Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок з доходів фізичних осіб » Умови застосування податкової соціальної пільги

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи обов’язково подавати заяву про відмову про застосування ПСП?

25.08.2011

Так, у разі самостійного прийняття рішення щодо припинення права користування податковою соціальною пільгою, платник податку зобов’язаний надати працедавцю заяву про відмову від застосування пільги за спеціальною формою. Заява не подається у разі припинення трудових відносин з працедавцем.

Читати далі »

Діє до 31.12.2009. Який розмір мінімальної заробітної плати застосовується з 01.01.09? Чи змінилася сума податкової соціальної пільги? Який граничний розмір нарахованої заробітної плати дає право на застосування ПСП в 2009 році?

25.08.2011

Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2009 року встановлена у розмірі 605 грн. Розмір податкової соціальної пільги в 2009 році становить 302,50 грн. (50% від мінімальної заробітної плати). Граничний розмір нарахованої заробітної плати, яка дає право на застосування податкової соціальної пільги у 2009 році – 940 грн.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Якими нормативними актами України визначено порядок надання ПСП по ПДФО?

25.08.2011

Законом України від 22 травня 2003 року № 889-IV „Про податок з доходів фізичних осіб” із змінами та доповненнями, та Постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2035 „ Про порядок надання документів та їх склад при застосуванні податкової соціальної пільги”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи застосовується ПСП до заробітної плати працівників, у разі їх звільнення або працевлаштування в останній день місяця?

25.08.2011

Податкова соціальна пільга прийнятому на підприємство робітнику надається з місяця, в якому поступила заява про надання податкової соціальної пільги. Працівник не має права на застосування податкової соціальної пільги до доходу, одержаного в такому податковому періоді, в якому він звільнився, навіть якщо звільнення відбулося в останній день такого місяця.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи застосовується ПСП за податкові місяці, що передують місяцю, в якому була подана заява про застосування пільги?

25.08.2011

Згідно із п. 7 Порядку надання документів та їх складу при застосуванні податкової соціальної пільги, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.03 N 2035, у разі отримання працедавцем від платника податку заяви про застосування пільги вона не застосовується до нарахованих ним ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно працівникам ЮО, фінансування якого було передано іншій ЮО, надавати нові заяви про застосування ПСП?

25.08.2011

Ні, якщо працівники не були звільнені. Якщо ж робітники були звільнені, а потім знову прийняті на роботу, то подання заяви на застосування податкової соціальної пільги є обов’язковим.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи впливає збільшення розміру мінімальної заробітної плати протягом звітного року на розмір ПСП?

25.08.2011

Розмір податкової соціальної пільги встановлюється від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом станом на 1 січня звітного податкового року, тому збільшення розміру мінімальної заробітної плати протягом звітного року не вплине на розмір податкової соціальної пільги (пп. 6.1.1 п....

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи застосовуються пільги щодо оподаткування доходів ФО відповідно до норм Закону України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку”.

25.08.2011

Ні, не застосовуються. Якщо норми інших законів містять правила оподаткування доходів (прибутків) фізичних осіб, то пріоритет мають норми закону про оподаткування доходів фізичних осіб.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи застосовується ПСП до сум допомоги, яка виплачуються за лікарняними листами?

25.08.2011

Виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні) розглядаються як заробітна плата і в разі не перевищення загального місячного оподаткованого доходу від одного працедавця у вигляді заробітної плати (1220 грн. - на 2010 р., 940,00 грн. - на 2009 році) платник має право на податкову соціальну пільгу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право на ПСП та на податковий кредит військовослужбовець, який суміщає службові обов’язки і роботу за трудовим договором?

25.08.2011

Якщо фізична особа одержує заробітну плату у розумінні Закону, то вона має право як на податкову соціальну пільгу за місцем одержання заробітної плати, так і на податковий кредит в межах одержуваної заробітної плати, неналежно від інших джерел одержуваних доходів (за винятком обмежень, установлених пп. 6.3.3 п. 6.3 ст. 6 Закону).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи залежить граничний розмір заробітної плати при якому застосовуються ПСП від зміни протягом календарного року прожиткового мінімуму на працездатну особу?

25.08.2011

Ні, не залежить.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право ФОП на соціальну пільгу до доходу, отриманого такою ФО безпосередньо від здійснення підприємницької діяльності?

25.08.2011

Ні, не має право на податкову соціальну пільгу.

Читати далі »

Діє до 31.12.2008. Який розмір мінімальної заробітної плати застосовується з 01.01.2008 р.? Чи змінилася сума податкової соціальної пільги? Який граничний розмір нарахованої заробітної плати дає право на застосування податкової соціальної пільги?

25.08.2011

Мінімальна заробітна плата встановлена у розмірі 515 грн. Розмір податкової соціальної пільги в 2008 році становить 257,50 грн. (50% від мінімальної заробітної плати). Граничний розмір нарахованої заробітної плати, яка давала право на застосування податкової соціальної пільги у 2008 році – 890 грн.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може ФО скористатися ПСП не за основним місцем роботи, а за сумісництвом?

25.08.2011

Так. При цьому податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого місячного доходу платнику податку у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем його нарахування (виплати).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як застосовується ПСП у разі якщо платник податку має право на пільги з двох і більше підстав?

25.08.2011

та

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право на ПСП платник податку, який працює неповний робочий день?

25.08.2011

Так, має згідно з Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право інвалід 1 групи на ПСП при отриманні доходу від здавання в оренду нерухомого майна ЮО?

25.08.2011

Ні, так як податкова соціальна пільга застосовується виключно до заробітної плати.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Якщо приватний підприємець має основне місце роботи, отримує заробітну плату, чи має права він на застосування податкової соціальної пільги?

25.08.2011

Податкова соціальна пільга не може бути застосована до інших доходів платника податку, якщо він отримує протягом звітного податкового місяця одночасно доходи від підприємницької діяльності.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право на ПСП інвалід III групи?

25.08.2011

Платники податку – інваліди ІІІ групи, у тому числі з дитинства, в Законі № 889 не зазначені як окрема пільгова категорія, але при додержанні установленого рівня заробітної плати мають право на податкову соціальну пільгу, яка надається у вигляді зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 434,50 грн. – у 2010 році, 302,50 грн. на місяць у 2009 р.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право ФО, що має „статус сімї загиблого” отримувати ПСП?

25.08.2011

При додержанні установленого рівня заробітної плати, такий платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги у 2010 р. – 434,50 грн., у 2009 р. - 302,50 грн.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи втрачає працівник право на ПСП у разі надходження на підприємство виконавчого лист про стягнення аліментів на дітей?

25.08.2011

Стягнення аліментів за виконавчим листом не є підставою для позбавлення платника податків права на податкову соціальну пільгу, якщо він не позбавлений батьківського права.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи застосовується ПСП до доходів платника податку в місяць його смерті ?

25.08.2011

Розрахунок розміру податкової соціальної пільги здійснюється з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку помирає чи визнається судом померлим, безвісно відсутнім або втрачає резидентський статус.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право на ПСП ФО, яка за своїми релігійними переконаннями відмовилась від ідентифікаційного номеру?

25.08.2011

Обмежень щодо застосування податкової соціальної пільги до заробітної плати платників податку, які за своїми релігійними переконаннями відмовились від ідентифікаційного номеру та мають відмітку у паспорті, згідно чинного законодавства, не встановлено. При цьому, розмір заробітної плати, який дає право на податкову соціальну пільгу, не повинен перевищувати 1220 грн. на місяць у 2010 році, 940 грн. - у 2009 році.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинен податковий агент утримати суму недоплати ПДФО та нарахувати штраф в розмірі 100% від суми недоплати, якщо орган ДПС повідомив про порушення після встановленого строку подання річної звітності (працівник підприємства є ФОП)? В

25.08.2011

Питання щодо права платника податку з доходів фізичних осіб на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати на суму податкової соціальної пільги регулюється Законом України від 22 травня 2003 року №889-ІУ „Про податок з доходів фізичних осіб” (далі - Зак...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи застосовується ПСП до доходу у вигляді заробітної плати за виконання громадських робіт, який виплачується за рахунок коштів ЮО ФО, яка перебуває на обліку в центрі зайнятості?

25.08.2011

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу у вигляді заробітної плати за виконання громадських робіт, який виплачується за рахунок юридичної особи фізичній особі, яка перебуває на обліку в центрі зайнятості.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право на ПСП нерезидент, який офіційно працевлаштований на підприємстві ?

25.08.2011

Згідно із ст.1 Закону України від 22.05.03 N 889-IV „Про податок з доходів фізичних осіб” із змінами та доповненнями (далі - Закон) фізична особа - нерезидент - це фізична особа, яка не є резидентом України. Ст. 2 Закону встановлено, що нерезиденти поряд з резидентами є платниками податку з доход...

Читати далі »

Діє до 30.04.2010 Який розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму діє з 01.11.09 в зв’язку з прийняттям Закону України „Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати” та Закону України "Про внесення змін до Закон

25.08.2011

Законом України від 20 жовтня 2009 року № 1646-IV „Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати” (далі – Закон) затверджені нові розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму доходів громадян, який набрав чинності з 4 листопада 2009 року (опублікований у ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право ФОП платник ЄП надати ПСП найманому працівнику при виплаті заробітної плати, якщо заява на право застосування ПСП надана пізніше ніж нараховано дохід?

25.08.2011

Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання працедавцем заяви платника податку про застосування пільги. Пільга не застосовується до доходу, нарахованого до моменту отримання такої заяви. При цьому розмір заробітної плати на місяць не повинен перевищувати у 2010 році – 1220 грн. (у 2009 році – 940 грн.). Отже, приватний підприємець – платник єдиного податку має право застосовувати податкову соціальну пільгу до заробітної плати найманого працівника тільки з того місяця, в якому фактично була отримана заява.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які документи повинні надати батьки, які мають та виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, з метою підтвердження факту виховання дітей для отримання 200 % ПСП, якщо одна дитина тимчасово виписана у зв’язку з навчанням?

25.08.2011

Враховуючи те, що дитина, яка зв’язку із навчанням у навчальному закладі тимчаосов не проживає з батьками (прописана в гуртожитку закладу) та не може надати довідку з ЖЕКу, щоб підтвердити спільне проживання, але має посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, то копія даного посвідчення дає право батькам з користатися правом на підвищений розмір податкової соціальної пільги, за умови надання інших документів, передбачених Порядком. Крім того, батьки можуть надати, зокрема, але не виключно: копію договору про навчання дитини, довідку про відсутність самостійних джерел доходу у дитини, що підтвердить факт її утримання батька.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Які документи повинні надати батьки, які мають та виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, з метою підтвердження факту виховання дітей для отримання 200 % ПСП, якщо одна дитина тимчасово виписана у зв’язку з навчанням?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Закінчення. Початок. див. І. Відповідно до п. 2 Порядку № 209 посвідчення є документами, що підтверджують статус багатодітної сім'ї і дітей з такої сім'ї та їх право на отримання пільг згідно із Законом України "Про охорону дитинства" та іншими актами законодавства. Крім того, ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право на ПСП державний службовець, який отримує дохід у вигляді заробітної плати?

25.08.2011

Якщо платник податку згідно із законом є державним службовцем і одержує доходи, зазначені у пп. "д" пп. 6.3.3 п. 6.3 ст. 6 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", то він має право на податкову соціальну пільгу за умови дотримання вимог ст. 6 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб". При цьому, податкова соціальна пільга застосовується до заробітної плати державного службовця без подання відповідної заяви (за винятком випадків, коли такий платник податку має право на підвищений її розмір – 150 % чи 200 %).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно ЮО застосовувати ПСП при нарахуванні ПДФО до заробітної плати у вигляді авансу?

25.08.2011

Податкова соціальна пільга застосовується до всієї заробітної плати за місяць, а не до її частини (авансу).

Читати далі »