Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на додану вартість » Відповідальність

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЧи втрачає чинність з 1 січня 2011 року Закон України „Про податок на додану вартість” відповідно до норм ПКУ?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Так, Закон України „Про податок на додану вартість” з 1 січня 2011 року втрачає чинність.

Читати далі »

Яка відповідальність передбачена у разі несвоєчасної реєстрації платником ПДВ?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 У разі несвоєчасної реєстрації платником ПДВ такий платник податку, вважається платником ПДВ з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому досягнуто 300 тис. грн., без права на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування до моменту реєстрації платником податку на додану вартість. До такого платника будуть застосовані такі штрафні санкції, визначені пп. 54.3.1 п. 54.3 ст. 54, п. 117.1 ст. 117, п. 120.1 ст. 120, п. 123.1 ст. 123 р ІІ Податкового кодексу України.

Читати далі »

Чи нараховується пеня, визначена п.200.23 ст.200 р.V ПКУ, на суму заборгованості бюджету з відшкодування ПДВ, у разі, якщо така заборгованість бюджету виникла за сумами податку, які задекларовані до 1 січня 2011 року?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Пеня, визначена п.200.23 ст.200 р.V Податкового кодексу України, застосовується на суму заборгованості бюджету з відшкодування ПДВ, яка виникла за сумами податку, які задекларовані в декларації з ПДВ за перший податковий період 2011 року.

Читати далі »

Який порядок проведення врегулювання розбіжностей, які виникли при проведенні документальних невиїзних перевірок, пов’язаних з відпрацюванням встановлених автоматизованою системою співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту у розрізі контр

25.08.2011

Органи державної податкової служби за даними реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, наданих в електронному вигляді, повідомляють платника податку про наявність у такому реєстрі розбіжностей з даними контрагентів. При цьому платник податку протягом 10 днів після отримання такого повідомлення має право уточнити податкові зобов'язання без застосування штрафних санкцій Окрім того, якщо за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, то органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації, необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження. При цьому, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту, то зазначене є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки органом ДПС.

Читати далі »

Чи передбачена відповідальність при затримці повернення податковому органу Свідоцтва у разі анулювання реєстрації платника ПДВ?

25.08.2011

У разі якщо платником податку разом із поданням заяви про анулювання його реєстрації як платника ПДВ не повернуто податковому органу Свідоцтво та всі його засвідчені копії Свідоцтва, то така заява про анулювання його реєстрації як платника ПДВ податковим органом до розгляду не приймається. Якщо анулювання реєстрації здійснюється за ініціативою податкового органу, платник податку зобов'язаний повернути податковому органу Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва разом із супровідним листом протягом 20 календарних днів від дня прийняття рішення про анулювання. При цьому, відповідальність у разі порушення платником податку термінів повернення податковому органу Свідоцтва та всіх засвідчених копій Свідоцтва чинним законодавством не передбачена.

Читати далі »

Відповідно до яких законодавчих актів та в яких розмірах будуть застосовуватись до платника ПДВ – суб’єкта спеціального режиму оподаткування штрафні санкції при проведенні планової, позапланової перевірки за податкові періоди до та після 2011 року щодо с

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

В який термін необхідно сплатити штраф та податкові зобов’язання, включені до уточнюючого розрахунку, що подається як додаток до податкової декларації з ПДВ звітного періоду?

25.08.2011

У разі якщо платник ПДВ відображає самостійно виявлені помилки у складі декларації за будь-який наступний податковий період, то такий платник зобов’язаний самостійно сплатити загальну суму податкового зобов'язання, зазначеного у поданій ним податковій декларації та у уточнюючому розрахунку, а також штраф у розмірі п'яти відсотків, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання такої податкової декларації.

Читати далі »

Чи застосовуються штрафні санкції у разі якщо контролюючий орган самостійно визначив зменшення суми від’ємного значення ПДВ, а також зменшення суми бюджетного відшкодування за період до 1 січня 2011 року?

25.08.2011

За порушення (встановлення завищення задекларованої суми від’ємного значення ПДВ, а також завищення заявленої до відшкодування з бюджету суми ПДВ, яка на час перевірки не відшкодована), вчиненні у попередніх періодах, та виявлені після дати набрання чинності Податкового кодексу України, застосування санкцій, що не були передбачені нормативно-правовими актами до 01.01.11, не допускається.

Читати далі »

Яка відповідальність передбачена за неподання реєстрів виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді при поданні щомісячної/щоквартальної податкової декларації з ПДВ та чи може при цьому така декларація бути не прийнята/не визнана як по

25.08.2011

Для отримання вмотивованої відповіді на Ваше запитання Вам необхідно звернутися письмово до ДПА України.

Читати далі »

Як платник ПДВ може поновити свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ у випадку його втрати або псування (зношення), та чи передбачена відповідальність за втрату свідоцтва ПДВ?

25.08.2011

Відповідно до п.4.6 р. IV Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.10 №978 (далі – Положення №978) замість зіпсованого, зношеного або втраченого Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (далі – Свідоцтво) видаєт...

Читати далі »

За якою формою виноситься повідомлення-рішення, якщо при перевірці податковим органом встановлено перевищення задекларованого залишку від'ємного значення, у разі якщо такий залишок від’ємного значення вже був включений платником податку до бюджетного від

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Яка відповідальність передбачена для платника податку при отриманні повідомлення-рішення за формою "В4" та яким чином відобразити в податковій декларації з ПДВ зменшення від'ємного значення суми ПДВ платника на підставі такого повідомлення-рішення?

25.08.2011

У разі якщо контролюючий орган самостійно визначає зменшення від'ємного значення суми ПДВ платника податків, то зазначене тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків неправомірно заявленого від'ємного значення суми ПДВ. Сума зменшення залишку від'ємного значення на підставі повідомлення-рішення за формою "В4" відображається платником зі знаком "-" у рядку 21.3 податкової декларації з ПДВ податкового (звітного) періоду, в якому таке повідомлення-рішення отримано.

Читати далі »

Як платнику ПДВ при самостійному виявленні заниження суми податкового зобов'язання здійснити нарахування та відобразити в податковій декларації з ПДВ суму пені?

25.08.2011

При самостійному виявленні платником податків заниження суми податкового зобов'язання пеня розраховується виходячи із суми заниження та за весь період заниження (з дня настання строку погашення податкового зобов'язання по день фактичної сплати (включно) суми заниженого податкового зобов'язання) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день заниження. При цьому, сума пені в податковій декларації з ПДВ відображенню не підлягає.

Читати далі »

Яка відповідальність передбачена до платника ПДВ у разі неподання до органу державної податкової служби додатків до податкової декларації з ПДВ?

25.08.2011

В разі неподання до органу державної податкової служби додатків до податкової декларації з ПДВ така податкова декларація не визнається податковою декларацією. При цьому, у разі якщо платник податку не подає податкову декларацію у строки, визначені законодавством, то відповідно до п.120.1 ст.120 р.ІІ Податкового кодексу України такий платник сплачує штраф у розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Читати далі »

Чи передбачена відповідальність до платника ПДВ при порушенні ним термінів подання додаткової реєстраційної заяви з позначкою „Перереєстрація”, у разі виникнення змін у його даних (коду ЄДРПОУ, податкового номера, та/або найменування (прізвища, імені, по

25.08.2011

У випадку порушення платником податку термінів подання до податкового органу, додаткової реєстраційної заяви з позначкою „Перереєстрація”, Свідоцтва та всіх засвідчених копій такого Свідоцтва, відповідальність чинним законодавством не передбачена. При цьому, правовими наслідками не заміни Свідоцтва, у разі зміни даних, що зазначаються у Свідоцтві, можуть бути визнання недійсними самого Свідоцтва, а також договорів – поставок, укладених на підставі цього Свідоцтва.

Читати далі »

Яка відповідальність застосовується до платника податку, який повинен був, але не зареєстрував в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунок коригування до податкової накладної?

25.08.2011

Якщо розрахунок коригування складається платником податку до податкової накладної, яка підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, такий розрахунок надається покупцю тільки після його реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних. У випадку якщо розрахунок коригування складається на суму ПДВ, яка з урахуванням суми, зазначеної в податковій накладній, перевищує суму, передбачену для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, то такий розрахунок підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних лише після реєстрації в ньому накладної, до якої виписується цей розрахунок. Відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум ПДВ до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми ПДВ, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період. Виявлення розбіжностей даних податкової накладної та Єдиного реєстру податкових накладних є підставою для проведення органами державної податкової служби документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках покупця товарів/послуг.

Читати далі »

За якими ознаками податкові органи відносять підприємства до рангу "ТРАНЗИТЕРА"?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Яка відповідальність за несвоєчасне подання повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права виписки податкових накладних та ведення частини реєстру отриманих та виданих податкових накладних, який є додатком 2 до Порядку, та чи можливо

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи передбачена відповідальність за нерозміщення копій Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи передбачена відповідальність за несвоєчасне подання сільськогосподарським підприємством - суб'єктом спеціального режиму оподаткування органові ДПС копій платіжних доручень про фактично зараховані на спеціальний рахунок суми ПДВ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 130., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »