Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Податок на доходи суб’єктів підприємницької діяльності » Витрати

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЧи існують обмеження щодо здійснення видів діяльності ФОП на загальній системі оподаткування?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Підприємці мають право здійснювати будь-яку діяльність, яка не заборонена законом.

Читати далі »

Чи може ФОП на загальній системі оподаткування з 2011 року віднести до своїх валових витрат сплачений єдиний соціальний внесок?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 До складу витрат фізичної особи - підприємця відносяться, зокрема, суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Читати далі »

Чи має право ФОП включити до складу валових витрат вартість товарів (робіт, послуг), які будуть придбані у ФОП платників ЄП відповідно до норм Податкового кодексу України?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Якщо фізична особа – підприємець придбаває товар (роботи, послуги) у фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку, то такі витрати не включаються до складу валових витрат платника податків, починаючи з ІІ кварталу 2011 року.

Читати далі »

Чи включається до складу валових витрат ФОП на загальній системі оподаткування сума амортизації основних фондів згідно з нормами ПКУ?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011. Ведення бухгалтерського обліку складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації, для фізичних осіб – підприємців на загальній системі оподаткування законодавством не передбачено. Отже, до складу валових витрат фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування не включається сума амортизації основних засобів.

Читати далі »

Як з 01.01.2011 формується загальний оподатковуваний дохід та сума витрат ФОП на загальній системі оподаткування, а саме за касовим методом чи за першою подією?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Для визначення загального оподатковуваного доходу застосовується касовий метод, а при визначенні витрат враховуються тільки ті витрати, які пов’язані з отриманням доходу та підтвердженні відповідними документами про їх оплату.

Читати далі »

Чи має право ФОП включити до складу витрат вартість придбаного рухомого та нерухомого майна, що підлягає державній реєстрації, якщо дане майно було придбано до реєстрації ФО СПД або після такої реєстрації?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Дія Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на суб'єктів підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат. Ведення бухгалтерського обліку складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації, для фізичних осіб – підприємців на загальній системі оподаткування законодавством не передбачено. Тобто, до складу валових витрат фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування не включається вартість придбаного рухомого та нерухомого майна, що підлягає державній реєстрації.

Читати далі »

Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування включити до валових витрат вартість комунальних послуг, сплачених за приміщення, яке він орендує?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011. Витрати на комунальні послуги, використані в орендованому приміщенні, включаються до валових витрат фізичної особи – підприємця (орендаря) на підставі рахунків орендодавця, у яких наведений розрахунок вартості спожитих орендарем комунальних послуг, обчислений пропорційно площі, що займає такий орендар в орендованому приміщенні. Зазначені розрахунки проводяться орендодавцем згідно з умовами відповідних договорів щодо відшкодування вартості комунальних послуг та мають бути узгоджені з орендарем.

Читати далі »

Як мають бути оформлені первинні документи,що підтверджують витрати ФОП?

25.08.2011

. Діє з 01.04.2011 Згідно з п.177.4 ст.177 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ) до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат виробництва (обігу) згідно з розділом ІІІ ц...

Читати далі »

Чи має право ФОП при переході на загальну систему оподаткування враховувати документально підтверджені витрати, які були фактично понесені під час здійснення діяльності на спрощеній системі оподаткування з 01.01.2011?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011. При переході на загальну систему оподатковування фізична особа - підприємець має право врахувати суму витрат, яка безпосередньо пов’язана з отриманням даного доходу, незалежно від того на якій системі оподаткування вони були фактично понесені.

Читати далі »

Чи включається до складу ВВ ФОП з 01.01.2011 р. витрати на придбання автомобіля в кредит, що придбаний для здійснення підприємницької діяльності після державної реєстрації ФО - ФОП?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Витрати на придбання рухомого майна (автомобіля) для здійснення підприємницької діяльності, в тому числі в кредит, не включається у витрати фізичної особи - підприємця.

Читати далі »

Чи включається до ВВ ФОП з 2011 р.витрати на страхування автомобіля (повне КАСКО), що придбаний для здійснення діяльності після державної реєстрації?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Фізична особа - підприємець не має право віднести до валових витрат витрати на страхування автомобіля (повне КАСКО), оскільки фізичні особи - підприємці не ведуть бухгалтерського обліку складу валових витрат виробництва та основних фондів.

Читати далі »

І Чи необхідно ФОП на загальній системі оподаткування вести облік товарів і товарних запасів та яка відповідальність за його неведення з 01.01.2011 року?

25.08.2011

Фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, не звільняються від ведення обліку товарів та товарних запасів в Книзі обліку доходів та витрат на підставі первинних документів та через РРО. У разі, якщо перевіркою фізичної особи - підприємця, який перебуває на загальній системі оподаткування, встановлюється порушення щодо порядку обліку товару та товарних запасів, то такий суб’єкт господарювання притягується до адміністративної відповідальності, а також до нього застосовуються фінансові санкцій.

Читати далі »

ІІІ Чи необхідно ФОП на загальній системі оподаткування вести облік товарів і товарних запасів та яка відповідальність за його неведення з 01.01.2011 року?

25.08.2011

Продовження (початок див. част.І) Статтею 6 Закону визначено, що облік товарних запасів фізичною особою - підприємцем ведеться у порядку, визначеному чинним законодавством, а юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) - у порядку, визначеному відповідним національ...

Читати далі »

Яким законодавчим актом потрібно керуватись фізичній особі – підприємцю на загальній системі оподаткування при включенні до складу витрат понесені витрати, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів за підсумками І кварталу 2011 року?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування при поданні до органу ДПС податкової декларації за результатами календарного року мають право включати до складу валових витрат за І квартал 2011 року витрати, які визначені у п. 5.2 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Читати далі »

Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування, яка не зареєстрована платником ПДВ, відносити до складу витрат суми ПДВ з 01.01.2011 року?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Фізичні особи – підприємці, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість, мають право включати до складу витрат вартість придбаних товарів (робіт, послуг), до складу ціни яких входить ПДВ.

Читати далі »

Чи може ФОП у 2011р. віднести до складу валових витрат звітного року витрати попереднього року, що пов'язані з отриманням доходу звітного року?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Фізична особа - підприємець має право відносити до складу валових витрат суму документально підтверджених витрат попереднього року, яка безпосередньо пов’язана з отриманням доходу звітного року.

Читати далі »

Чи включається до складу ВВ ФОП на загальній системі оподаткування сума орендної плати за рухоме майно, що використовується в підприємницькій діяльності, згідно ПК?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 180., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи включаються до складу витрат ФОП на загальній системі оподаткування витрати на придбання ПММ згідно з нормами ПКУ?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування має право включити до складу валових витрат вартість пально-мастильних матеріалів, використаних на перевезення в межах підприємницької діяльності по шляхових листах та оплачених послуг за умови документального підтвердження, що дані витрати пов’язані з підприємницькою діяльністю.

Читати далі »

Чи можливо ФОП, у разі відсутності підтверджувальних документів враховують витрати за нормами у відсотках до валового доходу, наведеними у додатку №6 до Інструкції №12, при поданні річної декларації за 2010 рік?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Дохід від провадження господарської діяльності, отриманий фізичними особами - підприємцями протягом 2010 року, оподатковується за ставками та правилами, визначеними Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян". У разі відсутності підтверджувальних документів при проведенні остаточного розрахунку враховуються витрати за нормами у відсотках до валового доходу, наведеними у додатку № 6 до Інструкції № 12. Податкову декларацію за 2010 рік фізичні особи - підприємці подають до органу державної податкової служби протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (до 09 лютого 2011 року).

Читати далі »

Чи може ФОП на загальній системі оподаткування вести бухгалтерський облік складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів і нараховувати амортизаційні відрахування на придбане рухоме та нерухоме майно з 01.01.2011?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Дія Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на суб’єктів підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат. Ведення бухгалтерського обліку складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації, для фізичних осіб-платників податку на загальній системі оподаткування законодавством не передбачено. Тобто здійснювати амортизаційні відрахування на рухоме та нерухоме майно фізичні особи не мають законодавчих підстав.

Читати далі »

Чи має право ФОП, яка здійснює відрядження особисто, віднести до складу валових витрат витрати, які пов’язані з даним відрядженням, та які оформлюються при цьому документи згідно з Податковим кодексом України?

25.08.2011

Якщо фізична особа – підприємець здійснює відрядження особисто, то витрати, понесені під час даного відрядження, не включаються до складу валових витрат такого підприємця, оскільки фізична особа – підприємець не являється найманим працівником.

Читати далі »

Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування, яка здійснює оптову торгівлю, включити до складу витрат вартість страхування товарів?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 До складу витрат фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування, яка здійснює оптову торгівлю, включаються витрати на страхування товарів.

Читати далі »

Чи включається до складу витрат ФОП сума допомоги, яка надана неприбутковій організації?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Сума допомоги, яка перерахована неприбутковій організації, не включається до складу витрат фізичної особи - підприємця, так як дані витрати не пов’язані з господарською діяльністю та одержанням доходу.

Читати далі »

Яким чином оподатковується сума страхового відшкодування, яка отримана на поточний рахунок ФОП на загальній системі оподаткування для відновлення пошкодженого (втраченого) рухомого майна (автомобіля), що зареєстроване на ФО та використовувалось у підприєм

25.08.2011

У разі якщо фізична особа - підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими цим Кодексом для платників податку - фізичних осіб. Сума страхового відшкодування, яка отримана на поточний рахунок фізичної особи - підприємця для відновлення пошкодженого (втраченого) рухомого майна (автомобіля), не оподатковується при дотриманні умов страхування, визначених у п.п.165.1.27 п.165.1 ст.165 Податкового кодексу України.

Читати далі »

Чи мають право ФОП на загальній системі оподаткування включити до складу витрат витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів?

25.08.2011

Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування мають право включити до складу своїх витрат витрати, які понесені на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів.

Читати далі »

Чи має право ФОП включати до складу валових витрат суму витрат на рекламу,якщо це пов'язано з веденням підприємницької діяльності?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Витрати платника податку на проведення реклами, як "інші витрати", враховуються при визначенні об'єкта оподаткування у звітному періоді, у якому вони були здійснені за умови документального підтвердження, що дані витрати пов’язані з господарською діяльністю фізичної особи - підприємця.

Читати далі »

Чи має право ФОП платник ПДВ включати до складу валових витрат суму ПДВ, яка сплачена фактично до бюджету?

25.08.2011

Фізичні особи - підприємці, які працюють на загальній системі оподаткування та зареєстровані платниками ПДВ, не мають права включати до складу валових витрат суми ПДВ, які сплачені до бюджету.

Читати далі »

Чи має право ФОП віднести до складу витрат витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу (придбання запасних частин, технічне обслуговування та ін.)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 180., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи має право ФОП віднести до валових витрат вартість ремонту та обслуговування орендованих основних засобів, зокрема приміщень,згідно ПКУ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 180., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної і...

Читати далі »

Чи включається до складу витрат ФОП на загальній системі оподаткування сума орендної плати за нерухоме майно, що використовується в підприємницькій діяльності (приміщення, земля, інше)?

25.08.2011

Діє з 01.04.2011 Якщо сума орендної плати за нерухоме майно, яка виплачується фізичною особою - підприємцем за договором, підтверджена документально, то вона включається до складу витрат такого підприємця.

Читати далі »

Чи включається до складу ВВ вартість розмов, які здійснює ФОП з мобільних телефонів, якщо ці розмови пов’язані з веденням підприємницької діяльності?

25.08.2011

Витрати на оплату послуг мобільного зв'язку включаються до складу витрат фізичної особи – підприємця за умови якщо вони пов’язані з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця та підтверджені відповідними первинними документами.

Читати далі »

Чи включаються до складу витрат ФОП на загальній системі оподаткування витрати на розрахунково-касове обслуговування у банку?

25.08.2011

Суми коштів, сплачені платником податку на користь банку за надані послуги з розрахунково-касового обслуговування, пов’язані з веденням господарської діяльності (відкриття, закриття, переоформлення рахунків, відкритих безпосередньо на фізичну особу – підприємця, надання виписок з рахунків тощо), включаються до складу валових витрат такого платника податку.

Читати далі »

Чи включається до складу витрат ФОП на загальній системі оподаткування сума погашеного кредиту та сплачених відсотків за користування цим кредитом, якщо кредит отримувався для здійснення підприємницької діяльності?

25.08.2011

Фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування має право включити до складу витрат суму сплачених відсотків, які нараховані платнику податків за користування кредитом. При цьому, витрати на погашення зазначеного кредиту не включаються до складу витрат фізичної особи – підприємця, незалежно від того, що даний кредит отримувався на здійснення підприємницької діяльності.

Читати далі »

Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування віднести до складу витрат митні збори, сплачені при перетині кордону, якщо це пов'язано з веденням підприємницької діяльності?

25.08.2011

Фізична особа - підприємець може врахувати у складі витрат, що формують собівартість реалізованих товарів, звітного періоду, у якому визнано доходи від реалізації таких товарів, витрати, понесені на сплату ввізного мита, а також на доставку та доведення до стану, придатного для продажу. Інші митні збори до складу витрат фізичної особи - підприємця не включаються.

Читати далі »

Яка сума витрат на оплату праці найманих працівників включається до складу витрат ФОП на загальній системі оподаткування (повністю нарахована сума витрат, без вирахування ПДФО та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування чи

25.08.2011

Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування мають право включити до складу витрат лише витрати на оплату праці, які включають нараховані витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів, робіт, послуг, витрати на оплату авторської винагороди та за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру за умови документального підтвердження відповідних витрат. При цьому, витрати на оплату праці включаються повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Читати далі »

Чи має право ФОП віднести до витрат вартість ремонту та обслуговування власного нерухомого (комерційного) майна, яке здається в оренду, та сплачені комунальні послуги за умови, що договори з комунальними підприємствами укладені з ФО як підприємцем?

25.08.2011

Сума витрат у вигляді вартості ремонту та обслуговування нерухомого майна комерційного призначення не включаються до складу витрат фізичної особи – підприємця, оскільки дане майно реєструється виключно на фізичну особу та усі зазначені витрати є складовою суми орендних платежів, тобто при здаванні в орендну фізична особа – підприємець вже включає в орендну плату і витрати на ремонт та обслуговування. Однак, витрати, які пов’язані зі сплатою комунальних платежів за нерухоме майно комерційного призначення, що здається в оренду, можуть бути включені до складу витрат фізичної особи – підприємця у разі їх документального підтвердження, оскільки договори з комунальними підприємства на надання комунальних послуг укладені з фізичною особою як підприємцем.

Читати далі »

Чи може ФОП, яка перебуває на загальній системі оподаткування, віднести до витрат суму сплачених податків та зборів?

25.08.2011

До витрат фізичної особи – підприємця відносяться суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом України (крім тих, що не визначені в переліку податків та зборів, встановлених Податковим кодексом України), інших обов'язкових платежів, встановлених законодавчими актами, за винятком податку на додану вартість, включеного до ціни товару (роботи, послуги), що придбаваються платником податку на додану вартість для виробничого або невиробничого використання, та суми податків на доходи фізичних осіб, які відраховуються із сум виплат таких доходів згідно з розділом IV цього Кодексу.

Читати далі »

Яка сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування включається до витрат ФОП на загальній системі оподаткування (сплачена протягом звітного року у вигляді авансових платежів чи остаточно обрахована на підставі річної податково

25.08.2011

Фізичні особи – підприємці на загальній систему оподаткування мають право включити до складу витрат суму єдиного внеску, яка сплачувалась протягом року у вигляді авансових платежів, за умови наявності підтверджуючих документів.

Читати далі »

Яким чином ФОП відносить до складу витрат вартість придбаної ліцензії, якщо проплата здійснена однією сумою на квартал або рік?

25.08.2011

Фізична особа - підприємець має право відносити до складу витрат суму документально підтверджених витрат у вигляді вартості придбаних ліцензій на квартал або рік, яка безпосередньо пов’язана з отриманням доходу звітного року у складі податкової декларації звітного року.

Читати далі »

Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування віднести до ВВ вартість товарів(робіт,послуг), придбаних у ФОП платника ЄП до 01.04.2011р., якщо дохід від реалізації товарів отримано у звітному періоді?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 180, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Чи може ФОП на загальній системі оподаткування віднести до складу ВВ вартість придбаного обладнання (устаткування),варість якого менше 2500 грн., а термін використання більше одного року, згідно ПКУ?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 180, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »