Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок з доходів фізичних осіб » Визначення термінів, платники податку

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Що включає в себе поняття "місце проживання ФО"?

25.08.2011

Положення п.п. 1.20.1 п. 1.20 ст. 1 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" допускає можливість визначення статусу резидента, якщо фізична особа має більш тісні особисті або економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні. Достатньою (але не винятковою) умовою визначення місця перебування центра життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів його родини або його реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який вид діяльності відповідає поняттю „піднайм (суборенда)”?

25.08.2011

Перш ніж відповісти на дане питання звернемося до Цивільного кодексу України від 16.01.03 № 435. Щоб не було плутанини, зазначимо, що Цивільний кодекс переважно оперує таким поняттям, як "найм", але при цьому ототожнює його з орендою. Згідно із статтею 759 Цивільного кодексу за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. Відповідно до статті 810 Цивільного кодексу наймодавець ототожнюється з власником житла, тобто можно зробити висновок, що в найм (оренду) можна надати лише майно, яке знаходиться у власності. Крім того, Цивільний кодекс наводить визначення, що таке "піднайм". Піднайм це передання наймачем речі у користування іншій особі. Як бачимо, наймач передає майно в оренду, яке він орендує або наймає у власника майна. Наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" наведено визначення, що таке суборенда. Суборенда - угода про передачу орендарем орендованого ним об'єкта в оренду третій особі. Статтею 774 "Піднайм" Цивільного кодексу встановлено, що передача наймачем (орендарем) речі у користування іншій особі (піднайм) можлива лише за згодою наймодавця (орендодавця), якщо інше не встановлено договором або законом. З вищенаведеного зробимо висновок, що піднайм та суборенда тотожні між собою, а найм та суборенда є два рідних поняття. Відповідно до нового Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2005), який діє з 1 квітня 2006 року, передбачені наступні види діяльності: "Здавання в оренду власного нерухомого майна" код КВЕД 70.2 Цей підклас включає: - здавання в оренду власної житлової та нежитлової нерухомості; - здавання в оренду земельних ділянок. "Операції з нерухомістю для третіх осіб" код КВЕД 70.3 Як зазначалось вище, суборенда це передача орендарем орендованого майна в оренду третій особі.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Що означає термін „інститут спільного інвестування”?

25.08.2011

Інститут спільного інвестування – корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд, який провадить діяльність, пов’язану з об’єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Що означає "незалежна професійна діяльність"?

25.08.2011

Незалежна професійна діяльність – це діяльність, що полягає в участі фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, так само як діяльності лікарів (у тому числі стоматологів, зубних техніків), адвокатів, приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів та помічників зазначених осіб або осіб, зайнятих релігійною (місіонерською) діяльністю, іншій подібній діяльності, за умови якщо такі особи не є найманими працівниками чи суб'єктами підприємницької діяльності, які згідно з пунктом 1.8 цієї статті прирівнюються до найманої особи.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Хто вважається членами сім'ї ФО першого ступеня споріднення?

25.08.2011

Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Хто вважається працедавцем?

25.08.2011

У визначенні Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" працедавець - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності (включаючи самозайнятих осіб), яка укладає трудові договори (контракти) з найманими особами та несе обов'язки із сплати їм заробітної плати, а також нарахування, утримання та сплати цього податку до бюджету, нарахувань на фонд оплати праці, інші обов'язки, передбачені законами.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Що включається до визначення доходу ФО з метою оподаткування ПДФО?

25.08.2011

Згідно з п.1.2 ст.1 Закону України від 22 травня 2003 року № 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" із змінами та доповненнями, дохід - сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна, інших активів, що мають вартість, у тому числі цінних паперів або деривативів, одерж...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Хто в розумінні Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” виконує функції податкового агента?

25.08.2011

Відповідно до п. 1.15 ст. 1 Закону України від 22 травня 2003 року № 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" із змінами та доповненнями податковий агент – це юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ) або фізична особа чи представництво нерезидента - юридичної особи...

Читати далі »