Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок з доходів фізичних осіб » Оподаткування доходів, одержаних нерезидентами

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Який порядок оподаткування нерезидентів за цивільно – правовим договором?

25.08.2011

За ставкою 30 %.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оподаткування доходів нерезидентів, одержаних від продажу будь – якого нерухомого майна?

25.08.2011

Дохід, отриманий платником податку-нерезидентом від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, садового будинку або їх частин не оподатковується, якщо загальна площа не перевищує 100 кв. м. У разі перевищення площі саме такого майна частина доходу, пропорційна сумі такого перевищення, підлягає оподаткуванню за ставкою 30%. Дохід отриманий від продажу квартири, будинку або кімнати більше одного разу протягом звітного року або іншого майна, застосовується подвійний розмір ставки податку – 30%.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як оподатковується дохід нерезидента, у вигляді дивідендів?

25.08.2011

Дивіденди, які виплачуються нерезиденту на території України, оподатковуються за ставкою 15 %.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи оподатковується компенсація вартості оренди житла ЮО нерезиденту, який працює на підставі цивільно –правового договору?

25.08.2011

Сума коштів, яка виплачується підприємством – резидентом нерезиденту у вигляді компенсації вартості оренди житла буде включатися до складу загального місячного оподатковуваного доходу платника податку та оподатковуватися за ставкою 30 %.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які відомості необхідно зазначити нерезиденту у зверненні для отримання довідки про сплачений податок на доходи?

25.08.2011

Звернення обов’язково повинно містити: 1.Відомості про нерезидента : -

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Хто є податковим агентом для нерезидента, який продає акції ЮО?

25.08.2011

Юридична особа, яка купує у нерезидента акції вважається податковим агентом по відношенню до виплачених нерезиденту доходів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок отримання резидентського статусу для нерезидента?

25.08.2011

Заява складається власноручно із зазначенням таких відомостей: прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер з ДРФО, місце проживання в Україні із зазначенням адреси житла, дата народження (число, місяць, рік), громадянство, підстава перебування в Україні, час перебування в Україні у звітному періоді, джерело отримання доходу в Україні (назва працедавця, його код згідно з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, юридична адреса працедавця).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Якщо ФО – резидент за договором позики виплачує ФО– нерезиденту дохід у вигляді процентів, то хто буде виступати податковим агентом?

25.08.2011

Доходи фізичних осіб - нерезидентів, одержувані у вигляді процентів за договорами позики з резидентом – фізичною особою, включаються до складу загального місячного оподатковуваного доходу таких платників податку. Фізична особа – нерезидент, який отримав дохід від фізичної особи – резидента, зобов'язаний включити суму доходу до складу загального річного оподатковуваного доходу та подати до 1 квітня наступного року річну податкову декларацію до податкового органу за місцем одержання доходу та сплатити податок за відповідною ставкою з суми доходу, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких дала Верховна Рада України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО та за якою ставкою сума матеріальної допомоги що надається благодійним фондом іноземцям та особам без громадянства (в тому числі неповнолітнім дітям), що мають статус біженців?

25.08.2011

Дохід іноземців та осіб без громадянства (в тому числі неповнолітніх дітей), що мають статус біженців, які не одержують заробітну плату, якщо їм проводиться виплата нецільової благодійної (матеріальної) допомоги благодійною організацією, не підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб у джерела виплати у розмірі сукупно на 2010 рік – 1220 грн. Сума перевищення допомоги над вказаним розміром підлягає оподаткуванню у джерела виплати за ставкою 30 %.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За якою ставкою ПДФО оподатковується заробітна плата ФО - нерезидента, яка офіційно працевлаштована на підприємстві, але не має посвідки на постійне місце проживання в Україні та довідки – підтвердження статусу податкового резидента У

25.08.2011

Згідно з п. 2.1 ст. 2 Закону України від 22 травня 2003 року № 889-IV „Про податок з доходів фізичних осіб” із змінами та доповненнями (далі - Закон), платниками податку є резидент, який отримує як доходи з джерелом їх походження з території України, так й іноземні доходи, та нерезидент, який отр...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За якою ставкою оподатковується дохід нерезидента ФО, який отримує дохід у вигляді дивідентів за участь в інституті спільного інвестування?

25.08.2011

Оподаткування доходу фізичної особи – нерезидента у вигляді дивідендів за участь в інституті спільного інвестування здійснюється відповідно до п.9.3 ст.9 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” і підлягає оподаткуванню за ставкою 15%.

Читати далі »

Діє до 25.11.2009 Як оподатковується дохід ФО - іноземця, отриманий від продажу земельної ділянки на території України, якщо вона має посвідку на постійне місце проживання в Україні?

25.08.2011

Враховуючи те, що фізична особа – іноземець, яка має посвідку про постійне місце проживання на території України, вважається резидентом України, то дохід, отриманий від продажу земельної ділянки, яка розташована на території України, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Чи проводиться перерахунок (доутримання) ПДФО, якщо ФО – іноземець працювала у юридичної особи протягом 2007-2009 років та не надавала податковому агенту довідку – підтвердження статусу податкового резидента України, а при виплаті дох

25.08.2011

Враховуючи те, що підставою для застосування ставки податку з доходів фізичних осіб у розмірі 15 % до заробітної плати фізичних осіб – нерезидентів було Узагальнююче податкове роз’яснення, затверджене наказом ДПА України „Про затвердження Податкового роз'яснення щодо застосування окремих норм Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" в частині оподаткування іноземців та нерезидентів”, яке було чинним у період 2004-2009 рр., то за 2007-2009 рр. доутримувати податок з доходів фізичних осіб не потрібно. Водночас, після втрати чинності зазначеного наказу з 2010 року підтвердженням статусу податкового резиденту України є Повідомлення, у разі відсутності якого застосовується ставка 30 % (за винятком дивідендів, процентів, роялті). При цьому, якщо працедавець застосовував у 2010 році зменшену ставку податку (15%), але фізична особа – іноземець не надав Повідомлення щодо підтвердження статусу податкового резиденту України, то такий працедавець повинен здійснити донарахування податку з доходів фізичних осіб починаючи з першого податкового періоду, за який йому була виплачена заробітна плата.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Чи проводиться перерахунок (доутримання) ПДФО, якщо ФО – іноземець працювала у юридичної особи протягом 2007-2009 років та не надавала податковому агенту довідку – підтвердження статусу податкового резидента України, а при виплаті до

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 продовження (початок див. част. І) Згідноі з п. 7.3 ст. 7 Закону будь-які доходи (за винятком доходів, визначених у пп. 9.11.3 п. 9.11 ст. 9 Закону - проценти, дивіденди, роялті), нараховані протягом звітного податкового року на користь нерезидентів - фізичних осіб (в тому числ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Які документи надаються ФО – іноземцем органу ДПС разом із заявою про самостійне визначення резиденського статусу?

25.08.2011

Законом України від 22 травня 2003 року № 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" із змінами та доповненнями (далі - Закон), встановлено порядок визначення резидентського статусу фізичної особи. Відповідно до пп. 1.20.1 п. 1.20 ст. 1 Закону фізична особа – резидент – це фізична особа, яка ма...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Які документи надаються ФО – іноземцем органу ДПС разом із заявою про самостійне визначення резиденського статусу?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Закінчення. Початок див. І. Заява складається власноручно із зазначенням таких відомостей: прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер з ДРФО, місце проживання в Україні із зазначенням адреси житла, дата народження (число, місяць, рік), громадянство, підстава перебува...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який термін дії довідки-підтвердження податкового статусу резидента та з якого періоду набувається статус резидента?

25.08.2011

Довідка – підтвердження статусу податкового резидента України діє в межах календарного року.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок отримання платником податків довідки щодо підтвердження статусу резидента України?

25.08.2011

Довідку-підтвердження статусу податкового резидента України видає державна податкова інспекція за місцем знаходження юридичної особи (місцем проживання фізичної особи) на своєму бланку протягом 10-ти робочих днів з моменту подання письмового звернення такої особи. Державні податкові інспекції за місцезнаходженням юридичної особи (місцем проживання фізичної особи) у разі подання такою особою заяви про звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерел у зарубіжній державі або заяви про відшкодування уже сплачених податків на території зарубіжної держави за формами, затвердженими компетентним органом цієї зарубіжної держави з виконання міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування на її території, зобов'язані підтверджувати статус податкового резидента на цих формах підписом начальника Державної податкової інспекції та печаткою. Згадані заяви подаються з перекладом на українську мову, крім заяв, оформлених російською мовою.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І.Яким чином оподатковуються доходи (крім заробітної плати), отримані іноземцем – ФО, який має посвідку на постійне місце проживання в Україні та отримав довідку – підтвердження статусу податкового резидента України? Чи повинен резидент

25.08.2011

Якщо іноземець – фізична особа має посвідку на постійне місце проживання в Україні та довідку-підтвердження статусу податкового резидента України, то будь – які доходи, отриманні таким іноземцем на території України, оподатковуються податком з доходів фізичних осіб за ставкою 15 %. При відсутності довідки про підтвердження резидентства відповідні доходи, отримані нерезидентом – фізичною особою із джерелом їх походження з України, підлягають оподаткуванню відповідно до Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”. Податок з доходів з джерелом їх походження з України, отриманих іноземцем – фізичною особою, згідно зі ст.13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" не утримується.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Яким чином оподатковуються доходи (крім заробітної плати), отримані іноземцем – ФО, який має посвідку на постійне місце проживання в Україні та отримав довідку – підтвердження статусу податкового резидента України? Чи повинен резиден

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 ІІ. початок див.І Повна: ... Згідно із пп.9.11.3 п.9.11 ст.9 Закону при нарахуванні на користь нерезидента доходів у вигляді процентів, дивідендів та роялті застосовується відповідна ставка податку, встановлена Законом для нарахування таких доходів резиденту. До об'єкта оподатку...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО дохід виплачений ЮО- страховою компанією на користь ФО-нерезидента, який має дипломатичні привілеї, як страхове відшкодування за пошкодженя автомобілю, що наданий ФО - нерезиденту для використання іноземно

25.08.2011

Дохід фізичної особи - нерезидента, який має дипломатичні привілеї, отриманий від страхової компанії - резидента у вигляді страхового відшкодування без документального підтвердження страхового випадку, оподатковується на загальних підставах за ставкою 30 відсотків, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких дала Верховна Рада України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи підлягає оподаткуванню ПДФО сума коштів, яка перерахована ЮО центру зайнятості за розгляд заяви про надання дозволу на працевлаштування іноземців в Україні?

25.08.2011

Враховуючи те, що плата за розгляд заяви про надання дозволу на працевлаштування іноземців в Україні перераховується виключно юридичною особою центру зайнятості, то об’єкта оподаткування податку з доходів фізичних осіб не виникає.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Хто є податковим агентом при виплаті доходу нерезиденту іншим нерезидентом у безготівковій формі? За якою ознакою необхідно відобразити ці доходи у ф. № 1 ДФ?

25.08.2011

Податковим агентом є банк - резидент, який відображає виплачені доходи у ф. 1ДФ за ознакою 18.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Чи вважається ФО, яка виїхала на постійне місце проживання за кордон та здала паспорт громадянина України, резидентом України з метою оподаткування, якщо у закордонному паспорті зазначено, що вона є громадянином України?

25.08.2011

Фізична особа, яка відповідно до норм чинного законодавства при виїзді на постійне місце проживання здала паспорт громадянина України, то для цілей оподаткування податком з доходів фізичних осіб вона вважається нерезидентом, незалежно від того, що у закордонному паспорті є відмітка про те, що дана фізична особа є громадянином України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Чи вважається ФО, яка виїхала на постійне місце проживання за кордон та здала паспорт громадянина України, резидентом України з метою оподаткування, якщо у закордонному паспорті зазначено, що вона є громадянином України?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Закінчення. Початок див. І. Крім того, відповідно до ст. 5 Закону України від 8 жовтня 1991 року № 1636-ХІІ „Про громадянство України” із змінами та доповненнями (далі – Закон № 1636), документом, який підтверджують громадянство України, є паспорт громадянина України. Відповід...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи необхідно фізичній особі-нерезиденту поновлювати повідомлення про статус податкового резидента, якщо змінено працедавця?

25.08.2011

Якщо іноземцем в межах дії повідомлення про статус податкового резидента України змінено згідно із законодавством України основне місце працевлаштування, то він має надати повідомлення про його резидентський статус новому працедавцю.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно працедавцю проводити перерахунок та доутримувати ПДФО - іноземця, який надав Повідомлення про отримання статусу резидента, якщо згодом ДПІ повідомило такого працедавця, що статус резидента цьому іноземцю надано помилково?

25.08.2011

Якщо податковим органом було помилково надано повідомлення працедавця про самостійне визначення фізичною особою - іноземцем резидентського статусу та при цьому податковий орган повідомляє працедавця про те, що дане повідомлення вважається не дійсним за відповідний податковий період, то працедавцю необхідно зробити відповідний перерахунок податку з доходів фізичної особи - нерезидента за даний податковий період.

Читати далі »