Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок з доходів фізичних осіб » Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 В який термін ЮО повинна перерахувати до бюджету ПДФО у разі нарахування оподатковуваного доходу, але не виплаченого платнику податку?

25.08.2011

Якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується платнику податку особою, що його нараховує, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету у строки, встановлені для місячного податкового періоду тобто, не пізніше 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Куди перераховувати ПДФО від виграшу в гральних закладах структурними одиницями, яким не надано уповноваження щодо нарахування, утримання і перерахування до бюджету податку?

25.08.2011

У разі, якщо структурним одиницям не надано право нарахування, утримання і перерахування податку до бюджету, податок з доходів фізичних осіб від виграшу утримує та сплачує (перераховує) юридична особа за місцезнаходженням своїх підрозділів на відповідні розподільчі рахунки, відкриті в територіальних управліннях Державного казначейства України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи обов’язково проводити річний перерахунок ПДФО за звітний рік?

25.08.2011

Працедавець платника податку за місцем застосування податкової соціальної пільги здійснює перерахунок сум доходів, нарахованих такому платнику податку у вигляді заробітної плати, а також сум наданих податкових соціальних пільг за наслідками кожного звітного податкового року, але тільки по тих працівниках, які користувалися податковою соціальною пільгою.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно при виплаті авансу одночасно нараховувати та перераховувати в бюджет ПДФО?

25.08.2011

Так, при виплаті авансу податок з доходів фізичних осіб нараховується та перераховується до бюджету.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які є пільги із сплати до бюджету ПДФО?

25.08.2011

Пільги у вигляді не включення до об'єкту оподаткування окремих видів доходів, зазначених у п. 4.3 ст.4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі – Закон № 889), надання податкового кредиту (ст.5 Закону № 889), а для малозабезпечених платників - надання податкової соціальної пільги (ст. 6 Закону № 889).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В який термін потрібно перерахувати до бюджету ПДФО, якщо оподатковуваний дохід виплачується частково за рахунок зняття коштів в установі банку, а частково за рахунок готівкових коштів, отриманих як виручка в касу підприємства?

25.08.2011

Податок підлягає сплаті до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки не мають права приймати платіжні документи на виплату доходу, які не передбачають сплати перерахування цього податку до бюджету. Якщо оподатковуваний дохід виплачується готівкою з каси резидента, то податок перераховується до бюджету протягом банківського дня, наступного за днем такої виплати. Отже, при виплаті оподатковуваного доходу частково за рахунок зняття коштів в установі банку, а частково за рахунок готівкових коштів отриманих як виручка в касу підприємства, податок з доходів фізичних осіб перераховується до бюджету пропорційно частці виплаченого в той чи інший спосіб доходу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оподаткування доходів ФО, одержаних за договорами цивільно-правового характеру?

25.08.2011

Доходи фізичних осіб, одержувані за договорами цивільно-правового характеру, повинні оподатковуватися податковим агентом при їх нарахуванні за ставкою 15% без виключення з нарахованої суми перед оподаткуванням відрахувань до соціальних фондів та податкової соціальної пільги.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В якому порядку перераховується ПДФО із заробітної плати працівників за наявності у ЮО структурних підрозділів ?

25.08.2011

Статтею 64 (пункт 3) Бюджетного кодексу України визначено, що податок з доходів фізичних осіб, який сплачується юридичною особою (працедавцем), зараховується до відповідного місцевого бюджету за її місцезнаходженням та місцезнаходженням її підрозділів, уповноважених підрозділів в обсягах податку, нарахованого працівникам цих підрозділів. При цьому, згідно статті 16 (пункт 3.2) Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням своїх підрозділів, а уповноважений підрозділ за своїм місцезнаходженням, одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів, сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні розподільчі рахунки, відкриті в територіальних управліннях Державного казначейства України.

Читати далі »

Діє до 16.06.2010 Хто має право надавати додаткові пільги щодо сплати ПДФО?

25.08.2011

За рішенням органів місцевого самоврядування платникам податку з доходів фізичних осіб додаткових можуть бути надані пільги у межах сум, що надходять до місцевих бюджетів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Куди подавати податковий розрахунок за ф. № 1ДФ та сплачувати ПДФО, якщо ЮО в середині звітного року змінило реєстрацію?

25.08.2011

Розрахунок за ф.1ДФ подається платником податків за місцем попередньої реєстрації платника податку та податок з доходів фізичних осіб сплачується у відповідний місцевий бюджет за тими ж розрахунковими рахунками до кінця бюджетного року.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який термін сплати (перерахування) ПДФО ЮО - орендарем при виплаті орендної плати ФО – орендодавцю за надання в оренду земельного паю, якщо нарахування доходу здійснюється в одному звітному податковому періоді, а фактична виплата в іншом

25.08.2011

Податковий агент – орендар при нарахуванні доходу (орендної плати) фізичній особі - орендодавцю від надання в оренду земельної частки (паю), нараховує, утримує та перераховує до бюджету податок з доходів фізичних осіб. При цьому, якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується платнику податку особою, що його нараховує, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету у строки, встановлені для місячного податкового періоду, тобто не пізніше 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу.

Читати далі »