Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок з доходів фізичних осіб » Оподаткування сум надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Працівник підприємства був відряджений до Росії. У паспорті є відмітка контрольно-пропускного пункту (виїзд літаком), але не відмічено в посвідченні про відрядження. Чи можна відшкодувати добові витрати без відмітки у посвідченні?

25.08.2011

У разі відсутності відміток в посвідченні про відрядження щодо прибуття i вибуття добові витрати відрядженому працівнику не відшкодовуються.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Під час відрядження проводились готівкові розрахунки із застосуванням платіжної картки підприємства, який термін подання звіту про використання коштів?

25.08.2011

Якщо при застосуванні платіжних карток під час службових відряджень відрядженою особою - платником податку отримувана готівка, то платник податку подає звіт про використання наданих на відрядження коштів і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Під час відрядження платником податків були втрачені оригінали документів що підтверджують витрати на проживання у готелі, чи можуть бути відшкодовані відрядженому працівнику зазначені витрати на відрядження?

25.08.2011

Головною умовою відшкодування витрат на відрядження є наявність оригіналу документів, що підтверджують вартість таких витрат, в т.ч. квитки, квитанції, чеки, розрахунки тощо. Витрати, що не підтверджені документально можуть бути відшкодовані працівнику за рахунок коштів, але будуть вважатися додатковими благами відрядженого працівника та підлягають оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Під час відрядження проводились безготівкові розрахунки із застосуванням платіжної картки працедавця, який термін подання звіту про використання коштів?

25.08.2011

Якщо при застосуванні платіжних карток під час службових відряджень здійснювалися розрахунки у безготівковій формі платник податку подає звіт про використання наданих на відрядження коштів — не пізніше 10 днів, з дня повернення з відрядження, при наявності поважних причин працедавець може подовжити термін до 20 банківських днів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Я отримав кошти на відрядження, але витратив їх на проведення презентації. Звіт про використання коштів надав із запізненням на 5 днів, але протягом звітного місяці, в якому завершувався термін відрядження. Чи будуть вважатися ці витрати

25.08.2011

Так, будуть. Витрати на проведення презентації не включаються до складу витрат платника податку на відрядження та при їх не поверненні будуть вважатися як надміру витрачені кошти. Якщо платник податку повертає суму надміру витрачених коштів пізніше граничного строку, зокрема, після закінчення третього банківського дня, наступного за днем, в якому платник податку завершує таке відрядження, але не пізніше звітного місяця, на який припадає останній день такого граничного строку, то такий платник податку сплачує штраф у розмірі 15 відсотків суми надміру витрачених коштів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Я отримала кошти на відрядження, але звіт про використання коштів та надміру витрачені кошти, у зв`язку з відпусткою, повернула лише в місяці, наступному за місяцем в якому було завершене моє відрядженняЯкий штраф та податок я повинна сп

25.08.2011

Ви повинні сплатити податок з доходів фізичних осіб та штраф у розмірі 15 відсотків від суми надміру витрачених коштів. Так, якщо платник податку не подає звіт про використання коштів, наданих на відрядження, та не повертає суму надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає такий граничний термін, зокрема, до закінчення третього банківського дня, наступного за днем, в якому платник податку завершує таке відрядження, то така сума підлягає оподаткуванню в порядку, що і для доходів у будь-яких негрошових формах, із застосуванням коефіцієнту, і сплачує штраф у розмірі 15 відсотків суми надміру витрачених коштів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Я надміру витратив кошти отримані мною на відрядження та подав звіт про використання коштів у поточному місяці з моменту завершення відрядження, але з порушенням терміну. Чи повинен я сплатити штраф з сум надміру витрачених коштів?

25.08.2011

Так, повинні. Якщо платник податку повертає суму надміру витрачених коштів пізніше граничного строку, зокрема, після закінчення третього банківського дня, наступного за днем, в якому платник податку завершує таке відрядження, але не пізніше звітного місяця, на який припадає останній день такого граничного строку, то такий платник податку сплачує штраф у розмірі 15 відсотків суми надміру витрачених коштів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Хто повинен утримувати ПДФО з сум надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт ?

25.08.2011

Податковий агент, тобто особа, яка надала такі суми.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи вважається об’єктом оподаткування ПДФО збільшення розміру сум добових витрат на відрядження понад встановлені норми?

25.08.2011

Так, вважається. На підставі колективного договору або наказу працедавцем можуть встановлюватись норми добових витрат, які перевищують законодавчо встановлені, при цьому перевищення сум добових витрат понад норми, вважаються доходом, отриманим платником податку від його працедавця як додаткове благо та підлягають оподаткуванню.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи передбачена відповідальність за неповернення коштів, виданих працівнику під звіт (господарські потреби, відрядження тощо)?

25.08.2011

Якщо платник податку не повертає суму надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає такий граничний термін, то така сума підлягає оподаткуванню за правилами, встановленими Законом України “Про податок доходів з фізичних осіб” та сплачує штраф в розмірі 15 відсотків суми таких надміру витрачених коштів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи застосовуються штрафні санкції за порушення терміну подання звіту про використання коштів отриманих на відрядження до платника податку, який у відрядженні захворів, але листок непрацездатності відкрив лише в день повернення з відря

25.08.2011

Подання звітів про використання коштів із порушенням установлених термінів (до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження) може дозволятися у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю підзвітної особи або за інших обставин, які мають документальне підтвердження.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи застосовується підвищуючий коефіцієнт для визначення об’єкту оподаткування щодо сум надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт?

25.08.2011

Об'єкт оподаткування для сум надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлений строк визначається із застосуванням підвищуючого коефіціента.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За яким курсом гривні до іноземних валют потрібно проводити розрахунки з працівником, який перебував у відрядженні якщо відрядженому за кордон працівнику не було видано аванс на добові витрати? Чи необхідно оподатковувати різницю, яка ви

25.08.2011

Граничні норми добових витрат у межах України та для відряджень за кордон в гривнах для працівників підприємств, установ і організацій всіх форм власності (крім державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В якій валюті складається Звіт по використання коштів на відрядження або під звіт, у разі відрядження за кордон?

25.08.2011

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, заповнюється у валюті в якій видано аванс.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно працівнику, який під час відрядження користувався послугами маршрутного таксі, отримувати копію Свідоцтва про державну реєстрацію ФОП у платника податків, який надав ці послуги, якщо є оригінал квитка для відшкодуванння витра

25.08.2011

Юридична особа при відшкодуванні витрат платника податків, які понесені ним під час відрядження, має право врахувати і витрати за користування послугами маршрутного таксі за умови надання оригіналів квитків та без надання копії Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця, якщо послуги маршрутного таксі надавав суб’єкт підприємницької діяльності.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи вважається додатковим благом вартість проживання у готелі найманого працівника, яка оплачена ЮО, якщо відрядження пов’язано з господарською діяльністю ЮО, видано відповідний наказ про відрядження, але посвідчення на відрядження не в

25.08.2011

Вартість проживання у готелі найманого працівника, яка оплачена юридичною особою на підставі наказу про відрядження, але посвідчення на відрядження не виписано, включається до загального місячного або річного оподатковуваного доходу фізичної особи та підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб за ставкою 15%.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка сума зазначається у графі „Витрачено” Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт – без ПДВ чи з ПДВ?

25.08.2011

Враховуючи те, що у графі „Витрачено” Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт вказується сума витрачених коштів на підставі підтверджуючих документів (оригіналів), то незалежно від того, що дана сума може включати і суму ПДВ, у Звіті зазначається загальна сума, тобто включаючи і суму ПДВ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Юридичною особою, відповідно до наказу, було направлено у відрядження працівника, але аванс не видавався. Після повернення з відрядження працівник своєчасно надав Звіт про використання коштів у відрядженні, де зазначив самостійно вартіст

25.08.2011

Об’єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб є кошти, які фактично отримані платником податку на відрядження або під звіт та не повернуті у встановлений строк. Враховуючи те, що працівник перед відправленням у відрядження не отримував кошти (аванс) на відрядження, тобто відсутні умови щодо виникнення надміру витрачених коштів, але після повернення з відрядження своєчасно надав Звіт та оригінали документів на понесенні витрати, то сума витрат, яка була зайво відшкодована податковим агентом, але повернута працівником до каси підприємства, не є об’єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є об’єктом оподаткування ПДФО вартість пального, що відшкодоване платнику податку за час перебування у відрядженні на території України на власному автомобілі?

25.08.2011

Сума відшкодування платнику податку вартості пального, використане за час перебування у відрядженні на власному автомобілі включається до загального оподатковуваного доходу та оподатковується на загальних підставах.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є об’єктом оподаткування ПДФО вартість пального що відшкодована платнику податку за час перебування у відрядженні в межах території України на службовому автомобілі?

25.08.2011

Вартість відшкодованих платнику податку пально-мастильних матеріалів включається до складу загального оподатковуваного доходу та підлягає оподаткуванню за ставкою 15%.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи підлягає оподаткуванню сума відшкодування проїзду на таксі ФО, яка перебувала у відрядженні за кордоном?

25.08.2011

Витрати за користування таксі або оренду автотранспорту за кордоном можуть бути відшкодовані лише з дозволу керівника підприємства. Указані витрати відшкодовуються лише за наявності підтвердних документів. При цьому суми зазначених витрат не є надміру витраченими коштами. Отже, при наявності дозволу керівника та підтверджуючих документів, сума відшкодування за проїзд на таксі фізичній особі, яка перебувала у відрядженні за кордоном, не підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка сума відображається бухгалтером при заповненні Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт в частині колонок „Дебет” та „Кредит”, а саме – загальна сума витрат (в т.ч. ПДВ) чи окремо сума витрат і сума ПДВ?

25.08.2011

Враховуючи те, що Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт в частині бухгалтерських проводок (колонки „Дебет” та „Кредит”) заповнюється бухгалтером на підставі первинних документів та норми Порядку складання вказаного Звіту не містять жодних обмежень щодо окремого відображення суми ПДВ, то бухгалтер при заповненні бухгалтерських проводок має право відобразити суму витрат та суму ПДВ окремо.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право ЮО, яка направила працівника у відрядження за кордон на службовому автомобілі, відшкодовувати вартість придбаних паливно-мастильних матеріалів для заправки даного автомобіля, якщо є підтверджуючи документи?

25.08.2011

Юридична особа має право відшкодувати працівнику витрати на пально-мастильні матеріали у разі відрядження його на службовому автомобілі за кордон та при наявності підтверджуючих документів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ЮО при відрядженні за кордон працівника, виплачує добові, згідно норм. Інші витрати, взяла на себе приймаюча сторона, згідно з угодою. Чи вважаються інші витрати доходом працівника, та чи потрібно йому відображати такий дохід у деклараці

25.08.2011

Витрати на працівника, які понесла приймаюча сторона у зв’язку із відрядженням не є його особистим доходом і їх не потрібно відображати у декларації.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи вважаються об’єктом оподаткування кошти, які видані на відрядження працівнику, якщо на посвідченні про відрядження відсутні відмітки приймаючої сторони або стоїть печатка іншої установи (готелю, пошти тощо), та ФО подала Звіт про вико

25.08.2011

Якщо на посвідченні про відрядження відсутні відмітки приймаючої та відряджуючої сторони, то витрати на відрядження фізичної особи – працівника не включаються до складу валових витрат платника податків. При цьому, якщо фізична особа – працівник надає разом із Звітом про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт підтверджуючі документи щодо понесених витрат під час відрядження та за рішенням керівника підприємства вони можуть бути відшкодовані працівнику за рахунок коштів юридичної особи, то такі витрати згідно з пп.4.2.9 п.4.2 ст.4 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” є додатковим благом відрядженого працівника та підлягають оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб.

Читати далі »