Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на додану вартість » Бюджетне відшкодування: порядок визначення бюджетного відшкодування

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЯкий порядок визначення суми ПДВ, що підлягає бюджетному відшкодуванню?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Згідно ст. 200 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі - ПКУ) сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податков...

Читати далі »

Чи має право платник ПДВ на декларування бюджетного відшкодування при отриманні майна до статутного фонду в обмін на корпоративні права?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Оскільки платник податку – емітент при отриманні від платника податку - засновника майна як внеску до статутного фонду, не розраховується за таке майно коштами, а передає в обмін корпоративні права, то підстави для декларування бюджетного відшкодування за такою операцією відсутні.

Читати далі »

Чи може платник ПДВ прийняти самостійне рішення про зарахування йому частини суми бюджетного відшкодування у зменшення податкових зобов'язань з цього податку?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Відповідно до п.200.6 ст.200 р.V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами і доповненнями платник податку може прийняти самостійно рішення про зарахування в повному обсязі належної йому суми бюджетного відшкодування або її частини у зменшення податков...

Читати далі »

Який термін проведення перевірки щодо правомірності заявлених до відшкодування сум ПДВ?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Відповідно до п. 200.10 та п. 200.11 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном отримання податкової декларації, податковий орган проводить камеральну перевірку заявлених у...

Читати далі »

Чи надається бюджетне відшкодування у разі анулювання реєстрації платника податку?

25.08.2011

Відповідно до пп.184.8 ст.184 р.V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) у разі якщо на дату подання заяви про анулювання реєстрації платник податку має податкові зобов'язання за результатами останнього податкового періоду, така сума по...

Читати далі »

Чи можна зарахувати суму ПДВ, що підлягає бюджетному відшкодуванню і є підтвердженою, в рахунок сплати ПДВ митним органам при імпорті товарів?

25.08.2011

Платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування може використати вказані суми у зменшення податкових зобов'язань, що виникли протягом наступних звітних (податкових) періодів, або повернути суму бюджетного відшкодування на рахунок в банку. А суми податку, нараховані митним органом при ввезенні товарів на митну територію України, підлягають сплаті до державного бюджету коштами і не можуть бути погашені сумою ПДВ, що підлягає бюджетному відшкодуванню.

Читати далі »

Чи є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки подання декларації з ПДВ, в якій заявлена до бюджетного відшкодування сума ПДВ становить більше 100 тис. грн.?

25.08.2011

Пп. 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 гл. 8 р. ІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється коли платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за наявност...

Читати далі »

В який строк орган ДПС зобов’язаний подати до органу Державного казначейства висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету?

25.08.2011

Орган державної податкової служби зобов'язаний у п'ятиденний строк після закінчення перевірки подати органу Державного казначейства України висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету.

Читати далі »

Чи має право ФО підприємець - платник ПДВ на отримання бюджетного відшкодування, якщо ним не здійснюється ведення бухгалтерського обліку?

25.08.2011

Фізичні особи – суб’єкти господарювання, які є платниками ПДВ, за умови виконання вимог, визначених ст.200 р.V Податкового кодексу України та за умови ведення бухгалтерського обліку, мають право на отримання бюджетного відшкодування ПДВ.

Читати далі »

Чи може платник ПДВ віднести до залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду, зменшення суми бюджетного відшкодування, на яке видано податкове повідомлення – ріше

25.08.2011

Зменшення суми бюджетного відшкодування, на яке видано податкове повідомлення – рішення форми В1, не відноситься до залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду. Така сума також не може враховуватись при розрахунку сум бюджетного відшкодування наступних (податкових періодів).

Читати далі »

Який порядок відшкодування сум ПДВ, після закінчення процедури адміністративного (судового) оскарження зменшених податковим органом сум бюджетного відшкодування, у разі якщо рішення прийнято на користь платника?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи має право платник податку включити до розрахунку суми бюджетного відшкодування суми ПДВ, що не були заявлені до відшкодування у попередніх звітних періодах, в яких платник податку мав право на таке відшкодування?

25.08.2011

Якщо за наслідками перевірки органом ДПС виявлено заниження заявленої платником у попередніх періодах суми бюджетного відшкодування щодо суми, визначеної органом ДПС унаслідок такої перевірки, вважається, що платник податку добровільно відмовився від отримання такої суми заниження бюджетного відшкодування та враховує її у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів на підставі податкового повідомлення. Така сума не може надалі бути відображена ні в рядку 23.1, ні в рядку 23.2 податкової декларації і відповідно на таку суму зменшується значення рядка 24, яке відображається в рядку 21.3 податкової декларації наступного звітного періоду зі знаком "-". Зазначена сума заниженого бюджетного відшкодування підлягає перенесенню до картки особового рахунку платника податку і в подальшому ця сума (за умови підтвердження документальною перевіркою правомірності її декларування) приймає участь у погашенні податкових зобов’язань з ПДВ такого платника податку в порядку календарної черговості виникнення таких переплат.

Читати далі »

Чи має можливість платник податку, що має право на декларування бюджетного відшкодування, не заповнювати рядок 23 декларації з ПДВ, тобто не подавати Розрахунок суми бюджетного відшкодування, а переносити значення рядка 22 до рядка 24?

25.08.2011

Платник податку, який відповідно до ст. 200 р. V Податкового кодексу України має право на отримання бюджетного відшкодування, повинен разом з податковою декларацією з ПДВ подавати Розрахунок суми бюджетного відшкодування.

Читати далі »

Чи має право платник податку подати уточнюючий розрахунок за відповідний період та задекларувати суму ПДВ до бюджетного відшкодування, якщо така сума помилково не була заявлена до бюджетного відшкодування у попередніх звітних періодах, в яких платник пода

25.08.2011

У разі якщо платником самостійно виявлено заниження бюджетного відшкодування внаслідок недекларування ним оплаченої частини від'ємного значення і даний факт не було виявлено органом податкової служби, то такий платник може подати уточнюючий розрахунок і відповідні додатки за той період, в якому у нього виникло право на бюджетне відшкодування (коли фактично була оплата), задекларувавши в них виправлені показники.

Читати далі »

Чи дозволяється зміна напряму відшкодування ПДВ шляхом надання уточнюючого розрахунку?

25.08.2011

Ні, не дозволяється, оскільки зміна напряму відшкодування не може розцінюватися як виправлення помилки.

Читати далі »

Чи має право, новоутворена в зв’язку з реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, виділенням) особа на отримання бюджетного відшкодування ПДВ за податковим кредитом, сформованим підприємством - попередником?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Який порядок погашення суми бюджетного відшкодування, зазначеного у рядку 23.2 податкової декларації з ПДВ, зокрема, яким чином здійснюється зарахування суми бюджетного відшкодування у рахунок зменшення податкових зобов’язань з ПДВ в наступних податкових

25.08.2011

У випадку заповнення рядка 23.2 "Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню у зменшення податкових зобов’язань з ПДВ наступних звітних (податкових) періодів" податкової декларації з ПДВ за датою подання декларації здійснюється імпорт (перенесення) такої суми до картки особового рахунку платника податку і в подальшому ця сума приймає участь у погашенні податкових зобов’язань з ПДВ такого платника податку в порядку календарної черговості виникнення таких переплат та не підлягає відображенню в наступній податковій декларації з ПДВ.

Читати далі »

Чи може платник податку задекларувати бюджетне відшкодування, якщо з дня виникнення права на таке декларування минуло понад 1095 днів?

25.08.2011

У разі якщо платником податку самостійно виявлено заниження бюджетного відшкодування внаслідок недекларування ним оплаченої частини від'ємного значення і даний факт не було виявлено органом державної податкової служби, то, оскільки з дня виникнення права на декларування бюджетного відшкодування минуло понад 1095 днів, платник податку втрачає право на таке декларування.

Читати далі »

При помилковому включенні до рядка 23 неоплачених сум чи подається уточнюючий з їх відображенням у рядку 24 уточнюючого розрахунку, та яким чином відобразити цю ситуацію у додатку 3?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи має право платник ПДВ на отримання бюджетного відшкодування при імпорті товарів, якщо розрахунки з постачальником-нерезидентом не проведено?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи підлягає бюджетному відшкодуванню від’ємне значення податку, яке сформовано платником ПДВ за придбаними послугами на митній території України у нерезидента, який не має постійного представництва на території України?

25.08.2011

Від’ємне значення податку, яке сформовано платником ПДВ за придбаними послугами на митній території України у нерезидента, який не має постійного представництва на території України, приймає участь в бюджетному відшкодуванні.

Читати далі »