Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок з доходів фізичних осіб » Об’єкт оподаткування резидента

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи виникає об’єкт оподаткування ПДФО, якщо за ФО (боржника) по договору поруки з банком (кредитором) розраховується ЮО (поручитель) при умові, що ФО повертає кредит поручителю своєчасно в терміни передбачені в договорі поруки?

25.08.2011

Якщо фізична особа (боржник), повертає кредит юридичній особі (поручителю) своєчасно (в терміни передбачені в договорі поруки), то ця сума не вважається доходом такої фізичної особи і, відповідно, не є об'єктом оподаткування та не відображається у податковому розрахунку за формою № 1-ДФ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи застосовується підвищуючий коефіцієнт до доходів платника податку, отриманих від працедавця як додаткове благо у вигляді послуг ?

25.08.2011

Ні, так як вартість наданих платнику податку податковим агентом додаткових благ включається до загального місячного оподатковуваного доходу таких платників податку і підлягає оподаткування за ставкою 15 % без застосування коефіцієнта.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи застосовується підвищуючий коефіцієнт, якщо ЮО погашає заборгованість по заробітній платі товарами, отриманих по бартеру?

25.08.2011

Ні, так як підприємство веде бухгалтерський облік і складає фінансову звітність у грошовій одиниці України, то відсутні законодавчі підстави для нарахування доходів працівникам у не грошових формах. Одночасно нагадуємо, що колективним договором може бути передбачена часткова виплата заробітної плати натурою за цінами, не перевищуючими собівартість продукції, але йдеться виключно про свою продукцію підприємства, яка виробляється саме на тому підприємстві, що нараховує заробітну плату.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи зменшується з метою оподаткування заробітна плата працівників на суму благодійного внеску, який перераховано ЮО на розрахунковий рахунок дитини для лікування, на підставі заяв працівників?

25.08.2011

Ні.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оподаткування доходів у вигляді заробітної плати?

25.08.2011

При нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати об'єкт оподаткування визначається як нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму збору до Пенсійного фонду України та внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, які відповідно до закону справляються за рахунок доходу найманої особи.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оподаткування ПДФО внеску до статутного фонду ЮО у вигляді рухомого майна?

25.08.2011

Інвестування фізичною особою до статутного фонду господарського товариства належного їй на праві власності рухомого майна є з її боку відчуженням такого майна. При цьому, продаж рухомого майна підлягає оподаткування згідно з нормами ст. 12 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” (далі – Закон). Таким чином, підприємство, яке в обмін на внесене до його статутного фонду рухоме майно надає фізичній особі корпоративні права, є податковим агентом щодо вартості такого майна та повинно утримати податок з доходів фізичних осіб згідно норм ст. 12 Закону.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи оподатковується ПДФО внесок ФО до статутного фонду ЮО у вигляді акцій іншої ЮО?

25.08.2011

Позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за результатами звітного року включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку, що підлягає декларуванню за результатами звітного податкового року у встановленому законом порядку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи оподатковуються ПДФО витрати понесені на технічне обслуговування транспортного засобу, орендованого у ФО ЮО?

25.08.2011

Якщо договором оренди транспортного засобу передбачено, що технічне обслуговування транспортного засобу провадиться юридичною особою - наймачем, то при понесенні юридичною особою - наймачем витрат на технічне обслуговування орендованого у фізичної особи транспортного засобу об’єкт оподаткування податком з доходів фізичних осіб (доход) відсутній. Якщо згідно з договором оренди технічне обслуговування (поточний ремонт), переданого в оренду транспортного засобу, провадиться наймодавцем за його рахунок, то при понесенні юридичною особою - наймачем витрат на технічне обслуговування (поточний ремонт) орендованого у фізичної особи транспортного фізична особа –наймодавець отримує доход у вигляді додаткового блага і вартість такого технічного обслуговування (поточного ремонту) підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб у складі загального оподатковуваного доходу місяця, в якому було завершено ремонт.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи оподатковується власне нерухоме майно, передане за договором позички ФО іншій особі на безоплатній основі?

25.08.2011

Ні, не виникає.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є об`єктом оподаткування викрадені матеріальні цінності у ЮО, якщо суму таких матеріальних збитків ФО за рішенням суду відшкодовує ЮО?

25.08.2011

Якщо фізична особа викрала матеріальні цінності, незважаючи на те, що за рішенням суду відшкодовує збитки юридичній особі, то вона зобов`язана подати до податкового органу декларацію про доходи та майновий стан і сплатити податок з доходів фізичних осіб в розмірі 15 % від суми викрадених матеріальних цінностей.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є об’єктом оподаткування кошти, внесені ФО до статутного фонду ЮО, і чи слід подавати декларацію про майновий стан і доходи громадян?

25.08.2011

Внесення до статутного фонду власних коштів фізичною особою не може розглядатися, як її дохід з метою оподаткування. Майновий стан засновників-громадян має бути підтверджений декларацією про їх доходи і майно, завіреною відповідним податковим органом.

Читати далі »

Діє до 18.12.2009. Що є об’єктом оподаткування при відчуженні ФО іншій ФО предмету іпотеки у вигляді житлового нерухомого майна та як оподатковуються отримані доходи?

25.08.2011

Оподаткування доходів, одержаних при відчуженні фізичною особою іншій фізичній особі предмету іпотеки у вигляді житлового нерухомого майна, регламентується статтею 11 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" із змінами та доповненнями.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як оподатковується передача за довіренністю рухомого (нерухомого майна), якщо умови такої довіреності передбачають право такої іншої особи продати таке майно або відчужити його (при цьому повірений, не здійснює відчуження, а користуєт

25.08.2011

Оскільки за фактом нотаріального посвідчення договору доручення права користування чи розпорядження рухомим (нерухомим) майном не відбувається перехід власності на об’єкт від довірителя до повіреного, то не має обставин для оподаткування при передачі рухомого (нерухомого) майна.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи зменшується з метою оподаткування прибутковим податком сума доходів громадян, отриманих до 1 січня 2004 року, на внески до Фондів обов’язкового державного соціального страхування ?

25.08.2011

Для визначення сум прибуткового податку сукупний оподатковуваний дохід громадян не зменшується на суму страхових внесків на випадок безробіття.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можна отримати платнику податків - резиденту довідку про суму нарахованого та сплаченого ПДФО з іноземного доходу, нарахованого на підставі поданої річної податкової декларації, якщо він працює на території іноземної країни з якою від

25.08.2011

У разі звернення громадянина до органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації щодо отримання довідки про суму нарахованого та сплаченого податку з доходів фізичних осіб з іноземного доходу, нарахованого на підставі поданої ним річної податкової декларації, податковий орган зобов’язаний надати громадянину зазначену довідку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО сума, що спрямовується на збільшення частки внеску ФО за рахунок ЮО внаслідок збільшення частки (питомої ваги) організації орендарів у статутному фонді цієї ЮО?

25.08.2011

Збільшення частки внеску фізичних осіб за рахунок юридичної особи є додатковим благом, отриманим не від працедавця. При цьому, організація орендарів повинна виконати функцію податкового агента, тобто нарахувати, утримати та перерахувати до бюджету податок з доходів фізичних осіб та подати податковий розрахунок за формою 1 -ДФ.

Читати далі »

Діє до 18.12.2009 Який термін дії довідки про підтвердження статусу резидент України?

25.08.2011

Довідка дійсна в межах календарного року, в якому вона видана.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи виникає об’єкт оподаткування ПДФО якщо за ЮО (боржника) по договору поруки з банком (кредитором) розраховується ФО (поручитель) за рахунок депозитного рахунку, при умові, що ЮО повертає кредит ФО (поручителю) з врахуванням втрачених в

25.08.2011

У разі якщо за юридичну особу (боржника) по договору поруки з банком (кредитором) розраховується фізична особа (поручитель) за рахунок депозитного рахунку, то фізична особа виступає кредитором у відношенні до юридичної особи і об’єкта оподаткування податком з доходів фізичних осіб у фізичної особи не виникає. Якщо юридична особа повертає фізичній особі (поручителю) суму коштів більшу ніж сума кредиту, то сума перевищення є доходом фізичної особи (поручителя) і підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб на загальних підставах (15%).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи виникає об’єкт оподаткування у ФО, якщо в зв’язку з невиконанням ФО умов кредитного договору, банк вилучає заставлене нерухоме чи рухоме майно та бере його на свій баланс як основний засіб?

25.08.2011

У разі взяття банком заставленого майна на свій баланс як основного засобу, слід вважати, що фізична особа відчужила (продала) банку своє власне майно. Банк при купівлі у фізичної особи нерухомого чи рухомого майна має виконати всі функції податкового агента щодо вартості придбаного майна, зокрема, нарахувати податок за нормами ст.11 або ст.12 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" та сплатити (перерахувати) утримувати податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи виникає об’єкт оподаткування ПДФО у разі перепродажу ЮО ФО векселя, якщо у визначений термін ФО не розрахувалась за придбаний вексель, при цьому зобов’язання ФО перед ЮО не анульовані?

25.08.2011

Оскільки зобов’язання фізичної особи перед юридичною особою (кредитором) за придбаний вексель не були анульовані кредитором за його самостійним рішенням до закінчення строку позовної давності, то об’єкта оподаткування у фізичної особи не виникає. У разі подальшого відчуження або пред'явлення до погашення векселедавцю даного векселя, отриманий фізичною особою дохід оподатковується податком з доходів фізичних осіб згідно з нормами Закону України від 22.05.03р. №889 “Про податок з доходів фізичних осіб”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи оподатковується сума заборгованості ФО, повністю списана (анульована) банківською установою по кредиту (основна сума боргу, нарахованих відсотків та комісій) за рахунок сформованих резервів?

25.08.2011

Сума заборгованості фізичної особи, списана (анульована) банком, вважається доходом такої фізичної особи та оподатковується податковим агентом (банківською установою) на загальних підставах. Крім того, податковий агент повинен подати податковий розрахунок за формою 1-ДФ до податкового органу у встановленому порядку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи буде вважатися доходом ФО різниця (комісійний збір), яка виникає між вартістю придбаного квитка та сумою, яка повертається платнику податку залізничною касою в зв’язку із поверненням квитка у разі, коли наказом керівника підприємства

25.08.2011

У разі якщо відрядження відмінено згідно з наказом підприємства, витрати у зв'язку із поверненням відрядженим працівником квитка не будуть вважатись доходом працівника, не включаються до об’єкту оподаткування та не відображаються у декларації про доходи.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи оподатковується ПДФО,сума кредитних коштів, які повертає ФО-боржник по кредиту згідно договору про переуступку прав вимоги іншій ФО в рахунок погашення коштів за депозитним вкладом у кредитній спілці?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Інформаційно-довідковий департамент державної податкової служби надає тільки уніфіковані відповіді на запитання платників податків. Для отримання відповідей на конкретні ситуативні запитання, які стосуються конкретних операцій Вам необхідно звернутися до ДПІ за місцем реєстрації...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є об’єктом оподаткування ПДФО сума коштів, перерахована профспілкою аптеці для придбання ліків для лікування ФО?

25.08.2011

Сума коштів, перерахована аптеці на придбання ліків для лікування фізичної особи в межах переліку життєво необхідних, встановлених чинним законодавством, не включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи виникає об’єкт оподаткування податком з доходів у фізичної особи, якщо вона не виконує умови договору та не повертає кошти, які були перераховані їй юридичною особою згідно з договором комісії, укладеним на певний строк, але до повног

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Для отримання конкретної відповіді на зазначене запитання необхідно звернутися з письмовим запитом до органу ДПС за місцем своєї реєстрації (проживання) з копіями відповідних первинних документів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи виникає об’єкт оподаткування та хто є податковим агентом у разі якщо ФО - нерезидент в рахунок отриманої позики від ФО - резидента віддає нерухоме майно за рішенням суду (мирової угоди) шляхом переоформлення права власності в БТІ?

25.08.2011

У фізичної особи – заставодавця, яка не виконала умови договору позики, виникає об’єкт оподаткування податком з доходів фізичних осіб у вигляді суми неповернутої позики, а у фізичної особи - заставодержателя, який отримує заставлене нерухоме майно, виникає дохід у вигляді різниці між сумою оціночної вартості майна та сумою наданої позики.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи оподатковується сума страхового відшкодування, яка виплачується страховою компанією утриманцям у зв'язку із смертю годувальника внаслідок дорожньо-транспортної пригоди?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Для отримання вичерпної відповіді Вам необхідно звернутися з письмовим запитом до органу ДПС за місцем реєстрації (проживання) з наданням копій відповідних документів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011Чи має право орган місцевого самоврядування надавати додаткові пільги по сплаті ПДФО в частині звільнення від оподаткування ФО?

25.08.2011

Надання органами місцевого самоврядування платникам податків додаткових пільг по сплаті податку з доходів фізичних осіб не передбачено чинним законодавством.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином оподатковується дохід ФО, отриманий від продажу нерухомого майна згідно з угодою купівлі – продажу нерухомого майна між ФО та органом місцевого самоврядування відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 2

25.08.2011

Якщо фізична особа відчужує власну нерухомість в зв’язку із суспільною необхідністю відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.04.10 № 948-р, то суми, які вона одержує як компенсацію за таке відчуження, не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи виникає об'єкт оподаткування ПДФО у ФО при придбанні уціненого(переоціненого) товару за зниженими цінами на розпродажі у ЮО, яка не є працедавцем даних ФО?

25.08.2011

При придбанні фізичними особами у юридичної особи, яка не є працедавцем даних фізичних осіб, уціненого (переоціненого) товару, доходу, у розумінні Закону, не виникає, тому об’єкт оподаткування податком з доходів фізичних осіб відсутній.

Читати далі »