Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Єдиний податок

Спрощена система оподаткуванняДивіться також бланки по єдиному податку

 

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності"

06.12.2011

Закон встановлює "нові правила гри" для єдиноподатників, які вступлять у силу з 01.01.2012 р. З цієї ж дати втратить чинність Указ Президента про спрощену систему оподаткування...

Читати далі »

Расчеты в системе WebMoney: последствия для плательщиков единого налога. Первая практика.

04.10.2012

В одной из ранее опубликованных статей рассматривались проблемы, которые могут возникнуть у плательщика единого налога, принимающего электронные платежи в системе WebMoney за проданные им товары (оказанные услуги)
      
Кратко напомню: речь шла о том, что редакция Налогового кодекса (НКУ), действующая с 01.01.2012 г., запрещает единоналожникам любые неденежные расчеты. Иначе - плательщик «слетает» с упрощенной системы, а его доходы облагаются по ставке 15%. Под это ограничение могут попасть также и расчеты в системе WebMoney.
И вот, спустя чуть больше, чем полгода действия новой редакции Кодекса, начала появляться первая практика применения налоговиками данной нормы НКУ.
   
На сайте ГНС в Донецкой области размещено любопытное сообщение...

Читати далі »

Налоговая отчиталась за единщиков

01.02.2012

Із введенням в дію Закону України від 4 листопада 2011 року N 4014-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування обліку та звітності" певна кількість підприємців, що сплачують єдиний податок, буде здійснювати діяльність за загальною системою оподаткування у зв'язку із забороною здійснення певних видів господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування, а саме: видобуток, виробництво, реалізація дорогоцінних металів, діяльність із надання послуг пошти та зв'язку, діяльність аудиту, видобуток, реалізація корисних копалин, діяльність з організації, проведення гастрольних заходів.

На кількість платників єдиного податку також вплине обмеження щодо площі нерухомості, яку вони надають в оренду (житлова - не більше 100 кв. м, нежитлова - не більше 300 кв. м, земельна ділянка - не перевищує 0,2 гектара).

Крім цього, в першому кварталі 2012 року на кількість платників єдиного податку вплине сезонний характер робіт, які здійснює певна категорія підприємців. Так, в 2011 році з другого кварталу перейшли на спрощену систему оподаткування 55 тисяч фізичних осіб - підприємців.

Також зазначаємо, що 240 тисяч підприємців припинили підприємницьку діяльність протягом 2011 року.

 

Читати далі »

Про КВЕД-2005 та КВЕД-2010

01.02.2012

З 1 січня 2012 року державну реєстрацію новостворених юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців необхідно проводити з видами економічної діяльності виключно за КВЕД-2010, незважаючи на те, що чинність КВЕД-2005 припиняється 31.12.2012

Читати далі »

Про єдиний податок для юридичних осіб

24.01.2012

Як встановлено підпунктом "а" пункту 5 розділу II Закону України N 4014-VI, видані свідоцтва про сплату єдиного податку на 2011 рік відповідно до Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", є дійсними до отримання свідоцтва платника єдиного податку, передбаченого Податковим кодексом, але не пізніше ніж до 1 червня 2012 року.

Читати далі »

Фізичним особам-платникам єдиного податку надано право реєструватись платниками ПДВ

22.10.2011

20 жовтня 2011 року, Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів України», яким внесено суттєві зміни до спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва.

З огляду на те, що малий бізнес є потужною складовою вітчизняної економіки, забезпечує її прискорений розвиток, зростання зайнятості та добробуту населення, а також відіграє важливу роль у створенні конкурентного середовища та гнучкості національної економіки, на основі компромісних рішень між суспільством і владою, було розроблено ряд заходів, які вносять суттєві зміни до основних положень спрощеної системи оподаткування.

Читати далі »

Чи може фізична особа - підприємець, що є платником єдиного податку, додатково працювати найманим працівником?

01.04.2011

Трудові відносини громадян регулюються ГКУ, ЦКУ, Кодексом законів про працю України (КЗпП), Законом України "Про оплату праці" та іншими нормативно-правовими актами з цих питань.

Громадяни реалізують право на працю на підставі частини першої статті 67 ГКУ та частини другої статті 2 КЗпП шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Підпунктом 14.1.195 пункту 14.1 статті 14 ПКУ визначено, що працівником вважається фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем трудовим договором (контрактом) відповідно до закону.

Враховуючи зазначене, на нашу думку, фізична особа - підприємець, що є платником єдиного податку, може бути найманим працівником, за умови, якщо її підприємницька діяльність не пов'язана з виконанням посадових обов'язків, як працівника підприємства (установи, організації, або фізичної особи) та здійснюється у вільний від таких обов'язків час.

Читати далі »

Закон України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні"

19.04.2012

Суб'єкти господарювання залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік можуть належати до суб'єктів малого підприємництва, у тому числі до суб'єктів мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва.

Суб'єктами мікропідприємництва є:

фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Суб'єктами малого підприємництва є:

фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Суб'єктами великого підприємництва є юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Інші суб'єкти господарювання належать до суб'єктів середнього підприємництва.

 

Читати далі »

Щодо сплати податку на прибуток за період перебування на спрощеній системі оподаткування (єдиному податку)

23.09.2008

Дуже цінний Лист Держкомпідприємництва. Радимо занести до власної бази.

Наш коментар: якщо вже у 2 кварталі виручка від реалізації юр.особи-єдиноподатника перевищить 1 млн.грн. та складе, скажімо, 100 млн.грн., то з наступного кварталу необхідно обов'язково перейти на загальну систему оподаткування. При цьому, з 99 млн.грн. сплачувати податок на прибуток не потрібно. Зрозуміло, що така позиція може дуже не подобатися податківцям, але з формальної точки зору Держкомпідприємництва правий. Отже, користуємося, якщо, звичайно, не боїмося ).

 

Читати далі »

Контрольная закупка у единщика

30.09.2008

Сотрудники отдела оперативного контроля ГНИ приобрели товар у предпринимателя - плательщика единого налога. На следующий день пришли с направлением на документальную проверку, объявив, что вчера была контрольная закупка. Потребовали вернуть деньги за приобретенный товар и предоставить все документы для проверки.

При этом проверили, сделана ли запись о полученном доходе за прошлый день в Книге ф. 10. За отсутствие записи применяют штраф за неоприходование наличности в пятикратном размере, ссылаясь на п. 1 ст. 17 Закона о РРО и постановление НБУ № 637.

Насколько это законно, если по проверкам проведения расчетов единщиками есть прямые нормы Закона о РРО (ст. 15 и 16)? Каким документом определен порядок проведения контрольных закупок представителями ГНИ?

 

Читати далі »

Оподаткування доходів в Інтернеті. WEBMONEY

24.11.2008

Оподаткування доходів в Інтернеті. WEBMONEY

 

Читати далі »

Електронні гроші + єдиний податок = український „податковий рай”

Ернест Бобров
20.12.2010

СПД фіз.особа-єдиноподатник може отримати від продажу електронні гроші на суму, скажімо, 10 млн.грн. на рік, причому, на банківський рахунок перевести суму, яка не перевищує „ліміт" 500 тис.грн., і це буде цілком нормально з точки зору чинного законодавства. ... Інше питання, як бути з тими електронними грішми, які не будуть конвертуватися у звичайні гроші, а будуть використовуватися єдиноподатником для оплати своїх рахунків саме електронними грішми...

 

Читати далі »

"Казнить нельзя помиловать"

25.05.2009

Невщухають спори щодо обкладання суми перевищення 500 тис. ліміту єдиноподатниками.

Податкова каже - "Обложить!", Держкомпідприємництва - "а баба яга против" и "встретимся в суде".

А єдиноподатники спостерігають за перетягуванням канату і бажання показувати реальний обсяг виручки згасає, як згасає бажання взагалі займатись підприємницькою діяльністю.  Але "баба яга" на їх стороні...

 

Читати далі »

Щодо оподаткування доходів суб'єктів підприємницької діяльності, виплачуваних за виконання господарських договорів з юридичними особами

15.12.2009

Особа, яка є джерелом виплати доходу (виручки) на користь суб'єкта підприємницької діяльності, не має правових підстав визначати об'єкт оподаткування - оподатковуваний дохід під час здійснення виплати такого доходу (виручки), оскільки це призведе до подвійного оподаткування такого доходу та порушення сфер правового регулювання між Указом, Декретом та Законом.

 

Читати далі »

Щодо оподаткування товару у разі відсутності первинних документів у підприємця - фізичної особи

02.02.2010

Госкомпредпринимательства считает, что в случае отсутствия у физического лица документов на товар, полученный в рамках осуществления таким лицом предпринимательской деятельности, такой товар подлежит учету и налогообложению в соответствии с требованиями Декрета и Указа N 727 и не может рассматриваться как подарок в понимании Закона Украины от 22.05.2003 г. N 889 "О налоге с доходов физических лиц".

 

Читати далі »

Щодо розрахунків нерезидента готівкою у національній валюті України з фізичною особою - підприємцем (резидентом) за консультаційні послуги

06.07.2010

Осуществление расчетов по договору о предоставлении услуг между резидентом и нерезидентом, являющимися субъектами внешнеэкономической деятельности должно осуществляться в иностранной валюте или в гривне на основании индивидуальной лицензии, выданной Национальным банком Украины одной из сторон операции.

Читати далі »

Про обов'язок подання звітності підприємцем

04.10.2010

Згідно зі статтею 1 Цивільного кодексу України до майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується.

Таким чином, обов'язки подання звітності не можуть бути перекладені на іншу особу в порядку, визначеному Цивільним кодексом України.

Читати далі »

Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва"

www.ligazakon.ua
24.06.2008

Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва"

 

Читати далі »

Зачем нужен единый налог

11.07.2013

В основе теории единого налога лежит мысль, что все налоги в итоге оплачиваются из одного источника - доходов. Но если так, то единый налог может представляться теоретически более целесообразным и простым, чем множество отдельных налогов.

Несостоятельность идеи единого налога доказывал еще П. Прудон, который считал введение единого налога недопустимым...

Читати далі »