Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на додану вартість » Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 22.02.2011 Яким чином платником ПДВ подаються копії реєстрів отриманих та виданих податкових накладних в електронному вигляді до органу ДПС?

25.08.2011

Платником ПДВ копії реєстрів виданих та отриманих податкових накладних подаються до органу державної податкової служби в електронному вигляді, виключно за допомогою телекомунікаційних мереж загального користування з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису за умови отримання їх у порядку, визначеному чинним законодавством.

Читати далі »

Яка передбачена відповідальність за невиконання вимог щодо ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Невиконання вимог щодо ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних призведе до застосування адміністративного штрафу до платника податку, передбаченого ст. 163 (прим 1) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Читати далі »

Який порядок відображення в розділі ІІ Реєстру отриманих податкових накладних, виписаної податкової накладної (іншого документу, на підставі якого здійснюється облік операцій з придбання товарів/послуг), яка містить суму податків, зборів, що не включають

25.08.2011

Якщо постачальник надає покупцю податкову накладну (інший документ, на підставі якого здійснюється облік операцій з придбання товарів/послуг), в якій вартість поставлених товарів/послуг, вказана з урахуванням ПДВ та сумою податків і зборів, що не включаються до бази оподаткування, то враховуючи те, що в графі 8 розділу ІІ Реєстру вказується загальна сума, включаючи ПДВ, то в цій графі слід відображати повну вартість поставлених товарів/послуг, вказаних в податковій накладній з урахуванням ПДВ та суми податків і зборів, що не включаються до бази оподаткування.

Читати далі »

Діє до 22.03.2011 Який порядок заповнення граф в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних при здійсненні платником податку операцій з експорту товарів?

25.08.2011

Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних затверджений наказом ДПА України від 24.12.10 №1002 (далі – Порядок №1002). Особливості заповнення деяких граф розділу I "Видані податкові накладні" реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) визначені в п. 9...

Читати далі »

Який порядок подання платником податку, що має у своєму складі філії, яким делеговано право ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних, разом з податковою декларацією за звітний період копій реєстрів виданих та отриманих податкових накладн

25.08.2011

У разі якщо платником податку делеговано філіям або структурним підрозділам право ведення частини Реєстрів, то дані таких частин Реєстрів є складовими частинами Реєстру платника податку, який подається ним до органу державної податкової служби на безоплатній основі разом з податковою декларацією за відповідний звітний період в електронному вигляді як єдиний документ, а саме з урахуванням показників реєстрів структурних підрозділів.

Читати далі »

Яким чином платнику ПДВ заповнити графи розділу I та розділу ІІ Реєстру отриманих та виданих податкових накладних при здійсненні операцій з придбання/поставки товарів/послуг, які не є об’єктом оподаткування?

25.08.2011

Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних затверджений наказом ДПА України від 24.12.10 №1002 (далі – Порядок №1002). Відповідно до Порядку №1002 облік операцій з постачання товарів/послуг, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість відповідно до вимог ст...

Читати далі »

І Який порядок заповнення платником ПДВ податкової накладної та Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у разі ліквідації ТМЦ, ОФ за самостійним рішенням?

25.08.2011

Коротка: У разі ліквідації ТМЦ, основних фондів за самостійним рішенням податкова накладна заповнюється відповідно до вимог п.8 Порядку заповнення податкової накладної, та підлягає занесенню до розділу І Реєстру, а саме: У графі 1 - записується порядковий номер податкової накладної, який відповід...

Читати далі »

ІІ Який порядок заповнення платником ПДВ податкової накладної та Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у разі ліквідації ТМЦ, ОФ за самостійним рішенням?

25.08.2011

(початок див. І) Повна: Згідно з пп.8.3 п.8 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПА України від 21.12.2010 №969 (далі – Порядок №969), передбачено, що у разі постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання; використання товарів/...

Читати далі »

Який порядок присвоєння номеру податковій накладній/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників та як його необхідно зазначати в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних?

25.08.2011

Відповідно до п. 3 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПА України від 21.12.10 №969 (далі – Порядок №969) порядковий номер податкової накладної присвоюється відповідно до її номера в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр). При складанні пода...

Читати далі »

Чи буде визнаний недійсним та/або неподаним реєстр виданих та отриманих податкових накладних, що поданий платником податку до органу ДПС в електронному вигляді, якщо в розділі І такого реєстру номер в графі 3 не відповідає номеру з графи 1?

25.08.2011

Якщо платником податку до органу ДПС подано реєстр виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр), що заповнений з порушенням порядку його ведення, а саме в розділі І Реєстру номер в графі 3 не відповідає номеру з графи 1, то такий Реєстр не може бути визнаний недійсним/неподаним. Зазначене порушення призведе до накладення на платника податку адміністративного штрафу у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а при повторному порушенні протягом року - у розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читати далі »

Скільки реєстрів виданих і отриманих податкових накладних необхідно подавати особі, яка зареєструвалася платником податку у грудні 2010 року?

25.08.2011

Враховуючи те, що за грудень місяць 2010 року копії реєстрів отриманих та виданих податкових накладних в електронному вигляді повинні подаватися за формою, встановленою наказом ДПА України від 30.06.05 №244 "Про затвердження Порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних" (далі - наказ №244), а починаючи з 10 січня 2011 року, тобто з дати набрання чинності наказу ДПА України від 21.12.10 №1002 „Про порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних” (далі - наказ №1002), такі реєстри повинні подаватись за формою, встановленою наказом №1002, то при поданні декларації за перший звітний період платнику необхідно подавати два реєстри виданих та отриманих податкових накладних за формами, встановленими наказами №244 та №1002.

Читати далі »

Який порядок заповнення службового поля Реєстру виданих та отриманих податкових накладних (рядок 013) - номер порції Реєстру?

25.08.2011

Якщо платником ПДВ, згідно з електронним форматом (відповідно до стандарту), затвердженим Державною податковою службою України, подається Реєстр, який містить значну кількість записів, то платником ПДВ такий Реєстр повинен подаватися порціями не більше 20 тисяч записів. При цьому, службове поле Реєстру (рядок 013) заповнюється в обов’язковому порядку, незалежно від кількості порцій (у тому числі і у випадку, якщо Реєстр містить менше 20 тисяч записів), в якому вказується номер порції Реєстру від 01 до 99.

Читати далі »

Який порядок заповнення розділу І реєстру виданих та отриманих податкових накладних платником ПДВ, який делегував філії (структурному підрозділу) право ведення частини Реєстру?

25.08.2011

У разі якщо платником ПДВ делеговано філіям або структурним підрозділам право ведення частин Реєстрів, дані таких частин Реєстрів є складовими частинами Реєстру такого платника податку. У службовому полі 04 "Платник" таким платником зазначається найменування платника і через дріб найменування та код (номер, шифр), установлений для цих філій та інших структурних підрозділів. у графі 1 розділу I Реєстру записується порядковий номер податкової накладної (порядковий номер податкової накладної відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі. При складанні податкової накладної філією чи структурним підрозділом платника податку, у графі 1 розділу I Реєстру записується порядковий номер податкової накладної, який встановлюється з урахуванням присвоєного числового номера і визначається числовим значенням через дріб. У чисельнику порядкового номера податкової накладної проставляється порядковий номер, а в знаменнику - числовий номер філії чи структурного підрозділу.

Читати далі »

Які позначки потрібно проставляти при відсутності показників або підстав для заповнення граф розділів І та ІІ реєстру виданих та отриманих податкових накладних?

25.08.2011

У разі, якщо платник податку виписує податкову накладну, де у рядках "Індивідуальний податковий номер покупця" та "Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)" проставляється нуль, то при заповненні колонки 6 розділу І "Видані податкові накладні" реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр), слід також проставляти нуль ("O"). У разі придбання у платника податку на додану вартість товарів/послуг та основних фондів, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об'єктом оподаткування, а також придбання в особи, незареєстрованої платником податку на додану вартість, у графах 10, 12, 14 та 16 розділу ІІ "Отримані податкові накладні" робиться позначка "O" (нуль). При відсутності показників в інших графах Реєстру слід також відображати позначку "O" (нуль).

Читати далі »

Чи потрібно платнику податку подавати до органів ДПС копії реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять виправлені помилки, та копії реєстрів до уточнюючих розрахунків?

25.08.2011

Оскільки здійснення платником податку коригування помилкових записів у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) не призводить до потреби формування нових (уточнюючих) Реєстрів, то і подавати до органу ДПС копії Реєстрів, які містять виправлені помилки, не потрібно. Окрім того, платнику податку не потрібно подавати копії Реєстрів разом з уточнюючим розрахунком, так як копії Реєстрів, що подаються ним разом з податковою декларацією за відповідний звітний період до органу ДПС в електронному вигляді, у підсумках щоденно зареєстрованих операцій містять в тому числі показники, включені до уточнюючих розрахунків.

Читати далі »

Чи необхідно починати нумерацію податкових накладних у реєстрі отриманих і виданих податкових накладних з першого номера кожного звітного податкового періоду (щомісяця, щокварталу) чи наростаючим підсумком з початку року?

25.08.2011

Платник податку повинен при виписуванні податкової накладної присвоїти їй номер відповідно до порядкового номеру запису в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних, при цьому нумерація записів в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних здійснюється зручним для платника податку способом або з першого номера кожного звітного податкового періоду (помісячно, щоквартально), або наростаючим підсумком з початку року.

Читати далі »

Який порядок заповнення граф розділу І реєстру виданих та отриманих податкових накладних на підставі податкової накладної, яка складена за операціями з визнання умовного постачання товарних залишків та/або ОФ, що перебувають в обліку платника податку на

25.08.2011

Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних затверджений наказом ДПА України від 24.12.10 №1002 (далі – Порядок №1002). Особливості заповнення деяких граф розділу I "Видані податкові накладні" реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) визначені в п. 9...

Читати далі »

Чи потрібно до податкової декларації з ПДВ, яка подається до органу ДПС з прочерками, додавати копії реєстрів виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді?

25.08.2011

Платник податку зобов’язаний до податкової декларації з ПДВ, яка подається до органу державної податкової служби з прочерками, додавати копії реєстрів виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді за відповідний звітний період.

Читати далі »

За якою формою потрібно подавати копії реєстрів отриманих та виданих податкових накладних до декларації за січень 2011 року?

25.08.2011

Копії записів в реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за січень 2011 року подаються за формою, наказом ДПА України від 24.12.10 №1002 „Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення”.

Читати далі »

Як в розділі ІІ реєстру виданих та отриманих податкових накладних відображаються податкові накладні, отримані при придбанні товарів (робіт, послуг), які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні?

25.08.2011

В розділі ІІ реєстру кожна отримана податкова накладна зазначається окремими рядком на дату її отримання, а розподіл сум податку за такими накладними здійснюється відповідно до частки використання сплаченого (нарахованого) податку в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях, що визначена та застосовується протягом поточного календарного року.

Читати далі »

І Який порядок відображення платником ПДВ податкових накладних (інших розрахункових документів) в рядку "З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період" Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, у разі якщо такі накладні (інші розрах

25.08.2011

Коротка: Якщо платник ПДВ, при поданні уточнюючого розрахунку за відповідний період, відображає у ньому отримані та/або видані податкові накладні (інші розрахункові документи), які не включені ним до складу його податкового кредиту та/або зобов’язань, та відповідно не були відображені в Реєстрі (...

Читати далі »

ІІ Який порядок відображення платником ПДВ податкових накладних (інших розрахункових документів) в рядку "З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період" Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, у разі якщо такі накладні (інші розра

25.08.2011

(початок див. І) Повна: Відповідно до п.201.4 п.201.10 ст.201 р.V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податкова накладна виписується у день виникнення податкових зобов'язань продавця і видається таким продавцем товарів (послуг) на ви...

Читати далі »

Як в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних і податковій декларації з ПДВ відображаються безоплатно отримані товари/послуги?

25.08.2011

При безоплатній передачі товарів (послуг) платник податку – постачальник виписує дві податкові накладні: одна податкова накладна, де вказується загальний обсяг поставки "0" та сума ПДВ "0", надається покупцеві; друга податкова накладна, де обсяг поставки буде визначений за звичайною ціною та сума ПДВ за ставкою 20%, зберігаються у продавця. Враховуючи наведене, платник податку, який безоплатно отримує товари/послуги, повинен відобразити податкову накладну, що отримана ним від постачальника, в розділі ІІ Реєстру, де в графі 8 та у відповідних графах 9-16 зазначити нуль.

Читати далі »

Який порядок заповнення платником податку граф розділу І Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у разі здійснення операцій з поставки товарів/послуг неплатникам ПДВ?

25.08.2011

Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових затверджений наказом ДПА України від 24.12.10 №1002. При занесенні до розділу І "Видані податкові накладні" Реєстру податкових накладних, що виписані при постачанні товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований платником ПДВ: у графі 1 запи...

Читати далі »

Який порядок внесення до розділу ІІ реєстру виданих та отриманих податкових накладних ВМД при здійсненні операцій з імпорту товарів?

25.08.2011

Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних затверджений наказом ДПА України від 24.12.10 №1002 (далі – Порядок №1002). Особливості заповнення деяких граф розділу IІ "Отримані податкові накладні" реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) визначені в п...

Читати далі »

Яким чином платником ПДВ подаються копії реєстрів отриманих та виданих податкових накладних в електронному вигляді до органу ДПС?

25.08.2011

Платником ПДВ копії реєстрів виданих та отриманих податкових накладних подаються до органу державної податкової служби в електронному вигляді зручним для себе способом: або на електронних носіях (магнітних дисках, флеш-картах, компакт-дисках), або за допомогою телекомунікаційних мереж загального користування з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису за умови отримання їх у порядку, визначеному чинним законодавством.

Читати далі »

Як відобразити в податковій декларації з ПДВ та в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних коригування податкового кредиту, сформованого при отриманні товарів (послуг), розрахунки з постачальником за які не проведено, при списанні кредиторської з

25.08.2011

У разі якщо платник податку при придбанні товарів/послуг, на підставі отриманої податкової накладної сформував податковий кредит та протягом терміну позовної давності їх не оплатив, то такі товари/послуги вважаються безоплатно отриманими, і право на податковий кредит щодо таких товарів/послуг у платника відсутнє, тому в даному випадку платнику необхідно здійснити коригування податкового кредиту. Порядок відображення в податковій декларації з ПДВ та в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних коригування податкового кредиту, який здійснюється при списанні кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності, можливо визначити після ознайомлення з первинними документами. А тому рекомендуємо звернутися до органів ДПС за місцем реєстрації з додатковим наданням копій первинних документів для отримання податкової консультації щодо порядку заповнення у такому випадку податкової декларації з ПДВ та реєстру виданих та отриманих податкових накладних.

Читати далі »

З якої дати діє нова форма податкової накладної, що затверджена наказом ДПА України від 21.12.10 №969?

25.08.2011

Нова форма податкової накладної використовується, починаючи з 10.01.11.

Читати далі »

Який порядок відображення податкових накладних в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних, якщо суми ПДВ, сплачені при придбанні товарів/послуг, не включаються до податкового кредиту?

25.08.2011

Якщо суми ПДВ, сплачені при придбанні товарів/послуг, не включаються до податкового кредиту, то при занесені податкових накладних до розділу ІІ Реєстру виданих та отриманих податкових накладних платник податку, в залежності від того з якою метою придбані такі товари/послуги, заповнює графи 11-12 або 13-14, або 15-16. Інші графи Реєстру заповнюються таким платником податку без-будь яких особливостей.

Читати далі »

І Який порядок заповнення Реєстру виданих і отриманих податкових накладних суб’єктами господарювання - податковими агентами при отриманні ними послуг від нерезидентів та їх представництв, які не зареєстровані платниками ПДВ?

25.08.2011

Коротка: Податкова накладна, що виписана платником податку – покупцем при отриманні послуг від нерезидента, виходячи із форми Реєстру, відображається на дату виникнення податкових зобов’язань платника податку в розділі І Реєстру, а на дату виникнення податкового кредиту - в розділі ІІ Реєстру із ...

Читати далі »

ІІ Який порядок заповнення Реєстру виданих і отриманих податкових накладних суб’єктами господарювання - податковими агентами при отриманні ними послуг від нерезидентів та їх представництв, які не зареєстровані платниками ПДВ?

25.08.2011

(Початок див.І) Повна: Відповідно до п.180.2 ст.180 р.V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними предст...

Читати далі »

Чи потрібно платнику податку при поданні нової звітної декларації з ПДВ подавати до органу ДПС копію реєстру отриманих та виданих податкових накладних?

25.08.2011

У випадку якщо платником ПДВ до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період подається нова звітна декларація (скорочена) / (спеціальна) / (переробного підприємства), то платник ПДВ до такої нової звітної декларації повинен подати копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних, при цьому, у службовому полі Реєстру для відмітки про тип декларації у рядку 012 „Звітної нової” платником вказується позначка (Х).

Читати далі »

Які особливості при веденні окремих реєтрів виданих та отриманих податкових накладних переробними та сільськогосподарськими підприємствами?

25.08.2011

Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних затверджений наказом ДПА України від 24.12.10 №1002 (далі-Порядок №1002). Згідно із п. 2 Порядку №1002 реєстр виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) ведеться особами, зареєстрованими як платники податку на додану...

Читати далі »

Як виправити помилку у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних?

25.08.2011

Наказом ДПА України від 24.12.10 №1002 "Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення" затверджено у новій редакції форму реєстру виданих та отриманих податкових накладних, а також передбачені окремі вимоги щодо ведення реєстру та порядку виправл...

Читати далі »

Чи відображаються резидентом в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних та декларації з ПДВ отримані від нерезидента послуги, місце постачання яких відповідно до ст. 186 ПКУ визначається за межами митної території України?

25.08.2011

Операції з отримання резидентом послуг від нерезидента, місце постачання яких визначено за межами митної території України, відображенню в податковій декларації з ПДВ та в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних не підлягають.

Читати далі »

Як у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних та податковій декларації з ПДВ відображаються податкові накладні, за якими податковий кредит формується одночасно як за касовим методом так і за першою з подій?

25.08.2011

PV Вибачте, відповідь на Ваше запитання в Єдиній базі податкових знань відсутня. Відповідь на зазначене запитання можливо буде надати після видання відповідної податкової консультації. З метою термінового отримання відповіді Ви можете звернутись в письмовому вигляді до ДПС України.

Читати далі »

Яким чином покупець може звірити дані отриманої податкової накладної на відповідність з даними Єдиного реєстру?

25.08.2011

Згідно з п. 201.10 ст. 201 р.V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних встановлюється Кабінетом Міністрів України. Зокрема, вказаний порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів ...

Читати далі »

Чи підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунок коригування до податкової накладної, виписаної до 1 січня 2011 року, у разі якщо розрахунок коригування складається на суму ПДВ, яка перевищує 1 млн.грн.?

25.08.2011

Якщо розрахунок коригування складається на суму ПДВ, яка перевищує 1 млн.грн., такий розрахунок підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних лише після реєстрації в ньому накладної, до якої виписується цей розрахунок.

Читати далі »

Як в податковій декларації з ПДВ та в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних відображається операція з виплати платником ПДВ та отримання банком відсотків за договорами кредитування?

25.08.2011

Отримані банком кошти від платника ПДВ у вигляді відсотків за договорами кредитування відображаються у рядку 3 податкової декларації з ПДВ та у розділі І "Видані податкові накладні" реєстру виданих та отриманих податкових накладних на підставі документів бухгалтерського обліку, що засвідчують факт постачання товарів (послуг), які не є об'єктом оподаткування. Операція з виплати платником ПДВ банку відсотків коштами за договорами кредитування відображається у рядку 11.2 податкові декларації з ПДВ та у розділі ІІ "Отримані податкові накладні" реєстру виданих та отриманих податкових накладних на підставі документів бухгалтерського обліку, що засвідчують факт придбання товарів (послуг), які не є об'єктом оподаткування.

Читати далі »

Як в розділі ІІ Реєстру виданих та отриманих податкових накладних відображаються податкові накладні новоствореними платниками або платниками ПДВ, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, та почали здійснювати

25.08.2011

Платники податку, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, а такі неоподатковувані операції почали здійснюватися у звітному періоді, а також новостворені платники податку проводять у поточному календарному році розрахунок частки використання придбаних товарів/послуг між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій першого звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі операції. В розділі ІІ реєстру кожна отримана податкова накладна зазначається окремими рядком на дату її отримання, а розподіл сум податку за такими накладними здійснюється відповідно до частки використання сплаченого (нарахованого) податку в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях, що визначена та застосовується протягом поточного календарного року.

Читати далі »

Чи відображається передоплата, здійснена платником ПДВ за товари/послуги особам, які не зареєстровані як платники ПДВ в розділі ІІ Реєстру виданих та отриманих податкових накладних?

25.08.2011

Оскільки, передача права на розпоряджання товарами є їх постачанням, то на дату здійснення платником ПДВ передоплати за товари/послуги особам, які не зареєстровані як платники ПДВ, така передоплата підлягає відображенню в розділі ІІ Реєстру.

Читати далі »

Який порядок заповнення та подання реєстру виданих та отриманих податкових накладних платником податку у разі заміни протягом звітного періоду свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ в зв'язку із перереєстрацією?

25.08.2011

Якщо свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ (далі – Свідоцтво) замінено протягом звітного періоду в зв'язку із перереєстрацією, то за такий звітний (податковий) період платником податку до органів ДПС подається один реєстр виданих та отриманих податкових накладних, де в відповідних службових полях зазначаються дані з урахуванням реквізитів нового Свідоцтва. При цьому, оскільки, датою початку дії нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва є останній день строку у 10 робочих днів від дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою "Перереєстрація", то податкові накладні, що виписуються до дати початку дії нового Свідоцтва, повинні відображатися у такому реєстрі виданих та отриманих податкових накладних з урахуванням реквізитів старого Свідоцтва, а з початку дії нового Свідоцтва - з урахуванням реквізитів нового Свідоцтва.

Читати далі »

Як у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних відображаються податкові накладні, за якими податковий кредит формується за касовим методом, якщо оплата здійснюється різними датами?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Яким чином платником ПДВ заповнюється реєстр виданих та отриманих податкових накладних у разі подання ним заяви зі скаргою на постачальника товарів/послуг?

25.08.2011

Платник податку, який до податкової декларації за звітний податковий період подає заяву зі скаргою на постачальника з метою включення сум ПДВ до складу податкового кредиту, у графі 5 розділу ІІ "Отримані податкові накладні" реєстру зазначає позначку "ЗП", в графах 6, 7 вказує реквізити постачальника (найменування, індивідуальний податковий номер) на якого таким платником подається скарга, а інші графи заповнюються ним без суттєвих особливостей.

Читати далі »

Як в податковій декларації з ПДВ та в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних відобразити коригування податкового кредиту, при списанні дебіторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності, сформованої покупцем за оплатою (поперед

25.08.2011

У разі якщо, протягом терміну позовної давності, покупець не отримав оплачені ним товари/послуги від постачальника, то такий покупець втрачає право на нарахування податкового кредиту, а тому повинен здійснити коригування податкового кредиту. Порядок відображення в податковій декларації з ПДВ та в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних коригування податкового кредиту, який здійснюється при списанні дебіторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності, можливо визначити після ознайомлення з первинними документами. А тому рекомендуємо звернутися до органів ДПС за місцем реєстрації з додатковим наданням копій первинних документів для отримання податкової консультації щодо порядку заповнення у такому випадку податкової декларації з ПДВ та реєстру виданих та отриманих податкових накладних.

Читати далі »

Як заповнюється рядок 01 "Подається до декларації з податку на додану вартість" та рядок 03 "Звітний (податковий) період" в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді, що подається до органу ДПС щомісяця особами, які обрали з

25.08.2011

Оскільки, особи, що обрали звітній податковий - квартал подають податкову декларації з ПДВ щокварталу, а реєстр виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді щомісяця, то при поданні такого реєстру рядок 01 "Подається до декларації з податку на додану вартість" в ньому не заповнюється, а в рядку 03 "Звітний (податковий) період" зазначається відповідній звітній період квартал.

Читати далі »

І Як в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних відображаються податкові накладні, виписані на суму перевищення звичайної ціни над фактичною?

25.08.2011

Коротка: Платник ПДВ при постачанні товарів/послуг, звичайна ціна яких перевищує суму постачання, повинен виписати дві податкові накладні. Одна податкова накладна, де вказується загальний обсяг поставки та сума ПДВ, надається покупцеві та вноситься до розділу І Реєстру „Видані податкові накладні”...

Читати далі »

ІІ Як в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних відображаються податкові накладні, виписані на суму перевищення звичайної ціни над фактичною?

25.08.2011

(початок див. І) Повна: Відповідно до п.201.14 ст.200 р.V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники податку зобов'язані вести окремий облік операцій з постачання та придбання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню, а також я...

Читати далі »

Який порядок відображення в Реєстрі отриманих та виданих податкових накладних та податковій декларації з ПДВ отриманих проїзних документів, в яких збір на обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті не включається до бази оподаткування ПДВ

25.08.2011

Так як відповідно до п.11.7 Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних у графі 8 розділу ІІ Реєстру вказується загальна сума, включаючи ПДВ, то в цій графі слід відображати вартість придбаних транспортних послуг, вказаних в квитку з урахуванням ПДВ, у графі 9 вказується частина вартості транспортного квитка (без збору на обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті та без ПДВ), що підлягає оподаткуванню ПДВ, в графі 10 - ПДВ з цієї частини, при цьому в графі 5 вказується "ТК", а сума збору на обов'язкове страхування від нещасних випадків на транспорті вказується в графі 9 окремим рядком, в графах 5, 10 – позначка "0". Тобто, транспортний квиток відображається в Реєстрі двома рядками. При цьому частина вартості, транспортного квитка, що підлягає оподаткуванню ПДВ підлягає відображенню в рядку 10.1 розділу ІІ податкової декларації з ПДВ, а сума збору на обов'язкове страхування від нещасних випадків на транспорті – в рядку 11.1 розділу ІІ такої податкової декларації.

Читати далі »

І Який порядок виписки податкової накладної та заповнення граф в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних при здійсненні платником ПДВ операцій з експорту товарів?

25.08.2011

При здійсненні операцій з вивезення (експортування) товарів, датою виникнення податкових зобов’язань є дата фактичного вивезення експортованих товарів за межі митної території України. На дату фактичного вивезення експортованих товарів за межі митної території України (на дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ) платник ПДВ складає податкову накладну та відображає її в розділі І Реєстру „Видані податкові накладні”.

Читати далі »

ІІ Який порядок виписки податкової накладної та заповнення граф в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних при здійсненні платником ПДВ операцій з експорту товарів?

25.08.2011

(початок див. І) Повна: Відповідно до п.6 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПА України від 21.12.10 №969 (далі – Порядок №969) податкова накладна складається у двох примірниках (оригінал і копія) у день виникнення податкових зобов'язань. При цьому у верхній лівій час...

Читати далі »

І. Скільки реєстрів виданих і отриманих податкових накладних необхідно подавати особі, яка зареєструвалася платником ПДВ з дня іншого, ніж перший день календарного місяця?

25.08.2011

Коротка: Оскільки дані реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, що повинні надаватись платниками податку в електронному вигляді до органів державної податкової служби, використовуються для виявлення розбіжностей з даними контрагентів і відповідно до п.201.6 ст.201 Податкового кодексу У...

Читати далі »

ІІ. Скільки реєстрів виданих і отриманих податкових накладних необхідно подавати особі, яка зареєструвалася платником ПДВ з дня іншого, ніж перший день календарного місяця?

25.08.2011

(Початок див.І) Повна: Відповідно до п.202.1 ст.202 р.V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі -ПКУ) звітним (податковим) періодом є один календарний місяць. Водночас якщо особа реєструється як платник ПДВ з іншого дня, ніж перший день календ...

Читати далі »

Який порядок заповнення граф реєстру виданих та отриманих податкових накладних, що мають вартісні показники, в тому числі граф у рядку "Усього за звітний (податковий) період", а саме у гривнях з копійками чи без копійок?

25.08.2011

Враховуючи те, що реєстр виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) є формою для запису (реєстрації) виданих та отриманих податкових накладних, а також інших документів, які засвідчують операції з постачання/придбання товарів/послуг, то відповідно всі графи Реєстру, що мають вартісні показники, в тому числі графи у рядку "Усього за звітний (податковий) період" заповнюються в гривнях з копійками.

Читати далі »

Який порядок заповнення граф реєстру виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді (зокрема, граф 3 та 6) при здійсненні платником податку операцій з експорту товарів?

25.08.2011

Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних затверджений наказом ДПА України від 24.12.10 №1002 (далі – Порядок №1002). Особливості заповнення деяких граф розділу I "Видані податкові накладні" реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) визначені в п. 9...

Читати далі »

Який порядок заповнення платником ПДВ граф розділу ІІ Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у разі придбання товарів (послуг) у неплатників ПДВ?

25.08.2011

Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних затверджений наказом ДПА України від 24.12.10 №1002 (далі – Порядок №1002). Відповідно до п.10 Порядку №1002 у розділі II Реєстру відображаються отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників ...

Читати далі »

Як записуються отримані товарні чеки в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних: загальною сумою за місяць, загальною сумою за день чи кожен товарний чек окремо?

25.08.2011

Платник ПДВ повинен до розділу ІІ реєстру виданих та отриманих податкових накладних записувати кожен товарний чек окремо.

Читати далі »

І Скільки реєстрів виданих та отриманих податкових накладних повинен вести платник податку, який одночасно подає до органу ДПС за місцем реєстрації загальну податкову декларацію з ПДВ, а також податкову декларацію з ПДВ (скорочену/ спеціальну/ переробного

25.08.2011

Платник ПДВ, який одночасно подає до органу ДПС за місцем реєстрації податкову декларацію з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом, а також податкову декларацію з ПДВ (скорочену/спеціальну/переробного підприємства), повинен вести окремо реєстр, на підставі якого формуються зведені результати обліку для заповнення декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом, та реєстр, на підставі якого формуються зведені результати обліку для заповнення податкової декларації з ПДВ (скороченої/спеціальної/переробного підприємства).

Читати далі »

ІІ Скільки реєстрів виданих та отриманих податкових накладних повинен вести платник податку, який одночасно подає до органу ДПС за місцем реєстрації загальну податкову декларацію з ПДВ, а також податкову декларацію з ПДВ (скорочену/ спеціальну/ переробног

25.08.2011

(початок див. І) Повна: Платники податку щомісяця в терміни, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі для яких цим розділом встановлено звітний податковий період - квартал, подають органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отр...

Читати далі »

Який порядок заповнення граф реєстру виданих та отриманих податкових накладних, якщо платником провадиться розподіл сум податкового кредиту між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями?

25.08.2011

Згідно з пп.199.1 cт.199 р.V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами і доповненнями (далі – ПКУ) у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, до сум податку, які платник має право відн...

Читати далі »

Чи потрібно платнику податку при поданні податкової декларації з ПДВ за березень місяць 2011 року (І квартал 2011 року) надавати органу ДПС Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних та ведення частини

25.08.2011

Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних визначене у додатку 2 до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА ...

Читати далі »

Як в розділі ІІ реєстру виданих та отриманих податкових накладних відображаються операції з придбання товарів/послуг, які не призначаються для використання в господарській діяльності платника податку?

25.08.2011

Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних затверджений наказом ДПА України від 24.12.10 №1002 (далі – Порядок №1002). Відповідно до п. 10 Порядку №1002 у розділі II Реєстру відображаються отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників...

Читати далі »

Як в розділі ІІ Реєстру виданих та отриманих податкових накладних відображається отриманий касовий чек, в якому відображені товари/послуги, що оподатковуються ПДВ за основною ставкою та звільняються або не є об’єктом оподаткування ПДВ?

25.08.2011

Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстру) затверджений наказом ДПА України від 24.12.10 №1002 (далі – Порядок №1002). Відповідно до п. 10 Порядку №1002 у розділі II Реєстру відображаються отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вар...

Читати далі »

Чи відображаються резидентом в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних та в декларації з ПДВ операції з постачання ним послуг нерезиденту, місце постачання яких відповідно до ст. 186 ПКУ визначається за межами митної території України?

25.08.2011

Операції з постачання резидентом послуг нерезиденту, місце постачання яких визначено за межами митної території України, підлягають відображенню в рядку 4 розділу І податкової декларації з ПДВ та не підлягають відображенню в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

Читати далі »

Який порядок відображення у розділі І Реєстру виданих та отриманих податкових накладних податкової накладної, виписаної за щоденними підсумками операцій?

25.08.2011

Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних затверджений наказом ДПА України від 24.12.10 №1002 (далі – Порядок №1002). Особливості заповнення деяких граф розділу I "Видані податкові накладні" реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) визначені в п.9 ...

Читати далі »

Який порядок відображення в розділі І та ІІ Реєстру видатних та отриманих податкових накладних транспортних квитків, форма яких встановлена міжнародними стандартами?

25.08.2011

З метою правильності визначення суми ПДВ, яку можливо віднести до податкового кредиту, покупець транспортного квитка, форма якого встановлена міжнародними стандартами, має право відповідно до п. 201.1 та 201.10 ст. 201 р. V Податкового кодексу України звернутися до продавця цього квитка з вимогою надати йому податкову накладну, а продавець в свою чергу зобов'язаний на таку вимогу її надати. При цьому, такий транспортний квиток не буде врахований продавцем у податковій накладній, що виписується за щоденними підсумками операцій. Податкова накладна, що видана продавцем при продажу транспортного квитка, форма якого встановлена міжнародними стандартами, та отримана його покупцем, одночасно відображається в розділі І реєстру виданих та отриманих податкових накладних такого продавця та розділі ІІ реєстру виданих та отриманих податкових накладних покупця у загальному порядку.

Читати далі »

Як виправити помилку у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних та податковій декларації з ПДВ, якщо за однією угодою продавцем було двічі виписано податкову накладну один раз за першою та потім ще раз за другою подією?

25.08.2011

Платник податку, який двічі виписав податкову накладну за першою та другою подією і відобразив обидві податкові накладні в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних, має можливість відкоригувати податкові зобов’язання, нараховані на підставі податкової накладної, що виписана платником за другою подією, шляхом оформлення розрахунку коригування до такої податкової накладної з відповідним відображенням коригування в рядку 8.1 розділу І податкової декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому такий розрахунок виписано, за умови, що факт отримання розрахунку коригування підтверджено підписом покупця.

Читати далі »

Який порядок відображення в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних та у податковій декларації з ПДВ отриманих платником податку відсотків за депозитом?

25.08.2011

Суми коштів, що надходять платнику податку від банків як плата відсотків за депозитом, не підлягають відображенню в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних та в податковій декларації з ПДВ.

Читати далі »

Який порядок заповнення граф реєстру виданих та отриманих податкових накладних, у разі якщо платник ПДВ здійснює придбання в осіб, які не зареєстровані як платники податку, товарів/послуг та ОФ, які частково будуть використовуватись в оподатковуваних опер

25.08.2011

Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних затверджений наказом ДПА України від 24.12.10 №1002 (далі – Порядок №1002). Відповідно до п.10 Порядку №1002 у розділі II Реєстру відображаються отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників ...

Читати далі »

Як в розділі ІІ Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) відображаються податкові накладні, отримані при придбанні товарів/послуг, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні?

25.08.2011

Формою Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (далі – Розшифровка) передбачено, що в розділі ІІ "Податковий кредит" в частині "Операції з придбання з ПДВ, які надають право на формування податкового кредиту" здійснюється, зокрема, розшифрування рядка 15.1 податкової декларації, а в частині "Операції з придбання з ПДВ, які не надають права на формування податкового кредиту" - рядка 15.2 податкової декларації. Враховуючи наведене, податкова накладна, що отримана платником податку при придбанні товарів/послуг, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні, відображається у відповідній частині розділу ІІ "Податковий кредит" Розшифровки з урахуванням частки їх використання.

Читати далі »

Чи має право суб’єкт господарювання включити до складу податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при імпорті безоплатно отриманих від нерезидента товарів, та який порядок їх відображення в податковій декларації з ПДВ та реєстрі виданих та отриманих податкови

25.08.2011

Сплачений при імпорті безоплатно отриманих товарів ПДВ, обчислений відповідно до вимог податкового і митного законодавства, включається до складу податкового кредиту платника податку за умови використання імпортованих товарів в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку. Належним чином оформлені ВМД на ввезені товари відображаються в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних. При імпортуванні безкоштовно отриманих товарів (за умови їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності) належним чином оформлена ВМД підлягає відображенню платником податку у розділі ІІ Реєстру, а саме: - у графі 1 проставляється номер запису; - у графі 2 – дата оформлення ВМД; - у графі 5 - вид документа – „ВМД”; - у графі 6 – країна та найменування нерезидента (продавця); - у графі 7 – „300000000000”; - у графах 3, 4, 8, 9 – відповідні дані ВМД; у графі 10 – вказується сплачена сума ПДВ при імпорті; графи 11-16 не заповнюються.

Читати далі »

І Як платнику ПДВ в податковій декларації та в реєстрі виданих і отриманих податкових накладних відобразити розрахунок коригування, виписаний до податкової накладної, в якій товари придбані з ПДВ не призначалися для їх використання у господарській діяльно

25.08.2011

Коротка: Збільшення або зменшення обсягів придбання, по яких ПДВ не нараховувався, та яке відбувається згідно зі ст.192 р.V Податкового кодексу України, відображається у рядку 16.1.1 податкової декларації з ПДВ. При занесенні розрахунку коригування, виписаного до податкової накладної, в якій това...

Читати далі »

ІІ Як платнику ПДВ в податковій декларації та в реєстрі виданих і отриманих податкових накладних відобразити розрахунок коригування, виписаний до податкової накладної, в якій товари придбані з ПДВ не призначалися для їх використання у господарській діяльн

25.08.2011

(Початок див.І) Повна: Пунктом 192.1 ст.192 р.V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) визначено, що якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перег...

Читати далі »

Яким чином покупець в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних та в податковій декларації з ПДВ відображає зменшення обсягів товарів/послуг, придбаних у неплатників ПДВ та задекларованих в рядку 11.1 податкової декларації, при їх поверненні?

25.08.2011

Документи, що засвідчують придбання товарів/послуг в осіб, які не зареєстровані як платники ПДВ, відображаються в розділі ІІ реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр), а тому коригування обсягів придбаних у таких осіб товарів/послуг слід також відображати в розділі ІІ Реєстру. Коригування обсягів товарів/послуг, придбаних у неплатників ПДВ та задекларованих в рядку 11.1 податкової декларації з ПДВ, здійснюється у рядку 16.1.1 податкової декларації з ПДВ. При заповненні цього рядка обов’язковим є подання Розрахунку коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ (Д1), який заповнюється в розрізі контрагентів та розрахунків коригування до податкових накладних.

Читати далі »

Як в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних відобразити отриманий касовий чек, що перевищує суму 200 грн., у разі відсутності податкової накладної?

25.08.2011

У графі 1 - проставляється номер запису чеку. Указаний номер запису переноситься на зазначений документ; у графі 2 вказується дата отримання чеку; до граф 3, 4 переносяться відповідні реквізити чеку; у графі 5 проставляється позначення „ЧК” - касовий чек. у графах 6, 7 - відповідно найменування (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) постачальника та його індивідуальний податковий номер; у графі 8 вказується загальна сума; Враховуючи те, що платник податку на підставі касового чеку, в якому загальна сума отриманих товарів/послуг перевищує 200 гривень, не має права віднести до складу податкового кредиту ні всю суму ПДВ, сплачену при придбанні таких товарів/послуг, ні її частину, то у такому випадку платник податку заповнює графи 13 та 14 Реєстру.

Читати далі »

Як оподатковується ПДВ сума отриманих субвенцій із бюджету на покриття витрат по перевезенню пільгових категорій пасажирів міжміським транспортом та яким чином ці операції відображаються в реєстрі отриманих та виданих податкових накладних та у податковій

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Чи потрібно в Розшифровці податкових зобов'язань та податкового кредиту (Д5) та реєстрі отриманих і виданих податкових накладних відображати індивідуальний податковий номер постачальника - платника ПДВ, визначений у касовому чеку?

25.08.2011

Платник ПДВ, який здійснив придбання товарів/послуг, що підтверджується касовим чеком, який надає право на формування податкового кредиту, в колонці 2 „Постачальник (індивідуальний податковий номер)” розділу II „Податковий кредит” додатка 5 до податкової декларації з ПДВ та у графі 7 розділу II реєстру виданих та отриманих податкових накладних, вказує індивідуальний податковий номер постачальника - платника ПДВ, зазначений у такому касовому чеку.

Читати далі »

Який порядок відображення в декларації та заповнення граф реєстру виданих та отриманих податкових накладних на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників, якщо по податковій накладній платником проводився розподіл сум податкового к

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »