Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Державне мито » Розміри ставок державного мита

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЯкий розмір ставки державного мита при укладанні договорів продажу рухомого майна ФО іншій ФО?

25.08.2011

При укладенні угод купівлі-продажу рухомого майна за нотаріальне посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів іншим особам державне мито справляється у розмірі 5 відсотків суми договору, яка для обчислення державного мита повинна бути не нижче дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму.

Читати далі »

Які ставки державного мита справляються за реєстрацію (розірвання) шлюбу і як їх застосовувати?

25.08.2011

За реєстрацію шлюбу державне мито справляється в розмірі 0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн. х 0,05 = 0,85 грн.). У разі реєстрації розірвання шлюбу: - за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей мито сплачується за ставкою 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян 17 грн. х 0,05 = 0,85 грн.); - на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі мито сплачується за ставкою від 0,5 до 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян— з одного або з обох з подружжя (від 8,50 до 17,0 грн.). - на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі мито сплачується за ставкою від 1 до 1,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; - з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років, державне мито сплачується в розмірі 0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн. х 0,03 = 0,51 грн.).

Читати далі »

Яка ставка державного мита справляється при посвідченні іпотечних договорів?

25.08.2011

За посвідчення іпотечних договорів державне мито справляється в розмірі 0,01 відсотка вартості предмета іпотеки, зазначеної в іпотечному договорі.

Читати далі »

Підприємство готує матеріали щодо подання позовної заяви до господарського суду про перегляд справи за нововиявленими обставинами. В якому розмірі має сплачуватись державне мито?

25.08.2011

Із апеляційних i касаційних скарг на рішення та постанови, а також заяв про перегляд їх за нововиявленими обставинами державне мито справляється у розмірі 50% ставки, що підлягає сплаті у разі подання заяви для розгляду спору в першій інстанції, а із спорів майнового характеру — 50% ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми (пп. "г" п. 2 ст. 3 Декрету № 7-93).

Читати далі »

За якою ставкою справляється державне мито за нотаріальне посвідчення додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок?

25.08.2011

Щодо нотаріального посвідчення додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок, то чинним законодавством не передбачено обов'язкове нотаріальне посвідчення таких договорів. У разі нотаріального посвідчення такого договору слід враховувати, що додаткова угода до договору оренди земельної ділянки має майновий характер i підлягає оцінці. Державне мито за посвідчення таких угод до договорів оренди земельних ділянок справляється у розмірі 1% від суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (пп. "д" п. 3 ст. 3 Декрету № 7-93) i з урахуванням положення п. 51 Інструкції № 15.

Читати далі »

Який розмір державного мита з позовних заяв, що подаються до суду?

25.08.2011

Ставка державного мита встановлюється в залежності від предмету позовної заяви.

Читати далі »

Яка ставка державного мита передбачена за посвідчення договорів нерівноцінного обміну нерухомого майна та з якої суми (більшої чи меншої) справляється держмито? При цьому, хто в даному випадку є платником державного мита?

25.08.2011

За посвідчення договорів міни державне мито обчислюється з вартості того обмінюваного майна, яке, включаючи грошову доплату, буде мати вищу вартість. При цьому, за посвідчення договору міни державне мито справляється з більшої вартості обмінюваного майна у розмірі 1 % від суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що діє на день сплати. Крім того, державне мито, сплачується фізичними особами - сторонами у договорі - до вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу (міни).

Читати далі »

Який розмір ставки державного мита передбачений за посвідчення спадкового договору?

25.08.2011

Розмір державного мита при нотаріальному посвідченні спадкового договору становить 1 відсоток від суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що діє на день сплати.

Читати далі »

Чи сплачується державне мито за реєстрацію шлюбу?

25.08.2011

За реєстрацію шлюбу державне мито сплачується в розмірі 0,05 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читати далі »

Який порядок справляння державного мита при укладанні основних договорів купівлі-продажу нерухомості?

25.08.2011

За нотаріальне посвідчення договорів відчуження житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об’єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження, державне мито справляється у розмірі 1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. За нотаріальне посвідчення змішаних попередніх договорів державне мито має справлятися як з договорів, що підлягають оцінці у розмірі 1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Читати далі »

Який порядок справляння державного мита за реєстрацію інформації про випуск цінних паперів?

25.08.2011

Державне мито за реєстрацію інформації про емісію цінних паперів, крім облігацій державних та місцевих позик сплачується в розмірі 0,1 відсотка номінальної вартості емісії цінних паперів.

Читати далі »

Яким чином справляється державне мито з операцій відчуження земельної ділянки при продажу нерухомого майна, розташованого на цій ділянці?

25.08.2011

При нотаріальному посвідченні інших цивільно-правових угод із земельними ділянками, які перебувають у власності фізичних осіб, державне мито справляється із суми договору, яка для обчислення державного мита повинна бути не нижче експертної грошової оцінки земельної ділянки, проведеної відповідно до Закону України „Про оцінку земель”, а сума справленого державного мита справляється в розмірі 1 відсотка від суми договору, але не повинна бути менша ніж один неоподатковуваний мінімум доходів громадян

Читати далі »

Яким чином справляється державне мито за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон?

25.08.2011

За видачу паспорта громадя-нина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України державне мито справляється у розмірі 10 неопо-датковуваних міні-мумів доходів гро-мадян, що діє на день сплати.

Читати далі »

За якими ставками сплачується державне мито з позовних заяв до господарського суду, що носять одночасно майновий і немайновий характер?

25.08.2011

З позовних заяв немайнового характеру, які подаються до господарського суду, державне мито справляється у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а з заяв майнового характеру - 1 відсоток ціни позову, але не менше 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читати далі »

За якими ставками сплачується державне мито з позовних заяв до суду про розірвання шлюбу з одночасним поділом майна?

25.08.2011

Державне мито із позовних заяв про розірвання шлюбу справляється в розмірі 0,5 неоподаткованого мінімумів доходів громадян, а у разі поділу майна при розірванні шлюбу мито визначається відповідно до ціни позову згідно з пп. „а” п.1 ст.3 Декрету, тобто складає 1 відсоток ціни позову, але не менше 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Читати далі »

З якої суми повинно справлятися державне мито у разі посвідчення угоди про збільшення суми раніше укладеного договору (з повної суми чи з суми, на яку збільшується договір)?

25.08.2011

За посвідчення угод про продовження строку дії або збільшення початкової суми договору, державне мито обчислюється і справляється з суми, на яку збільшується сума раніше укладених договорів.

Читати далі »

Який розмір ставки державного мита застосовується при відчуженні земельної ділянки ЮО іншій ЮО?

25.08.2011

За нотаріальне посвідчення договору щодо відчуження земельної ділянки, яка знаходиться у власності юридичної особи державне мито справляється в розмірі 1 відсотка суми договору, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Читати далі »

Який розмір ставки державного мита застосовується до договору про розірвання попереднього договору, якщо одним з пунктів є повернення завдатку та вказана сума цього завдатку?

25.08.2011

Якщо попередній договір був нотаріально посвідчений, то державне мито, яке сплачено за нотаріальне посвідчення, поверненню не підлягає, проте зараховується до сплати суми державного мита за нотаріальне посвідчення договору про розірвання попереднього договору. У разі, якщо, попередній договір нотаріально не посвідчувався та державне мито не сплачувалось, то при укладанні та нотаріальному посвідченні договору про розірвання попереднього договору державне мито справляється відповідно до пп. "д" п. 3 ст. 3 Декрету як за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці.

Читати далі »

Яким чином сплачується державне мито при нотаріальному посвідченні договору про зменшення початкової суми, яка вказана в основному договорі?

25.08.2011

За нотаріальне посвідчення договору про зменшення суми, яка була зазначена в основному договорі, державне мито справляється в розмірі 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Читати далі »

Яка ставка державного мита справляється при посвідченні договору задоволення вимог іпотекодержателя?

25.08.2011

Оскільки договір про задоволення вимог іпотекодержателя носить майновий характер, тобто передбачає передачу майнових прав на предмет іпотеки або право на продаж даного майна, то при нотаріальному посвідченні такого договору державне мито справляється у розмірі 1 % від суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Читати далі »

Який порядок обчислення державного мита при нотаріальному посвідченні додаткової угоди до іпотечного договору в зв’язку із зміною суми?

25.08.2011

При нотаріальному посвідченні договорів про зміну і доповнення до іпотечних договорів державне мито справляється у розмірі 1 % від суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Читати далі »

Яка ставка державного мита справляється за нотаріальне посвідчення договору про довічне утримання та яка сторона повинна сплачувати?

25.08.2011

Враховуючи те, що договір довічного утримання підлягає нотаріальному посвідченню та відноситься до договорів, які носять майновий характер, то державне мито справляється у розмірі 1 % від суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, як за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці (пп. "д" п. 3 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України „Про державне мито” ). При цьому, платником державного мита буде виступати фізична або юридична особа в інтересах якої вчинюються нотаріальні дії.

Читати далі »

Який порядок справляння державного мита при посвідченні договору щодо внесення змін до установчих документів (збільшення розміру статутного фонду) ЮО?

25.08.2011

За нотаріальне посвідчення договору щодо внесення змін до установчих документів (збільшення розміру статутного фонду), державне мито справляється в розмірі 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Читати далі »

Яка ставка державного мита справляється при нотаріальному посвідчені договору про сплату аліментів на дитину?

25.08.2011

При нотаріальному посвідченні договорів договору про сплату аліментів на дитину державне мито справляється у розмірі 1 % від суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Читати далі »

Чи справляється державне мито з ЮО за посвідчення договорів дарування майна на користь держави або державних підприємств, установ та організацій?

25.08.2011

Юридичні особи при нотаріальному посвідченні договорів дарування на користь держави або державних установ, організацій та підприємств сплачують державне мито на загальних підставах, тобто 1 відсоток суми договору, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, як з договорів, що підлягають оцінці (пп. “д” п. 3 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито").

Читати далі »

Який розмір державного мита необхідно сплати платнику податків при подані позовної заяви до суду (як спадкоємець) на витребування земельного паю, якщо спадкодавець не оформлював та не отримував документів на право власності на земельну частку (пай)?

25.08.2011

Враховуючи те, що спадкодавець не оформлював та не отримував сертифікату на право на земельну частку (пай) або державного акту на право приватної власності на земельну ділянку (пай), тобто у спадкоємця відсутні будь – які документи, які б підтверджували його право на спадщину у вигляді земельної частки (пай), то спадкоємець має право звернутись з позовною заявою до суду. При цьому, державне мито справляється за ставкою 1 відсоток ціни позову, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читати далі »

За якою ставкою справляється державне мито з іпотекодержателя за видачу нотаріусом Свідоцтва про придбання нерухомого майна - предмета іпотеки на прилюдних торгах?

25.08.2011

Враховуючи те, що Свідоцтво про придбання нерухомого майна не підпадає під визначення поняття договору купівлі – продажу, то Декретом Кабінету Міністрів України "Про державне мито" не встановлено окремої ставки державного мита при видачі даного Свідоцтва, але у разі надання нотаріусами додаткових послуг правового характеру справляється плата відповідно до ст. 19 Закону України „Про нотаріат”.

Читати далі »

Який порядок справляння державного мита при нотаріальному посвідченні договорів про управління майном?

25.08.2011

Враховуючи те, що договір управління майном має майновий характер, то державне мито при його нотаріальному посвідченні справляється відповідно до пп. "д" п. 3 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито", як за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці, тобто 1 відсоток суми договору, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Читати далі »

Яка ставка державного мита справляється при посвідченні договорів застави?

25.08.2011

Відповідно до пп. „у” п. 3 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 „Про державне мито” із змінами та доповненнями, за нотаріальне посвідчення договорів застави державне мито справляється в розмірі 0,01 відсотка предмета застави, але не менше 5 неоподатковуваних міні...

Читати далі »

Яка ставка державного мита справляється у разі відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності?

25.08.2011

Державне мито за посвідчення договорів купівлі – продажу майна, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 1 відсотка від суми договору, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Читати далі »

Який розмір ставки державного мита при посвідченні договору оренди цілісного (єдиний) майнового комплексу?

25.08.2011

За нотаріальне посвідчення договору оренди цілісного (єдиного) майнового комплексу сума державного мита становить 1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, як за посвідчення договорів, що підлягають оцінці.

Читати далі »

Яка ставка державного мита справляється при нотаріальному посвідченні договору дарування Сертифікату про право власності на земельну частку (пай)?

25.08.2011

Враховуючи те, що договір дарування Сертифікату про право власності на земельну частку (пай), має майновий характер, то державне мито при його нотаріальному посвідченні справляється за ставкою 1 відсоток суми договору, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Читати далі »

Яка грошова оцінка (нормативна чи експертна) використовується при обчисленні державного мита, у разі викупу юридичною особою земельної ділянки, яка належить до державної та комунальної власності та яка ставка державного мита буде застосовуватись?

25.08.2011

При нотаріальному посвідченні цивільно-правових угод із земельними ділянками, що належать до державної або комунальної власності, державне мито справляється із суми договору, яка для обчислення державного мита повинна бути не нижче експертної грошової оцінки земельної ділянки, проведеної відповідно до Закону України "Про оцінку земель", а сума державного мита справляється в розмірі 1 відсотка від суми договору, але не повинна бути менша ніж один неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Читати далі »

Який розмір ставки державного мита передбачений за вчинення нотаріальних дій у разі прийняття нотаріусом в депозит грошових сум та цінних паперів для подальшого їх передавання за належністю?

25.08.2011

При прийнятті від боржника у депозит грошових сум та цінних паперів для подальшого їх передавання кредитору нотаріусом здійснюється нотаріальна дія, за вчинення якої справляється державне мито в розмірі 0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Читати далі »

За якою ставкою сплачується державне мито за нотаріальне посвідчення договору поділу нерухомого майна (промислова база) в натуральному виразі між співвласниками - фізичними особами, якщо в договорі зазначена інвентаризаційна та технічна вартість такого ма

25.08.2011

За посвідчення договору поділу майна державне мито справляється в розмірі 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, незалежно від вартості, яка зазначена у договорі.

Читати далі »

За якими ставками та з якої суми сплачується державне мито за нотаріальне посвідчення договору фінансового лізингу нерухомого майна з подальшим його викупом, про що буде укладено окремий договір?

25.08.2011

Державне мито за нотаріальне посвідчення договору оренди нерухомого майна (фінансового лізингу) справляється у розмірі 0,01 відсотка суми договору, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто з суми лізингових платежів. Оскільки однією із умов фінансового лізингу є те, що орендар зобов’язаний придбати об’єкт лізингу у власність протягом строку дії лізингового договору або в момент його закінчення, то відбувається укладення окремого договору купівлі – продажу об’єкту лізингу. За нотаріальне посвідчення договору купівлі – продажу нерухомого майна державне мито справляється у розмірі 1 відсотка суми договору (ціна, яка вказана у лізинговому договорі окремо від лізингових платежів), але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, з урахуванням п. 48 Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита.

Читати далі »

Яка ставка державного мита застосовується при нотаріальному посвідченні договору фінансового лізингу транспортного засобу з послідуючим переходом права власності між юридичною особою (лізингодавець) та фізичною особою - підприємцем (лізингоотримувач)?

25.08.2011

Відповідно до пп. 14.1.97 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ) фінансовий лізинг (оренда) - господарська операція, що здійснюється фізичною або юридичною особою і передбачає передачу орендарю майна, яке є основним засобом згідно з ПКУ і придбане...

Читати далі »

Яка ставка державного мита при посвідченні договору оперативного лізингу (оренди) рухомого майна?

25.08.2011

Відповідно до пп. 14.1.97 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV (далі – ПКУ) оперативний лізинг (оренда) – господарська операція фізичної особи або юридичної особи, що передбачає передачу орендарю основного фонду, придбаного або виготовленого орендодавцем, на...

Читати далі »

За якою ставкою державного мита оподатковується попередній договір купівлі-продажу об’єкта нерухомого майна, якщо в договорі зазначено ціну відчужуваного майна як істотну умову основного договору, не передається ні аванс ні завдаток та попередній договір

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 19, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної інф...

Читати далі »

Який розмір державного мита справляється при нотаріальному посвідченні договору іпотеки у разі зміни валюти договору з іноземної на національну?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 19, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної інф...

Читати далі »