Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок з доходів фізичних осіб » Податковий кредит при іпотечному житловому кредитуванні

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи має ФО на податковий кредит щодо процентів, сплачених за користування фінансовим кредитом з призначенням „на споживчі цілі?

25.08.2011

Скористатися податковим кредитом на сплачені за іпотечним кредитом проценти мають право платники податку в договорах на отримання кредиту на придбання (будівництво) житла яких зазначено, що кредит видано на придбання (будівництво) житла, яке приймається кредитором у заставу. До кредитного (фінансового) договору в обов’язковому порядку має бути укладений договір іпотеки (застави) нерухомого майна, що придбавається чи будується, який є доповненням до такого кредитного договору. Враховуючи зазначене, даний платник податку не має права на податковий кредит щодо процентів, сплачених за користування кредитом, наданим на споживчі цілі і використаним для будівництва квартири.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чоловік мав право на включення до складу податкового кредиту частини суми процентів за іпотечним житловим кредитом та помер, чи переходить це право до дружини померлого чоловіка і з якого часу?

25.08.2011

Якщо член подружжя, який мав право на включення до складу податкового кредиту частини суми процентів за іпотечним житловим кредитом, помирає або визнається за рішенням суду померлим чи безвісно відсутнім, то таке право переходить до іншого члена подружжя починаючи з процентів, сплачених з початку звітного року, на який припадає така смерть або таке рішення суду.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які документи, крім декларації, має подати платник податку до державної податкової інспекції, щоб одержати податковий кредит щодо частини суми процентів за іпотечним кредитом?

25.08.2011

До складу податкового кредиту включаються фактично понесені витрати, підтверджені платником податку документально, а саме: фіскальним або товарним чеком, касовим ордером, товарною накладною, іншими розрахунковими документами або договором, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та визначають суму таких витрат. При реалізації права на податковий кредит щодо частини суми процентів за іпотечним кредитом слід мати кредитний договір та нотаріально завірений договір іпотеки. Крім того, мають бути надані квитанції (інші платіжні документи), в яких чітко визначено суму сплачених відсотків за користування іпотечним кредитом та прізвище, ім’я, по-батькові платника податку як платника цих процентів тощо. Оригінали зазначених документів не надаються податковому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку, достатнього для проведення податковим органом податкової перевірки стосовно нарахування такого податкового кредиту. Однак, для прискорення податковими органами проведення розрахунків сум, що підлягають поверненню з бюджету і забезпечення правильності визначення зазначених сум рекомендуємо надати до податкової інспекції копії зазначених документів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Іпотечний договір заключений на чотири роки, чи можливо отримати податковий кредит по процентах за цим договором?

25.08.2011

Ні, неможливо. Іпотечний житловий кредит - фінансовий кредит, що надається фізичній особі, товариству співвласників квартир або житловому кооперативу строком не менше п'яти повних календарних років для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом або придбанням квартири (кімнати) або житлового будинку (його частини) (з урахуванням землі, що знаходиться під таким житловим будинком, чи присадибної ділянки), які надаються у власність позичальника з прийняттям кредитором такого житла (землі, що знаходиться під ним, чи присадибної ділянки) у заставу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можливе включення до податкового кредиту сум процентів, сплачених за кредитом, виданим на будівництво гаража?

25.08.2011

Іпотечний житловий кредит надається для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом або придбанням квартири або житлового будинку. Індивідуальні (окремі) гаражі або місця на гаражних стоянках чи в гаражних кооперативах не є житловою нерухомістю, тому на неї не можуть бути розповсюджені норми щодо включення до податкового кредиту сум процентів, сплачених за кредитом та будівництво зазначених об`єктів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким умовам повинні відповідати договори на отримання кредиту на придбання житла для отримання права платником податку на включення сплачених процентів до податкового кредиту?

25.08.2011

Право на податковий кредит щодо сплачених за іпотечним кредитом процентів мають платники податку, в яких договори на отримання кредиту на придбання (будівництво) житла відповідають одночасно наступним умовам: - у кредитному договорі має бути зазначено, що його видано на придбання (будівництво) житла, яке приймається кредитором у заставу; - до кредитного договору в обов’язковому порядку має бути укладений договір іпотеки (застави) нерухомого майна, що придбавається чи будується, який є невід’ємним доповненням до такого кредитного договору; - договір про іпотечний кредит та договір іпотеки (застави) мають бути укладеними після 1 січня 2004 року ( після набрання чинності Законом „Про іпотеку” та Законом „Про податок з доходів фізичних осіб”); - договір іпотеки (застави) обов’язково має бути нотаріально посвідченим; - кредит має бути отриманий від банку; - договір про іпотечний кредит укладено на термін не менше, ніж на 5 років.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином житло, що придбавається або будується за рахунок іпотечного кредиту, може бути визнано основним місцем проживання платника податку?

25.08.2011

Визначення здійснюється платником податку самостійно.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається до податкового кредиту суми процентів, сплачених за іпотечним кредитом?

25.08.2011

Право платника на податковий кредит виникає у разі, якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується чи придбається житловий будинок (квартира, кімната), визначений таким платником податку як основне місце його проживання.

Читати далі »

Діє до 23.07.2010 Чи має право платник податку на включення до складу податкового кредиту нараховані суми процентів за наданий кредит молодій сім`ї на придбання житла, якщо така сума відсотків повністю відшкодовується з бюджету?

25.08.2011

У випадку коли платником податку з бюджету одержується повне відшкодування всієї суми відсотків, що сплачується ним за кредитним договором, то такий платник податку не має права на податковий кредит.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник податку включити до складу податкового кредиту частини суми процентів за іпотечним житловим кредитом у разі виїзду його за межі України на постійне місце проживання?

25.08.2011

Ні. Платник податку достроково позбавляється права на включення частини суми процентів за іпотечним житловим кредитом до складу податкового кредиту при виїзді за межі України на постійне місце проживання (із втратою резидентського статусу або без такої).

Читати далі »

Діє до 31.12.2009. Чи підлягає включенню до складу податкового кредиту частина суми відсотків, що сплачені за договором іпотечного кредитування, укладеним в іноземній валюті? Якщо так, то чи має право ФО включити частину суми відсотків, які сплачені в поп

25.08.2011

Якщо фінансовий кредит на придбання (будівництво) житла було одержано фізичною особою у банківській установі у іноземній валюті, то такий кредит може розглядатися як іпотечний кредит, за яким згідно із Законом передбачено реалізацію права платника податку на податковий кредит. При цьому, платник податку має право включити до складу податкового кредиту звітного року тільки ті витрати, які фактично понесені ним протягом такого звітного року. Отже, витрати, які були понесені у попередніх періодах не можуть бути враховані при нарахуванні податкового кредиту за підсумками звітного року.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За якою формулою розраховується частина суми процентів, яка включається до складу податкового кредиту платника податку - позичальника іпотечного житлового кредиту?

25.08.2011

Частина суми процентів, яка включається до складу податкового кредиту платника податку - позичальника іпотечного житлового кредиту, дорівнює добутку суми процентів, фактично сплачених платником податку протягом звітного податкового року у рахунок його погашення, на коефіцієнт, який розраховується за такою формулою: К = МП / ФП, де К - коефіцієнт; МП - мінімальна загальна площа житла, яка дорівнює 100 квадратних метрів; ФП - фактична загальна площа житла, яке будується (придбається) платником податку за рахунок іпотечного кредиту. Якщо цей коефіцієнт є більшим одиниці, то до складу податкового кредиту включається сума фактично сплачених процентів за іпотечним кредитом без застосування такого коефіцієнта. Тобто, якщо квартира яка придбана за іпотечним житловим кредитом не перевищує 100 кв.м., то платник податку має право включити суму всіх сплачених процентів за іпотечним кредитом.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може платник податку щорічно протягом 10 років отримувати відшкодування частини суми процентів, по іпотечному житловому кредиту?

25.08.2011

Платник податку може включити щорічно (на протязі 10 років) до складу податкового кредиту частину суми процентів, фактично сплачених за одним іпотечним житловим кредитом, протягом дії договору починаючи з року, в якому об’єкт житлової іпотеки придбавається або починає будуватися, але не частіше одного разу на 10 календарних років, починаючи з року, в якому об’єкт житлової іпотеки придбавається або починає будуватися, навіть у разі довстрокового повного погашення основної суми та процентів попереднього кредиту.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник податку скористатися податковим кредитом за іпотечним житловим кредитуванням за минулий рік, якщо прописка була здійснена у поточному році?

25.08.2011

Платник податку, має право включити до складу податкового кредиту частину суми процентів, починаючи з року в якому він фактично визначив, що придбане нерухоме майно за рахунок іпотечного житлового кредиту є основним місцем проживання.

Читати далі »

Діє до 23.07.2010 Чи має право платник податків включити до складу податкового кредиту за іпотекою частину суму відсотків, яка сплачена за останні 5 років, якщо договір іпотечного кредиту укладено на 15 років та протягом 10 років скористався своїм правом

25.08.2011

Якщо іпотечний житловий кредит має термін погашення більше ніж 10 календарних років, платник податку не має право на включення частини суми процентів до складу податкового кредиту впродовж 5 наступних років, після закінчення останнього 10-го календарного року.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як розрахувати суму податкового кредиту за іпотечне кредитування, якщо договір заключено у середині року (враховується зарплата та сума сплаченого ПДФО за 12 місяців, чи від місяця з якого сплачувалися відсотки) ?

25.08.2011

При розрахунку суми податкового кредиту витрати, понесені платником податку протягом звітного року, зменшуються на суму його загального річного доходу, отриманого за результатами такого звітного року, незалежно від того, в якому місяці звітного року був заключений договір.

Читати далі »

Діє до 23.07.2010 Чи має право платник податку включити до складу податкового кредиту за іпотечним житловим кредитом суму процентів, яка фактично сплачена у звітному податковому році за місяці попереднього року?

25.08.2011

Платник податку не має право включити до складу податкового кредиту за іпотечним житловим кредитом суму процентів, яка сплачена за місяці попереднього року, незалежно від того, що фактична сплата здійснена у звітному податковому році.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право скористатися податковим кредитом за іпотечним кредитуванням один із членів подружжя, за вибором, коли об’єкт іпотеки знаходиться у спільній власності?

25.08.2011

Право включити до складу податкового кредиту звітного року частину суми процентів за іпотечним кредитом, має той член подружжя, прізвище якого зазначена в платіжному документі, тобто має можливість підтвердити факт понесення витрат.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яку суму сплачених процентів за іпотечним житловим кредитом ФО має право включити до складу податкового кредиту, якщо потім частина суми сплачених процентів повернута йому молодіжним фондом?

25.08.2011

Платник податків може включити до складу податкового кредиту частину суми процентів, фактично сплачених протягом звітного року за вирахуванням сум процентів, відшкодованих йому молодіжним фондом згідно з договором.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник податку на податковий кредит за іпотекою при умові повернення такого кредиту ануїтетними платежами?

25.08.2011

Право на податковий кредит за іпотекою у платника податку виникає, якщо сума фактично сплачених процентів документально підтверджена, тобто є договір про іпотечний кредит та платіжні документи, які свідчать про перерахування коштів у рахунок погашення, саме процентів за кредитом протягом звітного податкового року (рахунок з відбитком каси про перерахування коштів. платіжне доручення банку з відміткою про перерахування коштів). При цьому Закон не визначає як підтверджуючі документи для застосування податкового кредиту будь-які довідки, зокрема, довідки чи виписки з рахунків позичальника кредиту в банку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник податків при реалізації права на податковий кредит на іпотечне житлове кредитування підтвердити суму сплачених відсотків меморіальним ордером банківської установи?

25.08.2011

При реалізації платником податку права на податковий кредит, меморіальний ордер може бути застосований як документ, підтверджуючий понесення витрат, в разі, коли в цьому розрахунковому документі зазначено ПІП такого платника податку як особи, яка здійснила даний платіж та він відповідає умовам оформлення розрахункових документів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право ФО скористатися податковим кредитом за іпотечним житловим кредитуванням за звітний рік,коли житло було визначено як основне місце проживання, якщо на момент подання Декларації у поточному році ФО змінила місце реєстрації (

25.08.2011

Платник податку має право включити до складу податкового кредиту частину суми процентів сплачених за минулий рік, так як об’єкт іпотеки був визначений платником як основне місце проживання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Які саме витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, включаються до складу податкового кредиту відповідно до п.п.5.3.8 п.5.3 ст.5 Закону Ук

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Коротка: Враховуючи те, що при будівництві (придбанні) доступного житла платник податків має право скористатися державною підтримкою у вигляді сплати державою 30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або наданні пільгового іпотечного житлового кредиту в ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Які саме витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, включаються до складу податкового кредиту відповідно до п.п.5.3.8 п.5.3 ст.5 Закону У

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Закінчення. Початок див. І. Відповідно до пп. 5.3.8 п. 5.3 ст. 5 Закону України від 22 травня 2003 року № 889-IV „Про податок з доходів фізичних осіб” із змінами та доповненнями (далі – Закон № 889), платник податку має право включити до складу податкового кредиту звітного року...

Читати далі »