Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Державне мито » Порядок сплати державного мита

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЯким чином сплачується державне мито за видачу вексельних бланків?

25.08.2011

Державне мито за придбання вексельних бланків справляється в розмірі 0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний бланк. При цьому, державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і зараховується до Державного бюджету України.

Читати далі »

Чи має право підприємство отримати пільгу або відстрочку щодо сплати державного мита при поданні заяви до господарського суду про перегляд справи за нововиявленими обставинами?

25.08.2011

Діючий механізм надання платникам податків розстрочки і відстрочки, визначений Законом України від 21.12.2000р. № 2181-III „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, застосовується лише на узгоджені (задекларовані) податкові зобов’язання, а державне мито не є податковим зобов’язанням, оскільки повністю відповідає поняттю неподаткового платежу і сплачується до подання позовної заяви або заяви про перегляд її за нововиявленими обставинами.

Читати далі »

Який порядок сплати та зарахування державного мита до бюджету?

25.08.2011

Державне мито сплачується до подання заяви чи вчинення дій, за які воно справляється, у відповідних випадках – при видачі документів. При перерахуванні державного мита з рахунку платника до документа, щодо якого вчиняється відповідна дія, додається останній примірник платіжного доручення з написом (поміткою) кредитної установи такого змісту: "Зараховано в доход бюджету ____ грн. (дата)". Цей напис скріплюється першим і другим підписами посадових осіб і відтиском печатки кредитної установи з відміткою дати виконання платіжного доручення. У разі виникнення сумнівів щодо надходження і зарахування державного мита до державного бюджету господарський суд може і повинен витребувати від позивача відповідне підтвердження територіального органу казначейства, якому державне мито перераховано, про що зазначається в ухвалі про порушення провадження у справі.

Читати далі »

Який порядок справляння державного мита за посвідчення угод про збільшення суми договору?

25.08.2011

За посвідчення угод про продовження строку дії або збільшення суми договору державне мито справляється, залежно від характеру договору, за тими ж ставками, що застосовувалися при оплаті митом первісних договорів.

Читати далі »

Яким чином справляється державне мито з операцій відчуження житла та іншого нерухомого майна?

25.08.2011

Сума договору встановлюється за погодженням сторін, якщо інше не передбачено законодавчими актами. При визначенні суми договору сторони можуть використовувати незалежну експертну оцінку, проведеної суб’єктом оціночної діяльності. При цьому, якщо сума договору (експертна оцінка нерухомості), є меншою за інвентаризаційну або балансову вартість нерухомості, що вказується в довідках – характеристиках бюро технічної інвентаризації, то державне мито справляється від вартості будівель і споруд за даними бюро.

Читати далі »

Яким чином справляється державне мито з позовних заяв про право власності на майно, про визнання недійсними договорів відчуження майна, про визнання права на частку в майні, про виділення частки із загального майна і про витребування спадкоємцями належної

25.08.2011

Державне мито сплачується виходячи із вартості розшукуваного майна або його частки.

Читати далі »

Яким чином справляється державне мито за реєстрацію місця проживання?

25.08.2011

Державне мито за прописку або реєстрацію місця проживання справляється при прописці або реєстрації місця проживання органами внутрішніх справ і у відповідних випадках виконкомами сільських, селищних Рад народних депутатів у розмірі 0,05 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за кожну прописку паспорта або документа, що його замінює, чи за реєстрацію місця проживання.

Читати далі »

Яким чином справляється державне мито у разі, якщо є кілька спадкоємців?

25.08.2011

У тих випадках, коли є кілька спадкоємців (у тому числі спадкоємців за законом, за заповітом чи тих, що мають право на обов’язкову частку в спадщині), державне мито обчислюється з тієї частки спадщини, що належить кожному спадкоємцю.

Читати далі »

Який порядок справляння державного мита з позовної заяви на стягнення аліментів?

25.08.2011

По справах про стягнення аліментів на утримання дітей та утримання матері, яка перебуває у відпустці в зв’язку з народженням дитини, мито визначається із сукупної суми аліментів за 12 місяців, обчисленої із суми сукупного доходу, за вирахуванням податку з доходів фізичних осіб (прибуткового податку)та річної суми на утримання матері. Для нарахування суми державного мита суди повинні вимагати подання відповідачем довідки про суму середньомісячного заробітку відповідача за мінусом утриманого підприємством, установою чи організацією, в якій він працює, податку з доходів фізичних осіб (прибуткового податку). Довідка повинна бути погоджена в державній податковій інспекції за місцем проживання відповідача.

Читати далі »

Яким чином обчислюється державне мито за подання позову до суду разом кількома позивачами до одного або кількох відповідачів?

25.08.2011

За подання позову разом кількома позивачами до одного або кількох відповідачів державне мито обчислюється виходячи з загальної суми позову і сплачується позивачами пропорційно долі поданих кожним вимог. Зазначені правила застосовуються також при прийнятті і розгляді апеляційних і касаційних скарг.

Читати далі »

Яким чином справляється державне мито за повторно подані позови до суду, які раніше були залишені без розгляду?

25.08.2011

За повторно подані позови, які раніше були залишені без розгляду, мито сплачується знову на загальних підставах. При цьому, коли в зв’язку із залишенням позову без розгляду мито підлягало поверненню, але не було повернуто, до повторно поданого позову може бути доданий первісний документ про сплату мита, якщо не минув рік з дня зарахування його до бюджету.

Читати далі »

Який порядок справляння державного мита при видачі Свідоцтва про право на спадщину у разі наявності неповнолітніх спадкоємців на момент відкриття спадщини?

25.08.2011

При наявності неповнолітніх спадкоємців на момент відкриття спадщини (у тому числі й тих, які не є дітьми спадкодавця) державне мито справляється тільки з повнолітніх спадкоємців у тій сумі, що належить на їх частку в спадщині, незалежно від того, що на час отримання свідоцтва про право на спадщину неповнолітні досягли повноліття. Спадкоємці сплачують мито за ставками, встановленими пп. „ж” п. 3 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито” (тобто 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), незалежно від того, є вони спадкоємцями за законом чи заповітом.

Читати далі »

Яким чином визначається сума державного мита, якщо позивач у заяві не вказує суму позову або встановити точно його ціну неможливо?

25.08.2011

У випадку, коли позивач у заяві не вказує суму позову або встановити точно його ціну неможливо, суддя, приймаючи позовну заяву, попередньо встановлює розмір належного до сплати мита, виходячи з приблизної ціни позову. Якщо при винесенні судом рішення загальна сума позову збільшується, мито обчислюється виходячи зі збільшеної суми позову. При цьому різниця, що утворилася, підлягає стягненню з позивача або при повному задоволенні позову - з відповідача. Зазначені правила застосовуються також при прийнятті і розгляді апеляційних і касаційних скарг.

Читати далі »

Яким чином справляється державне мито при прийнятті судом рішення про право спадкоємців на майно?

25.08.2011

При прийнятті судом рішення про право спадкоємців на майно державне мито обчислюється судом виходячи із загальної вартості майна і стягується судом з кожного спадкоємця пропорційно виділеній йому частці у спадковому майні. У випадках, коли спадкове майно одночасно оформляють різні категорії спадкоємців, мито обчислюється з частки спадкового майна, що належить кожному спадкоємцю.

Читати далі »

Чи поширюється норми п. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України „Про державне мито” на позовні заяви про відшкодування моральної шкоди в зв’язку із незаконним звільненням з роботи?

25.08.2011

Справляння державного мита в Україні регулюється Декретом Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 “Про державне мито” із змінами та доповненнями (далі - Декрет), яким визначено платників державного мита на території України (фізичні та юридичні особи – за вчинення в їх інтересах ...

Читати далі »

З якої суми інвестиційного договору обчислюється державне мито, якщо в договорі зазначено окремо вартість об’єкта інвестування та загальна орієнтовна сума інвестицій?

25.08.2011

Якщо у інвестиційному договорі зазначена дві суми, тобто окремо сума вартості об’єкта інвестування та загальна орієнтовна сума інвестицій, до складу якої входить і вартість об’єкта інвестування, то для обчислення суми державного мита береться загальна орієнтована сума інвестицій, незалежно від того, що деякі суми інвестицій будуть сплачені у майбутньому, відповідно до строків, які передбачені інвестиційним договором.

Читати далі »

Чи справляється державне мито при посвідченні довіреностей уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування?

25.08.2011

Враховуючи те, що довіреності, посвідченні уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування прирівнюються до нотаріально посвідчених, то відповідно до норм Декрету та Інструкції державне мито справляється на загальних підставах.

Читати далі »

З якої суми сплачується державне мито за посвідчення договору продажу частки корпоративного права, якщо сума договору менша вартості корпоративного права?

25.08.2011

Державне мито справляється в розмірі 1 відсотка суми договору, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто з суми, яка зазначена у договорі продажу частки корпоративних прав, незалежно від того, що вона менше номінальної вартості.

Читати далі »

Яка вартість майна враховується для обчисленні державного мита при видачі Свідоцтва про право на спадщину?

25.08.2011

Обчислення суми державного мита здійснюється з вартості спадкового майна тобто при спадкуванні нерухомого майна враховується інвентаризаційна або балансова вартість такого майна, яка визначена в довідках – характеристиках бюро технічної інвентаризації, а при спадкуванні земельних ділянок (паїв) - нормативна грошова оцінка відповідно до Закону України від 11 грудня 2003 року № 1378-IV „Про оцінку земель”.

Читати далі »

Яка вартість майна (балансова чи ринкова) враховується для обчисленні державного мита у разі подання позовної заяви до суду про витребування спадкоємцями належної їм частки нерухомого майна?

25.08.2011

Для обчислення державного мита при подання позовної заяви про витребування спадкоємцями належної їм частки майна враховується інвентаризаційна або балансова вартість нерухомого майна (квартири, будівель), яка визначена в довідках – характеристиках бюро технічної інвентаризації. Якщо відповідно до позовної заяви спадкоємців, майно включає в себе земельну ділянку, то при обчисленні суми державного мита враховується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Читати далі »

Які особливості справляння державного мита за операції, що здійснюються на товарних, сировинних та інших біржах?

25.08.2011

Справляння державного мита в Україні регулюється Декретом Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 “Про державне мито” із змінами і доповненнями (далі - Декрет). Порядок його обчислення та сплати – Інструкцією про порядок обчислення та сплати державного мита, яка затверджена нака...

Читати далі »

Чи справляється державне мито у разі продажу рухомого майна через товарну біржу?

25.08.2011

При продажу на товарних біржах рухомого майна державне мито не справляється.

Читати далі »

В яких випадках при посвідченні доручень та заповітів (п. 61 Інструкції про порядок обчислення та сплати державного мита) державне мито не сплачується ?

25.08.2011

Порядок обчислення державного мита та його сплата регулюється Інструкцією про порядок обчислення та сплати державного мита, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 22.04.93 № 15, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 травня 1993 року за № 50 (далі – Інс...

Читати далі »

Яким чином та в який термін сплачується державне мито за видачу вексельних бланків?

25.08.2011

Державне мито за придбання вексельних бланків справляється в розмірі 0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний бланк. При цьому, державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і зараховується до Державного бюджету України. Державне мито сплачується до подання заяви чи вчинення дій, за які воно справляється, а у відповідних випадках - при видачі документів.

Читати далі »

Які терміни сплати державного мита?

25.08.2011

Відповідно до п.1 р.1 Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 22.04.93 №15, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.05.93 за №50, державне мито сплачується до подання заяви чи вчинення дій, ...

Читати далі »

Яку грошову оцінку (нормативну чи експертну) потрібно використовувати при обчисленні державного мита при продажу земельної ділянки ЮО іншій ЮО, якщо нормативно грошова оцінка земельної ділянки вища експертної?

25.08.2011

Юридична особа, яка здійснює продаж земельної ділянки іншій юридичній особі, для справляння державного мита враховує експертну грошову оцінку земельної ділянки.

Читати далі »

З якої суми справляється державне мито за посвідчення договору дарування простих іменних акцій, якщо сума договору менша вартості акцій?

25.08.2011

Враховуючи те, що державне мито справляється за вчинення в інтересах платника податків нотаріальних дій (посвідчення договорів, угод та інше) та договір дарування акцій має майновий характер, то при нотаріальному посвідченні зазначеного договору державне мито справляється відповідно до пп. "д" п. 3 ст. 3 Декрету як за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці, тобто 1 відсоток суми договору, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Читати далі »

З якої суми сплачується державне мито за посвідчення договору продажу нежитлового приміщення, якщо сума договору менша експертної оцінки приміщення, а довідка-характеристика бюро технічної інвентаризації відсутня?

25.08.2011

Якщо при нотаріальному посвідченні договору відчуження нежитлового приміщення у суб’єкта господарювання відсутня довідка-характеристика бюро технічної інвентаризації, то сума державного мита обчислюється від вартості нежитлового приміщення, яка вказана у незалежній експертній оцінці, проведеної суб’єктом оціночної діяльності.

Читати далі »

З якої суми сплачується державне мито за посвідчення договору купівлі-продажу статутного капіталу, якщо сума договору менша вартості статутного капіталу?

25.08.2011

Враховуючи те, що державне мито справляється за вчинення в інтересах платника податків нотаріальних дій (посвідчення договорів, угод та ін.), то при нотаріальному посвідченні договору про купівлю-продаж статутного капіталу, державне мито справляється відповідно до пп. "д" п. 3 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" як за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці, тобто у розмірі 1 відсотка від суми договору, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Читати далі »

Чи справляється та в якому розмірі державне мито, якщо продаж нерухомого майна, яке знаходиться у власності юридичної особи, здійснюється через товарну біржу?

25.08.2011

Окремої ставки державного мита при продажу на товарних біржах нерухомого майна, яке належить на правах власності юридичній особі, нормами Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" не передбачено.

Читати далі »

Чи враховується при визначенні державного мита за посвідчення іпотечних договорів балансова вартість нерухомості, що вказується в довідках-характеристиках бюро технічної інвентаризації, якщо вартість предмета іпотеки, зазначена в іпотечному договорі, є ме

25.08.2011

При обчисленні державного мита враховується вартість предмета іпотеки, яка зазначена у іпотечному договорі, а не в довідках-характеристиках бюро технічної інвентаризації.

Читати далі »

Яка вартість майна (балансова чи експертна) враховується для обчислення державного мита у разі подання юридичною особою позовної заяви до суду про витребування майна (нежитлового приміщення)?

25.08.2011

Ціна позову з позовних заяв про визнання права власності на майно або його витребування визначається з вартості майна. При визначенні вартості майна позивач може використовувати незалежну експертну оцінку, проведеної суб’єктом оціночної діяльності. Якщо визначена позивачем ціна позову вочевидь не відповідає дійсній вартості спірного майна або на момент пред'явлення позову встановити точну його ціну неможливо, розмір судового збору попередньо визначає суд з наступним стягненням недоплаченого або з поверненням переплаченого судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом при вирішенні справи.

Читати далі »

За якою формою видається квитанція про стягнення державного мита сільськими (селищними) радами?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 19, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної інф...

Читати далі »