Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок з доходів фізичних осіб » Перерахунок та обмеження податкової соціальної пільги

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 У яких випадках працедавець здійснює перерахунок сум доходів та сум наданих податкових соціальних пільг нарахованих найманим працівникам?

25.08.2011

Працедавець платника податку за місцем застосування податкової соціальної пільги здійснює перерахунок сум доходів у вигляді заробітної плати, а також сум наданих податкових соціальних пільг у випадках: а)за наслідками кожного звітного податкового року; б) при зміні місця застосування податкової соціальної пільги за самостійним рішенням платника податку або у випадках, коли платник податку втрачає право на отримання податкової соціальної пільги; в)при проведенні остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з таким працедавцем.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи необхідно відображати результати річного перерахунку сум доходів та сум наданих податкових соціальних пільг у ф. 1-ДФ та в які терміни працедавець повинен завершити результати річного перерахунку сум доходів та сум наданих податкових

25.08.2011

Так, необхідно. Результати річного перерахунку сум доходів, нарахованих платнику податку у вигляді заробітної плати, а також сум наданих податкових соціальних пільг працедавцем відображаються у розрахунку за формою 1ДФ за ІV квартал звітного податкового року. Проведення річного перерахунку сум доходів, нарахованих платнику податку у вигляді заробітної плати, а також сум наданих податкових соціальних пільг працедавцю необхідно завершити до закінчення строку подання розрахунку за формою 1ДФ за ІV квартал звітного податкового року.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи надається ПСП на авторську винагороду отриману від наукового видання ?

25.08.2011

У зв`язку з тим, що податкова соціальна пільга застосовується до доходу нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем його нарахування (виплати), а авторська винагорода не підпадає під визначення поняття „заробітна плата”, то платник податку, який отримує даний дохід, немає право на застосування податкової соціальної пільги.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 З якого періоду не застосовується податкова соціальна пільга в разі отримання працедавцем заяви про відмову від неї?

25.08.2011

Пільга не застосовується до доходів платника податку у вигляді заробітної плати за місяць, в якому працедавець отримав заяву про відмову від податкової соціальної пільги.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи надається ПСП громадянам, які отримують дохід, але не працюють на підприємстві (пенсіонери, непрацюючі громадяни)?

25.08.2011

При виплаті підприємством будь-яких доходів громадянам, які не є його найманими працівниками, податкова соціальна пільга не застосовується незалежно від розміру виплачуваного доходу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Якщо працівник звільняються з роботи в кінці місяця, чи надається йому ПСП?

25.08.2011

Якщо працівник припиняє трудові відносини із працедавцем, то незалежно від кількості відпрацьованих днів у місяці звільнення податкова соціальна пільга не надається.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи надається ПСП при отримані доходів не від працедавця по договорам цивільно-правового характеру?

25.08.2011

Не надається. Податкова соціальна пільга застосовується до доходу нарахованого на користь платника податку протягом завітного податкового місяця від одного працедавця у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем його нарахування (виплати).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи мають право військовослужбовці на податкову соціальну пільгу при отримані доходів у вигляді грошового забезпечення та на зменшення цих доходів на суми збору до Пенсійного фонду України та внесків до фондів загальнообов'язкового держав

25.08.2011

Податкова соціальна пільга не застосовується до нарахованого місячного доходу платника податку у вигляді грошового забезпечення. Базою для оподаткування податком з доходів фізичних осіб для військовослужбовців є доходи у вигляді грошового забезпечення без вирахувань збору до пенсійного фонду України та внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який механізм повернення ПДФО в разі остаточного проведення перерахунку при звільненні працівника?

25.08.2011

Якщо внаслідок проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудові відносини з працедавцем, виникає сума переплати, що перевищує суму податкового зобов’язання, нарахованого за останній звітний період, то така сума підлягає відшкодуванню з бюджету на підставі поданої декларації до податкового органу за місцем проживання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи необхідно враховувати у річному перерахунку сум доходів та сум наданих ПСП суми премій, доплати, надбавки та інші заохочувальні та компенсаційні виплати?

25.08.2011

Так, необхідно. Суми премій, доплати, надбавки та інші заохочувальні та компенсаційні виплати враховуються при річному перерахунку сум доходів та сум наданих податкових соціальних пільг, так як такі виплати входять до фонду додаткової заробітної плати.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка передбачена відповідальність за не здійснення річного перерахунку сум доходів та сум наданих податкових соціальних пільг?

25.08.2011

Якщо працедавець не здійснює річний перерахунок сум доходів та сум наданих податкових соціальних пільг і при цьому виникає недоплата податку, то така сума стягується податковим органом за рахунок працедавця і не включаються до складу його валових витрат.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як у річному перерахунку сум доходів та сум наданих податкових соціальних пільг враховуються суми індексації заробітної плати за попередні місяці ?

25.08.2011

У випадках, коли проводяться донарахування і виплати сум за попередні податкові періоди (місяці), зокрема, суми індексації заробітної плати, то такі суми донарахувань при проведенні річного перерахунку сум доходів та сум наданих податкових соціальних пільг слід віднести до відповідних податкових періодів, за які провадяться донарахування.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як здійснити перерахунок сум доходів та сум наданих податкових соціальних пільг при наявності лікарняних, відпускних?

25.08.2011

При наявності сум, які переходять з одного звітного місяця в інший, зокрема, лікарняні, відпускні їх частини відносять до відповідних періодів нарахування. В таких випадках окремо підраховуються заробітна плата і сума відпускних чи лікарняних, нарахованих працівнику за певну кількість днів кожного місяця. Визначені таким чином суми місячних доходів оподатковуються з належним донарахуванням або поверненням податку з доходів фізичних осіб.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як здійснюється перерахунок сум доходів та сум наданих податкових соціальних пільг працівнику, якого прийнято на роботу в середині року?

25.08.2011

Якщо працівника прийнято на роботу в середині року, то перерахунок сум доходів та сум наданих податкових соціальних пільг проводиться лише за місяці, які такий працівник працював на цьому підприємстві, починаючи з місяця прийняття на роботу, за умови подачі заяви про застосування податкової соціальної пільги.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинно підприємство донарахувати ПДФО та сплатити фінансові (штрафні) санкції якщо після звільнення працівника з’ясувалось, що він був зареєстрований як СПД та не мав право отримувати ПСП?

25.08.2011

Працедавець, який на підставі належним чином отриманої заяви платника податку про застосування пільги застосовує таку пільгу, не несе будь-якої відповідальності за порушення таким платником податку вимог пп. 6.3.1 Закону України „Про податок здоходів фізичних осіб”, за винятком, коли такий працедавець і такий платник податку є пов'язаними особами або коли суд встановлює факт змови між таким працедавцем і таким платником податку, спрямованої на ухилення від оподаткування цим податком. Тобто, уся відповідальність за порушення норм Закону щодо неправомірного отримання податкової соціальної пільги повністю покладається на фізичну особу - платника податку, який подав заяву про застосування пільги одночасно з отриманням доходів від здійснення підприємницької діяльності.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Працівник підприємства користувався згідно поданої заяви податковою соціальною пільгою та одночасно був СПД. Чи має право працедавець за місцем надання ПСП утримати податок та застосувати штрафну санкцію при відмові працівника подати за

25.08.2011

Якщо фізична особа, зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності, ще і працює як наймана особа з одержанням заробітної плати, то вона не має права на застосування до цієї заробітної плати податкової соціальної пільги. Працедавець повинен розрахувати та утримати відповідну суму недоплати податку за рахунок найближчої виплати доходу такому платнику податку, а при недостатності суми такої виплати - за рахунок наступних виплат, незалежно від того, що працівник відмовляється надати заяву про відмову від застосування податкової соціальної пільги.

Читати далі »