Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента по всіх значимих...

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Звіт фізичної особи - підприємця, який здійснює...

Податковий кодекс України (архів)

Закон України "Про інвестиційну діяльність"

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку...

Інструкція про застосування Плану рахунків... №291

Сбор на похороны при рождении

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Наступление на господство доллара

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

С. Кавторев "Бухгалтерский учет с помощью EXCEL"

Как заставить людей работать на вас

Наказ та Положення про облікову політику

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

20 порад для того, щоб працювати менше

Экс-сотрудница Ernst & Young раскрыла секреты «ВТБ Лизинг»

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

База законодавства на офіційному сайті Верховної Ради...

Податковий календар

Реклама

. Головна » Аудит » Внутрішній аудит

Внутрішній аудитВнутрішній аудит

Внутрішній аудит: найголовніше

Сергій Дудка
19.08.2008

...внутрішній аудит має багато спільного із зовнішнім аудитом, проте він не може повністю замінити останнього через цілий ряд факторів, основним з яких є фактор незалежності.

Частково виконувати функції зовнішнього аудиту внутрішній аудит може, і виконує. Це випливає із аналізу норм МСА 610. Як правило, зовнішній аудитор здійснює процедури оцінки і перевірки роботи внутрішнього аудиту з метою скорочення витрат часу на проведення аудиту. Тобто, якщо зовнішнього аудитора влаштовують контрольні процедури, що виконуються внутрішнім аудитором, він їх повторно не проводить, а лише здійснює їх оцінку і перевірку, про що обов'язково зазначає у свої робочих документах та підсумковій аудиторській документації. Варто звернути увагу на те, що такий підхід дає змогу підприємствам економити суттєві суми коштів на послугах зовнішніх аудиторів.

 

Читати далі »

Положення про відділ внутрішнього аудиту

02.04.2008

Зразок Положення про відділ внутрішнього аудиту

Читати далі »

Реферат по внутреннему контролю

27.05.2008

Внутренний контроль, его цели, задачи, предмет, методы и объекты исследования.

Взаимоотношение внешнего и внутреннего контроля.

Система независимых проверок.

Читати далі »

Роль службы внутреннего аудита при постановке учета в компании

09.12.2008

Среди специалистов, занимающихся внутренним аудитом, постоянно идут дебаты "западников", пропагандирующих работу по принципам МСВА, и "славянофилов", проповедующих более традиционную "контрольно-ревизионную" роль внутреннего аудита. Авторы, опираясь на собственный опыт, попытались показать, что одно не противоречит другому.

 

Читати далі »

Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита

08.05.2009

Внутренний аудит проводится в обстоятельствах, различающихся в характере традиций и области культуры и права; в организациях, различающихся по своему назначению, размеру, сложности и структуре; как сотрудниками самой организации, так и внешними исполнителями. В то время как эти различия могут накладывать особенности на практику внутреннего аудита в той или иной ситуации, соблюдение Международных стандартов профессиональной практики внутреннего аудита (далее - Стандарты) является важнейшей предпосылкой выполнения подразделением внутреннего аудита и внутренними аудиторами своих обязанностей.

Если законодательство не позволяет внутренним аудиторам соблюдать отдельные положения Стандартов, внутренним аудиторам следует соблюдать все остальные положения Стандартов, раскрывая соответствующую информацию.

Если внутренние аудиторы используют стандарты, выпущенные иными авторитетными организациями, они могут, если это применимо, сообщать об этом в своих отчетах. Если существуют различия между требованиями Стандартов и других стандартов, то внутренний аудит должен соответствовать требованиям Стандартов, но может выполнять требования других стандартов, если они носят более строгий характер.

 

Читати далі »

Посадова інструкція внутрішнього аудитора

09.04.2010

Посадова інструкція внутрішнього аудитора (зразок)

 

Читати далі »

Направления внутреннего аудита

22.04.2010

Внутренний аудит компании необходим для подтверждения достоверности финансовой отчетности организации, которая включает в себя не только финансовые результаты, но и системы контроля. Определим несколько возможных направлений аудиторских проверок, которые позволят финансовому директору получить представление о том, существуют ли у него проблемы с контролем расходуемых средств, а также способы их преодоления.

Читати далі »

Популярно о стандартах FERMA, COSO, МОПП, а также о SOX

28.09.2015

Наиболее известными стандартами являются:

  • по управлению рисками - стандарт FERMA (Федерация Европейских Ассоциаций риск-менеджеров) и стандарт COSO ERM (COSO - Комитет организаций-спонсоров Комиссии Тредвея, ERM - Enterprise Risk Management). ГОСТ не рассматриваем;
  • по системам внутреннего контроля - стандарт COSO IC IF (Internal Control - Integrated Framework);
  • по внутреннему аудиту - Международные основы профессиональной практики (МОПП).

Читати далі »