Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок з доходів фізичних осіб » Оподаткування інвестиційного прибутку

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Що може прирівнюватися до продажу інвестиційного активу ?

25.08.2011

Відповідно до підпункту 9.6.2 пункту 9.6 статті 9 Закону України від 22 травня 2003 року № 889-IV „Про податок з доходів фізичних осіб” до продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з: -обміну інвестиційного активу на інший інвестиційний актив; -зворотного викупу корпоративног...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ФО в процесі приватизації був отриманий земельний пай, який був внесений до статутного фонду сільськогосподарського підприємства, яке утворилось в результаті реорганізації колгоспу. Чи підлягає оподаткуванню дохід, отриманий платником по

25.08.2011

Так.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як обкладаються податком доходи, отримані громадянином резидентом від продажу акцій ЮО?

25.08.2011

Дохід, отриманий від продажу інвестиційних активів, включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку та підлягає декларуванню за результатами звітного податкового року. При цьому в розрахунок загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами платник податку не включає дохід, отриманий протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує у 2010 році – 1220 грн. (2009 році 940 грн.).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Якими документами можуть бути підтверджені витрати громадян, у тому числі нерезидентів, на придбання цінних паперів при розрахунку інвестиційного прибутку?

25.08.2011

Документами, що підтверджують фактично понесені витрати на попереднє придбання цінних паперів фізичною особою – платником податку в тому числі нерезидентом, є договори купівлі-продажу цінних паперів, виписки зберігачів під кожне замовлення, завірені печатками зберігачів, акти приймання-передачі цінних паперів, касові документи при готівкових розрахунках через касу або розрахункові документи при безготівкових розрахунках.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи оподатковується позитивна різниця у засновників ФО – резидентів при отримані від засновника ФО – нерезидента його долю в статутному фонді за вартістю нижчою від первісної?

25.08.2011

У звітному році у платника податку - обдарованого виникнуть податкові зобов'язання щодо сплати податку за ставкою 15 % з суми (вартості) подарунку, визначеної у договорі дарування. Якщо обдарований здійснить подальший продаж одержаного у подарунок інвестиційного активу, то він повинен також сплатити за наслідками звітного року податок за ставкою 15 % з суми інвестиційного прибутку, одержаного від продажу цього інвестиційного активу. При цьому інвестиційний прибуток дорівнюватиме всій одержаній платником податку від такого продажу сумі, оскільки його витрати на придбання такого інвестиційного активу відповідно до пп. 9.6.2 Закону дорівнювали нулю.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Хто буде виконувати функції податкового агента якщо ЮО - торговець цінними паперами продає цінні папери, що належать ФО за договором комісії та в договорі є окремий розділ щодо функцій податкового агента?

25.08.2011

Торговці цінними паперами, які надають послуги платнику податку щодо операцій з інвестиційними активами та уклали договір щодо виконання функцій податкового агента, є податковими агентами таких фізичних осіб

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Хто має визначати інвестиційний прибуток, з якого слід сплатити ПДФО?

25.08.2011

і

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи необхідно подавати річну декларацію про майновий стан та доходи у випадку, якщо підсумком операцій з інвестиційними активами є збиток?

25.08.2011

Так, декларацію подавати необхідно. Якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами має від'ємне значення (збиток), то його сума переноситься у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до його повного погашення. Для цього його треба задекларувати. Якщо платник податку продає пакет цінних паперів (корпоративні права) пов'язаним з ним особам, то інвестиційний збиток, що виникає внаслідок такого продажу, не враховується при визначенні загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами. Також, якщо платник податку дарує інвестиційний актив або передає його у спадщину, то інвестиційний збиток, що виникає внаслідок такого дарування або надання у спадщину, не враховується при визначенні загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами. Крім того необхідно мати на увазі, що інвестиційний актив, подарований платнику податку чи успадкований платником податку, вважається придбаним за нульовою вартістю.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок визначення інвестиційного прибутку платника податків від продажу акцій, які попередньо були придбані за рахунок векселя?

25.08.2011

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що розраховується виходячи з суми витрат, понесених у зв'язку з придбанням такого активу. Вексель є цінним папером, якій посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя ( векселедержателю) при цьому, у разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов'язання щодо платежу за цим договором та виникають грошові зобов'язання щодо платежу за векселем. Таким чином, при визначені інвестиційного прибутку провинна враховуватись вартість придбаного векселя, як витрати, понесені у зв’язку з придбанням інвестиційного активу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинно підприємство утримувати та перераховувати ПДФО із суми внеску нерухомого майна ФО-засновника до статутного фонду ЮО?

25.08.2011

Інвестування фізичною особою до статутного фонду господарського товариства належного їй на праві власності нерухомого майна є з її боку відчуженням такого майна. При цьому, продаж нерухомого майна підлягає оподаткування згідно норм ст. 11 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” (далі – Закон). Таким чином, підприємство, яке в обмін на внесене до його статутного фонду нерухоме майно надає фізичній особі корпоративні права, є податковим агентом щодо вартості такого майна та повинно утримати податок з доходів фізичних осіб згідно норм ст. 11 Закону.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оподаткування доходів, отриманих платником податку від здійснення операцій з інвестиційними активами?

25.08.2011

Порядок оподаткування доходів у вигляді інвестиційного прибутку визначено у п. 9.6 ст. 9 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи підпадає під дію п. 9.6 ст. 9 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” операція з продажу векселя?

25.08.2011

Ні. Згідно з п. 2 ст. 3 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" векселі не є емісійними цінними паперами, тому з метою застосування норм п. 9.6 ст. 9 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” немає підстав розглядати їх як інвестиційні активи.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи підлягає оподаткуванню інвестиційний прибуток, якщо договір купівлі-продажу цінних паперів укладено в попередньому році, а перерахування коштів відбудеться у звітному році?

25.08.2011

Враховуючи те, що договорів купівлі – продажу інвестиційного активу укладений у попередньому звітному році, а кошти від такого продажу фактично надійдуть у наступному році, то платник податку повинен включити даний дохід до складу загального річного оподатковуваного доходу та зазначити його у декларації про майновий стан і доходи за підсумками року, в якому фактично отриманий дохід (кошти).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином оподатковується передача за договором доручення інвестиційного активу (пакета цінних паперів), якщо однією із умов такого доручення є продаж даного інвестиційного активу?

25.08.2011

Відповідно до п. 1.2 ст. 1 Закону України від 22 травня 2003 року N 889-IV „Про податок з доходів фізичних осіб” із змінами та доповненнями (далі - Закон) дохід - це сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна, інших активів, що мають вартість, у тому числі цінних папері...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як оподатковуються доходи від продажу цінних паперів, емітованих Мінфіном України, з врахуванням змін, які внесені до п. 4.3.3 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”?

25.08.2011

Дохід, отриманий платником податку у вигляді процентів внаслідок інвестування (розміщення) власних коштів у державні облігації (інші державні цінні папери), емітовані Мінфіном України не оподатковується. При цьому, слід зазначити, що дохід, отриманий від продажу цінних паперів, які емітовані Мінфіном України підлягає оподаткуванню згідно з п. 9.6 ст. 9 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” (далі - Закон) на підставі поданої платником річної податкової декларації. Незалежно від того, що норма п. 16 розділу другого Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" виключена із зазначеного Закону, але змін до пп.. 4.3.3 п. 4.3 ст. Закону не було внесено, тому редакція даного підпункту залишається чинною.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином сплачується ПДФО, якщо торговець цінними паперами, з яким укладений відповідний договір, продає акції та виплачує дохід поступово (по мірі продажу акцій)?

25.08.2011

Якщо продаж цінних паперів здійснюється поступово, тобто торговець продає не весь пакет інвестиційного активу одразу, а частину його, то при визначенні інвестиційного доходу враховуються витрати, які є еквівалентом вартості частини проданого інвестиційного активу (цінного папера).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як оподатковується сума доходу, отримана ФО від продажу сертифікату пайового інвестиційного фонду ЮО - компанії з управління активами цінних паперів?

25.08.2011

Доходи, одержувані фізичними особами - інвесторами від викупу у них компанією з управління активами цінних паперів (інвестиційних сертифікатів, акцій) інституту спільного інвестування з припиненням права власності інвестора на ці цінні папери, оподатковуються у порядку, встановленому пунктом 9.6 статті 9 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оподаткування ПДФО внеску до статутного фонду ЮО у вигляді права на об’єкт інтелектуальної (промислової) власності?

25.08.2011

Згідно із п. 1.2 ст. 1 Закону України від 22 травня 2003 року № 889-IV „Про податок з доходів фізичних осіб” із змінами та доповненнями (далі – Закон), дохід визначено як сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна, інших активів, що мають вартість, у тому числі цінних ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи підпадає під визначення інвестиційного активу придбання цінних паперів у нерезидента за межами України та чи буде враховуватись позитивна різниця під час їх продажу резиденту?

25.08.2011

Подальший продаж придбаних у нерезидента акцій (цінних паперів) за межами України є операцією платника податку з корпоративними правами, а позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу такого окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що розраховується виходячи з суми витрат, понесених в зв'язку з придбанням такого активу є інвестиційним прибутком, що являється об'єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб при здійсненні платником податку зазначеної операції. Документи, що підтверджують фактично понесені витрати на попереднє придбання цінних паперів фізичною особою – платником податку (договори купівлі-продажу цінних паперів, розрахункові документи при безготівкових розрахунках, інш.) повинні бути перекладені на українську мову та легалізовані консульською установою України у відповідній країні. При цьому, витрати, які понесені в іноземній валюті на придбання акцій (цінних паперів) підлягають перерахуванню в національну валюту за курсом Національного банку України на день понесення витрат.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином оподатковується ПДФО дохід ФО від операції з продажу банківській установі банківських металів?

25.08.2011

Доходи, отримані фізичною особою від продажу дорогоцінних металів банківській установі, які належать до групи банківських металів, придбаних у банку, підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб на умовах оподаткування прибутку від операцій з інвестиційними активами за ставкою 15%.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оподаткування інвестиційного прибутку, який отриманий ФО – нерезидентом на території України готівкою від іншої ФО – нерезидента?

25.08.2011

Відповідно до пп. 9.11.1 п. 9.11 ст. 9 Закону України від 22 травня 2003 року № 889-IV „Про податок з доходів фізичних осіб” із змінами та доповненнями (далі – Закон), доходи з джерелом їх походження з України, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, підлягають оподатк...

Читати далі »