сплачений при придбанні невиробничих ОФ, у разі їх виключення з невиробничих та введення до складу виробничих?

25.08.2011

Платник ПДВ при переведенні невиробничих основних фондів до складу виробничих, на дату такого переведення, за наявності податкової накладної, отриманої при придбанні таких основних фондів, має право віднести до складу податкового кредиту частину суми ПДВ, нараховану (сплачену) при їх придбанні, яка відповідає неамортизованій частині вартості таких основних фондів.

Читати далі »

Чи підлягає коригуванню податковий кредит у покупця при отриманні коштів від продавця після закінчення 1095 днів, якщо при списанні дебіторської заборгованості, за перерахованою попередньою (авансовою) оплатою за товари (послуги), за якою минув термін поз

25.08.2011

Відповідно до п. 198.3 ст. 198 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі – ПКУ) податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 цього Кодексу,...

Читати далі »

Чи формується в 2011 році податковий кредит на підставі податкової накладної, яка виписана в 2010 році, якщо дата її надходження підтверджена документально?

25.08.2011

У разі отримання платником ПДВ податкової накладної якщо дата її надходження підтверджена документально, право на формування податкового кредиту за такою податковою накладною у платника податку зберігається протягом 365 календарних днів з дати її виписки, а для платників які застосовують касовий метод протягом 60 календарних днів з дати оплати отриманих товарів. При цьому, податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця. Органи державної податкової служби за даними реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, наданих в електронному вигляді, повідомляють платника податку про наявність у такому реєстрі розбіжностей з даними контрагентів. При цьому платник податку протягом 10 днів після отримання такого повідомлення має право уточнити податкові зобов'язання без застосування штрафних санкцій.

Читати далі »

Чи має право платник податку віднести до складу податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при придбанні до 1 січня 2011 року легкового автомобіля, у разі виключення його зі складу ОФ і продажу його як товару після 1 січня 2011 року?

25.08.2011

У разі виключення платником ПДВ легкового автомобіля, придбаного до 1 січня 2011 року, зі складу основних фондів і продажу його після 1 січня 2011 року як товару, на дату такого продажу до складу податкового кредиту може бути віднесено частину суми ПДВ, нараховану (сплачену) при придбанні такого автомобіля, яка відповідає незамортизованій частині вартості, але не вище від рівня звичайної ціни, що склалася на момент такого продажу. При цьому, слід зазначити, що право на включення отриманої податкової накладної до складу податкового кредиту у платника податку після сплину 365 календарних днів з дати виписки такої податкової накладної, відсутнє.

Читати далі »

І Чи має право платник податку віднести до податкового кредиту суму ПДВ, при продажу товарів з ПДВ, що раніше були придбані для використання у операціях, що не є об’єктом оподаткування, або звільнених від оподаткування операціях?

25.08.2011

Коротка: У періоді придбання платником товарів/послуг для здійснення операцій, які не є об’єктом оподаткування, або звільнені від оподаткування ПДВ, право на отримання податкового кредиту у платника податку відсутнє. У податковому періоді, в якому такі товари/послуги будуть реалізовані, а саме, ...

Читати далі »

ІІ Чи має право платник податку віднести до податкового кредиту суму ПДВ, при продажу товарів з ПДВ, що раніше були придбані для використання у операціях, що не є об’єктом оподаткування, або звільнених від оподаткування операціях?

25.08.2011

(Початок див.І) Повна: Пунктом 198.3 ст. 198 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) зазначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичай...

Читати далі »

Чи має право лізингоотримувач при поверненні отриманого у фінансовий лізинг легкового автомобіля віднести до складу податкового кредиту частину суми ПДВ, яка відповідає незамортизованій частині вартості такого легкового автомобіля?

25.08.2011

Повернення отриманого у фінансовий лізинг легкового автомобіля є його постачанням і оподатковується ПДВ за основною ставкою у загальновстановленому порядку. База оподаткування визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості, але не нижче ціни придбання об'єкту лізингу. В момент виникнення податкових зобов'язань (на дату повернення об'єкта фінансового лізингу) лізингоотримувач – платник ПДВ має скласти податкову накладну. Крім цього, на дату повернення об'єкта фінансового лізингу лізингоотримувач має право віднести частину суми ПДВ, нараховану (сплачену) при отриманні такого автомобіля, яка відповідає незамортизованій частині вартості, але не вище від рівня звичайної ціни, що склалася на момент такого продажу.

Читати далі »

Чи необхідно покупцю відкоригувати податковий кредит у разі списання дебіторської заборгованості, за перерахованою попередньою (авансовою) оплатою за товари/послуги, за якою минув термін позовної давності, але товари/послуги фактично так і не отримано?

25.08.2011

Оскільки покупцем товари/послуги від постачальника отримані не будуть протягом терміну позовної давності, то такий покупець втрачає право на нарахування податкового кредиту та повинен його відкоригувати на дату списанн я дебіторської заборгованості у зв’язку з невикористанням товарів/послуг в оподатковуваних операціях в межах господарської діяльності.

Читати далі »

Який порядок віднесення до податкового кредиту сум ПДВ на підставі податкової накладної, виписаної при придбанні послуг від нерезидента на митній території України?

25.08.2011

Для операцій із ввезення на митну територію України товарів та з постачання послуг нерезидентом на митній території України датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов’язаннями.

Читати далі »

Як в податковому обліку з ПДВ відображається операція зі списання товарів в межах норм та/або понад норми природного убутку, які втратили товарний вигляд?

25.08.2011

При списанні в межах норм природного убутку товарів, при придбанні яких був сформований податковий кредит та які втратили товарний вигляд, податкові зобов’язання платником ПДВ не нараховуються та податковий кредит не коригується (за умови, що такі товари призначалися для використання їх в господарській діяльності платника податку, та після 01.01.2011 згідно з ПКУ не підлягають звільненню від оподаткування ПДВ). Якщо такі товари списуються понад норми їх природного убутку, в зв’язку з чим вони не можуть бути використані в межах господарської діяльності платника ПДВ, то такий платник не має права залишити суми ПДВ, сплачені (нараховані) ним при придбанні таких товарів, у складі податкового кредиту, тому в даному випадку платнику необхідно здійснити перерахунок податкового кредиту, шляхом нарахування податкових зобов’язань в рядку 1 розділу І "Податкові зобов’язання" податкової декларації з ПДВ. При цьому, відображення перерахунку податкового кредиту, який здійснюється при списанні товарів, в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних не передбачено.

Читати далі »

Чи має право платник ПДВ при отриманні касового чеку на суму більше 200 грн., включити до податкового кредиту частину сплаченої суми ПДВ у межах 200 грн.?

25.08.2011

Платник податку має право на формування податкового кредиту на підставі касових чеків, які містять загальну суму отриманих товарів/послуг, що не перевищують 200 гривень за день (без ПДВ). Якщо платник податку отримав касовий чек, в якому загальна сума отриманих товарів/послуг перевищує 200 гривень, то відповідно такий платник податку не має права на підставі цього чеку віднести до податкового кредиту ні всю суму ПДВ, сплачену при придбанні таких товарів/послуг, ні її частину.

Читати далі »

Чи має право підприємство, яке отримало кошти від Національного агенства за кодом БК 1172 ”Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”як цільове фінансування програми Євро-2012 і перерахувало їх на раху

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

І. Чи має право на формування податкового кредиту платник ПДВ, який перераховує іншій особі – платнику ПДВ кошти як відшкодування збитків за пошкоджене (знищене, бо втрачене) майно такої особи?

25.08.2011

Коротка: У разі якщо платник ПДВ перераховує іншій особі – платнику ПДВ кошти як відшкодування збитків за пошкоджене (знищене, втрачене) майно такої особи, то оскільки таке перерахування коштів не пов’язане з придбанням товарів (послуг), з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операц...

Читати далі »

ІІ. Чи має право на формування податкового кредиту платник ПДВ, який перераховує іншій особі – платнику ПДВ кошти як відшкодування збитків за пошкоджене (знищене, бо втрачене) майно такої особи?

25.08.2011

(Початок див.І) Повна: Відповідно до ст.224 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV (далі – ГКУ) учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки с...

Читати далі »

Чи має право платник податку на включення до податкового кредиту сум ПДВ, сплачених у зв’язку з придбанням товарів/послуг, ОФ, за рахунок коштів, що надійшли йому у вигляді цільового фінансування для компенсації витрат (збитків)?

25.08.2011

Відповідно до пп.197.1.28. п.197.1 ст.197 р.V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання товарів/послуг у частині суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регу...

Читати далі »

Чи має право платник податку на формування податкового кредиту на підставі податкової накладної, що надійшла в іншому податковому періоді з документальним підтвердженням, якщо на дату її отримання відбулася перереєстрація та отримано нове свідоцтво платн

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи формується податковий кредит на підставі податкових накладних, отриманих в період їх виписки, та які помилково не відображені в податковій декларації з ПДВ?

25.08.2011

Якщо покупцем помилково не включена до податкового кредиту податкова накладна, що отримана своєчасно та включена до реєстру виданих та отриманих податкових накладних (в періоді її виписки), то з метою виправлення самостійно виявленої помилки платник податку має можливість протягом 365 календарних днів з дати її виписки, а для платників які застосовують касовий метод - протягом 60 календарних днів з дати оплати отриманих товарів, включити таку податкову накладну до податкового кредиту шляхом подання уточнюючого розрахунку за відповідний податковий період.

Читати далі »

Чи має право платник ПДВ включити до складу податкового кредиту зазначені у ВМД сплачені при імпорті товарів, ОФ суми ПДВ, у разі якщо такі суми ПДВ не були включені до складу податкового кредиту у періоді виникнення права на таке включення?

25.08.2011

У разі якщо платником податку при імпорті товарів, основних фондів, сплачені суми ПДВ, зазначені у вантажній митній декларації (далі - ВМД), не були включені до складу податкового кредиту у періоді виникнення права на таке включення, то платник податку має можливість протягом 365 календарних днів з дати сплати (нарахування) податкових зобов'язань за такою ВМД, суми сплаченого ПДВ включити до податкового кредиту.

Читати далі »

Чи має право підприємство на формування податкового кредиту у разі якщо ОФ придбавалися для використання в операціях, які не є об"єктом оподаткування, а в подальшому використовуються в оподатковуваних операціях?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи формується в 2011 році податковий кредит на підставі податкової накладної, яка виписана в 2010 році, але не включена до податкового кредиту в періоді її отримання?

25.08.2011

Якщо покупцем помилково в 2010 році не включена до податкового кредиту податкова накладна, то з метою виправлення самостійно виявленої помилки платник податку має можливість протягом 365 календарних днів з дати її виписки, а для платників які застосовують касовий метод протягом 60 календарних днів з дати оплати отриманих товарів, включити таку податкову накладну до податкового кредиту шляхом подання уточнюючого розрахунку за відповідний податковий період.

Читати далі »

Чи включається до складу податкового кредиту сума ПДВ, сплачена при придбанні товарів рекламного призначення (ручки, календарі зі своїм логотипом), при безоплатному їх розповсюдженні?

25.08.2011

Оскільки витрати на придбання товарів, які розповсюджуються у якості подарунків третім особам, у тому числі і товарів, на які нанесено логотип, є витратами, не пов’язаними з провадженням господарської діяльності, то сума ПДВ, сплачена (нарахована) у зв’язку з придбанням таких товарів, не включається до складу податкового кредиту.

Читати далі »

Як визначається база оподаткування та податковий кредит при імпорті товарів, ОФ, а саме виходячи із договірної (контрактної) вартості, але не менше митної вартості чи не вище рівня звичайних цін?

25.08.2011

База оподаткування ПДВ при імпорті товарів, основних фондів визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості, але не менше митної вартості. Податковий кредит такого платника податку при імпорті товарів, основних фондів визначається виходячи з їх митної вартості.

Читати далі »

Чи має право платник податку включити до складу податкового кредиту суми ПДВ, сплачені при придбанні невиробничих ОФ, у разі їх продажу після сплину 365 календарних днів з дати придбання?

25.08.2011

Платник ПДВ при продажу невиробничих основних фондів, на дату такого продажу, за наявності податкової накладної, отриманої при придбанні таких основних фондів 365 днів тому, має право віднести до складу податкового кредиту частину суми ПДВ, яка пропорційно відповідає частці використання їх в оподатковуваних операціях.

Читати далі »

І Чи включається до складу податкового кредиту сума ПДВ, сплачена при придбанні електронного транспортного квитка, форма якого встановлена міжнародними стандартами?

25.08.2011

Коротка: Враховуючи те, що електронний квиток – це електронний документ, що не має матеріальної форми, і відповідно, не може бути підставою для включення до складу податкового кредиту сум ПДВ, сплачених платником податку при його придбанні, то з метою правильності визначення суми ПДВ, яку можливо...

Читати далі »

ІІ Чи включається до складу податкового кредиту сума ПДВ, сплачена при придбанні електронного транспортного квитка, форма якого встановлена міжнародними стандартами?

25.08.2011

(початок див. І) Повна: Відповідно до Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.04.2010 №216 (далі – Правила №216), квиток – це документ, що має назву "Пасажирський квиток та багажна квитанція", у тому числі електронний...

Читати далі »

Чи має право на податковий кредит підприємство у разі сплати ПДВ митним органам при імпорті товарів декларантом (брокером)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи має право СГ - ФО - платник ПДВ, що здійснює вантажні перевезення, на формування податкового кредиту з ПДВ при придбанні ПММ та отриманні послуг з ремонту вантажних автомобілів, якщо цей автомобіль оформлено на ФО (без позначки СПД)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Який порядок формування податкового кредиту власником автомобіля у разі проведення його ремонту за рахунок страхових виплат від страхової компанії?

25.08.2011

Якщо ремонт автомобіля здійснений за рахунок страхових виплат від страхової компанії, то сума ПДВ, сплачена в складі такого платежу, до складу податкового кредиту власника автомобіля не відноситься. При цьому, якщо ремонт автомобіля здійснений частково за рахунок коштів страхувальника у вигляді франшизи, то платник податку має прав віднести до податкового кредиту суму ПДВ, що пропорційна частці платежу, сплаченого у вигляді франшизи.

Читати далі »

Чи включається до складу податкового кредиту сума ПДВ, сплачена при імпорті товарів якщо ВМД оформлена митним органом в електронному вигляді ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи має право платник податку віднести до складу податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при придбанні ОФ, по яких був визнаний умовний продаж у зв’язку із їх використанням у операціях, які не є об’єктом оподаткування, якщо в подальшому такі ОФ використову

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи виникає право на формування податкового кредиту у платника податку за податковими накладними, які надійшли після підписання передавального акта у разі реорганізації такого платника податку шляхом приєднання, злиття, поділу та перетворення?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »