Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на доходи фізичних осіб » Об’єкт оподаткування

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЧи підлягає оподаткуванню дохід, який одержаний ФО як відшкодування моральної та матеріальної шкоди з 2011 року?

25.08.2011

Дохід, отриманий фізичною особою як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, підлягає оподаткуванню за ставками, визначеними у пункті 167.1 статті 167 Податкового Кодексу України (15 % або 17%), крім сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров’ю.

Читати далі »

Чи відноситься до додаткового блага працівників сплата працедавцем ідентифікаційних (персоніфікованих) послуг банку за виготовлення пластикових карток для виплати заробітної плати?

25.08.2011

Якщо умовами трудового договору передбачено надання працівнику в безоплатне користування платіжної картки, то у підприємства відсутні правові підстави для оподаткування послуг банку за виготовлення та обслуговування платіжних карток для виплати заробітної плати. Якщо умовами трудового договору не передбачено надання працівникам платіжних карток у безоплатне користування, то плата за обслуговування та випуск платіжних карток буде додатковим благом такого працівника з відповідним оподаткуванням.

Читати далі »

Чи включається до загального місячного (річного) оподаткованого доходу платника податку ФО сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Згідно з п.п.165.1.21 п.165.1 Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навча...

Читати далі »

Чи включається до загального місячного (річного) оподаткованого доходу платника податку сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою)?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Згідно з п.п.165.1.37 п.165.1 Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платник...

Читати далі »

Чи оподатковується ПДФО сума комунальних платежів, яка відшкодовується податковим агентом ФО-орендодавцю, відповідно до договору оренди?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Податковий агент при виплаті доходу фізичній особі – орендодавцю, у вигляді сум комунальних платежів, зобов’язаний нарахувати, утримати та сплатити (перераховувати) податок на доходи фізичних осіб за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України (тобто, 15 % та у разі якщо загальна сума доходу у звітному податковому місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15 відсотків).

Читати далі »

Чи може розглядатися як об'єкт оподаткування ПДФО вода, кава, чай, придбані за рахунок коштів роботодавця, що призначені для споживання в офісі будь-яким працівником та відвідувачем офісу згідно з ПКУ?

25.08.2011

Вода, кава, чай, придбані за рахунок коштів роботодавця, що призначені для споживання в офісі будь-яким працівником та відвідувачем офісу не розглядається як об'єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Читати далі »

Який порядок оподаткування сум заборгованості із заробітної плати, яка не нараховувалась у минулих періодах, а виплачується за рішенням суду?

25.08.2011

Згідно із нормами Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб підлягає будь-який дохід, нарахований (виплачений) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, зокрема доходи, що нараховуються до виплати за рішенн...

Читати далі »

Чи виникає об'єкт оподаткування ПДФО при продажу основних фондів ЮО-податковим агентом працівнику (директору,засновнику)підприємства за балансовою вартістю?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 При продажу основних фондів юридичною особою - податковим агентом працівнику (директору, засновнику) підприємства за балансовою вартістю може виникати об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб у вигляді суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку.

Читати далі »

Яким чином отримати довідку щодо підтвердження статусу податкового резидента?

25.08.2011

Довідку-підтвердження статусу податкового резидента України видає державна податкова інспекція за місцем знаходження юридичної особи (місцем проживання фізичної особи) на своєму бланку протягом 10-ти робочих днів з моменту подання письмового звернення такої особи. Державні податкові інспекції за місцезнаходженням юридичної особи (місцем проживання фізичної особи) у разі подання такою особою заяви про звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерел у зарубіжній державі або заяви про відшкодування уже сплачених податків на території зарубіжної держави за формами, затвердженими компетентним органом цієї зарубіжної держави з виконання міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування на її території, зобов'язані підтверджувати статус податкового резидента на цих формах підписом начальника Державної податкової інспекції та печаткою. Згадані заяви подаються з перекладом на українську мову, крім заяв, оформлених російською мовою.

Читати далі »

І Чи має право податковий агент виплачувати дохід ФО, у якої відсутня відмітка у паспортному документі щодо відмовлення від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та довідка про отримання реєстраційного номеру облікової картки

25.08.2011

Податковий агент має право виплачувати дохід фізичним особам, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, та громадинам України, у паспортах яких є відмітка про наявність права сплачувати платежі без реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Читати далі »

ІІ Чи має право податковий агент виплачувати дохід ФО, у якої відсутня відмітка у паспортному документі щодо відмовлення від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та довідка про отримання реєстраційного номеру облікової картки

25.08.2011

Закічення. Початок див. І. Згідно із п. 70.13 ст. 70 ПКУ документи, пов'язані з проведенням операцій, передбачених пунктом 70.12 цієї статті, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконанн...

Читати далі »

Чи виникає об’єкт оподаткування ПДФО якщо за ЮО (боржника) по договору поруки з банком (кредитором) розраховується ФО (поручитель)?

25.08.2011

У разі якщо за юридичну особу (боржника) по договору поруки з банком (кредитором) розраховується фізична особа (поручитель), то фізична особа виступає кредитором у відношенні до юридичної особи і об’єкта оподаткування податком на доходи фізичних осіб у фізичної особи не виникає. Якщо юридична особа – боржник повертає фізичній особі суму коштів, яка перевищує суму погашення боргу, то позитивна різниця між сумою погашення боргу та сумою повернутих коштів включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи і оподатковується податковим агентом під час їх виплати за його рахунок за ставкою 15% та/або17%.

Читати далі »

Чи виникає об’єкт оподаткування у разі виплати податковим агентом ФО забезпечувальної суми за попереднім(не основним) договором купівлі-продажу нерухомого майна?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 160, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Чи підлягає оподаткуванню ПДФО вартість профспілкової путівки на сімейний відпочинок, якщо згідно цієї путівки проводиться оздоровлення також і члена сімї віком після 18 років?

25.08.2011

Сімейна профспілкова путівка, надана платнику податків, до якої включається і вартість оздоровлення члена сім’ї після 18 років, оподатковується у розмірі частини отриманого доходу на оздоровлення такого члена сім’ї за ставкою 15% та/або17% в залежності від розміру отриманого доходу.

Читати далі »

Чи є об’єктом оподаткування ПДФО вартість пального, що відшкодована платнику податку за час перебування у відрядженні на власному автомобілі?

25.08.2011

Сума відшкодування платнику податку вартості пального, використаного за час перебування у відрядженні на власному автомобілі, включається до загального оподатковуваного доходу та оподатковується на загальних підставах.

Читати далі »