Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок з доходів фізичних осіб » Порядок нарахування податкового кредиту

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чому при проведенні розрахунку сум податку, які підлягають поверненню платнику податку у зв’язку з реалізацією ним права на податковий кредит, застосовується нарахована заробітна плата, а не заробітна плата, що залишається після відрахув

25.08.2011

До розрахунку податкового кредиту включається сума нарахованої протягом звітного податкового року заробітної плати та сума здійснених витрат, дозволених Законом до включення до податкового кредиту. Щодо зменшення суми нарахованої заробітної плати на суми відрахувань до соціальних фондів, передбаченого п.3.5 ст.3 Закону, то ця норма застосовується виключно при визначенні об’єкта оподаткування податком з доходів фізичних осіб при нарахуванні заробітної плати Законом установлено окремі, не пов’язані між собою, порядки визначення об’єкта оподаткування при нарахуванні заробітної плати та нарахування податкового кредиту. При цьому Законом передбачено лише порівняння розміру (суми) податкового кредиту з розміром (сумою) нарахованого доходу платника податку у вигляді заробітної плати.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Що таке податковий кредит та хто ним може скористатися?

25.08.2011

Відповідно до п.1.16 ст.1 Закону України від 22 травня 2003 року № 889-IV „Про податок з доходів фізичних осіб” із змінами та доповненнями, податковий кредит - це сума (вартість) витрат, понесених платником податку - резидентом у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізични...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який термін повернення ПДФО внаслідок застосування права на податковий кредит?

25.08.2011

Протягом 60 календарних днів від дня отримання декларації про доходи.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинен платник податку при здаванні декларації про доходи надавати документи, які підтверджують понесені у звітному році витрати?

25.08.2011

Ні, але для прискорення проведення розрахунків платникам податку рекомендуємо разом із декларацією надавати копії підтверджуючих документів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинен платник податку при наданні декларації про майновий стан і доходи з метою використання права на податковий кредит додавати довідку про доходи?

25.08.2011

Для повного та своєчасного проведення розрахунків сум, що підлягають поверненню з бюджету, у тому числі внаслідок застосування платником податку права на податковий кредит, а також надання податковими органами послуг платнику податку із заповненням ним декларації у встановленому порядку рекомендується додавати до декларації копії документів, що підтверджують витрати, які включаються до податкового кредиту, довідки від працедавця про суми нарахованого загального оподатковуваного доходу протягом звітного податкового року у вигляді заробітної плати та суми нарахованого (утриманого) та перерахованого до бюджету податку з цього доходу, а також інших передбачених Законом документів, що в свою чергу прискорить опрацювання та повернення коштів. Особи, які відповідно до Законодавства мають статус податкових агентів, зобов’язані надавати платнику податку на його вимогу відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник податку за підсумками податкового року на податковий кредит, якщо ЮО утримало, але не перераховувало на протязі року ПДФО до бюджету?

25.08.2011

Ні, оскільки поверненню з бюджету підлягають тільки зараховані, сплачені податки, збори (обов’язкові платежі), а не нараховані (утримані) працедавцем.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які існують обмеження щодо одержання податкового кредиту?

25.08.2011

Відповідно до п.5.4 ст.5 Закону України від 22 травня 2003 року № 889-IV “Про податок з доходів фізичних осіб” запроваджено певні обмеження права платників податків на одержання податкового кредиту : - податковий кредит може буди застосовано виключно резидентом, що має індивідуальний ідентифікац...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник податку скористатися податковим кредитом за підсумками звітного року, якщо витрати фактично понесені у попередніх роках?

25.08.2011

Ні, не можна.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право на податковий кредит платник податку, якщо протягом звітного року отримував доходи відмінні від заробітної плати (пенсії, доходи від здійснення підприємницької або незалежної професійної діяльності)?

25.08.2011

Не може.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може платник податку скористатися правом на податковий кредит протягом року?

25.08.2011

Платник податку може протягом календарного року скористатися правом на податковий кредит шляхом подання декларації про майновий стан і доходи, тобто строк подання декларації не обмежується 1 квітня.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи мають право на податковий кредит резиденти, які працюють в представництвах або консульствах іноземних держав?

25.08.2011

В зв’язку з тим, що громадяни України - працівники зазначених установ не отримують заробітну плату в розумінні Закону, вони не мають право на податковий кредит. Разом з тим якщо у трудовому договорі (контракті), укладеному між громадянином України та дипломатичним представництвом, зазначено, що оплата праці такого працівника провадиться у вигляді заробітної плати та такий працедавець бере на себе обов’язки щодо утримання та перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб з виплачуваної найманим працівникам – резидентам України заробітної плати, то сума нарахованої заробітної плати та утримана і сплачена до бюджету сума податку з неї має враховуватися податковими органами при розрахунку сум податку, що підлягають поверненню у зв’язку з реалізацією права на податковий кредит.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які документи вважаються документальним підтвердженням витрат для включення до податкового кредиту?

25.08.2011

Відповідно до пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону України від 22 травня 2003 року № 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" (із змінами та доповненнями), до складу податкового кредиту включаються фактично понесені витрати, підтверджені платником податку документально, а саме: фіскальним або товар...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи зберігається право на нарахування податкового кредиту за наслідками звітного податкового року на наступні податкові роки?

25.08.2011

Відповідно до пп.. 5.4.3 п. 5.4 ст. 5 Закону України від 22 травня 2003 року № 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" із змінами та доповненнями, якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкового кредиту за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи існують обмеження щодо включення до податкового кредиту сум витрат, які понесені платником податку за навчання двох і більше дітей?

25.08.2011

Відповідно до пп. 5.3.3 п. 5.3 ст. 5 Закону України від 22 травня 2003 року № 889-IV ”Про податок з доходів фізичних осіб” із змінами та доповненнями, платник податку має право на включення до свого податкового кредиту суми витрат, фактично сплачених за навчання себе та членів своєї сім'ї першого...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право ФО - іноземець, який отримує доходи на території України у вигляді заробітної плати та має довідку-підтвердження статусу податкового резидента України, на податковий кредит з іпотеки, якщо кредит отриманий в іноземному банк

25.08.2011

Враховуючи те, що фізична особа – іноземець скористалась послугами іноземного банку, тобто отримала кредит за межами території України, то скористатися правом на податковий кредит за іпотекою така фізична особа не має права, незалежно від того, що є довідка-підтвердження статусу податкового резидента України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які документи необхідно надати ФО, яка здійснила переобладнання транспортного засобу та використовує біопаливо (біоетанол, біодизель, стиснутий або скраплений газ та інші види біопалива) з метою отримання податкового кредиту?

25.08.2011

Відповідно до п. 1.16 ст. 1 Закону України від 22 травня 2003 року № 889-IV ”Про податок з доходів фізичних осіб” із змінами та доповненнями (далі – Закон), податковий кредит – це сума (вартість) витрат, понесених платником податку – резидентом у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у рез...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право ФО при нарахуванні податкового кредиту включити доходи, отримані за сумісництвом у вигляді заробітної плати?

25.08.2011

Відповідно до норм Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" до розрахунку податкового кредиту включається сума нарахованої протягом звітного податкового року заробітної плати (в тому числі і заробітна плата за сумісництвом).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинні органи ДПС повідомляти письмово ФО про результати опрацювання поданої ним декларації про доходи з метою реалізації права на податковий кредит?

25.08.2011

Нормами чинного законодавства не передбачено надання платникам податків, які подали декларацію про доходи з метою реалізації права на податковий кредит, письмового висновку щодо результатів опрацювання цих декларацій.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право ФО подати уточнюючу декларацію про доходи, з метою реалізації права на податковий кредит,вже після отримання податкового кредиту?

25.08.2011

При реалізації платниками податку права на податковий кредит податкові органи прийматимуть і оброблятимуть такі декларації протягом всього поточного року, отже платник податків має право надати уточнюючу декларацію до кінця поточного року.

Читати далі »