Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок з доходів фізичних осіб » Порядок подання податкового розрахунку за формою № 1-дф

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи необхідно відображати результати річного перерахунку сум доходів та сум наданих податкових соціальних пільг у ф. № 1 ДФ?

25.08.2011

Так, необхідно. Результати річного перерахунку сум доходів, нарахованих платнику податку у вигляді заробітної плати, а також сум наданих податкових соціальних пільг працедавцем відображаються у розрахунку за формою 1ДФ за ІV квартал звітного податкового року.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За якою ознакою доходу в податковому розрахунку за ф.№1ДФ відображається вартість вугілля, безоплатно наданого непрацюючому пенсіонеру, що має стаж роботи на підземних роботах більш ніж 10 років?

25.08.2011

Вартість вугілля, безоплатно наданого непрацюючому пенсіонеру, що має стаж роботи на таких підприємствах не менш ніж 10 років на підземних роботах, відображається в податковому розрахунку за ф.№1ДФ за ознакою доходу "33".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За якою ознакою доходу необхідно відобразити в податковому розрахунку за формою №1ДФ суми, що сплачені ЮО за придбані товари у приватного підприємця?

25.08.2011

Для виконання функцій податкового агента, юридична особа повинна подати податковий розрахунок за формою №1ДФ, заповнивши всі графи за ознакою доходу "42".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Платник податку надав до бухгалтерії підприємства заяву та виконавчий лист про утримання з його заробітної плати аліментів на користь своєї колишньої дружини. Яким чином відобразити у формі №1ДФ суму таких аліментів?

25.08.2011

Сума аліментів не включається в оподаткований дохід отримувача зазначених аліментів та в податковому розрахунку за ф.№1ДФ така сума відображається з кодом ознаки доходу "29".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Платнику податку було зроблено операцію за життєвою необхідністю (прямою угрозою його життю). На підставі заяви платника податку, з наданням рахунків лікарні про витрати на лікування, працедавець виплатив працівнику матеріальну допомогу.

25.08.2011

В податковому розрахунку за ф.№1ДФ така сума допомоги відображається з кодом ознаки доходу "39".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Доходи приватному підприємцю податковим агентом нараховано та виплачено в різних кварталах. Як заповнити ф. № 1ДФ?

25.08.2011

Необхідно заповнювати ф. № 1ДФ у двох кварталах (при нарахуванні доходу і при його виплаті).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином відобразити у ф. № 1ДФ допомогу на поховання, яка виплачена профспілковою організацією у зв’язку зі смертю члена його профспілки?

25.08.2011

В податковому розрахунку за ф. № 1ДФ така сума допомоги відображається за кодом ознаки доходу "38".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно відображати у ф. № 1ДФ суму страхових внесків, нарахованих на зарплату працівників (ознака доходу „27”)?

25.08.2011

Ні, не відображати. Листом від 09.06.2005р. № 5264/6/17-2116 ДПА України повідомила, що зазначена інформація відображатиметься після набрання чинності законом про запровадження перерахування частини страхових внесків до Накопичувального фонду. З Довідника ознак доходів ознака „27” не виключена.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи подається ф. № 1ДФ, якщо підприємство ліквідується в середині кварталу?

25.08.2011

Так, подається.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яку суму коштів необхідно відобразити податковому агенту в розрахунку за ф. № 1ДФ: - всю суму коштів видану працівнику на відрядження, чи лише суму коштів не повернутих у законодавчо встановлені строки?

25.08.2011

В податковому розрахунку за формою № 1ДФ, код ознаки доходу "16", необхідно відображати суму надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження та не повернутих у встановлені законодавством строки.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинні релігійні організації подавати ф. № 1ДФ?

25.08.2011

Повинні подавати розрахунок за ф. № 1ДФ по тим платникам податку, яким нараховані (сплачені) податки.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно подавати ф. № 1ДФ неприбутковій організації, яка у звітному кварталі не нараховувала і не виплачувала доходи своїм працівникам, але придбала канцтовари у ФОП?

25.08.2011

Потрібно подати ф. № 1ДФ, у разі виплати доходу, лише суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі за придбані товари з ознакою доходу - 42.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 До якого органу ДПС надається податковий розрахунок за ф. № 1ДФ за працівників філії підприємства?

25.08.2011

В залежності від того, чи є це уповноважений підрозділ чи ні.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які терміни подання податкового розрахунку за ф. № 1ДФ?

25.08.2011

Звітний податковий розрахунок подається протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Новий звітний податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку до закінчення терміну приймання (протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу). Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань після закінчення терміну приймання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ЮО скористалося послугами приватного нотаріуса. За якою ознакою доходу мають відображатися у ф. № 1ДФ доходи такого нотаріуса, виплачені ЮО внаслідок придбання послуг у нотаріуса?

25.08.2011

Сума доходу, яка виплачується податковим агентом нотаріусу, відображається у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ з ознакою "42".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинні податкові агенти подавати податковий розрахунок за ф. № 1ДФ на ФО, на користь яких нараховується дохід у вигляді виграшу ?

25.08.2011

Так. Гральні заклади, які виплачують виграші громадянам та утримують і перераховують з них податок з доходів фізичних осіб, повинні повідомляти про це у встановленому порядку податкові органи за ф. № 1ДФ з зазначенням їх ідентифікаційних номерів та ознакою доходу 13.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином відобразити заготівельній організації в ф. № 1ДФ доходи виплачені громадянам від здавання сільгосппродукції, вирощеної у власному підсобному господарстві?

25.08.2011

Якщо власник сільгосппродукції надасть заготівельній організації ксерокопію довідки про право на отримання доходу без утримання податку, то заготівельна організація повинна подати тільки податковий розрахунок за ф. № 1ДФ, та вказати виплачений дохід за ознакою доходу "53".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які вимоги є обов’язковими щодо оформлення ЮО податкового розрахунку за ф. № 1ДФ?

25.08.2011

Форма подається на непошкодженому паперовому носії формату А4. Заповнюється машинописним текстом або друкованими літерами без замазувань, закреслень, виправлень та уточнень. Сторінки мають бути пронумеровані, подання ксерокопій розрахунку не дозволяється. За наявності комп’ютерної техніки – у вигляді файла даних, який передається в електронному вигляді та його роздрукованої копії. Останній лист форми або друкованої копії має бути завірений підписами керівника і головного бухгалтера та печаткою. У формі зазначаються службові телефони осіб, які її підписали. Форма заповнюється у двох примірниках, які подаються до органу державної податкової служби.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи допускається наявність декількох рядків ф.№1ДФ стосовно одного платника з однією й тією ж самою ознакою доходу?

25.08.2011

Так, допускається. На кожну фізичну особу необхідно заповнювати стільки строк, скільки ознак доходу вона має. Допускається наявність декількох строк з однією ознакою доходу при наявності у фізичної особи декількох ознак пільг за такою ознакою доходу в кожному з трьох місяців кварталу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок подання до органу ДПС ф. № 1ДФ, якщо нарахування заробітної плати та перерахування ПДФО здійснюється головним підприємством за не уповноважену філію?

25.08.2011

Якщо юридична особа має філію або інший відокремлений підрозділ з окремим ідентифікаційним кодом за ЄДРПОУ та іншим місцезнаходженням, ніж у головного підприємства, то податковий розрахунок за формою N 1ДФ на працівників філії потрібно подавати до органу державної податкової служби за місцезнаходженням філії. У разі відсутності у філії коду за ЄДРПОУ податковий розрахунок у вигляді окремої порції за філію подає головне підприємство до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином відображається в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ вартість акцій, які подаровані не працівнику підприємства ?

25.08.2011

В ф. № 1ДФ їх відображають з ознакою доходу 14, як “Інші доходи”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно відображати в ф. № 1ДФ виплати працівнику, пов’язані з народженням дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?

25.08.2011

Так, потрібно відображати, як і будь які інші виплати фізичним особам. Для зазначених видів доходів застосовується ознака доходу - 22.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи необхідно відображати у ф. № 1ДФ матеріальну допомогу жінці, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною?

25.08.2011

Так, необхідно. Ознака доходу – 14.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином відобразити у ф. № 1ДФ відшкодування працедавцем витрат на поховання проведених працівнику підприємства у зв’язку зі смертю його родича?

25.08.2011

В податковому розрахунку за ф. №1ДФ така сума допомоги відображається з кодом ознаки доходу "09", як сума додаткового блага від роботодавця.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В одному з місяців кварталу працівник не мав право на отримання ПСП. Як правильновідобразити у ф. № 1ДФ суму виплаченої заробітної плати (двома рядками: без пільги та з пільгою)?

25.08.2011

Ні, не потрібно. Заповнюють лише один рядок, причому в ньому зазначають, що до працівника була застосована податкова соціальна пільга – у графі 8 проставляють відповідну ознаку пільги.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином відобразити у ф. № 1ДФ "Суму нарахованого доходу" та "Суму виплаченого доходу", тобто вони мають бути однакові чи різні ?

25.08.2011

У графі 3 податкового розрахунку відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку у відповідності із нарахованим доходом, а саме - без вирахування із суми нарахованого доходу суми податку з доходів фізичних осіб, сум збору до Пенсійного фонду, сум внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, які відповідно до закону справляються за рахунок доходу найманої особи.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як заповнити ф. № 1ДФ, якщо платник за релігійними поглядами відмовився від ідентифікаційного номеру?

25.08.2011

Для осіб, у паспортах яких є відмітка про відмову таких осіб від ідентифікаційних номерів, що внесена на виконання рішення суду, у графі 2 "Ідентифікаційний номер" слід відображати серію та номер паспорта таких осіб.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином відобразити у ф. № 1ДФ суму заробітної плати, нарахованої у одному кварталі, а виплаченої в наступному (виплата заробітної плати здійснюється систематично?

25.08.2011

Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, повинна бути відображена в податковому розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітна плата була нарахована.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок подання уточненого розрахунку за ф. № 1ДФ?

25.08.2011

Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань після закінчення терміну приймання. Новий звітний податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку до закінчення терміну приймання (протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу). Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди. Порядок заповнення нового звітного і уточнюючого податкових розрахунків є однаковим і відрізняється лише заповненням відповідних клітинок "Новий звітний" або "Уточнюючий".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За якою ознакою доходу відображається дохід, отриманий ФО від надання майна в оренду або суборенду суб’єкту господарювання (ЮО або ФОП)?

25.08.2011

Сума доходу, що виплачується фізичній особі від надання майна в оренду податковим агентом, відображається у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за ознакою доходу "08".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За якою ознакою відображається у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ заробітна плата померлого працівника, яка виплачується спадкоємцю?

25.08.2011

Нарахування доходу у вигляді заробітної плати померлому працівнику, який фактично виплачено його дружині, в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ податковий агент-працедавець зазначає за ідентифікаційним номером такого померлого працівника з ознакою доходу “01”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За якою ознакою потрібно відображати в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ дивіденди, які нараховані на користь платника податку у вигляді акцій?

25.08.2011

Дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій відображаються в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за ознакою доходу ”34”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином відображається у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ сума штрафу, нарахованого в результаті неправомірного застосування платником податку податкової соціальної пільги?

25.08.2011

Нормами Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку не передбачено відображення у податковому розрахунку штрафних санкцій, які застосовуються до платника податку у разі порушення ним норм застосування податкової соціальної пільги.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які суми відображаються у гр. 3а та 3 податковому розрахунку № 1ДФ при внесенні ФО рухомого майна до статутного фонду в обмін на корпоративні права та за якою ознакою?

25.08.2011

У графах 3 "Сума нарахованого доходу", 3а "Сума виплаченого доходу" податкового розрахунку ф. № 1ДФ потрібно зазначати вартість рухомого майна, що визначена як грошова оцінка вкладу учасника (код ознаки доходу - "07").

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи слід відображати у графі "6" ф. № 1ДФ прийняття на роботу найманої особи в останній день місяця, якщо ПДФО за один робочий день не нараховували і заробітну плату не виплачували?

25.08.2011

Якщо податковий агент не нараховує та не виплачує дохід найманому працівнику, то при заповненні податкового розрахунку за формой № 1ДФ інформація про даного працівника не зазначається. При цьому, у разі відображення сум нарахованого або виплаченого доходу платнику податку слід зазначати також і дату прийняття фізичної особи на роботу або її звільнення, тобто заповнювати графу 6.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином потрібно заповнити уточнений податковий розрахунок за ф. № 1ДФ якщо відомості про смерть працівника, були отримані податковим агентом після закінчення терміну подання розрахунку за ф. № 1-ДФ до податкового органу та ідентифік

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Для відображення в податковому розрахунку за формою № 1ДФ доходів, нарахованих та виплачених фізичній особі, яка померла, слід подати уточнений розрахунок та повністю заповнити два рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий - вносить вірну інформацію. У ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином відображати у податковому розрахунку форми №1ДФ чисельність працівників, якщо протягом одного кварталу ті ж самі працівники спочатку працювали за сумісництвом або за договором цивільно - правового характеру, а з

25.08.2011

При поданні податкового розрахунку за формою № 1ДФ податковий агент заповнює лише фактичну чисельність працівників у графі " Працювало у штаті".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як відобразити у податковому розрахунку за ф. 1-ДФ суму доходу, сплаченого на користь платника податків, якщо оплата здійснена у формі векселя?

25.08.2011

При визначені доходу платника податків оплата векселем повинна враховуватись, як виплачений дохід. Згідно з Порядком заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, у графі 3а "Сума нарахованого доходу" відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі, відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. Відповідно до п.3.3 вищезазначеного Порядку у графі 3 "Сума виплаченого доходу" відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом. Сумою доходу в даному випадку є сума, на яку виписано вексель.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як відобразити у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ матеріальну допомогу, яка виплачена працівникам для вирішення соціально-побутових питань?

25.08.2011

Матеріальна допомога,яка виплачена працівникам для вирішення соціально-побутових питань у сумі, що перевищує 940 грн. (у 2009 році), 1220 грн. (у 2010 році), відображається у податковому розрахунку за формою №1ДФ з ознакою доходу "17" "Нецільова благодійна допомога", у разі не перевищення 940 грн. (у 2009 році), 1220 грн. (у 2010 році) зазначена матеріальна допомога відображається за ознакою "14" доходи".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як відобразити в податковому розрахунку за формою 1ДФ додатково нарахований ПДФО, який був перерахований в іншому звітному періоді за рахунок власних коштів ЮО за звільненого працівника?

25.08.2011

Необхідно провести відповідне коригування показників податкового розрахунку, поданого за період, в якому допущено помилку, та подати уточнюючий податковий розрахунок за цей період. Сума утриманої недоплати податку, перерахована до бюджету, відображається у податковому розрахунку за звітний період, в якому це перерахування фактично відбулось.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За якою ознакою потрібно відображати в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ дохід, отриманий від операцій з корпоративними правами?

25.08.2011

Дохід від операцій з інвестиційними активами, який нараховується на користь платника податку, відображається в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за ознакою доходу „15”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно відображати в 1ДФ суму ПДФО, що перераховано до бюджету за рахунок коштів податкового агента?

25.08.2011

У разі перерахування податку з доходів фізичних осіб до бюджету в розрахунку за ф.1-ДФ потрібно відображати нарахований та перерахований податок з доходів фізичних осіб, незважаючи на те, що податок було перераховано за рахунок коштів юридичної особи.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи вважається податковий розрахунок за формою № 1ДФ податковою звітністю та чи має право платник податків надіслати його поштою або в електронному вигляді?

25.08.2011

Відповідно до п. 1.11 ст. 1 Закону України від 21 грудня 2000 року № 2181-III „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” із змінами та доповненнями (далі - Закон № 2181-III) податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином подається податковий розрахунок № 1ДФ, якщо протягом кварталу внаслідок реорганізації ЮО змінено найменування, але код ЄДРПОУ залишився такий самий?

25.08.2011

Враховуючи те, що під час проведення реорганізації змінюється лише найменування юридичної особи та не відбувається зміна ідентифікаційного коду (код ЄДРПОУ), тобто дане підприємство не ліквідується, то податковий розрахунок ф. № 1ДФ подається один за підсумками звітного кварталу із зазначенням нового найменування назви юридичної особи.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно зазначати у 1ДФ операцію із виплатою ФОП коштів з каси підприємства на закупівлю молока в населення, якщо ФОП звітує про використані кошти?

25.08.2011

В податковому розрахунку за ф. №1ДФ відображається дохід, який нараховується на користь платників податків податковими агентами. У разі якщо фізична особа – підприємець згідно з договором цивільно-правового характеру отримує кошти з каси підприємства на господарські потреби цього підприємства (на закупівлю молока у населення), при цьому, про використання отриманих коштів звітує перед підприємством, тобто ознак доходу у даної фізичної особи – підприємця не виникає, тому дані суми готівкових коштів в податковому розрахунку №1ДФ відображати не потрібно.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином акціонерне товариство, яке ліквідується та виплачує дохід акціонерам, заповнює податковий розрахунок за ф. № 1ДФ у разі відсутності паспортних даних та ідентифікаційного номеру ФО – власника акцій?

25.08.2011

Відповідно до ст. 28 Закону України 19 вересня 1991 року № 1576-ХІІ „Про господарські товариства” із змінами та доповненнями, акції купуються учасниками при створенні акціонерного товариства на підставі договору з його засновниками, а при додатковому випуску акцій у зв'язку із збільшенням статутн...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно подавати окремою порцією розрахунок за ф. 1-ДФ на ФО, які не мають ідентифікаційного номеру?

25.08.2011

На фізичних осіб, які в установленому законом порядку відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера податковий розрахунок за ф. 1-ДФ потрібно подавати окремою порцією.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІЯк відобразити в ф.1-ДФ дані про виплачені доходи неповнолітній дитині в разі її відмови від ідентифікаційного номеру?

25.08.2011

Під час здійснення правочинів неповнолітні особи, яким виповнилось 16 років використовують паспорт, а неповнолітні особи, яким не виповнилось 16 років, – свідоцтво про народження. законодавством передбачена можливість внесення відміток про наявність права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера тільки до паспортів. Неповнолітні у віці від 14 до 16 років, яким паспорти не видаються, у разі наявності у них обов’язків щодо сплати податків, повинні зареєструватись у Державному реєстрі із присвоєнням ідентифікаційного номера. Згідно з формою № 1ДФ та підпунктом 3.1.13 пункту 3.1 Порядку № 451 у графі 2 "Ідентифікаційний номер" відображається десятирозрядний ідентифікаційний номер фізичної особи, про яку надається інформація в розрахунку. Для осіб, у паспортах яких є відмітка про відмову від ідентифікаційних номерів, до графи 2 замість ідентифікаційного номера вноситься серія та номер такого паспорта.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІЯк відобразити в ф.1-ДФ дані про виплачені доходи неповнолітній дитині в разі її відмови від ідентифікаційного номеру?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 продовження (початок див. част.І) ...Підпунктом "б" пункту 8 Положення про свідоцтво про народження, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.92 № 2503-XII, встановлена заборона щодо внесення до свідоцтва про народження записів, не передбачених цим Положенням а...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок заповнення нового звітного розрахунку за ф 1ДФ: чи необхідно повторювати рядки раніше поданого Розрахунку або можна відобразити лише виправлену помилку у новому звітному розрахунку за ф.1дф?

25.08.2011

Порядок заповнення нового звітного і уточнюючого податкових розрахунків є однаковим і відрізняється лише заповненням відповідних клітинок "Новий звітний" або "Уточнюючий". При заповненні нового звітного розрахунку у разі необхідності внесення змін в усі раніше подані рядки спочатку потрібно вилучити всю попередньо подану інформацію (повторити рядки раніше поданого розрахунку, вказавши в графі 9 цифру "1" - ознака вилучення), а потім занести в ф.1ДФ вірну інформацію по всіх рядках (вказавши в графі 9 цифру "0" - ознака введення). У разі необхідності внесення змін лише в окремі рядки раніше поданого податкового розрахунку за ф.1ДФ в новий звітний розрахунок вносяться на вилучення тільки ті попередньо подані рядки, які необхідно замінити (з цифрою "1" в графі 9), та заповнюються рядки з вірною інформацією замість вилученої. Таким чином, новий звітний податковий розрахунок заповнюється так само, як і уточнюючий, і в ньому необхідно вказувати тільки ті рядки, які коригуються або додаються.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право податковий агент виплачувати дохід ФО, у якої відсутній ідентифікаційний номер, та на яку не розповсюджується право про відмову від ідентифікаційного номеру?

25.08.2011

Податковий агент має право виплачувати дохід фізичним особам, у яких є ідентифікаційний номер, та громадинам України, у паспортах яких є відмітка про наявність права сплачувати платежі без ідентифікаційного номера.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи зобов'язані податкові агенти подавати розрахунок 1ДФ до органів ДПС на паперових носіях, та додатково ще на цифрових носіях?

25.08.2011

Умова щодо подання розрахунку за ф.1ДФ до органів ДПС додатково до паперових носіїв, ще і на цифрових носіях, носить рекомендаційний характер та не являється обов’язковою.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За якою ознакою доходу необхідно відобразити в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ дохід, отриманий засновниками ЮР (пропорційно їх часткам у статутному фонді) внаслідок розподілу чистого прибутку, який залишився після сплати всіх податкі

25.08.2011

Враховуючи те, що довідник ознак доходу, який наведений у додатку до наказу ДПА України "Про затвердження форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф.№1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку", не містить окремої ознаки щодо доходу, який виплачений засновникам юридичної особи внаслідок розподілу чистого прибутку, то рекомендується відображати даний вид доходу з ознакою доходу „14”, як „Інші доходи”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином у графі 4 податкового розрахунку № 1ДФ відображається сума ПДФО, якщо перерахування його здійснюється у наступному місяці одночасно із виплатою заробітної плати, але цей місяць відноситься до іншого звітного податкового кварта

25.08.2011

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджений наказом ДПА України від 29.09.03 N 451 із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Відповідно до п. 3.5 Порядк...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно Пенсійному фонду подавати податковий розрахунок за ф.1ДФ у разі виплати пенсій пенсіонерам?

25.08.2011

Пенсійний фонд при виплаті пенсій пенсіонерам повинен подавати податковий розрахунок за ф.1ДФ.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином відображати податковому агенту у складі річної податкової звітності випадки отримання заяв ФО про застосування ПСП та заяв про відмову від такої пільги?

25.08.2011

Інформація по отриманню платниками податку податкової соціальної пільги відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином відображається у податковому розрахунку ф. № 1ДФ сума винагороди за вислугу років, яка була донарахована у 2010 році на підставі рішення суду за податкові періоди 2004-2008 роки найманому працівнику, який звільнився у 2008 роц

25.08.2011

Сума винагороди за вислугу років, яка донарахована найманому працівнику юридичною особою за податкові періоди 2004-2008 роки на підставі рішення суду та виплачується йому, підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб на загальних підставах з віднесенням до відповідних періодів, за які провадиться перерахунок та відображається у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ однією загальною сумою під ознакою „01” того податкового періоді, в якому фактичного здійснено нарахування та виплата коштів, оскільки даний найманий працівник на дату донарахування винагороди є звільненим.

Читати далі »