Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Плата за землю » Земельний податок для фізичних осіб: порядок обчислення та подання податкового розрахунку

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи підлягає поверненню ФО надміру сплачена сума земельного податку у поточному році?

25.08.2011

Надміру сплачені суми податку підлягають поверненню платнику за його письмовою заявою або за його бажанням зараховуються до сплати податку за наступний рік.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як нараховується земельний податок за земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох ФО?

25.08.2011

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох громадян, земельний податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як нараховується земельний податок за земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох ФО?

25.08.2011

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох громадян, земельний податок нараховується кожному з них пропорційно їх частці у власності на будівлю.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як розраховується ФО сума земельного податку для сплати?

25.08.2011

Нарахування громадянам сум земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності проводиться органами державної податкової служби, які видають платникові до 15 липня поточного року платіжне повідомлення про внесення платежу. Громадяни, які мають підстави для звільнення від земельного податку, мають подати до органів податкової служби документи, що посвідчують їх право на пільгу. При цьому земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності громадянами сплачується рівними частками до 15 серпня і 15 листопада.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В які терміни сплачується земельний податок ФО?

25.08.2011

Земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності громадянами сплачується рівними частками до 15 серпня і 15 листопада.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які особливості оподаткування земельних ділянок, що знаходяться у власності іноземних громадян?

25.08.2011

Оскільки Законом України "Про плату за землю" не визначено ніяких особливостей щодо сплати земельного податку іноземними громадянами – землевласниками, то земельний податок до бюджету такою категорією землевласників сплачується до бюджету на загальних підставах. Отже, земельний податок іноземними громадянами сплачується рівними частками до 15 серпня і 15 листопада.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як сплачувати земельний податок платнику ЄП за частину земельної ділянки, переданої в оренду іншому СПД, якщо цільового призначення земельної ділянки інше, ніж для здійснення підприємницької діяльності?

25.08.2011

Власник земельної ділянки (землекористувач) повинен отримати документи, що підтверджують зміну цільового призначення земельної ділянки, і лише після цього здійснювати на ній підприємницьку діяльність. Платник єдиного податку, який не використовує у своїй підприємницькій діяльності земельні ділянки під об'єктами нерухомості, наданими в оренду іншим суб'єктам господарювання, повинен сплачувати за ці земельні ділянки земельний податок на загальних підставах.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно СПД - ФО подавати до органу державної податкової служби розрахунок земельного податку за земельну ділянку, яка належить йому на праві власності і використовується для здійснення підприємницької діяльності?

25.08.2011

Суб'єктом права власності законодавством визнається фізична особа, і, водночас, не виокремлюється такий суб'єкт права власності як фізична особа - підприємець. Нарахування земельного податку за земельні ділянки, що належать на правах власності громадянам, здійснює орган державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки незалежно від того, що такі громадяни є суб’єктами господарювання і земельні ділянки використовуються для здійснення підприємницької діяльності, а саме громадянам – платникам земельного податку видається до 15 липня поточного року платіжне повідомлення про внесення платежу. При цьому підстави для подання суб’єктами господарювання – фізичними особами розрахунку земельного податку до органів державної податкової служби відсутні.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок сплати земельного податку ФО у рік придбання земельної ділянки?

25.08.2011

Якщо державний земельний кадастр станом на 1 травня поточного року містить відомості про громадянина, то орган державної податкової служби за місцем знаходження земельної ділянки має нараховувати земельний податок і видати такому громадянину до 15 липня поточного року платіжне повідомлення про внесення платежу. При цьому земельний податок нараховується з дня виникнення права власності на земельну ділянку до кінця поточного року. У випадку якщо громадянин отримав право власності на земельну ділянку після 1 травня поточного року, то орган державної податкової служби за місцем знаходження земельної ділянки візьме такого громадянина на облік як платника земельного податку станом на 1 травня наступного року. У цьому випадку нарахування земельного податку і видача платіжного повідомлення про внесення платежу буде проведено до 15 липня наступного року. При цьому земельний податок буде нараховуватись з дня виникнення права власності на земельну ділянку до кінця року, в якому здійснюється таке нарахування.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Якими документами буде оформлене несвоєчасне залучення ФО до сплати земельного податку та яка відповідальність ФО, яким платіжні повідомлення про внесення платежу не видавались (не направлялись)?

25.08.2011

Платники, яких своєчасно не було залучено до сплати земельного податку, сплачують податок не більш як за два попередні роки. Податковий орган самостійно визначає податкове зобов'язання платника податків на підставі даних державного земельного кадастру та надсилає (вручає) фізичній особі податкове повідомлення. Відповідальність громадянина - платника земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності наступає після узгодження з ним суми податкового зобов’язання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Якими документами буде оформлене несвоєчасне залучення ФО до сплати земельного податку та яка відповідальність ФО, яким платіжні повідомлення про внесення платежу не видавались (не направлялись)?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див. І.) Повна: Порядок узгодження сум податкових зобов’язань регулюється Законом України від 21 грудня 2000 року № 2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" зі змінами та доповненнями (далі – Закон №...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 З якого періоду та в якому порядку ФО, при зміні цільового призначення земельної ділянки, повинна сплачувати земельний податок за новими ставками?

25.08.2011

Нарахування земельного податку за земельні ділянки, що належать на правах власності громадянам, здійснює орган державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки, згідно даних державного земельного податку щороку станом на 1 травня незалежно від того, що такі громадяни є суб’єктами господарювання і земельні ділянки використовуються для здійснення підприємницької діяльності, а саме громадянам – платникам земельного податку надсилається (вручається) до 15 липня поточного року платіжне повідомлення про внесення платежу. У випадку зміни цільового призначення земельної ділянки, згідно даних державного земельного кадастру, після 1 травня поточного року, орган державної податкової служби за місцем знаходження земельної ділянки врахує такі зміни станом на 1 травня наступного року. У цьому випадку нарахування земельного податку за новими ставками і видача платіжного повідомлення про внесення платежу буде проведено до 15 липня наступного року. При цьому буде здійснено перерахунок земельного податку за попередній рік з урахуванням змін. Сплачується земельний податок рівними частками до 15 серпня і 15 листопада.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Протягом якого терміну ФО може повернути надміру сплачену суму земельного податку?

25.08.2011

Заява на повернення надміру сплачених сум земельного податку може бути подана не пізніше 1095-го дня, що настає за днем здійснення такої переплати.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За який період орган державної податкової служби може здійснити перегляд нарахованих ФО сум земельного податку та повернути зайво сплачені кошти?

25.08.2011

Перегляд неправильно нарахованого податку, стягнення або його повернення проводяться відповідно до ст. 18 Закону України "Про плату за землю", тобто не більш як за два попередні роки.

Читати далі »