Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок з доходів суб’єктів підприємницької діяльності » Валові доходи

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Які доходи включається до складу валового доходу ФОП на загальній системі оподаткування?

25.08.2011

Оподаткуванню підлягають доходи, одержані за звітний податковий період фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності, який працює на загальній системі оподаткування, від продажу нею товарів (надання послуг, виконання робіт) у межах її підприємницької діяльності без створення юридичної особи.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є об’єктом оподаткування сума позики (фінансова допомога) надана ФО СПД, який перебуває на загальній системі оподаткування?

25.08.2011

Ні, не є об’єктом оподаткування . Якщо позика (фінансова допомога) надається фізичною особою суб’єкту підприємницької діяльності за договором, укладеним з урахуванням вимог Цивільного кодексу України, за яким вона підлягає обов’язковому поверненню у визначений договором строк, то протягом дії договору об’єкта оподаткування у такого суб’єкта підприємницької діяльності не виникає.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оподаткування іноземного доходу, отриманого ФОП із-за кордону?

25.08.2011

Якщо іноземний дохід, отриманий фізичною особою – підприємцем, пов’язаний із здійсненням підприємницької діяльності, то валютні кошти, що надходять на валютний рахунок або в касу, перераховуються у гривні за офіційним курсом НБУ на дату надходження і включаються в обсяг виручки від реалізації продукції та відображаються у Книзі обліку доходів та витрат. Якщо іноземний дохід, отриманий фізичною особою - підприємцем не в межах підприємницької діяльності, то він підлягає оподаткуванню на загальних підставах. Крім того, суб’єкти господарювання, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та отримують дохід в іноземній валюті повинні надавати до податкового органу за місцем реєстрації Довідку про відсутність валютних цінностей та майна за межами України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи зараховуються внесені власні кошти на розрахунковий рахунок ФОП до його валового доходу?

25.08.2011

Ні, не зараховуються.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включаються до складу валового доходу ФОП проценти, отримані з депозитного рахунку, який відкрито безпосередньо на ФОП?

25.08.2011

Так, доходи одержані фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності, який працює на загальній системі оподаткування, у вигляді відсотків з депозитного рахунку оподатковуються за звітний податковий період на загальних підставах.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається до ВВ ФОП сума коштів, яка отримана від Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України у вигляді дотацій на створення робочих місць для працевлаштування безробітних?

25.08.2011

Кошти, отримані фізичними особами – підприємцями (роботодавцями) від Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України у вигляді дотацій на створення робочих місць для працевлаштування безробітних за направленням державної служби зайнятості, включаються до валового доходу суб’єктів підприємницької діяльності (роботодавців), а фактичні витрати на оплату праці таких фізичних осіб - до валових витрат роботодавців.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається до складу ВВ ФОП позитивна різниця, яка перерахована на його розрахунковий рахунок у національній валюті та виникла при продажу валютної виручки, отриманої від здійснення зовнішньоекономічної діяльності, на міжбанківському

25.08.2011

Якщо, валютні кошти, що надходять на валютний рахунок фізичної особи – підприємця від здійснення зовнішньоекономічної діяльності, пов’язані з підприємницькою діяльністю, то вони перераховуються у гривні за офіційним курсом НБУ на дату надходження і включаються до валового доходу та відображаються у Книзі обліку доходів та витрат. При подальшому продажу частини валютної виручки на міжбанківському валютному ринку, де курс іноземної валюти значно вище за офіційний курс НБУ, в результаті чого виникає позитивна різниця, яка перераховується на розрахунковий рахунок в національній валюті фізичної особи - підприємця, сума позитивної різниці включається до складу загального оподатковуваного доходу платника податків та відображається у податковій декларації про доходи.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається до складу ВД або ВВ ФОП кредиторська та дебіторська заборгованість при скасуванні підприємницької діяльності?

25.08.2011

Згідно ст. 13 розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" із змінами та доповненнями (далі – Декрет), оподаткуванню підлягають доходи, одержані за звітний податковий період фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльнос...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Яким чином оподатковується сума страхового відшкодування, яка отримана на поточний рахунок ФОП на загальній системі оподаткування для відновлення пошкодженого (втраченого) рухомого майна (автомобіля), що зареєстроване на ФО та використ

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Коротка: Враховуючи те, що реєстрація транспортних засобів здійснюється виключно за фізичною особою та страхове відшкодування отримує власник, то незалежно від того, що сума страхового відшкодування зараховується на розрахунковий рахунок, відкритий фізичною особою – підприємцем ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Яким чином оподатковується сума страхового відшкодування, яка отримана на поточний рахунок ФОП на загальній системі оподаткування для відновлення пошкодженого (втраченого) рухомого майна (автомобіля), що зареєстроване на ФО та викорис

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Закінчення. Початок див. І. Повна: Згідно із пп. 9.12.1 п. 9.12 ст. 9 Закону України від 22 травня 2003 року № 889-IV „Про податок з доходів фізичних осіб” із змінами та доповненнями (далі – Закон), оподаткування доходів, отриманих фізичною особою від продажу нею товарів (наданн...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включаються до складу ВД та ВВ ФОП на загальній системі оподаткування вартість послуги по справлянню суми ринкового збору, яка стягується з інших платників ринкового збору, якщо дана сума потім перераховується до місцевого бюджету (на

25.08.2011

До складу валового доходу фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування включаються кошти, які фактично надходять на його розрахунковий рахунок або у касу, в тому числі і сума ринкового збору. У момент перерахування ринкового збору до місцевого бюджету сума валового доходу зменшується на суму понесених витрат за відповідний звітний податковий період.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи вважається доходом ФО – підприємця сума заборгованості за раніше отриманий товар від ЮО, якщо минув термін позовної давності та чи повинна ЮО відображати дану суму у податковому розрахунку за ф. №1-ДФ?

25.08.2011

Сума заборгованості фізичної особи - підприємця за відвантажений товар, за якою минув термін позовної давності, вважається його доходом та відображається юридичною особою в податковому розрахунку за ф. № 1-ДФ за ознакою 42 "Дохід у межах підприємницької діяльності, виплачений самозайнятій особі".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається до валового доходу та підлягає оподаткуваню сума, видана Фондом зайнятості на розвиток підприємництва, ФОП на загальній системі оподаткування?

25.08.2011

Сума, видана Фондом зайнятості на розвиток підприємництва згідно з нормами Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінпраці від 20.11.2000 № 307, не включається до складу валового доходу фізичної особи – підприємця та не підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи включається до складу валового доходу ФОП сума страхового відшкодування збитків, що надійшла на рахунок ФОП, який працює на загальній системі оподаткування, внаслідок ДТП орендованого автомобіля, згідно з договором страхування, оформл

25.08.2011

Оскільки при визначенні оподатковуваного доходу платника податку збитки, понесені в наслідок ДТП, враховуються шляхом нарахування амортизації у порядку, встановленому статтею 8 Закону України від 28 грудня 1994 року №334/94-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств”, то фізична особа – підприємець, яка працює на загальній системі оподаткування, не повинна включати отриману на свій розрахунковий рахунок суму страхового відшкодування збитків, понесених внаслідок ДТП.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які документи необхідно подати державній службі зайнятості для реєстрації трудового договору між ФО – СПД та найманою особою?

25.08.2011

Фізична особа – СПД подає трудовий договір у трьох екземплярах, а також такі документи: паспорт, свідоцтво про реєстрацію підприємницької діяльності, довідку про ідентифікаційний номер. Найманий працівник: паспорт, трудову книжку (за наявності), ідентифікаційний номер.

Читати далі »