Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Плата за землю » Земельний податок для юридичних осіб: порядок обчислення та подання податкового розрахунку

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Як визначаються податкові періоди по земельному податку при проведенні документальних перевірок?

25.08.2011

Базовим податковим (звітним) періодом для сплати земельного податку є календарний місяць, а відповідно, контролюючий орган у ході документальної перевірки перевіряє правильність заявлених платником сум узгоджених податкових зобов’язань по цьому податку за ті податкові періоди, за які строк подачі податкових декларацій настав на момент перевірки.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 З якого часу СГ у разі придбання права власності на житловий будинок, будівлю, споруду, що розташовані на земельній ділянці, повинен сплачувати земельний податок, у зв’язку з набранням Законом України від 05.11.2009р. №1702-VI “Про внесе

25.08.2011

. Згідно зі ст. 13 Закону України від 03 липня 1992 року №2535-ХІІ "Про плату за землю" (із змінами та доповненнями) підставою для нарахування земельного кадастру є дані державного земельного кадастру, який відповідно до ст. 194, 203 Земельного кодексу України встановлює процедуру визнання факту ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можуть відокремлені підрозділи (філії) подавати податкові розрахунки, якщо СПД - ЮО їм делеговано право на сплату земельного податку?

25.08.2011

Якщо за юридичною особою рахуються у власності або в користуванні земельні ділянки по декількох адміністративно-територіальних одиницях, на яких здійснюють діяльність відокремлені підрозділи юридичної особи, то до державних податкових інспекцій таких адміністративно-територіальних одиниць податковий Розрахунок земельного податку подається юридичною особою в розрізі земельних ділянок.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який термін подання розрахунку земельного податку за нововідведені земельні ділянки?

25.08.2011

Розрахунок земельного податку за нововідведені земельні ділянки платник зобов’язаний подати протягом місяця з дня виділення земельної ділянки.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як сплачується земельний податок, якщо будівля перебуває у спільній власності кількох ЮО чи ФО?

25.08.2011

Земельний податок нараховується кожному пропорційно частці у власності на будівлю.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи оподатковується земельним податком земельна частка (пай) у разі, якщо вона не обробляється?

25.08.2011

Так, земельна часта (пай) оподатковується земельним податком.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В який термін СГ повинен сплатити податкове зобов’язання, визначене в поданому з порушенням термінів податковому розрахунку земельного податку, який містить податкові (звітні) періоди, термін сплати податкових зобов’язань по яких мину

25.08.2011

У разі подання суб’єктом господарювання податкового розрахунку земельного податку з порушенням термінів подання податкове зобов’язання за податкові (звітні) періоди, термін сплати по яких минув, сплачується таким суб’єктом господарювання не пізніше найближчої дати граничного терміну сплати. Податкові зобов’язання за наступні податкові (звітні) періоди, термін сплати по яких не настав, сплачуються щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Підприємству надано земельну ділянку для будівництва виробничої бази за межами населеного пункту на землях лісового фонду на підставі рішення органів місцевої влади. Згідно з довідкою відділу земельних ресурсів ця земельна ділянка за ціл

25.08.2011

Оскільки згідно з довідкою відділу земельних ресурсів надана підприємству земельна ділянка за основним цільовим призначенням належить до земель промисловості, то податок справляється з розрахунку 5 відсотків від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким наказом затверджено декларацію по земельному податку ?

25.08.2011

Наказом ДПА України від 26.10.2001 №434, зареєстрований у Мін’юсті України 19.11.2001 за №963/6154 (зі змінами та доповненнями).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як внести зміни до розрахунку земельного податку, якщо протягом року змінилось функціональне використання землі, нормативна грошова оцінка землі?

25.08.2011

Оскільки зміна функціонального використання землі, нормативної грошової оцінки землі призводить до зміни суми земельного податку, то платник податку подає новий звітний Розрахунок з виправленими показниками протягом 20 календарних днів місяця наступного за місяцем, в якому відбулись такі зміни.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи має право платник земельного податку подавати помісячно декларацію, крім тієї що подається на 1 лютого?

25.08.2011

Так, має право.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які терміни сплати земельного податку ЮО?

25.08.2011

Податкове зобов'язання по земельному податку, а також по орендній платі за землі державної та комунальної власності, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за отаннім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як виправити помилку, якщо після закінчення термінів подання розрахунку земельного податку виявлено помилки у визначеному податковому зобов’язанні?

25.08.2011

При виявленні помилки у поданій декларації платник податку має одночасно подати уточнюючий розрахунок, в якому буде виправлено помилки за такі звітні місяці, за якими строк сплати податку минув, та новий звітний розрахунок з виправленими показниками за такі звітні місяці, строк сплати за якими не настав.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як здійснити уточнення нарахованих сум земельного податку, якщо платник податку втратив пільгу щодо земельного податку, оскільки передав у користування земельні ділянки?

25.08.2011

У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому втрачено це право. Оскільки зазначене призводить до зміни суми земельного податку, то платник податку подає новий звітний Розрахунок з виправленими показниками протягом 20 календарних днів місяця наступного за місяцем, в якому втрачено право на пільгу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які терміни подання податкового розрахунку земельного податку?

25.08.2011

Платники податку (крім громадян) самостійно розраховують суму земельного податку за рік станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають розрахунок до податкової інспекції за місцезнаходження земельної ділянки. Сплата податку провадиться рівними частками щомісяця, протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може розраховуватись земельний податок платником, який отримує орендну плату з погодинного розрахунку за здане в тимчасове користування приміщення, в такому самому порядку, як погодинна оренда (розраховується місячна сплата, добова, н

25.08.2011

Чинним законодавством не встановлено можливості сплати земельного податку поденно або почасово. Платник податку має сплачувати земельний податок за земельні ділянки, зайняті будівлями (їх частинами), переданими в тимчасове користування, на загальних підставах.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок оподаткування земель, що утворилися внаслідок гідронамиву територій?

25.08.2011

Оподаткування земельних ділянок, що утворилися внаслідок гідронамиву територій, повинно здійснюватися відповідно до умов їх надання, встановлених категорій земельних ділянок та їх обліку за даними державного земельного кадастру.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ЮО за договором купівлі-продажу продала будівлю.Новий власник переоформив право власності на земельну ділянку під придбаною будівлею лише через 6 місяців.Чи може ЮО - попередній власник будівлі на підставі договору купівлі-продажу зменши

25.08.2011

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою податок, а також орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як справляється підприємством залізниці земельний податок за залізничний міст через річку в межах населеного пункту, якщо фактично зазначений міст не знаходиться на земельній ділянці, а має лише опори?

25.08.2011

При визначенні об’єкта оподаткування (розміру земельної ділянки), за який платник має сплачувати земельний податок, необхідно використовувати відомості державного земельного кадастру щодо розміру виділених земель смуг відведення залізниці. Земельний податок за земельні ділянки в межах населених пунктів справляється у розмірі, визначеному частиною одинадцятою ст. 7 Закону України "Про плату за землю".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Який податковий розрахунок земельного податку та у які строки повинен подати СГ - ЮО, який з початку року перебував на спрощеній системі оподаткування (ЄП), у разі переходу протягом року на загальну систему оподаткування?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання (платник єдиного податку) який протягом року відмовляється від застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності та повертається до загальної системи оподаткування, стає платником земельного податку з початку податкового кварталу, з якого застосовується загальна система оподаткування. А також такий суб’єкт господарювання повинен самостійно обчислити суму земельного податку з початку податкового кварталу, з якого застосовується загальна система оподаткування, до кінця календарного року та подати протягом 20 календарних днів місяця наступного за звітним, з дня застосування загальної системи оподаткування до податкового органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки звітний податковий розрахунок земельного податку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Який податковий розрахунок земельного податку та у які строки повинен подати СГ - ЮО, який з початку року перебував на спрощеній системі оподаткування (ЄП), у разі переходу протягом року на загальну систему оподаткування?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див.І.). Повна: ......Відповідно до ст. 6 Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (у редакції Указу Президента України від 28 червня 1999 року № 746/99, зі змінами ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Який податковий розрахунок земельного податку та у які строки повинен подати СГ - ЮО, який перебуває на спрощеній системі оподаткування (ЄП), за земельні ділянки під будівлями (частинами будівель), що передаються в оренду протягом ро

25.08.2011

Якщо суб'єкт господарювання - власник землі чи землекористувач (платник єдиного податку), передає протягом року в оренду будівлі, споруди або їх частини, то за земельні ділянки, під переданими в оренду будівлями, спорудами або їх частинами, такий суб’єкт господарювання повинен сплачувати земельний податок у порядку та за ставками, визначеними Законом. А також, даний суб’єкт господарювання повинен самостійно обчислити суму земельного податку з дати передачі будівлі, споруди або її частини орендарю до кінця календарного року та подати протягом 20 календарних днів місяця наступного за місяцем, в якому відбулась передача нерухомості в оренду, до податкового органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податковий розрахунок земельного податку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Який податковий розрахунок земельного податку та у які строки повинен подати СГ - ЮО, який перебуває на спрощеній системі оподаткування (ЄП), за земельні ділянки під будівлями (частинами будівель), що передаються в оренду протягом р

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див. І.). Повна: .....Статтею 2 Закону України від 3 липня 1992 року № 2535-XII "Про плату за землю" зі змінами та доповненнями (далі – Закон) використання землі в Україні є платним. Об'єктом плати за землю є земельна ділянка, яка перебуває у власності або користуванні,...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ЮО прийняла рішення про купівлю земельної ділянки, що знаходиться у користуванні. Згідно рішення районної адміністрації про продаж земельної ділянки укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки, яким передбачено терміни проведення

25.08.2011

Платник податку повинен розраховувати та сплачувати земельний податок з урахуванням ціни земельної ділянки, що зазначена у договорі купівлі-продажу, починаючи з дня виникнення права власності на таку земельну ділянку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як розраховується земельний податок за земельну ділянку, що відведена понад норму відведення? Зазначена земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту, грошову оцінку її проведено.

25.08.2011

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Податок за частину площ земельних ділянок, наданих підприємствам, установам і організаціям (за винятком сільськогосподарських угідь), що перевищують норми відведення, справляється у п'ятикратному розмірі. В той же час у разі придбання земельної ділянки на підставі цивільно-правової угоди розмір податку розраховується від суми, що дорівнює грошовій оцінці землі, але в будь-якому разі сума, від якої розраховується розмір податку, не може бути меншою ціни земельної ділянки, що зазначена в угоді.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно ЮО особі, що звільняється від сплати земельного податку, подавати до органу державної податкової служби за місцем знаходження земельної ділянки податковий розрахунок земельного податку?

25.08.2011

Так, потрібно. При цьому до податкового розрахунку земельного податку необхідно додати додаток 1 "Відомості про наявність документів на землю" та додаток 2 "Звіт про пільги на земельний податок".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як правильно розрахувати земельний податок, площу та грошову оцінку земельної ділянки, за яку необхідно сплачувати податок, якщо землевласник (землекористувач), який користується пільгою, здає в оренду приміщення?

25.08.2011

При наданні в оренду приміщень одним суб'єктом господарювання іншому орендодавець сплачує до місцевого бюджету земельний податок у встановлених розмірах на загальних підставах, а орендар відповідно до умов договору – орендодавцю орендну плату, складається з плати за користування приміщенням і плати за користування земельною ділянкою. Визначення розмірів земельних ділянок під будівлями (їх частинами) та прибудинкових територій належить до компетенції підрозділів землевпорядних органів. Довідки про грошову оцінку земельних ділянок (їх частин, що відповідають площі приміщень) надають державні органи земельних ресурсів на місцях.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинен СГ - платник ЄП сплачувати земельний податок за всю площу земельної ділянки під будівлею, якщо він здає в оренду лише частину приміщення, а решту приміщень використовує у власній підприємницькій діяльності?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання - власник (землекористувач) – платник єдиного податку за земельні ділянки під переданими в оренду іншим суб'єктам підприємницької діяльності будівлями або їх частинами повинен сплачувати земельний податок на загальних підставах за ставками, визначеними Законом України "Про плату за землю", пропорційно площі, яку передано у оренду.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Чи є підстави для нарахування земельного податку за середніми ставками, визначеними ч.2 ст.7 Закону України “Про плату за землю", після закінчення терміну дії довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки в межах населеного

25.08.2011

Ні, оскільки за земельні ділянки населених пунктів, грошову оцінку яких встановлено, земельний податок справляється у відсотках від грошової оцінки землі. Що стосується довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, виданої землевпорядним органом, то нормативна грошова оцінка землі визначена в довідці, є даними державного земельного кадастру і містить необхідні відомості для розрахунку земельного податку. У разі закінчення терміну дії довідки про грошову оцінку земельної ділянки, суб’єкт господарювання повинен її поновити звернувшись до органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів за місцезнаходженням земельної ділянки.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Чи є підстави для нарахування земельного податку за середніми ставками, визначеними ч.2 ст.7 Закону України “Про плату за землю", після закінчення терміну дії довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки в межах населеного

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див. І.). Повна: Згідно зі ст. 193, 204 Земельного кодексу України державний земельний кадастр, який містить, зокрема, відомості про оцінку земель, ведеться уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Призначенням державного земельного кадастру ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно СГ – платнику ЄП подавати податкові розрахунки земельного податку за земельні ділянки, що знаходяться у нього у власності або користуванні?

25.08.2011

Суб’єкт господарської діяльності – платник єдиного податку не є платником земельного податку за земельні ділянки, які використовуються ним для провадження підприємницької діяльності, тому податкові розрахунки земельного податку за такі земельні ділянки до органів державної податкової служби подавати не потрібно.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно подавати розрахунок земельного податку за земельну ділянку, яка за даними державного земельного кадастру знаходиться у власності (користуванні) ЮО - банкрута, та сплачувати земельний податок?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Відповідь на дане запитання може бути наданаорганами державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки після вивчення усіх матеріалів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Платник земельного податку має декілька земельних ділянок на території різних сільських (селищних) рад, що знаходяться на території одного району, (коди органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ рі

25.08.2011

Якщо платник земельного податку має декілька земельних ділянок на території різних сільських (селищних) рад, що знаходяться на території одного району, (коди органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ різні), то такий платник має подавати до відповідного органу державної податкової служби окремі розрахунки сум земельного податку за земельні ділянки кожної окремої сільської (селищної) ради.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка грошова оцінка земельної ділянки зазначатись у гр.9 додатку №4 до податкового розрахунку земельного податку: грошова оцінка за всю земельну ділянку чи грошова оцінка 1 кв. м?

25.08.2011

Грошова оцінка всієї земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. В яких графах додатків №4, №6 до розрахунку земельного податку вказується ціна земельної ділянки, що зазначена в цивільно-правовій угоді, якщо платник здійснює розрахунок земельного податку від ціни земельної ділянки, а діюча форма ци

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Коротка: У випадку якщо платник земельного податку здійснює розрахунок земельного податку від ціни земельної ділянки, що зазначена у цивільно-правовій угоді, то такий платник податку може самостійно виправити назву колонки 9-10 додатка 4 "Розрахунок земельного податку на земельн...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. В яких графах додатків №4, №6 до розрахунку земельного податку вказується ціна земельної ділянки, що зазначена в цивільно-правовій угоді, якщо платник здійснює розрахунок земельного податку від ціни земельної ділянки, а діюча форма ц

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див. І.) Повна: Законом України від 28 грудня 2007 року № 107-VI „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (пункт 7 розділ ІІ) і Законом України від 03 червня 2008 року № 309-VI "Про внесення змін до деяких зак...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Чи повинні СПД, які використовують земельні ділянки у межах м. Києва, але право власності на які або право оренди яких в установленому законодавством порядку не оформлено (не переоформлено), обчислювати плату за такі земельні ділянки

25.08.2011

Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території. Суб’єкти господарювання, які використовують земельні ділянки у межах м. Києва, але право власності на які або право оренди яких в установленому законодавством порядку не оформлено (не переоформлено), та яких не поширюється виключення зазначене в п. 2 Рішення Київської міської ради від 25.12.08 № 944/944, мають обчислювати плату за такі земельні ділянки в розмірі мінімальної річної орендної плати за земельні ділянки, встановленої ст. 21 Закону України "Про оренду землі".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Чи повинні СПД, які використовують земельні ділянки у межах м. Києва, але право власності на які або право оренди яких в установленому законодавством порядку не оформлено (не переоформлено), обчислювати плату за такі земельні ділянк

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див. І.). Повна: ..... Рішенням Київської міської ради від 25.12.08 № 944/944 "Про врегулювання питання користування земельними ділянками в місті Києві" (далі – Рішення № 944), зокрема, п. 2 встановлено, що з 01.04.2009 плата за земельні ділянки (крім земель, які вико...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. За який період CПД має право подати уточнюючий розрахунок земельного податку або уточнюючу податкову декларацію орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Коротка: Юридична особа – платник земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (юридичні особи) має право надати уточнюючий розрахунок для самостійного виправлення помилок у показниках раніше поданої податкової декларації протягом 1...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. За який період СПД має право подати уточнюючий розрахунок земельного податку або уточнюючу податкову декларацію орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див. І.). Повна: Відповідно до ст. 14 Закону України від 3 липня 1992 року N 2535-XII "Про плату за землю" із змінами платники земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян) самостійно обчислюють суму з...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка ставка земельного податку застосовується при розрахунку пільги за земельну ділянку природоохоронного призначення , що розташована за межами населених пунктів і використовується на підставі державного акта на право постійного користув

25.08.2011

Оскільки землі природоохоронного призначення, що розташовані за межами населених пунктів, знаходяться у користуванні на підставі державного акта на право постійного користування земельною ділянкою, то при розрахунку суми пільги по сплаті земельного податку застосовується ставка 5 відсотків як за земельні ділянки іншого призначення.

Читати далі »