Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок з доходів фізичних осіб » Оподаткування операцій із заміщення втраченої власності

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Протягом якого часу ФО має право витратити суму отриманого страхового відшкодування на придбання нового транспортного засобу без оподаткування ПДФО?

25.08.2011

Платник податків має право витратити суму отриманого страхового відшкодування на придбання нового транспортного засобу без оподаткування податком з доходів, до кінця календарного року, наступного за роком, у якому відбулася така страхова подія.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є страхова компанія податковим агентом при виплаті доходу ФО у вигляді страхового відшкодування за застраховане майно ?

25.08.2011

Страховики не є податковими агентами щодо сплачених сум страхового відшкодування, але про суму здійснених виплат вони повідомляють податкові органи у складі податкової звітності за відповідний звітний податковий період.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи буде об’єктом оподаткування ПДФО позитивна різниця між сумою страхового відшкодування отриманого від страхової компанії на відновлення транспортного засобу, що потрапив в аварію, та сумою фактично використаних з цією метою коштів (нап

25.08.2011

Ні, не буде. Якщо сума отриманого страхового відшкодування не перевищує вартість застрахованого майна, розраховану за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових внесків та отримані страхові внески були направлені на відновлення транспортного засобу, то позитивна різниця між сумою страхового відшкодування отриманого від страхової компанії на відновлення транспортного засобу, що потрапив в аварію, та сумою фактично використаних з цією метою коштів, не буде об’єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Протягом якаго часу ФО повинна використати суму страхового відшкодування, отриману на відновлення пошкодженого (втраченого) нерухомого майна, без включення її до складу загального оподатковуваного доходу?

25.08.2011

Ви маєте право витратити суму отриманого страхового відшкодування на відновлення будинку, без включення до об`єкту оподаткування податком з доходів фізичних осіб, до кінця другого календарного року, наступного за роком, у якому відбулася така страхова подія.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок підтвердження факту втрати платником податку застрахованого майна?

25.08.2011

Платник податку звертається не пізніше визначеного умовами договору страхування строку подання страховику заяви про настання страхового випадку з письмовою заявою для підтвердження факту втрати майна: -внаслідок його викрадення – до органів внутрішніх справ; - внаслідок зруйнування чи визнання непридатним для використання за наявності обставин непереборної сили – до територіального органу або підрозділу МНС за місцем постійного або тимчасового розміщення (зберігання, використання) майна; -внаслідок змушеної його заміни з інших підстав – до органів внутрішніх справ або територіального органу чи підрозділу МНС. До письмової заяви додається копія договору страхування (страхового свідоцтва, поліса, сертифіката). У разі встановлення відповідно до законодавства факту втрати майна орган, зазначений у п.2 Порядку підтвердження факту втрати платником поадтку застрахованого майна, видає висновок про підтвердження цього факту. Факт втрати майна внаслідок його викрадення, зруйнування чи визнання непридатним для використання за наявності обставин непереборної сили або внаслідок його змушеної заміни з інших підстав підтверджується за наявності страхового акта (аварійного сертифіката).

Читати далі »